Husk mig
▼ Indhold

CO2-udledning

Senest tilføjede år: 2014 (opdateret 11-05-2018).På de to nedenstående grafer kan du følge udviklingen i det globale CO2-udslip fra afbrænding af fossile brændsler, samt Danmarks andel heraf, opdateret med de senest tilgængelige tal.
Tallene er ikke helt så aktuelle, som det er tilfældet med de andre grafer her på siden, men vi vil tilstræbe altid at have de nyeste data med. At udregne CO2-udledningen er et kompliceret regnestykke, og derfor er disse grafer også behæftet med større usikkerhed end de øvrige. Tallene for verdens samlede udslip kræver sammenlægning af de enkelte landes indberettede udslip, herunder de danske, hvilket foretages af det amerikanske Carbon Dioxide Information Analysis Center.
Den samlede CO2-udledning angives i megaton, dvs. antal millioner tons CO2,* og denne værdi kan aflæses på den venstre akse. Den gennemsnitlige udledning pr. indbygger angives i ton, og værdien kan her aflæses på grafens højre akse.
"Fast", "Flydende" og "Gas" beskriver hvilken type brændsel, der er tale om. "Andet" dækker primært over udledninger i forbindelse med cementproduktion.
Det bør bemærkes, at disse grafer kun viser CO2-udledningen og ikke udledningen af øvrige drivhusgasser.

Verdens samlede CO2-udslip i megaton (1900-2013) fordelt på kilder. Kilde: CDIACDanmarks samlede CO2-udslip i megaton (1900-2013) fordelt på kilder. Kilde: CDIAC

* Udslippet regnes af og til også i rent kulstof (C). I så fald skal man gange tallene med 3,664 for at få samme mængde i CO2 (pga. den molekylære sammensætning).

Har du kommentarer til ovenstående grafer? Hold dig ikke tilbage - deltag med dine spørgsmål eller dine holdninger i forummet!


Andre interessante grafer:
> Grafer over Danmarks gennemsnitstemperatur
> Grafer over verdens gennemsnitstemperatur
> Grafer over verdens havniveau
> Grafer over atmosfærens CO2-indhold
> Diverse klimarelaterede grafer▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik