Husk mig
▼ Indhold

15. april: Klima-debat om 100% vedvarende energi i Danmark


15. april: Klima-debat om 100% vedvarende energi i Danmark04-04-2010 16:52
Thomas Meinert Larsen
☆☆☆☆☆
(17)
15. April. Debatmøde: HVORDAN SKAL DANMARK BLIVE 100 % FORSYNET MED VEDVARENDE ENERGI?

Kl. 13.00 - 17.00 på Københavns Universitet

Eftersom både den siddende regering, oppositionen, samt den generelle befolkning støtter op om at Danmark skal blive fuldstændig fri af fossile brændsler, så er det endnu uklart hvor hurtigt denne omstilling kan og skal finde sted, hvilke former for vedvarende energi som skal erstatte de fossile brændsler, og måske også hvordan og hvor stort et behov der er for energi-besparelser, både for private, offentlige institutioner og i virksomheder.

Der foreligger heldigvis allerede en række meget fornuftige forslag til hvordan Danmark kan blive fri af fossile brændsler.
Disse scenarier ønsker vi at præsentere og debattere på dette debat-møde den 15. April.

Da disse fremtidsscenarier er ret forskellige på en række punkter, så håber vi at mødet vil give rig lejlighed til et god efterfølgende debat.

Vi håber desuden at mødet kan fungere som en slags "optakt" til, når regeringens Klimakommission kommer med deres anbefaling til regeringen senere på året.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og kan ske ved fremsendelse af email til: sek@klimabevaegelsen.dk

Flere informationer og fulde program kan ses på: www.klimabevaegelsen.dk

Bedste hilsener
Pva. arrangør-gruppen
Thomas Meinert Larsen
Klimabevægelsen i Danmark


Tidligere brugernavn: Denklimabekymrede
Tilknyttet fil:
debat15april2010.pdf
Redigeret d. 04-04-2010 16:54
05-04-2010 00:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7565)
@Thomas

Jeg vil anbefale dig at følge med på siden www.energiforbrugeren.dk På siden vil der i den nærmeste fremtid, blive redegjort for nogle energisystemer som virkelig kan flytte energiproduktionen over mod vedvarende energi.

Den største hurdle bliver for den enkelte borger, såvel som det politiske system at el- og varmeproduktion bliver langt billigere end de priser vi er forvendt med at betale for energi i dag.

Der er ikke noget til hinder for at omlægge den danske energiproduktion/forbrug på ca 240 Twh/år som herefter kommer fra vind sol og fra 2 store a-kraftværker, og Danmark er 100 % Co2-neutral, og gøre dette inden 2025. Ps! Dog minus transportens energiforbrug.

Det siger jo lige som sig selv at energi som forefindes flere kilometer nede i jorden i form af gas, olie eller kul at det er langt mere bekosteligt at indfange/hente end sol eller vind, og lidt thorium fra Havvand eller norske minegange!

Teknikker: Bla simple dampteknologier. Et plastgitter i en plastpose seOg gitteri en opbygning som her seNU koger vand under et svagt vakuum under et stykke glas med solens energi. NU overophedes de vanddampe som er kogt i solfangeren af brændsler som halm, flis eller møllestrøm som er akkumuleret i et højtemperatur energilager.

NU vil der ske det at dampturbinen omsætter energien fra solen og brændslerne (som har overophedet vanddampen) til mere effekt end brændslerne yder eller den akkumuleret møllestrøm yder. Og hoveddelen af solens energi tabes nu ved feks at opvarme havvand.

Men fordelen er nu udtalt at møllestrøm kan genvindes mere end 100 % set i den sammenhæng at solenergi som er optag i meget simple og prisbillige energisystemer tabes og alt møllestrøm, biomasse udnyttes eller genvindes til strøm. Alternativet er at afbrænde disse brændsler i kraftværker og typisk for biomasse opnå sølle 20 - 25 % el-effekt.

Sølle 20 Kvadratkilometer solfangere kan forsyne Danmark 100 % med strøm når altså solen skinner, som umærket kan virke på boliger hvor dampsystem nu kan virke til fjernvarme i vinterhalvåret omkring de samme turbiner som producerer strøm i sommer halvåret ved sol, omkring små decentrale energicentraler for 100 - 300 huse.

Dampfjernvarme se Link

20 Kvadratkilometer solfangere yder minimum 4 – 5 GW strøm, som er tilstrækkelig til at forsyne Danmark 100 % med strøm når solen skinner.

En ny spændende forbrændingsproces hvor forbrændingen sker i et iltfattig forbrændingskammer hvor forbrændingen frigiver forbrændingsgasser, som kan omsættes i en motor eller en gasturbine. Det er et stort fremskridt som øger el-effekten fra biomasse. Men hvor restproduktet til alle tider har været en askebunke som jordbruget eller landbrugsjorden ikke umiddelbart kan have gavn af, eller humusopbygningen af jorden tilskyndes ikke via aske fra alm forbrændinger. Men netop en styret forbrænding hvor mange af plantefibre kommer ud af gaskamret her har landbrugsjorden meget stor gavn af dette restprodukt fra forbrændingen til opbygning af humus mm.
Redigeret d. 05-04-2010 00:41
Deltag aktivt i debatten 15. april: Klima-debat om 100% vedvarende energi i Danmark:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik