Husk mig
▼ Indhold

Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning


Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning08-11-2007 22:41
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Hvad forgår der her?

'Korrigeret for import og eksport af el' er et udtryk jeg har mødt adskillige gang i forbindelse med vores (DK's) udledning af drivhusgasser. Det er som om, fordi industriens (kraftværkets) produkt skal eksporteres, så skal drivhusgas udledning i forbindelsen med produktionen ikke tælles med på vores regnskab


http://politiken.dk/politik/article420802.ece

http://politiken.dk/politik/article420554.ece


El produktion er en forretning der tjenes fedt på – det er ikke noget godgørende beskæftigelse vi fortager os for vores nabolands blå øjnes skyld

Danmark har et miljømæssigt samarbejde og også udveksling af energi med Sverige og Norge.

»Og når der ikke er vand i elvene oppe i Norge, jamen så køber de CO2 i Danmark. Det påvirker vores regnskab. Når der er masser af vand i elvene i Norge og Sverige, så vælter det ud med energi dér, og så har de ikke behov for noget fra Danmark. Og det er altså ikke rimeligt, at vandstandene i Norge og Sverige skal være afgørende for at måle regeringens miljøpolitik.


Hvad!


Den praksis at 'korrigere' tallene for 'import og eksport af el' har jeg nemlig ikke stødt på i forbindelse med andre lands statistiker.

Er det ikke nærmere et forsøg på at pynte på tallerne? Så vidt jeg ved kan 'eksport af el' ikke trækkes fra inden et land aflevere sine tal til UNFCCC.

Forstil jer at DK har 2 huller i jorden. Det ene er fuld af kul, det andet fuld af jernmalm. Jernmalman smeltes ved brug af kullet. Stålet sælges til udlandet. Vi siger: "CO2 udledningen må ikke tilskrives os fordi andre lande bruger stålet"

Følg den tankegang logisk. Alle køretøjer på DK's landvejer er fremstillet i udlandet – skal de drivhusgas udledninger tilknyttet produktionen af de køretøjer derfor tilskrives DK? Kina producere varer til Vesten. Skal de drivhusgas udledninger tilknytet produktionen tilskrives Vesten eller Kina?

Er der nogen der har tanker omkring det her?


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
RE: Tanker?10-11-2007 08:23
Kosmos
★★★★★
(5375)
Er der nogen der har tanker omkring det her?

- om ikke tanker, så måske lidt facts:

Danmark har i forbindelse med EU's rådsmøde i juni 1998 meddelt, at reduktionen på 21 pct. skal ses i forhold til udledningen i 1990 korrigeret for nettoeksport af el. I den nationale målsætning korrigeres også for eleksport. Den danske ratifikation af Kyoto-protokollen er endvidere afhængig af, at der bliver vedtaget fælles virkemidler til CO2-reduktion i EU.

(link)
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning11-11-2007 17:52
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Dilemaet ved CO2-kvoter er netop, at CO2 belaster hvor produktionen er og ikke hvor forbruget finder sted.
I 2006 var Danmark netto eksportør af el, netto eksporten var større end de danske vindmøllers el-produktion, vi eksporterede med andre ord hele CO2-besparelsen.
Til gengæld bliver vi ikke belastet med CO2-udslippet fra de mange andre varer, som vi importerer fra bl.a. Kina.
CO2-kvoter er i mine øjne kun en ny form for "told".
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning12-11-2007 09:20
manse42
★★★☆☆
(633)
Du har ret Boe.

CO2 kvoter er en skjult told, eller en ny form for valuta. Det er som at trykke pengesædler uden at det skaber inflation.

Men inflationen er der: SULT

CO2 kvoter fremmer energiafgrøder, energiafgrøder giver sult.
Før lavede vi benzin til mad med energislugende landbrugsproduktion, nu laver vi mad til benzin.
Og forskellen er meget MEGET stor.

Det eneste CO2 kvoter derfor gør er at skabe sult i u-landene, det må der under ingen omstændigheder herske tvivl om.

m
Redigeret d. 12-11-2007 09:23
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning12-11-2007 21:44
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Tak for linket, Kosmos


Det stå at 'Danmark har meddelt' (linket er fra 1998):

Danmark har i forbindelse med EU's rådsmøde i juni 1998 meddelt, at reduktionen på 21 pct. skal ses i forhold til udledningen i 1990 korrigeret for nettoeksport af el. I den nationale målsætning korrigeres også for eleksport.

Det høje danske reduktionsmål skyldes dels det høje danske udslip pr. indbygger, dels at Danmark prioriterer CO2-reduktionen højt


Men EU var ikke enig.

JP forklarer (okt. 2006):

Danmarks problem bunder i..at nedskære CO2-udslippet set i forhold til 1990...som er udgangsåret for hele Kyoto-aftalen.

Men netop det år regnede det ekstraordinært meget, og Danmark importerede store mængder billig vandkraft fra de nordiske nabolande. Derfor blev Danmarks eget udslip af drivhusgas fra kraftværkerne ekstraordinært lille i 1990, og det gør det vanskeligt at nå den store CO2-reduktion.

En løsning er på vej i den årelange strid mellem regeringen og EU om, hvor store CO2-udslip Danmark har ret til i perioden 2008-2012.

Den danske regering har bedt om en "ekstrabevilling" på 25 millioner ton CO2, fordi Kyoto-aftalens basisår - 1990 - stiller Danmark i en meget ugunstig position.
EU-Kommissionen tilbyder nu Danmark en ekstrakvote på fem millioner ton - altså en femtedel af det ønskede...Regeringen har besluttet at støtte EU's forslag.


http://jp.dk/arkiv/?id=99449

Sagen er afsluttet. Altså – DK's drivhusgas udledning i forbindelse med kraftværk industrien skal tælles med på DK's regning.


De danske emissionsopgørelser følger metoderne beskrevet i IPCC's retningslinier...Figur S.1 viser de estimerede totale drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter for perioden 1990 til 2005. Emissionerne er ikke korrigerede for handel med elektricitet med andre lande og temperatursvingninger fra år til år.


http://www.dmu.dk/Udgivelser/Faglige+rapporter/Nr.+600-649/Abstracts/FR632_DK.htm

Jeg får det indtryk at blandt politikere og offentligheden er der den opfattelse at DK's drivhusgas udledning i forbindelse med elektricitet industriens eksport på et eller anden måde 'skal ikke tælles med'. Eller er det bare mig?


Det er godt nok et nemt tal at pille fra, men hvis man gøre det, i principet skulle der lægges en masse til. Som sagt kunne man starte med alle køretøjer på de danske veje som er produceret i udlandet.

Så næste gang vi ser at DK's udledning af drivhusgasser er blevet 'korrigeret for eksport af el' ved vi at det er et forsøg på at pynte på tallene...Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning12-11-2007 22:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
I Danmark "bryster" vi os af en enorm energieffektivitet, desværre skyldes megen af denne effektivitet, at de energitunge produktioner er flyttet fra Danmark til bl.a. Kina.
Det belaster det kinesiske energiforbrug, så Kinas energiforbrug i forhold til BNP ikke er særlig godt. Den energi tunge produktion har det med at flytte derhen, hvor hensynet til miljø og CO2-udslip ikke har særlig stor bevågenhed. Så hvor flytter den form for industri hen næste gang?
Sandsynligvis flyttes den til Afrika.
Hvad med en mærkning på alle varer der ud over at fortælle om indholdet og sammensammensætning, anvendte farvestoffer mv., som vi kender i dag også fortalte om CO2-udslippet ved produktionen af varen, samt CO2-udslippet for transport af varen.
Disse informationer kunne så medregnes i CO2-regnskabet i de lande, hvor produkterne forbruges. Det vil også sikre beskæftigelse til mange tusinde embedsmænd i alle landene.


Til Rick
Der bliver fra offentlig side korrigeret for CO2-udslip på import/eksport af el, når de opgør om vores CO2-udslip er steget eller faldet.
Det er næsten en nødvendighed for ikke at få alt for svingende opgørelse af CO2-udslippet fra år til år. Prøv at forestille, at vi i et år importerede al el og i et andet ekporterede samme mængde el. Hvordan vil CO2-udslippet se ud?
Redigeret d. 12-11-2007 22:21
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning12-11-2007 23:12
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvad med en mærkning på alle varer der ud over at fortælle om indholdet og sammensammensætning, anvendte farvestoffer mv., som vi kender i dag også fortalte om CO2-udslippet ved produktionen af varen, samt CO2-udslippet for transport af varen.

Det er en virkelig god idé. En sådan mærkning ville faktisk betyde noget, da problemet nu er, at langt de fleste danskere gerne vil købe de rigtige varer, men meget få ved, hvordan varerne ligger i forhold til hinanden.
Med den nuværende regering bliver det dog næppe til noget. Det er ganske ærgerligt, hvor reaktionært f.eks. Venstres energiordfører Eyvind Vesselbo tænker på dette punkt, læs f.eks. her:

Det er da også en ganske udmærket ide, men det er ikke noget, vi skal lovgive om. Det skal ske ad frivillighedens vej fra virksomhederne selv. Vi må sætte en grænse for, hvad vi som politikere skal lovgive om, og her trækker jeg grænsen

Hvor mange CO2-tunge varer mon vil blive mærket ad frivillighedens vej?

Redigeret d. 12-11-2007 23:12
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning12-11-2007 23:43
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hvor mange CO2-tunge varer mon vil blive mærket ad frivillighedens vej?

- formentligt relativt set lige så 'mange', som SAS finder efterspørgsel af 'flybilletter med CO2-aflad' til!

Og efter min private opfattelse er det heller ikke just flere mærkningsordninger, vi har behov for: Vi har i forvejen rigeligt deraf!

Redigeret d. 12-11-2007 23:45
RE: Æbler vs. pærer, rick!13-11-2007 16:46
Kosmos
★★★★★
(5375)
Sagen er afsluttet. Altså – DK's drivhusgas udledning i forbindelse med kraftværk industrien skal tælles med på DK's regning.

- det er da overhovedet ikke det 'Jyllandspestens' (indrømmet: lidt rodede) artikel omhandler! 'Pesten' skriver helt klart om 'basisårsproblematikken', altså 'startværdien' for beregningen af reduktionsmålet; du skriver derimod om korrektion af den løbende udledning for fossilt baseret el-eksport!
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning13-11-2007 23:23
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Ja, Boe et statiskisk analyse af udledning er nødvendig. Man kan se fx. at:

Transportsektorens CO2-emissioner er steget med ca. 26 % siden 1990 hovedsagelig på grund af voksende vejtrafik.

DMU linket ovenfor.

Du illustrere meget elegante min pointe, Kosmos.
DK's udledninger forbundet med el udvikling til eksport må ikke trylles væk i den blå luft før emissionsopgørelser afleveres til FN's konvention om klimaændringer (UNFCCC). 'Retfærdigheden' af reglerne kan diskuteres...


Men som sagt får jeg det indtryk at blandt politikere og offentligheden er der den opfattelse at DK's drivhusgas udledning i forbindelse med elektricitet industriens eksport på et eller andet måde 'har ikke noget med vores udledning at gøre', de kan derfor 'korrigeres væk så så vi kan får fat i det rigtige tal'


Tallet for elektricitet eksport falder godt i hånden ('handy'). Det kan trækkes fra eller lægges til efter hvad man vil have ud af statiskiterne:

Statistikken fortæller, at det danske udslip af drivhusgasser siden 1990 er faldet med 13,6 procent

http://politiken.dk/politik/article420554.ece

Det er et tal som ser godt ud i forhold til de 21% Kyoto nedskæring drivhusgas udslip pålagt DK af EU – men det er forkert. Hr. Og Fru DK kan være fristet til at tænke: "Vi har indtil 2012 til at snuppe de sidste 7% (forkert), der skal også korrigeres for 'el eksport' udledning som er ikke vores (forkert), vi skal bare banke et per havvindmølle parker op så er vores Kyoto mål hjemme (forkert).

Det rigtig tal er nemlig -7,8% ikke -13,6%:

http://www.eea.europa.eu/themes/climate/faq/how-well-did-my-country-perform

Med lidt fik om dik med 'elektricitet eksport' tallet ser det mere lyst ud:

De høje emissioner i 1991, 1994, 1996 og 2003 er et resultat af stor eksport af elektricitet, mens de lave emissioner i 1990 og 2005 skyldes import af elektricitet.

http://www.dmu.dk/Udgivelser/Faglige+rapporter/Nr.+600-649/Abstracts/FR632_DK.htm

+ Figur S.1

13,6% er sikkert faldet fra 1996-2005.

Kyoto målet skal nås som gennemssnit mellem 2008–12 (i forhold til 1990 udledning – korrigeret for el eksport – husker du de 5mill. tons?)

Hvis DK skal når de Kyoto -21% skal der købes stort ind med CO2 kvoter.


UNFCCC's regler regner DK's drivhusgas udledning fra el eksport med.


På et eller andet tidspunkt går det op for DK's offentligheden at landet 'førende position' mht. klima er bare..tja...varm luft?

http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_9/en/eea_report_9_2006.pdf

Figure 3.2 bl.a.


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning14-11-2007 00:12
Kosmos
★★★★★
(5375)
UNFCCC's regler regner DK's drivhusgas udledning fra el eksport med

- meget muligt? Men det korte af det lange er, at 'UNFCCC's regler' - når alt kommer til alt - rager dan(sk)erne en krøllet femøre!

Redigeret d. 14-11-2007 00:19
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning14-11-2007 12:03
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Rick skrev:
Hvis DK skal når de Kyoto -21 % skal der købes stort ind med CO2 kvoter.

Tja, ellers skal der gang i omlægningen af basis el-produktionen til CO2-neutrale brændsler. Så i stedet for vindmøller skal vi de næste år satse på biogasanlæg til fortrængning af naturgas i elproduktionen og bolig opvarmning.
Vi kan jo også udskifte alt opvarmning fra olie, naturgas og fjernvarme med varmepumper. Hvis kraftvarmeværkerne ikke skal tænke på temperaturen til fjernvarme kan de øge elproduktionen med ca. 25 %.
2,2 mio. husstande sparer CO2-udslip og får dækket ca. 66 % af deres varmebehov fra vedvarende energi enten fra luftens eller jordens varme.
Vi kan omlægge togdrift fra diesel til el. kun importere el-biler til privat persontransport.
Når al opvarmning og transport er omlagt til el-drift, så kan vi udbygge med vindmøller, så har vi en chance for at kunne udnytte vindenergien i Danmark og ikke blot skabe problemer for vore nabolande.
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning14-11-2007 12:31
Kosmos
★★★★★
(5375)
kun importere el-biler til privat persontransport.

- interessant tanke! Men 'må' vi overhovedet dét iflg. EUs (og WTOs) (konkurrence-/frihandels-)regler??
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning14-11-2007 13:16
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nej EU vil nok gøre modstand, men EU har jo også et CO2 problem der skal løses, så mon ikke vi kan få nok en "undtagelse".
Personlig tror jeg ikke privatbilen, som vi kender den i dag, vil overleve de næste 25 / 50 år, bredere motorveje gør det ikke alene, vi kan ikke komme af med bilen når vi endelig er nået ind til byerne. Jeg mener derfor, at vi skal satse massivt på udbygningen af en bedre kollektiv trafik evt. a la RUF.
RE: Roderiet?/selvbedrageriet? ulmer videre...17-03-2008 12:43
rick_uk
★★★★☆
(1140)
14/3-08:

Senest i 2012 skal de danske udledninger af drivhusgasser være reduceret med 21 pct., målt i forhold til 1990-niveauet. Det er den forpligtelse, Danmark har påtaget sig med Kyoto-aftalen.

Energistyrelsen har nu offentliggjort den foreløbige status for, hvor langt Danmark er nået med CO2, som er den altdominerende drivhusgas. Facit: CO2-udledningen er reduceret med knap 0,2 pct. på 17 år.

Den faktiske CO2-udledning var ved indgangen til 2008 52,6 mio. ton - tilbage i 1990 var den 52,7 mio. ton. Den i praksis uændrede CO2-forurening afspejler, at forbruget af fossile brændsler i 2007 var godt fem pct. større end i 1990.

I sin pressemeddelelse om de nye CO2-tal nævner Energistyrelsen ikke de faktiske 2007-udledninger og sammenligner dem ej heller med 1990-niveauet eller Kyoto-kravet om 21 pct. reduktion. I stedet oplyser styrelsen, at den såkaldt 'korrigerede CO2-udledning' er faldet med 13 pct. siden 1990. Denne størrelse justerer den faktiske udledning efter, hvordan el-eksport og temperaturer har været det pågældende år.

Men det er ikke denne 'korrigerede udledning', EU-Kommissionen og FN's klimasekretariat kigger på, når de skal afgøre, om Danmark lever op til sin Kyoto-forpligtelse. Det er den faktiske udledning.

Den aktuelle vismandsrapport fra Det Miljøøkonomiske Råd finder Energistyrelsens valg af korrigerede CO2-værdier inkonsekvent, fordi styrelsen korrigerer for el-eksport og -import, men ikke korrigerer for andre former for eks- og import, der også har CO2-betydning.

Fed skrift mit

http://www.information.dk/156414


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
Redigeret d. 17-03-2008 12:45
RE: Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning17-03-2008 13:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Rick

Den faktiske CO2-udledning var ved indgangen til 2008 52,6 mio. ton - tilbage i 1990 var den 52,7 mio. ton. Den i praksis uændrede CO2-forurening afspejler, at forbruget af fossile brændsler i 2007 var godt fem pct. større end i 1990.


Ja! Nu ser vi virkelig konsekvenserne af den betydelig vindmølleudbygning sammen med decentralkraftvarme udbygning, slå igennem med stærkt forøget Co2 udledning til følge, fra kraftværkssektoren.

Hvordan kan det være at denne massive omlægning til enten co2 fri vindmøllestrøm og naturgas med den halve co2-belastning af kul, at det ikke har givet en massiv nedgang i Co2 udledning på tros af en minimal forbrugsstigning. Tvært imod må vi afbrænde mere energi (fossilt), selv med denne massive tilførsel af vindenergi. Det er rystende.

Se.

Det skylles netop at denne fatale udbygning med møller, decentrale værker som konfligter med møllestrømmen så værkerne simpelhed brænder olie/gas uden om kraftvarmeproduktionen. Hvordan kan man investere så massivt i møller mm uden nogen politik for hvad denne strøm skal bruges til ud over at befolkning skal spare på denne.

Energistyrelsen har nu offentliggjort den foreløbige status for, hvor langt Danmark er nået med CO2, som er den altdominerende drivhusgas. Facit: CO2-udledningen er reduceret med knap 0,2 pct. på 17 år.


Dette er imidlertid langt fra det sande billede. De ca. 5 Twh/år vi ekspotere eller foræres til bla. tyskland har en meget betydelig indflydelse på at man i nordtyskland vælger ren afbrænding af gas/kul for varmeproduktion uden om el-produktion altså stærkt Co2 fremmende.

NU! udbygger vi møllekapaciteten til det dobbelte. Disse møller skal enten stå stille eller strømmen skal foræres til tyskland. Også laver vi et bogførings tiltag så vi inden 2020 når en Co2 reduktion på 20 %.

Se artikkel fra weeked Avisen om møllestrøm. 2005 udnyttes 20 % af produktionen resten Dumpes i Udlandet. Se Link
Redigeret d. 17-03-2008 21:42
Deltag aktivt i debatten Danmarks 'korrigerede' tal for drivhusgasudledning:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik