Husk mig
▼ Indhold

Connie Hedegaard og klimapolitisk handlingSide 1 af 212>
Connie Hedegaard og klimapolitisk handling10-04-2008 00:25
Jakob
★★★★★
(9324)
 Jeg synes ofte, at Connie Hedegaard er dygtig til at formulere sig. Det plejer mere at knibe med handlingen bag ordene.
Men her har jeg i hvert fald fundet en artikel, hvor jeg synes, at hun formulerer sig meget flot:

http://www.kemin.dk/Nyheder/Debatindlaeg_klima.htm


Et par citater fra teksten:
--------------------


Lad mig slå fast: FN's klimapanel er ikke en tilfældig skare fritidsforskere på en politisk mission, men en dybt seriøs stor og international gruppe af forskere, størstedelen fra universitetsverdenen, udvalgt efter deres forskningsmæssige meritter, som tilskriver dem en solid tyngde i den videnskabelige verden.

-

Således er for eksempel Henrik Svensmarks teorier om solen også medtaget. Og ja, siger FN's klimapanel , det er korrekt, at solens aktivitet har haft betydning for klimaforandringerne siden industrialiseringen. Den spiller blot en ganske lille rolle i forhold til, hvad vores industrialiserede verdens udledning af drivhusgasser betyder.

På samme måde med påstanden om, at temperaturen ikke er steget de sidste 10 år: I 1998 var temperaturen exceptionelt højere end årene umiddelbart før og efter. Enhver, der ser på temperaturkurven de sidste 25 år, vil se, at tendensen er klart opadgående. Historien svarer til, at man sammenligner den varmeste dag i januar med den koldeste nat i august og så konkluderer, at temperaturen ikke stiger fra januar til august.

- At den globale opvarmning er i gang. Temperaturen stiger, sne og is smelter, havniveauet stiger globalt.

-At koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren ligger langt højere end på noget andet tidspunkt de seneste 650.000 år.

-At der er over 90 pct. sandsynlighed for, at størstedelen af temperaturstigningerne siden midten af det 20. århundrede skyldes menneskeskabte drivhusgasudledninger.

-At det haster med at få ændret kursen. Flere vidtrækkende konsekvenser af klimaforandringerne tager rigtigt fart ved en temperaturstigning på to grader celsius. Skal det afværges, skal de globale udledninger toppe inden 2015-20.

Man kan ikke være 100 pct. sikker på noget i denne verden. Derfor er det til syvende og sidst en politisk afvejning, hvorvidt man skal reagere på denne viden. Jeg vil ikke som konservativ politiker spille hasard med fremtidige generationers adgang til rent vand, frisk luft, mangfoldig natur og jord at dyrke og bo på. Derfor kan jeg ikke bare krydse fingrene og håbe det bedste. Jeg må handle, fordi risikoen, hvis vi ikke handler i tide, er så stor. Ikke for mig, ikke for læseren. Men for dem, der kommer efter os. I sidste ende er det et valg, hver eneste af os må tage: Vil vi ignorere advarslerne og håbe, at det nok går - eller vil vi følge rådene fra klimapanelet. Råd, der siger: I må handle og jo længere, I tøver, des værre og dyrere bliver det.

Og lad os så til sidst stille os selv spørgsmålet: Hvad nu, hvis klimaforandringerne ikke er reelle og menneskeskabte? Hvad nu, hvis forskerne om 20, 30 eller 40 år måtte indse, at de havde taget fejl, at alarmen blev afblæst. Ja, hvad så? Hvad ville være det værste, der ville være sket i vores samfund?

Jo, vi ville stå med et samfund, der er bygget på renere teknologier. Et samfund, der udnyttede energien og ressourcerne langt bedre end i dag. Vi ville have renere luft, og vi ville være langt mindre afhængige af leverancer af fossile brændstoffer, som vi ellers risikerede at skulle indkøbe hos ustabile regimer.

I betragtning af, at vi om 40 år ikke er 6,5, men omkring 9 milliarder mennesker på kloden, synes jeg egentlig ikke, at valget er så svært.

--------------------Efter sådan et smukt foredrag, så kan jeg kun undre mig over, at der ikke er mere fart på begivenhederne, og jeg undrer mig især over de sidste års stilstand.

Mangler der ikke også nogle seriøse forslag imod overbefolkning..?

 
10-04-2008 09:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg synes ofte, at Connie Hedegaard er dygtig til at formulere sig.


Tja, hun er dygtig til at formulere sig, men handlingerne kommer først når hun kan tælle til 90.

Et bedre spørgsmål er om det hun udtaler også har bund i virkeligheden jf. mange af de debatter der bl.a. er andre steder i dette fora.

Hvorfor er der politisk flere stemmer i at postulere, at vi skal gøre noget ved CO2-udslippet pga. af klima, end at sige vi er nødsaget til at finde andre energikilder, fordi de fossile brændsler er ved at slippe op?

Den tidshorisont de forskellige "skrækscenarier" har er alt afgørende for hvor dyrt det både samfundsmæssigt og privatøkonomisk bliver.
10-04-2008 10:09
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men her har jeg i hvert fald fundet en artikel, hvor jeg synes, at hun formulerer sig meget flot

- 'flot' eller ikke, hovedspørgsmålet er vel, om hendes udsagn osse er sande??

Og her mener jeg, det halter betydeligt på indtil flere punkter:

1. Det centrale element i Svensmarks (mfl.) klimateori er den kosmiske strålings betydning for skydannelsen - og det er efter min bedste viden ikke medtaget i IPCCs vurderinger(?) Har jeg ret i det, er CO2nies henvisning til Svensmark rendyrket vildledning!


2. Stigning i global temperatur: Her vælger hun arbitrært at se netop 25 år tilbage, hvor temperaturkurven passerede et 'lokalt minimum' - 1998 vil hun gerne bortforklare, og det seneste decenniums stagnation/fald i såvel luft- som havtemperaturer hopper hun 'elegant' over!


3. 'Over 90% sandsynlighed': Dét tal er jo på ingen måde konkret forankret!: Det er derimod blot et postulat, medtaget i den sammenskrivning {'Summary for Policy Makers'}, som er forfattet af et meget begrænset antal 'eksperter', endda delvis under politisk styring!

4. 'Det haster': Teorien om 'Tipping Point' anser jeg som rent tankespind - på ingen måde forankret i konkret forskning! (Correct me, if I'm wrong!)
11-04-2008 18:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Tja, vi kunne vel også bruge pengene på at afhjælpe dette:
http://www.berlingske.dk/article/20080411/verden/80411036/
11-04-2008 20:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! som alt ser ud nu bliver en gigantisk statsstøtte til vindmølleindustrien solgt som værende Co2 reducerende. Men denne CO2-reduktion kan kun realiseres når den strøm vi må eksportere til tyskland (som er den overvejende del) regnes for at afløse Co2 belastende produktion i Tyskland. Intet kunne være mere forkert.

Det netop besluttede værk: Greifswald i Nordtyskland etableres nu som et rent kraftværk. En væsentlig årsag til dette er netop at det er umuligt at få økonomi i samproduktion fjernvarme/el-produktion når den Danske Vindmølle strøm dumpes på det tyske markede. Meget varmeproduktion i Tyskland, hvor der faktisk var mulighed for samproduktion kraft/varme afløses af ren afbrænding af gas/olie fordi der ikke kan opnås økonomi i samproduktion varme/el pga. den Danske vindmøllestrøm.

For at vi nu kan overholde en 20 % reduktion omkring Co2 som besluttet omkring det netop vedtagende energiforlig, er vi nu nødsaget til dels nogle Bogføringstiltag, som ikke er reelle omkring Co2 reduktion, omkring den eksporterede strøm og hertil lave nogle uigennemsigtige Co2-reduktioner omkring produktioner i Kina og Afrika, hvor mulighed for svindel og humbug er udtalt.

Vi kan nu konstatere den gigantiske fiasko omkring vindmøllesatsning og decentral kraftvarme: Netop i År vil Co2 belastningen komme på højde med udledningen før investeringen blev sat i værk, i størrelsesordnen 200 milliarder (10 Storebælts broer). Selv om langt over halvdelen af brændsler er omlagt til enten fuldstændig Co2 neutral vindmøllestrøm eller Naturgas med ringe Co2 udledning, kan vi i år konstatere at Co2 udledningen er den samme som før SR regeringen satte denne gigantiske investering i værk. Altså havde man overhovedet ikke foretaget sig noget ud over at brænde gassen af i de decentrale værker, ville man i dag have set en markant reduktion omkring Co2

Da der er en direkte sammenhæng mellem industriens lobbyisme, ministerkontorer og den folkelige mening. Herefter kan de alder mest forkerte og fuldstændige miljøbelastende projekter sættes i værk og det sker! Når man nu netop oven på en så fatal fiasko som vi har været vidne til over de sidste 20 år. Hvorfor retter man så ikke bare en lille smule ind efter dette.
Hvorfor skal et energiorgie som dette ikke udnyttes, som uden problem kunne forsyne Hobro, Arden og Støvring via Varmepumpeteknologi og i øvrigt være selv finansierende.
Danogips Hobro.Et Vindmølleprojekt til 4 milliarder Rødsand ved Lolland som nu sættes i værk. Jamen! Co2 reduktionen sammenlignet varmegenvinding i Hobro og på Ålborg Portland der vil Rødsand komme til kort. Forskellen er bare i Hobro og Ålborg der er tiltaget Gratis.
Redigeret d. 11-04-2008 20:56
12-04-2008 11:50
Kosmos
★★★★★
(5375)
Herefter kan de alder mest forkerte og fuldstændige miljøbelastende projekter sættes i værk og det sker! Når man nu netop oven på en så fatal fiasko som vi har været vidne til over de sidste 20 år. Hvorfor retter man så ikke bare en lille smule ind efter dette.

- kan vel blot besvares med det klassiske:

De gode græd - og de onde lo!

Redigeret d. 12-04-2008 11:50
12-04-2008 12:18
Jakob
★★★★★
(9324)
 


@delphi

Jeg synes, at du har et godt skarpt øje for steder, hvor industrien kan medvirke til at spare energi.
Men jeg forstår ikke, hvorfor du vælger at være misundelig på netop de penge, som går til vindmøller.
Hvilken vedvarende energi vil du satse på til Danmark, hvis det ikke skal være vindkraft..?@Boe Carslund-Sørensen

Spørger du mig, så mener jeg bestemt, at ulandshjælpen skal omlægges.
I stedet for at nedsætte børnedødeligheden ved at behandle børn, så mener jeg nærmere, at vi skal gøre det ved at hjælpe med at forebygge, at der fødes så mange.


Den tidshorisont de forskellige "skrækscenarier" har er alt afgørende for hvor dyrt det både samfundsmæssigt og privatøkonomisk bliver.


Ja, det kan selvfølgelig koste dyrt at have for travlt.
Men det kan koste endnu mere dyrt at vente for længe. 
12-04-2008 12:56
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men jeg forstår ikke, hvorfor du vælger at være misundelig på netop de penge, som går til vindmøller.


Måske fordi vi kun får "luft" for pengene - SIGNALVÆRDI uden REALVÆRDI.
Driftsstøtte har det med at vride udviklingen og for vindmøllerne i den gale retning, hvad skal vi med mere el fra endnu flere støttede vindmøller, når vi ikke kan anvende den el vindmøller producere d.d.?
Hvorfor betale tilskud til noget, hvis vi kan få samme resultat "gratis"?
12-04-2008 13:36
Jakob
★★★★★
(9324)
 


@Boe Carslund-Sørensen

Vi kan jo aldrig erstatte fossilt brændsel bare ved at spare på det.
Der kræves en egentlig erstatning med vedvarende energi, og hvad skal det være, hvis ikke vindenergi..?

De driftsmæssige problemer med vindkraft bliver måske netop løst i kraft af overproduktionen, fordi det i perioder presser prisen så langt ned, at energilagring bliver en super god forretning.  


Rækkefølgen er nok ikke optimal, og der er sikkert forsket alt for lidt, men jeg synes alligevel, at det er forkert at vende sin vrede mod vindmøllerne.
Penge til et ordentligt distributionsnet og andre tiltag kunne ligeså godt være kommet fra krigen i Irak eller fra mindre skattelettelser osv... - ingen økonomisk naturlov siger, at det netop er vindmøllerne, det skal gå ud over.


Hvorfor betale tilskud til noget, hvis vi kan få samme resultat "gratis"?


Hvordan vil du få ligeså mange vindmøller uden tilskud..? 
12-04-2008 14:55
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Rækkefølgen er nok ikke optimal, og der er sikkert forsket alt for lidt, men jeg synes alligevel, at det er forkert at vende sin vrede mod vindmøllerne.


Min aversion er vendt mod tilskuddet ikke vindmøllerne! Netop pga. af massive tilskud sættes udviklingen af andet i stå - der er kun en given sum penge og så længe vindmøllerne for størstedelen udsultes de øvrige tiltag, som bl.a. tidevand, bølgekraft, "kold" fjernvarme mv.

Hvis behovet og priserne står i rimelig forhold til hinanden kommer udbygningen med vindkraft - ikke kun vindmøller (et tårn med en 3-bladet propel) af sig selv.
Driftstilskud er en direkte indgriben over for markedsdannelsen.
12-04-2008 15:47
Kosmos
★★★★★
(5375)
...hvad skal vi med mere el fra endnu flere støttede vindmøller, når vi ikke kan anvende den el vindmøller producere d.d.?

- læs mere her om problemet med 'overløb' fra vindmøller!
Redigeret d. 12-04-2008 15:48
12-04-2008 20:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

For det første mener jeg minimum vindmølleenergien i dag burde være fordoblet navnlig pga de nyeste varmepumper teknologier, som kan virke på fjernvarmeværkerne, som kunne gøre møllerne selvfinansierende.

Jeg mener virkelig det "Støtte Cirkus" som nu har virket gennem en del år, har forhindret dette.

Jeg kan simpelhed ikke acceptere at Svend Auken og Nu Conni Hedegård pga af populistiske og vælger forførende tiltag skal opstille flere møller når det virkelig ikke hjælper på noget som helst ud over at Tyskland får en del gratis strøm.
Altså man opstiller møller af populistiske årsager og bekymre sig i øvrigt ikke om hvad denne strøm, herfra skal bruges til.

Hvis Svend Auken eller Conni Hedegård vil have møller, så kunne man jo have afsat et betydeligt millionbeløb til feks. Risø og herefter have stillet de ypperste teknologier til rådighed for Industrien. Hertil et betydeligt millionbeløb til at finde ud af, hvad man skulle bruge denne overskudstrøm til, som man jo ved, vil komme fra møllerne.

Værdien omkring den danske energi som forbruges af kraftværker til el og varmeproduktion, andrager min. 40 Milliarder/år, og givet betydelig mere pga. værdien af Co2 kvoter.
Hvad brokker denne mand sig over (fra Politiken fradag):I stedet for at brokke sig skulle han da hellere se at komme i gang med at udvikle nogle systemer som kunne reducere kraftværkernes energiforbrug. Indtægtsmulighederne for Danfoss er enorme. Men så længe det er lettere at side og råbe på mere støtte komme denne mand ikke i gang.

De muligheder Vindmølleindustrien kunne udnytte omkring varmegenvinding på kraftværkerne ved varmepumper, det er så oplagt at udvikle et markedsområde for vindmølle industrien. Men så længe villige politikere som Svend Auken og Conni Hedegård står klar med betydelig støttebeløb sker dette ikke.

Den Danske Vindmølle Industri kunne blive en betydelig og robust industri som i fremtiden kunne blive et betydeligt aktiv for det Danske samfund, med en betydelig eksportindtægt. Hvis man fjernede støtten til Industrien, og herved animerede industrien til at se de meget betydelige muligheder som ligger lige for.
12-04-2008 21:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kosmos

De gode græd - og de onde lo!


Ja jo! Men hvad så med dem som stadig lever i en "TorneRose" tilstand!!

Helle Thorning i Politiken idag

5. Vi skal vælge mellem et medansvar for en
ødelæggende klimakrise eller et Danmark
som klimaforbillede.
For ganske få år siden var kampen mod
udbygning af vedvarende energi et led i
højrefløjens værdikamp. Grøn energipolitik
stod i vejen for økonomisk vækst og
industriinteresser. Siden har piben fået
en anden lyd.
Virkeligheden er, at vores nuværende
forbrug af kul, gas og olie er den største
markedsfejl i menneskehedens historie.
Vi har 10-20 år til at foretage en omlægning
af omtrent samme rækkevidde som
hele det 20. århundredes industriudvikling.
Om det lykkes afhænger ikke
mindst af de lande, der går forrest – og
samtidig høster mulighederne for at tjene
på ny teknologiudvikling. I den situation
skal vi satse.
Danmark har alle forudsætninger for
at omstille sig hurtigere end noget andet
land. Men vi udnytter dem ikke. Sverige
vil være uafhængigt af olie i 2020, og Norge
vil være CO2-neutralt i 2030, mens vi
humper videre med en politik, der ikke i
min levetid vil sikre os grøn energiforsyning.
Vi kan endnu nå at gøre Danmark
til en udviklingsdynamo for en ny og bæredygtig
teknologi.


Hvordan skulle det så højt skattede danske vældfærdssamfund været udviklet uden kul og olie. NÅee Ja! LO's medlemmer ville selvfølgelig gerne arbejde i Industrien! arbedje når vinden den blæser og kun når den blæser, som jo oftest sker om natten. Ja selvfølgelig.
Redigeret d. 12-04-2008 21:42
13-04-2008 01:50
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Connie Hedegårds ord:

Hun beskriver IPCC som "dybt seriøse". Skal det forstås sådan at dem der ikke vurderer som hende ikke er "seriøse"? Det ville jeg personligt kalde en useriøs udlægning.

Connie skriver:
Hvad nu, hvis forskerne om 20, 30 eller 40 år måtte indse, at de havde taget fejl...


Det der generer mig mest her er, at jeg får det indtryk at Connie - eller dem der rådgiver hende - ikke har gjort sig den ulejlighed at sætte sig bare nogenlunde godt ind i tingene som de nu en gang tager sig ud fra "skeptiker lejren".
Som de fleste bekendt vil det vigtigste alternativ årsag til global opvarmning være solen. Hvis solen er afgørende, så er det cyklus 24 og 25 der er i fokus. Så godt som alle solforskere er enige om at cyklus 25 der starter om CA 11 år bliver svag og betyder intens kulde. Og så vidt jeg se er det efterhånden flere og flere der også vurderer at solar cyklus 24 - som forventes opstartet indenfor et år - vil medføre kulde.

I så fald - Connie - så er der jo slet ikke tale om en fjern fremtid, nej, det ville i så fald næsten være her og nu eller om ganske få år. Omend jeg personligt ikke har et super kvalificeret gæt.

Og alt andet lige må vi da forvente at vores politikere tager bedre beslutninger i forbindelse med en kulde situation hvis de ikke tror vi har en varme situation. Ellers kunne vi jo ligeså god udskifte dem med en terning.

Én ud af mange eksempler: Hvor godt er det for samfundsøkonomien at Maersk vil opsamle CO2 og derefter under tryk sende det ned i undergrunden. Undskyld men det er da et fuldstændigt begrædeligt ressourcespild.

Men altså Connie og mange andre mener altså at vi skal udrydde CO2 selv i det tilfælde at vi slås mod kulde og CO2 iøvrigt virker svagt opvarmene og meget afgrødefremmende? Tjah.. Jeg har så meget tillid til politikerne, at hvis de var af den opfattelse at det faktisk blev koldere, så ville de på mange punkter disponere anderledes. Så derfor bør politikerne tage debatten meget mere seriøst og sætte sig super godt ind i tingene. Det er deres arbejde.
Redigeret d. 13-04-2008 01:58
13-04-2008 10:30
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Tilføjelse til mit indlæg ovenfor:
Her en gennemgang af IPCC og Hansens vurderinger af jordens CO2-følsomhed.
I følge Connie Hedegård skal vi lige huske, at det er IPCC der er "de seriøse" i denne debat.

http://www.junkscience.com/Greenhouse/What_Watt.html
13-04-2008 10:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Conni Hedegård:

Således er for eksempel Henrik Svensmarks teorier om solen også medtaget. Og ja, siger FN's klimapanel , det er korrekt, at solens aktivitet har haft betydning for klimaforandringerne siden industrialiseringen.
Den spiller blot en ganske lille rolle i forhold til,
hvad vores industrialiserede verdens udledning af drivhusgasser betyder.


Hvordan kan CO2 koncentrationen stige markant når temperatur falder. Hvordan kan denne opfattelse opstå når en markant stigning i Co2 kan forekomme samtidig med at temperatur falder 1940 - 1975?Hvordan skal dette forklares hvis solaktivitet kun har en mindre betydning når altså Co2 opfører sig stik i mod alle Co2 teorier i perioden 1940 - 70 se.

13-04-2008 11:22
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Sandt nok er der mange udlægninger af temperaturgrafer for det 20 århundreder, alle med deres mangler og fordele. Men de har (endnu) det til fælles, som det ses på Delphis temperaturgraf ovenfor, at en lang periode fra 1800 tallet op til ca 1940 er præget af en temperaturstigning af længere varighed og endda lidt større hældning end den vi har set i 1975-2000 perioden.
De "SERIØSE" forskere fra IPCC kan selvsagt ikke forklare stigning med CO2 perioden op til 1940, men tøver morsomt nok ingenlunde med at forklare den seneste stigning med CO2.

SERIØSITET, som Connie Hedegård vægter.
Det er et slagkraftig argument, at IPCC har lavet millioner af dataset der kommer ud af deres computere. "Med så mange tal og grafer MÅ de simpelthen have fat i den lange ende" hører man nu og da.

Jamen hvad nu hvis dere modeller er forkerte? Har de så stadig fat i den lange ende bare fordi der er mange dataudtræk fra deres modeller? Ville det være en "seriøs" fortolkning?

Nedenfor er vist en graf.
Den viser gennemsnittet af modellers forudsigelse af temperaturer i forhold til højde i atmosfæren. Modellerne er baseret på den antagelse, at øgning af CO2 indhold relativt vil opvarme de højere luftlag mest. Specielt mellem 5 og 15 km ses en opvarmning på 0,3 grader pr.årti.

Disse forudsigeler er HELT GRUNDLIGGENDE FOR SELVE CO2 TEORIENS IDÉ! Det er FUNDAMENTET. (Da alle er enige om at CO2 strot set ikke kan noget ved jordoverfladen).

Prøv at se hvor helt ekstremt ringe modellerne passer med virkeligheden.
Det går næsten hen og bliver urkomisk når vi ser at temperaturene i virkelighedens verden i takt med stigende CO2 er FALDENDE når vi kommer over 11 km højde


Hvor er ydmygheden fra IPCC´s forskere?? Hvordan i himlens navn kan de bare tromle deruda som om intet er galt?? Hvor seriøst er det??

Jeg kan godt forstå at disse forskere har en seriøs mine på når de skal forklare disse ting, og seriøse dybe fuger i panden. Det ville jeg have. Men det er vist ikke lige den form for seriøsitet som Connie Hedegård forbinder med IPCC?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 13-04-2008 11:30
13-04-2008 11:24
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hvordan kan denne opfattelse opstå når en markant stigning i Co2 kan forekomme samtidig med at temperatur falder 1940 - 1975?

- 'standardforklaringen' baserer sig jo jo på øget menneskabt aerosoludledning med deraf følgende 'global dimming' i netop denne periode, se fx. 'Wiki' eller IPCC.
13-04-2008 11:46
Kosmos
★★★★★
(5375)
Nedenfor er vist en graf.
Den viser gennemsnittet af modellers forudsigelse af temperaturer i forhold til højde i atmosfæren. Modellerne er baseret på den antagelse, at øgning af CO2 indhold relativt vil opvarme de højere luftlag mest. Specielt mellem 5 og 15 km ses en opvarmning på 0,3 grader pr.årti.

- kan vi ikke lige få at vide, hvor grafen stammer fra?: Det er altid en fordel at betragte den slags illustrationer sammen med den tilknyttede tekst: Fx. kunne jeg godt tænke mig at vide, hvilke(t) tiår, sammenligningen er baseret på?
Jeg har også svært ved at tolke det lille 'vedhæng' til højre!: Hvad betyder 'T2' hhv. 'T2lt'??
Redigeret d. 13-04-2008 11:47
13-04-2008 22:16
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Kosmos
Hej! Grafen kan undersøges nærmere / stammer fra International Journal of Climatology, juli 2007:
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/other/Singer_model_wrong.pdf
Det er en PDF og jeg er ikke verdensmester i at klippe fra disse... Og så er det jo ikke ligefrem nogen nyhed at der er basal uoverensstemmelse mellem de mellem modellernes temperaturer i de højere luftlag og så virkelighedens verden. Derfor har jeg ikke gjort det store ud af det. Men hvad er ellers dine kommentarer?

Bedste hilsner, Frank
Redigeret d. 13-04-2008 22:17
13-04-2008 23:39
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men hvad er ellers dine kommentarer?

- jeg har endnu ikke fået gennemlæst det hele, men det ser meget interessant ud, så tak for henvisningen!

Jeg kan især godt lide dette uddrag:

We have tested the proposition that greenhouse model
simulations and trend observations can be reconciled. Our
conclusion is that the present evidence, with the application
of a robust statistical test, supports rejection of this
proposition. (The use of tropical tropospheric temperature
trends as a metric for this test is important, as this region
represents the CEL and provides a clear signature of the
trajectory of the climate system under enhanced greenhouse
forcing.) On the whole, the evidence indicates that
model trends in the troposphere are very likely inconsistent
with observations that indicate that, since 1979, there
is no significant long-term amplification factor relative to
the surface. If these results continue to be supported, then
future projections of temperature change, as depicted in
the present suite of climate models, are likely too high.

- de sidste tre linier er et herligt 'understatement', ikke?
14-04-2008 09:39
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Connie, jeg håber du kunne blive lidt inspireret af Tjekkiets premiereminister, Vaclav Klaus:
What frustrates me is the feeling that everything has already been said and published, that all rational arguments have been used, yet it still does not help. Global warming alarmism is marching on. .... The insurmountable problem as I see it lies in the political populism of its exponents and in their unwillingness to listen to arguments.


Lige præcis. Alle argumenter nødvendige er på bordet. Dem som dig Connie der burde lytte holder sig blot for ørerne.
http://www.climatescienceinternational.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1

Alle IPCC modeller tager for givet at CO2 vil opvarme de øvre luftlag. Men det gør CO2 ikke.
(som vist i mit indlæg Lagt på d. 13-04-2008 11:22).
Men du, Connie, og mange andre lukker øjnene og lader dette syrealistiske verdenhistoriske videnskabsflop gå på vandet. Indtil en dag hvor det bliver koldere og det hele kolapser på den mest uelegante vis.
Redigeret d. 14-04-2008 15:25
14-04-2008 09:56
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men du, Connie, og mange andre lukker øjnene og...

- ja, ret beskæmmende at overvære!

Men jeg tror faktisk, at Connie gradvis er blevet fanget i sit eget spin!: Hun er nu vandret så langt ud ad 'topmøde-planken', at hun ingen mulighed har for at vende om.
Mit - helt private - gæt er, at hun, i det omfang det overhovedet er muligt, holder gode miner til slet spil, indtil 'Københavnermødet' er overstået, en begivenhed hun vil være nødt til at definere som en stor succes!
Men kort efter vil hun atter forlade aktiv dansk politik - som hun gjorde først i halvfemserne!
14-04-2008 12:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men jeg tror faktisk, at Connie gradvis er blevet fanget i sit eget spin!


Mener du ikke hun er fanget i embedsmændenes spin!
Jeg tvivler på at Connie Hedegaard kender stoffet godt nok.
14-04-2008 14:12
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg tvivler på at Connie Hedegaard kender stoffet godt nok.

- jeg anser hende for værende intelligent, vidende og hurtigt opfattende!: Sådan oplevede jeg hende som studievært i Deadline - og også som (meget ung) politisk ordfører for de konservative i sen-firserne!
I 2004 blev hun så 'indsat' som miljøminister, idet regeringen formentligt indså, at den risikerede at tabe valget i 2005, hvis ikke den omlagde miljøpolitikken drastisk og meget synligt!
Connie løste opgaven - men jobbet som først miljø-, senere klima-/energiminister har stort set været 'op ad bakke' fra dag ét! 'Samarbejdet' i partigruppen har også været mildt sagt problematisk - så det skulle som sagt ikke undre mig voldsomt, hvis hun vælger at takke af 'efter veludført COP' (i COPenhagen)'!
03-05-2008 10:47
Jakob
★★★★★
(9324)
 


@Frank Lansner


Du nævnte i en anden tråd, at du har skrevet til Connie Hedegaard og fået svar.

Er det spørgsmål og svar, som du evt. kan offentliggøre i denne tråd..?

Ja, jeg er nysgerrig.  Det imponerer mig i øvrigt lidt, at du har fået svar. Jeg har skrevet til Klima- og Energiministeriet to gange uden at få svar.


 
03-05-2008 15:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mit indlæg d.d. på Connie Hedegaard blok på Berlingske:
http://conniehedegaard.blogs.berlingske.dk/

Har jeg ret i, at den/de største hindringer for en effektiv omstilling til VE i Danmark er vores afgiftspolitik og at ændringer spærres af finansministeriets hensyntagen til statens finansiering.
Det er beskæmmende, at høre vores skatteminister udtale sig på tv om udnyttelse af reel spildvare, i udtalelsen slog han fast at Grundfos ikke må udnytte deres reelle spildvarme for så konkurrerede med fjernvarme. Er det ikke netop i sådanne konkurrencesituationer at udvikling af et effektivt energisystem skal findes?
Det er beskæmmende, når man på Energistyrelsens hjemmeside kan læse, at årsagen til at kraftvarmeværker ikke må skifte brændsel, er statens frygt for manglende indtægter fra naturgas.
Hvordan kan i tro, at i kan få befolkningen med på en omstilling til mere VE i energiproduktionen, når de mest fornuftige tiltag bremses af statens finanspolitik?
Redigeret d. 03-05-2008 15:28
03-05-2008 18:38
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Boe

Politik og sund fornuft har ikke noget med hinanden et gøre.

Konservativ politik og sund fornuft har slet ikke noget tilfælles, nærmest tvært imod.
04-05-2008 12:14
Jakob
★★★★★
(9324)
 @Boe Carslund-Sørensen


Tak for linket, jeg anede ikke, at Connie Hedegaard bloggede.

Det bliver spændende, hvad hun svarer dig.  
 
06-05-2008 23:09
Jakob
★★★★★
(9324)
 Selvom der måske ikke kommer meget svar, så måtte jeg også lige prøve lykken på bloggen:
http://conniehedegaard.blogs.berlingske.dk/2008/05/05/vi-skal-handle-nu/#comment-66

Man kan jo altid håbe, at hun i det mindste læse, hvad vi skriver.  
@Boe Carslund-Sørensen

Har du fået svar..?


 
06-05-2008 23:11
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nej Connie Hedegaard har ikke svaret på blokken endnu - hun er vel travlt optaget.
RE: Nær ikke overdrevne forventninger!06-05-2008 23:34
Kosmos
★★★★★
(5375)
Nej Connie Hedegaard har ikke svaret på blokken endnu - hun er vel travlt optaget

- i 'Ingeniøren's debat læste jeg i dag flg.:

Man har formået klimaministeren til at skrive en blog.
Det er en stor skuffelse, hun vælger et par indlæg ud, som er kritisk overfor USA, dem svarer hun så på og ignorerer alle andre indlæg.
07-05-2008 09:54
Jakob
★★★★★
(9324)
 


@Boe Carslund-Sørensen

Ja, det kan jo godt være, at hun vender tilbage til tråden, selvom hun har startet en ny.
Men der er måske også en risiko for, at hun ignorerer dit indlæg, fordi det ikke passer til det USA-emne, som hun har taget op..? 
31-05-2008 13:50
Jakob
★★★★★
(9324)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Nej Connie Hedegaard har ikke svaret på blokken endnu - hun er vel travlt optaget.


Ja, jeg kan nu se, at hun er holdt helt op med at svare, og der er også færre, der kommenterer hendes blog:
http://conniehedegaard.blogs.berlingske.dk/

Men det er jo nok ikke så mærkeligt, at folk bliver trætte af at skrive kommentarer ud i den blå luft, som til en ignorant.


 
06-06-2008 23:08
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Med den seneste udvikling i USA, politisk, så er det jo ikke blevet nemmere at være Connie Hedegård eller andre alarmister.

WSJ:
"ENVIRONMENTALISTS ARE STUNNED THAT THEIR GLOBAL WARMING AGENDA IS IN COLLAPSE. "


http://online.wsj.com/article/SB121269184525849383.html?mod=googlenews_wsj
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-06-2008 23:10
06-06-2008 23:53
Jakob
★★★★★
(9324)
 


@Frank Lansner


Hvad har du egentlig imod bæredygtig vedvarende energi..? 
07-06-2008 00:52
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@jakob
Så godt spm alt det du ønsker omkring miljø er vi 100% enige om!!!

DET MÅ BARE IKKE SKE PÅ BEKOSTNING AF VIDENSKABEN!

Den sobre videnskab må ikke dræbes på alteret af vedvarende energi, der knækker filmen for mig.

Denne kurs er som at tisse i bukserne for det bliver så dejligt varmt...
Men kulden indtræffer når religiøst fastholdte idéer viser sig at være forkerte og manipulerede. Så har ALT DET DU VIL skudt sig selv i fødderne. For jakob, hvor stor til opbakningen til miljøpolitiske budskaber være fremover hvis jeg har ret??
Folk vil i 100 år herefter sige. "Ahr kan i huske den gang med GW? HAHA!" og så har de klimaorienterede demonteret deres slagkraft i debatten helt selvforskyldt og kluntet.

Og kig op og se den pletfri sol. Hvor klogt er det at blive ved og ved med at ignorere hvad der sker lige nu?
Redigeret d. 07-06-2008 00:52
07-06-2008 01:20
Jakob
★★★★★
(9324)
 @Frank Lansner

Hvis du er 100 enig i, at der skal indføres bæredygtig vedvarende energi, så kan jeg ikke se andet, end at det er aldeles tåbeligt af dig, at du spammer alverdens propaganda imod den eneste faktor, der har kunnet mobilisere verden til at gøre noget ved det siden oliekrisen.

Der er da 1.000 andre måder, du kan tjene videnskaben bedre på, og så samtidig gøre noget godt for verden i stedet for det modsatte.


Tro mig, hvis vi først får indført bæredygtig vedvarende energi, så vil alle være glade for det om 100 år.
Jeg håber, at jeg kan nå at opleve det i min tid, så jeg også kan nå at blive lidt stolt over at være dansker.

Det er ikke første gang videnskaben har taget fejl, og vi ved godt alle, at der ikke er 100% konsensus.
Folk ved alt om, hvor svært det er at forudsige vejret 5 dage frem og hvor ofte der tages fejl. Så de ved naturligvis også, at der kan tages fejl, hvis man skal forudsige 5 eller 10 år. Det vil sige, at en fejl angående vejrudsigten er tilgivelig.


Men hvad jeg derimod ikke synes, der er tilgiveligt, er at stalle udviklingen med usikre beviser, hvis det senere viser sig, at AL Gore og IPCC havde ret.
Jeg kan kun undre mig dybt over, at du med din begrænsede indsigt på nogensomhelst måde tør at gøre dig selv medansvarlig for dét. 
07-06-2008 09:20
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@jakob
Jeg prøver altid at gå efter bolden, argumentere.
I dit indlæg ovenfor kalder du mine indlæg for spam.
Jeg har prøvet rigtigt mange gange at nå, ikke din enighed, men blot lidt forståelse.
Tro mig, jakob, du har skrevet rigtigt rigigt rigtigt mange ting jeg har klasket mig selv på låret over, men jeg har altid skrevet pænt til dig. Nu orker jeg ikke doialog med dig mere.
Redigeret d. 07-06-2008 09:40
11-06-2008 18:16
Jakob
★★★★★
(9324)
 delphi skrev:
Hvorfor skal et energiorgie som dette ikke udnyttes, som uden problem kunne forsyne Hobro, Arden og Støvring via Varmepumpeteknologi og i øvrigt være selv finansierende.
Danogips Hobro.Midt i din tydeligt jaluxe sang om vindmøller synes jeg, at dette er et godt spørgsmål.

Og måske er du blevet hørt..? :

http://www.kemin.dk/Nyheder/kollegainitiativ.htm 
Redigeret d. 11-06-2008 22:08
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Connie Hedegaard og klimapolitisk handling:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Miljø- og klimapolitisk grafitti320-12-2019 21:16
Klimapolitisk Manifest10013-03-2016 15:02
Connie Hedegaard: Klimaforskningen er entydig622-03-2011 20:36
Klimapolitisk udspil fra The Yes Men108-12-2009 00:27
Tillykke til Connie...224-11-2009 23:17
Artikler
Connie Hedegaard
COP15 - klimapolitisk Titanic (Mernilds Klumme, januar 2010)
Politisk handling og finansiel krise (Mernilds Klumme, december 2008)
NyhederDato
Connie Hedegaard: COP16 handler om finansiering27-11-2010 09:27
COP15: Hedegaard sætter slutspurten ind16-12-2009 13:19
COP15: Løkke realist - Hedegaard bannerfører07-12-2009 23:20
Connie Hedegaard bliver EU's nye klimakommissær24-11-2009 10:04
Connie Hedegaard måske EU's første klimakommissær16-09-2009 05:42
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik