Husk mig
▼ Indhold

At skåne miljøet


At skåne miljøet15-02-2008 14:32
Jacob Hvid
☆☆☆☆☆
(4)
At skåne klimaet kræver en holistisk løsningsmodel, hvor hvert enkelt tiltag virker sammen med hverandre. Det er meget væsenligt at spare hvor der spares kan, men det er altafgørende at man proportionaliserer sine besparelser. At tage bilen i stedet for (evt. en kombination af cykel, bus og tog) vil årligt give en besparelse på ca 2 tons CO2 om året, mens en flytur til Thailand og tilbage ligger på noget nær det samme. Éns elforbrug ligger normalt også på 2 tons, og er også et forbrug man kan ændre på. Jeg har selv skiftet til et det nye Modstroem, som tilbyder en elreduktion på 5%. Jeg har så valgt en pakke som yderligere betaler for resten af mit CO2-forbrug i form af CO2-kvoter. Jeg får min start pakke en uge før med bl.a. en elspareskinne og så betaler jeg automatisk. Som sagt ligger løsningen ikke i enkelt tiltag, men i at reducere hvor der reduceres kan.
RE: Verden VIL bedrages!15-02-2008 14:58
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg har selv skiftet til et det nye Modstroem, som tilbyder en elreduktion på 5%. Jeg har så valgt en pakke som yderligere betaler for resten af mit CO2-forbrug i form af CO2-kvoter

- du lyder faktisk som en potentiel aftager af 'elastik i metermål'!

Redigeret d. 15-02-2008 14:59
RE: Forklaring følger15-02-2008 15:16
Jacob Hvid
☆☆☆☆☆
(4)
Tja, man kan vel formulere princippet på flere måder, men pointen er, at det CO2, man udslipper, bliver opvejet af den CO2 man opkøber ved CO2-kvoter.
15-02-2008 15:20
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jacob: Udmærket arbejde - jeg er meget enig.

Og Kosmos:

- du lyder faktisk som en potentiel aftager af 'elastik i metermål'!


- du lyder som en lille mand, hvis interesse i og forståelse for klimaspørgsmålet kan opsummeres med, at du ikke gider forsøge at tage debatten alvorligt; at du synes, at Connie Hedegaard er rigtig dum; og at alle, hvis horisont og engagement strækker sig lidt udover din provinsielle smålighed, er nogle væmmelige frelste typer.Redigeret d. 15-02-2008 15:22
16-02-2008 11:47
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Og Christoffer
du lyder som en lille mand, hvis interesse i og forståelse for klimaspørgsmålet kan opsummeres med, at du ikke gider forsøge at tage debatten alvorligt; at du synes, at Connie Hedegaard er rigtig dum; og at alle, hvis horisont og engagement strækker sig lidt udover din provinsielle smålighed, er nogle væmmelige frelste typer.


- tja, og du lyder som en CO2-forskrækket personage, der ikke har fattet at andre har lov til andre holdninger og meninger. Det er den slags udgydelser, der sætter enhver debat i stå. Connie Hedegaard m.fl. kan godt være "frelste", så længe det er andre, der betaler gildet for deres snæversynethed og politiske engagement, hvilket hovedsaglig går ud på at blive genvalgt.
Redigeret d. 16-02-2008 11:48
16-02-2008 18:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jacob.

At skåne klimaet kræver en holistisk løsningsmodel, hvor hvert enkelt tiltag virker sammen med hverandre


Ergo sparrer man på strømmen og ens oliefyr belaster med CO2 for at lave den sparrede varme som strømmen afsatte. Vindmøller kan så stå stille eller Danmarks kan dumpe strømmen i tyskland fra møllerne, så de ikke kan få økonomi i deres kraftvarmeproduktion, hvorfor de vælger afbrænding af gas og kul uden el-produktion for at producer fjernvarme, altså stærkt CO2-belastende.

Hvorfor skal den umærkede og Co2-frie vindmøllestrøm ikke bruges?

Hvis man er tilsluttet fjernvarme, skal fjernvarmeværkerne producer 2 til 2,5 Kw, når forbruger sparrer 1 Kw. for at få den samme varmemængde frem til boligen, og som er meget stærkt Co2 belastende. Alt imens Horns Rev vindmøllepark må stoppes, eller strømmen Dumpes i Tyskland.

Ja! Det er sandelig holistiske løsningsmodeller som reducer vort Co2 bidrag.

I den alvorlige situation et land som Danmark står i. Danmark hører til den tvivlsomme klub af lande som udleder absolut mest Co2 fra El-produktionen. I den situation har vi absolut ikke brug for initiativer som www.modstroem.dk og et kvotesystem, hvor landbrugets halm tæller positiv omkring CO2, hvis det nedpløjes under 15 cm. Eller som igangsætter et importeventyr fra Estland, Hvide Rusland, Ukraine og Rusland mf. af flis, træpiller som i alt er stærkt CO2 belastende i sin helhed, men dog virker positiv på Miljøstrøms/Eu's. kvoteregnskab.

De Kvotesystemer som foreslås er aldeles uigennemsigtige >> elastik i meter mål.

Hvis man vil Co2 reduktion skal man bruge mere strøm og navnlig mere vindmøllestrøm og det skal ske direkte i boligen.
Redigeret d. 16-02-2008 20:52
16-02-2008 22:59
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
- tja, og du lyder som en CO2-forskrækket personage, der ikke har fattet at andre har lov til andre holdninger og meninger. Det er den slags udgydelser, der sætter enhver debat i stå. Connie Hedegaard m.fl. kan godt være "frelste", så længe det er andre, der betaler gildet for deres snæversynethed og politiske engagement, hvilket hovedsaglig går ud på at blive genvalgt.


Du tager fejl - du og Kosmos må for min skyld have alle de holdninger til co2, I vil.

Så længe jeres argumentation i samtlige debatter kører tvangsagtigt over i, at Connie Hedegaard er dum, at I ikke gider betale grønne afgifter og at folk, der tager klimaproblematikken alvorligt, er nogle væmmelige frelste typer, er jeres holdninger bare dybt kedsommelige og tilfører ikke debatten noget som helst interessant.

Her har vi en debat, hvor Jacob forsøger at gøre opmærksom på, hvordan han kan tænke sig en sammenhængende energiindsats for at spare co2, og selvfølgelig kommer der straks et stadardsvar om "elastik i metermål", hvor Kosmos uden at forholde sig til substansen insinuerer, at det hele bare er nytteløst aflad. Det er om noget dræbende for en debat.
Det er naturligvis bare min holdning.

Under Besættelsen brokkede visse folk sig også over togforsinkelserne, der opstod, når modstandsfolk havde saboteret jernbanen for at forhindre tyske troppetransporter. Det er klart, at hvis man ikke er i stand til at se lidt længere end til sin egen næsetip, var det naturligvis også enormt irriterende med disse sabotører. Folk med en sådan snæver synskreds syntes sikkert også, at sabotørerne var nogle trælse frelste typer, der nu lod deres irriterende trang til at demonstrere deres frelsthed gå ud over os almindelige pæne mennesker, der kom for sent på arbejde.

Men måske var der et lidt større og mere interessant perspektiv at fokusere på, end om man kom for sent på kontoret dengang? Og måske er der i dag mere interessante perspektiver i klimaspørgsmålet end, at I skal betale lidt mere for strøm og benzin her og nu?

Hvad med at prøve at bruge bare fem minutter på at se lidt videre perspektiver for, hvad klimaspørgsmålet har af implikationer for samfundene verden over og for fremtidens miljø? Bare et forslag.Redigeret d. 16-02-2008 23:23
16-02-2008 23:24
Kosmos
★★★★★
(5375)
Som adskillige gange tidligere fremhævet har jeg det helt fint med, at vi målrettet arbejder mod mindre afhængighed af fossile energikilder, dels fordi vi på længere sigt vil(le) 'løbe tør' - men fremfor alt fordi vi derved på kortere sigt mindsker vor afhængighed af 'Putin & Co.' samt af diverse mellemøstlige despoter. Jeg er derimod lodret uenig i CO2nies planer om handel med varm luft samt opførelse af varmecentraler i fjerne kinesiske provinser, betalt af danske skatteydere!
17-02-2008 15:14
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg er derimod lodret uenig i CO2nies planer om handel med varm luft samt opførelse af varmecentraler i fjerne kinesiske provinser, betalt af danske skatteydere!


Det er jeg udmærket klar over. Det er ganske vist udelukkende politisk motiveret, men jeg respekterer naturligvis til fulde din ret til at have et standpunkt. Og jeg vil på ingen måde afvise, at der er mere effektive måder at nedsætte co2-udslippet på end "varmluftshandel".

Jeg har noteret mig dine talrige forsikringer for, at du skam ikke har noget imod målrettet arbejde for mindre fossilt brændstof, men det er en helt igennem gratis omgang, når du aldrig forsøger at argumentere for nogle af disse måder, men tværtimod kun bidrager med sure opstød mod alle, der kommer med forskellige forslag og opfordringer, naturligvis afsluttet med den obligate "Connie Hedegaard er dum".

Det virker som om, at hele din modstand udelukkende bunder i, at danske skatteydere skal betale for noget, du ikke har lyst til at betale for. Jævnfør mit indlæg i en anden tråd, så bliver folk med klassisk liberale sympatier altså nødt til én gang for alle at fatte, at man ikke kan arbejde målrettet hen mod mindre fossilt brændstof på nogen som helst måder uden en lige så målrettet politisk indsats, både nationalt og internationalt. Og man kan ikke lave målrettede politiske indsatser uden at måtte stille krav til borgerne, også af økonomisk art.

Hvis man af grundlæggende ideologiske årsager (eller bare pga. en almindelig fornemmelse af ondt i røven) på forhånd har besluttet sig for, at man kategorisk er lodret uenig i alt, der kunne betyde, at én eneste grøn afgift stiger seksten øre, så er det naturligvis en holdning man kan have - en holdning, jeg personlig finder dybt latterlig, men som jeg som sagt respekterer din ret til at have. Men så synes jeg bare, at du skulle indstille hykleriet om, at du skam er enormt velvilligt indstillet overfor co2-begrænsning - for du er tydeligvis ikke villig til at tage nogen som helst konsekvenser af din påståede velvilje.
Og når din modvilje er så klart politisk begrundet, synes jeg især, at du skulle indstille dine halvhjertede forsøg på at sprede forvirring om det videnskabelige grundlag, når du nu tydeligvis ikke engang selv tror på de kilder, som du selv henviser til, (Jaworowski, Mörner osv.), når vi kigger deres argumenter efter i sømmene.


17-02-2008 18:10
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er ganske vist udelukkende politisk motiveret

- vof dét? Der er da intet 'politisk' ved at mene, at CO2 kun bidrager marginalt til klimaudviklingen!

når du aldrig forsøger at argumentere for nogle af disse måder

- nu mener jeg heller ikke, at du på noget tidspunkt har advokeret for specifikke 'måder', men jeg vil da i første omgang gerne gå i brechen for 'la méthode française', hvor en væsentlig del af el-/energibehovet dækkes via kernekraft, og dét til noget lavere priser end hertillands, bla. med 'natrabat' så man kan opvarme brugsvand, vaske tøj, vaske op mv. til ganske fornuftige priser. Og hvis man ydermere 'tror på CO2', får man oven i hatten en betragtelig reduktion af CO2-udslippet.
Og så fatter jeg forresten ikke, hvorfor vi hver gang skal 'lægge øre til' din monotone/-mane henvisning til 'Jaworowski, Mörner osv.'? Jeg mener faktisk, at jeg aldrig eksplicit har henvist til udsagn fra d'herrer!?
17-02-2008 22:11
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
- vof dét? Der er da intet 'politisk' ved at mene, at CO2 kun bidrager marginalt til klimaudviklingen!


Jeg ved ikke, hvad din mening helt specifikt bygger på - men jeg ved, hvad den i hvert fald ikke bygger på, nemlig ærlige og oprigtige forsøg på at vurdere den videnskabelige evidens for og imod, eftersom det eneste "videnskab", du vender tilbage til, er diverse skeptikerlister "100 videnskabsfolk mod Kyoto" eller "400 skeptikere siger....."

Og eftersom dit bidrag til debatterne jævnt hen begrænser sig til brok over Connie Hedegaard og utilfredshed med at skulle betale grønne afgifter, tillod jeg mig at gå ud fra, at det var sådan lidt diffus privatøkonomisk-politisk motiveret utilfredshed. Men hvis jeg tager fejl, vil jeg meget gerne høre, hvad din begrundelse så er.

Og så fatter jeg forresten ikke, hvorfor vi hver gang skal 'lægge øre til' din monotone/-mane henvisning til 'Jaworowski, Mörner osv.'? Jeg mener faktisk, at jeg aldrig eksplicit har henvist til udsagn fra d'herrer!?


Det er såmænd fordi, at de eneste indvendinger omkring den videnskabelige dokumentation, du har at byde på, er de omtalte "100 videnskabsmænd mod IPCC", som du lige så monotont/-mant har henvist til - og heriblandt er Jaworowski, Mörner og en del andre folk, der med god ret kan karakteriseres som "forrykte" eller i bedste fald lidt til en side.

Og nej, du har sandt nok aldrig henvist til noget eksplicit, for hver eneste gang, du bliver konfronteret med konkrete argumenter fra disse videnskabsfolk og bliver bedt om at vurdere dem - Roy Spencer, Jaworowski, Mörner, Tim Ball, Lubos Motl, Robert Carter, Vincent Gray et cetera - klapper du i som en østers. Forståeligt nok, for du kan formodentlig udmærket godt selv se, at de jævnt hen er både indbyrdes modstridende, lodret forkerte og usammenhængende.

Men hvis du ikke tror på disse ovennævnte folk, når det kommer til deres eksplicitte argumenter, hvorfor citerer du dem så som store autoriteter, man bør tage alvorligt? Og når du nu åbenbart ikke kan forsvare disse 100s argumenter, hvorfor så egentlig ikke bare pakke dem væk? Og hvorfor egentlig holde fast i at mene, at co2 ikke spiller nogen rolle, når nu du ikke har skyggen af dokumentation at basere denne mening på? Jordens strålingsbalance interesserer sig med al respekt nok ikke meget for dine fuldstændigt ubegrundede meninger, vel?Redigeret d. 17-02-2008 22:13
18-02-2008 00:08
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Så længe jeres argumentation i samtlige debatter kører tvangsagtigt over i, at Connie Hedegaard er dum, at I ikke gider betale grønne afgifter og at folk, der tager klimaproblematikken alvorligt, er nogle væmmelige frelste typer, er jeres holdninger bare dybt kedsommelige og tilfører ikke debatten noget som helst interessant.


Nu har jeg ikke udtalt/skrevet, at jeg ikke vil betale grønneafgifter, men så vil jeg også have at det er grønneafgifter og ikke det miskmask af afgifter vi har i dag. Reelle grønneafgifter forsvinder jo den dag grundlaget for afgifterne er væk, det vil sige når hele energiproduktionen og hermed energiforbruget er omlagt til VE. Jeg vil ikke via mine energiregninger betale tilskud til en tåbelig udbygning med vindmøller så længe at vi ikke kan indpasse vindmøllernes el-produktion i vores forbrug - ulandshjælp til Norge, Sverige og Tyskland via el-regningen er dybt go'nat.
Hvis Connie Hedegaard m.fl. ville en reel omstilling til VE, og ikke kun satsede på det som har SIGNALVÆRDI, var meget opnået. Det er på tide, at vi omstiller basisenergiproduktionen til VE og slipper fri af "gøgeungen" (læs vindmøllerne), vindmøllernes ustabile energiproduktion skader mere end den gavner.
18-02-2008 08:24
metjr
★☆☆☆☆
(71)
Jeg tager hatten af for jeg "drenge", for det lykkes bare for jer at dreje et hvert indlæg over på hvem der er de gode, de onde og de grusomme


Er det ikke nemmere at lave et indlæg som der så kan linkes til, i vil spare masser at tid på den konto

Jesper


Hvis du ikke ændre retning, ender du der, hvor du er på vej hen. - Kinesisk ordsprog
19-02-2008 00:13
Kosmos
★★★★★
(5375)
Og eftersom dit bidrag til debatterne jævnt hen begrænser sig til brok over Connie Hedegaard og utilfredshed med at skulle betale grønne afgifter, tillod jeg mig at gå ud fra, at det var sådan lidt diffus privatøkonomisk-politisk motiveret utilfredshed

- jeg har faktisk ikke væsentlige indvendinger mod at bidrage (kontant) til en energipolitik, der for alvor ville kunne mindske vor afhængighed af fossile energikilder, men jeg finder ikke at 'varmlufthandel', 'kinesiske (fjern)varmecentraler' samt overplastring af landskabet med monstrøse vejrmøller bidrager betragteligt i så henseende!
Derfor foreslog jeg - på CBHs direkte opfordring - at erstatte en god del af vor 'fossilt baserede' el-/varmeproduktion med en kernekraftbaseret produktion, som ydermere vil reducere CO2-udslippet, hvilket CBH et al. jo tillægger så stor betydning!

Men sør'me om CBH overhovedet nedlader sig til at kommentere denne 'måde' med så meget som ét ord?
I stedet får vi blot den vanlige sang fra de varme lande om den hellige almindelige IPCC-kirkes ufejlbarlighed, således som teksten udlægges af dens '50 ypperstepræster'!
19-02-2008 16:12
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
- jeg har faktisk ikke væsentlige indvendinger mod at bidrage (kontant) til en energipolitik, der for alvor ville kunne mindske vor afhængighed af fossile energikilder, men jeg finder ikke at 'varmlufthandel', 'kinesiske (fjern)varmecentraler' samt overplastring af landskabet med monstrøse vejrmøller bidrager betragteligt i så henseende!


Det glæder mig, at du gerne vil bidrage kontant, men hvad bygger du din modstand mod vindmøller på (andet end, at du synes, de er uæstetiske)? Jeg er udmærket klar over, at vindmøller alene ikke er nok, men det er jo vanskeligt at komme udenom, at de faktisk nedsætter co2-udslippet betragteligt? Og at bidrage til co2-lagring eller øget effektivitet i kinesiske kraftværker er da også en klar gevinst - jeg behøver vel ikke at fortælle dig, at det efter et år eller to er helt lumuligt at se, om co2en er udledt i Danmark eller i Kina?

Derfor foreslog jeg - på CBHs direkte opfordring - at erstatte en god del af vor 'fossilt baserede' el-/varmeproduktion med en kernekraftbaseret produktion, som ydermere vil reducere CO2-udslippet, hvilket CBH et al. jo tillægger så stor betydning!


Og som tidligere sagt er jeg ikke modstander af kernekraft (og jeg medgiver gerne, at der er mange temmeligt tåbelige, følelsesladede modstandere heraf), men jeg kan også vanskeligt se, at kernekraft alene kan løse nogen problemer - det er for det første heller ikke co2-neutralt (mindre end f.eks vindmøller); for det andet ville det tage enormt lang tid at opbygge en kapacitet, der kunne erstatte fossile brændstoffer, og for det tredje er uran-235 heller ikke en uendelig resseource. Og måske størst af alle problemer i et lille land som Danmark er "Not in my backyard"-bevægelsen: I betragtning af, hvor meget brok, der har været med Barsebäck og med vindmøllerne, så tør jeg slet ikke forstille mig, hvordan det ville være med tre-fire store atomkraftværker placeret centrale steder i landet (+ affaldsdepoter) - vi kan også prøve at tilsætte lidt frygt for terrorangreb oveni. Jeg tror desværre, at vi vil finde rigtig mange lejligheder til at hive Niels Hausgaard frem igen med den om, at alle går ind for A-kraft, men bare ikke lige her.....

Så uanset A-kraft kommer vi ikke udenom nogle af de metoder, som du er lodret uenig i, hvis der skal gøre noget ved co2-udslippet (og energiafhængigheden), der skal batte noget. Og så er mit spørgsmål bare: Hvad er vigtigst for dig: At være Rasmus Modsat - eller at tage problemet alvorligt? Jeg kan ikke se andre grunde til din modstand end politiske/erlingbrokkendorfsk-knoslæberiske.


P.S: Og endnu engang omkring IPCC: Der er for mig at se ret tydeligt, at du egentlig ikke rigtigt tror på det meste af alt det vrøvl, du henviser til som argumenter mod IPCC. Jeg siger intet om IPCCs ufejlbarlighed, jeg konstaterer blot, at du endnu har til gode at lancere ét eneste videnskabeligt underbygget argument til støtte for din holdning. Hver eneste - hver eneste - gang, vi har kigget nærmere på de kilder, du selv henviser til, har det enten vist sig, at de påstod noget andet end det, du hævdede - eller også har det været så tåbeligt, at du skyndsomst er veget udenom eller har forsøgt at skifte emne, når man har forsøgt at holde dig op på dine egne henvisningers indhold. Det forstår jeg godt, eftersom du selvfølgelig udmærket kan se, at det ikke holder en meter.


Du må mene om IPCC, hvad du vil, men kan du ikke enten a ) komme med nogle videnskabeligt underbyggede modargumenter, du selv tror på, eller b ) erklære ligeud, at du egentlig er ligeglad med den videnskabelige dokumentation og bare forsøger at være Rasmus Modsat, fordi du synes, at det er sjovt?Redigeret d. 19-02-2008 16:20
19-02-2008 16:37
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
men jeg kan også vanskeligt se, at kernekraft alene kan løse nogen problemer - det er for det første heller ikke co2-neutralt (mindre end f.eks vindmøller);

@cbh
Ifølge de informationer jeg har er CO2-udledningen pr. produceret kWh ca. 6 gange mindre ved kernekraft end vindmøller, så også på det punkt vinder kernekraft.
På kernekraft kan vi selv bestemme hvornår og hvor meget el vi vil producere, det kan ikke lade sig gøre med vindmøller, de producere af naturlige årsager som vinden blæser.
U-235 er ikke det eneste "brændsel", som kan bruges i kernekraftanlæg, iflg. de seneste beregninger er der brændsel nok til ca. et par 1000 år.

Så ud fra et forsynings synspunkt vil jeg nok foretrække kernekraft frem for vindmøller, rent faktisk kan lavtemperatur spildvarmen fra kernekraft anvendes til fjernvarme via varmepumper, så kan vi jo afskaffe de kraftværker, der benytter fossile brændsler i samme omgang.

Hvis vindmøller skulle være et reelt alternativ til de regulerbare produktionsformer af el, skal vi i nær fremtid tænke på at bygge nogle store vandbeholdere, så vindmøllernes periodiske overproduktion kan gemmes til vindstille dage eller dage hvor det blæser over 25 s/m. Det kunne vi jo passende gøre ved at inddæmme vore fjorde, pumpe dem tomme når det blæser, og fylde dem igen via nogle turbiner når vi mangler el. Jeg er ikke sikker på, at det vil være særlig populært i sejlsportskredse, men vi skal åbenbart lide enten som følge af klimaforandringer eller i et forsøg på at undgå klimaforandringer.

Redigeret d. 19-02-2008 16:39
21-02-2008 17:18
Janus Agerbo
☆☆☆☆☆
(14)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
[men vi skal åbenbart lide enten som følge af klimaforandringer eller i et forsøg på at undgå klimaforandringer.


Eller overveje det 'skræmmende' nul-vækst eller negativ-vækst scenarie.

Angående atomkraft. Så er der offentliggjort en undersøgelse omkring udledningen af drivhusgasser (ikke bare CO2) fra A-kraftværker på http://www.stormsmith.nl/
Jeg er selv i gang med at læse mig igennem selve rapporten, men konklusionen er samlet i den første pdf på siden og ikke alt for lang.

Deres konklusioner er at A-kraft, kun er mindre CO2 belastende hvis;
1) der er rigeligt med mængder af top kvalitets brændsel. Hvilket ikke skulle være tilfældet
2) der ikke regnes på al CO2 udledningen forbundet med konstruktionen og afviklingen

Samtidigt nævner de senere i rapporten at CO2 kun er en ringe betydning i forhold til de andre drivhusgasser der bliver udledt gennem A-kraft produktion.
22-02-2008 00:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Janus

Jeg har min information fra den tyske hjemmeside:
www.windstrom-kosten.de

De har faktisk mange interessante artikler.
Deltag aktivt i debatten At skåne miljøet:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik