Husk mig
▼ Indhold

De amerikanske præsidentkandidater om klimaændringer


De amerikanske præsidentkandidater om klimaændringer02-02-2008 01:32
gorm
★☆☆☆☆
(81)
McCain names climate change as a priority
http://www.qctimes.com/articles/2007/05/08/news/local/doc46400ef9dfea7939544485.txt

Obama Strikes Out at Bush's Energy Policy
http://obama.senate.gov/news/060403-obama_strikes_o/

Senator Clinton Presses for Action on Clean Energy and Global Warming
http://www.clinton.senate.gov/news/statements/details.cfm?id=270002
02-02-2008 09:32
Kosmos
★★★★★
(5366)
Ja ja, de siger næsten hvadsomhelst for at promovere deres position!

Vi andre må jo osse stadig døje med CO2nie, fordi VK-blokken blev slagen med rædsel for at tabe valget i 2005 - og det kommer så til at koste danerne en ordentlig klat (unødige) grunker; eneste trøst må være, at det kunne være gået la...angt værre, dersom Lange Svend var kommet til (fedte)fadet igen!
02-02-2008 12:34
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)

Kosmos,

jeg tror, at alle her har forstået, at du ikke kan lide Svend Auken, og at du mener, at alt det der co2 er noget rigtig væmmeligt noget, og at regeringen har bøjet sig for politisk korrekthed.

Spørgsmålet er, om du derudover har nogle argumenter at tilføje? Altså du ved, sådan noget med henvisning til videnskabelig understøttelse af dine påstande og den slags?

P.S: En underskriftsindsamling af en amerikansk senator samt Lyndon LaRouches månedsblad er stadig ikke videnskab - blot, hvis du skulle finde på at trække dem frem af mølposen én gang til.


02-02-2008 14:31
Kosmos
★★★★★
(5366)
Spørgsmålet er, om du derudover har nogle argumenter at tilføje?

- svaret er nej, min kære CBH! Denne 'spalte' synes helliget synspunkter og holdninger, ikke argumenter!

Redigeret d. 02-02-2008 14:32
02-02-2008 15:36
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
- svaret er nej, min kære CBH! Denne 'spalte' synes helliget synspunkter og holdninger, ikke argumenter!


Det var pudsigt - jeg synes ellers ikke, at din "argument/holdning"-ratio i denne spalte adskiller sig fra samtlige andre spalter, du har deltaget i.............


Men OK, jeg har også masser af synspunkter og holdninger: Den gennemsnitlige klimaskeptiker - som f.eks du - er utvivlsomt en flink og rar mand bestemt ikke uden humoristisk sans, er god mod dyr, låner gerne naboerne sukker og husker at se sig for til begge sider, inden han går over vejen. Han har også masser af holdninger til alt mellem himmel og jord. Til gengæld har han ikke rigtig nogle argumenter at bidrage til klimadebatten med og ville derfor gøre samfundet en stor tjeneste ved at

- overlade videnskaben til videnskabsmændene,
- glæde sig over, at der er politikere, der ser lidt længere frem i tiden, end han selv gør, og
- koncentrere sig om at betale sine grønne afgifter.

Det er faktisk rart at være fri for at skulle argumentere for sine udgydelser og bare lade munden løbe. Det belaster helt klart ikke tankevirksomheden i samme grad at være klimaskeptiker som at være klimarealist. Det er sgu lige ved, at jeg føler mig fristet til at skifte over i svage øjeblikke.
Redigeret d. 03-02-2008 00:03
02-02-2008 17:33
Kosmos
★★★★★
(5366)
Vel talt/skrevet, Erasme Montane!
02-02-2008 17:44
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Ingen tvivl om, at alle de tre førende præsidentkandidater vil være et kæmpe skridt fremad i forhold til Bush.
Men der er grund til at være bekymret. Man kan f.eks. hæfte sig ved, at ingen af de tre kandidater, så vidt jeg ved, fuldt ud støtter Kyoto-protokollen.
Og ja, det er rigtigt, at Kyoto ikke er det evigt saliggørende svar på alle jordens genvordigheder - Kyoto var og er kun et skridt på vejen. Men når de tre kandidater ikke engang kan acceptere dette skridt, da er der grund til at være særdeles skeptisk over for, hvordan de mon vil forholde sig i København 2009.
Nogle der har flere oplysninger om deres klimapolitik? Er ret uinformeret på dette område...

I øvrigt, så er argumenter ikke uønskede i denne "spalte" (kategorien Klimapolitik), som Kosmos antyder. Til gengæld hører "videnskabelig understøttelse", som CBH efterlyser, til i de videnskabelige kategorier.
Lad os prøve at holde de to hovedkategorier adskilte.
Diskussioner om hvorvidt der overhovedet er en menneskeskabt opvarmning bør begrænses til "Klimavidenskab", først og fremmest "Forklaringer på klimaændringer".
Redigeret d. 02-02-2008 17:48
02-02-2008 21:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@CBH

Ja! Svend!

Når du nu ser denne graf se.(Ve = vind ca. 30 g Co2/Kwh)

Fra Dongs Vision Metanol Se. Link

og du ser Co2 udledningen fra DK se.Når du ved at olie og gas afgiver den halve CO2 af kul. Så kan det med sikkerhed konstateres at El og varmeproduktion i dag sammenlignet med for 20 - 25 år har været meget CO2 forøgende pr. produceret el-energienhed, når der netop korrigeres for omlægning til "CO2 venlige brændsler", også selv om Transportsektorens energiforbrug er steget over de sidste 20 år.

Det er svært at gøre op, hvad der er tilført el-sektoren i form af støtte til møller infrastruktur, stabiliseringsforanstaltninger osv. men 150 milliarder kr. kan være et kvalificeret skøn.

Svend Aukens opgør med Kraftværksforeningen dengang Auken satte barmarksværker Vindmøller osv i gang, var ideologisk styret uden teknisk-, uden overordnet styring af noget form. Kraftværksforeneingen ville til forskel fra Auken afbrænde gassen (som skulle afsættes) i de centrale værker og forsyne omliggende byer feks. Randers, Horsens og Silkeborg Fra studstrupværket med fjernvarme. Foranstaltninger som ville give en markant Netto Co2 reduktion.
Netop nu hvor der er konsensus om at CO2 er medvirkende til temp. stigning, tager hysteriet igen fart som er stærkt CO2 fremmende. Netop nu foreslår EU kommissionen inden 2020, skal 10 % af alt brændsel til transport være metanol. Det er simpelhed den mest uhensigtsmæssige måde at omsætte de sparsom CO2 frie energier som netop kan indsættes når vindproduktionen er minimal, og derved erstatte den uden sammenligning største CO2 kilde nemlig Kul.

Det der med sikkerhed sker nu, det er bekostelige foranstaltninger, som er betydelig CO2 belastende og forøgende netop, som alle lande som har ratificeret Kyoto protokollen, har gjort det til dato: nemlig udleder stadig mere CO2 og ikke mindre. Dog ikke så massivt en øgning af CO2 udslippet fra el-sektoren som Danmark. Hvis Danmark inden Auken startede vindmøller mm. havde forbrugt Olie til el-produktion havde vi set en massiv stigning i CO2 udslippet.
Det er virkeligt beklageligt at ingen forholder sig til det faktum at Svend Auken netop har afleveret en el sektor i fuldstændig ruin omkring en CO2 belastende el-produktion.

Man kan da ikke fortænke en Amerikansk præsident i ikke at ville gennemgå dette bekostelige vanvid, som ikke har haft nogen effekt omkring CO2 overhovedet.
Redigeret d. 05-02-2008 11:47
02-02-2008 23:43
Kosmos
★★★★★
(5366)
Så kan det med sikkerhed konstateres at El og varmeproduktion i dag sammenlignet med for 20 - 25 år har været meget CO2 forøgende pr. produceret el-energienhed...

- muligvis, men særligt nemt er det da ikke, når du ikke afslører for os, hvor meget mere (mindre) el/varme, der produceres nu - i forhold til for 20 - 25 år siden!
03-02-2008 00:01
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
I øvrigt, så er argumenter ikke uønskede i denne "spalte" (kategorien Klimapolitik), som Kosmos antyder. Til gengæld hører "videnskabelig understøttelse", som CBH efterlyser, til i de videnskabelige kategorier.
Lad os prøve at holde de to hovedkategorier adskilte.
Diskussioner om hvorvidt der overhovedet er en menneskeskabt opvarmning bør begrænses til "Klimavidenskab", først og fremmest "Forklaringer på klimaændringer".


Jeg er glad for, at argumenter ikke er bandlyste i denne spalte - jeg håber da sådan set, at de er velkomne i alle Klimadebat.dks spalter..........?

Mit lille indspark handlede heller ikke specielt om videnskabelige argumenter omkring det grundlæggende klimanaturvidenskab (jeg har forlængst konstateret, at Kosmos og lignende egentlig ikke interesserer sig for denne side af sagen).

Men der er faktisk rigtig meget at diskutere omkring den politiske side af klimaspørgsmålet, og som du og Delphi også er inde på, er det da helt sikkert, at Kyoto alene ikke ligefrem er den endelige løsning. Og jeg ved selv meget lidt om energisektoren og de tekniske argumenter for naturgas, kraftvarmeværker, vindmøller og lignende, så jeg er meget villig til at lytte og lade mig belære.

Det forekom mig blot, at budskabet "Jeg vil bare gøre hvad der passer mig, ja jeg vil så, og Connie Hedegaard kommer ikke med til min fødselsdag, og det gør Svend Auken heller ikke" ikke var så farlig interessant for en debat omkring amerikanske præsidentkandidaters holdning til co2-problematikken heller...........?

(Det er naturligvis blot min aldeles subjektive holdning!

03-02-2008 08:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kosmos

Ud af de 36 Twh som forbruges omkring el, forbruges vel 80 – 90 Twh energi til denne fremstilling, hertil fyringsolie kul naturgas til opvarmning måske i alt 150 TWh. Man kan gå ind på Danmarks statistik og se hvad forbruget var i 1985 jeg vil antage 30 Twh el. Uanset størrelser mm. så er stagnationen eller et svagt fald i Co2 udledningen, der "mangler "virkeligt et markant fald i Co2 udledningen når så store energimængder er omlagt til svagt CO2 udledende brændsler Som vind, Olie og Naturgas. Hertil importer vi betydelige energimængder når vi skal forbruge el, og hertil eksporter vi betydelige el-mængder når el-en stort set er ubrugelig, som giver et forvrænget CO2 regnskab i positiv retning for Danmark.
Redigeret d. 03-02-2008 08:56
03-02-2008 10:45
Kosmos
★★★★★
(5366)
Pokkers osse - nu 'mistede' jeg (for første gang) en færdigskreven kommentar pga. 'serverproblemer'!


Nå men...for nogle dage siden læste*) jeg en påstand om, at CO2-udledningen pr. produceret kWh skulle være stigende (siden 2004) - og det lyder jo 'interessant'!
Mit spørgsmål er så, om dette tal overhovedet kan beregnes?
For det første produceres i et vist omfang varme såvel som el 'fra de samme kedler' - og dernæst fyres der med fossilt såvel som ikke-fossilt brændsel under kedlerne. Derfor ville jeg umiddelbart mene, at udledningen af {'fossilt'} CO2 pr. produceret kWh (det være sig i form af el, varme eller begge dele) overhovedet ikke lader sig beregne blot nogenlunde præcist!
Har jeg ret?

*) Rapporten kan downloades her.
Redigeret d. 03-02-2008 10:52
04-02-2008 02:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@kosmos.

Skriv altid i Word og Copy/Paste ind i browser!

Det er jo den evige diskussion mellem vindmølle tilhængere og modstandere. Ja Co2 belastningen er netop stigende pr. producret el-energienhed og navnlig pga. liberaliseringen af el-markedet og herunder "samkøring" med bla. Tysklands el-auktionssystem fra 2006. Om man kan beregne det er nok tvivlsomt. Men når kraftværkerne (decentrale) de udbygger med Små decentrale gas/oliefyrede centraler i nettet feks. Randers Viborg mf som de vitterlig bruger er det netop fordi der er ikke plads til kraftvarme produktion omkring el. Altså de kan ikke sælge samproduktionen el og varmeproduktion så de vælger simpelhed at lave kun varme. Netop det sker pga af konflikter i vort forsyningsnet. Hvert kraftværk ved simpelhed hvor mange timer de kan producer pr dag og hvis det er koldt er der problemer som giver stærkt Co2 fremmende varmeproduktion.

Jeg gik ind på Danmarks statistik og lavede et udtræk på det samlede forbrug i dk i 2006 og 1990 af olieprodukter.

1990: 76 Twh

2006: 77 Twh.

At kul er omlagt til olie omkring el-produktion og der ikke forekommer en nævneværdig stigning i olieforbrug skal ses sammen med at naturgas afløser fyringsolie osv.

Hvis man antager de 36 Twh som vi forbruger af el pr. år at de kunne producers på kraftværker med en virkningsgrad på 40 % ville dette kræve 90 Twh brændsel i form af kul,gas eller olie. Når man så ved at 60 % (ifølge ovenstående kurve) er omlagt til gas og olie fra kul med det halve Co2 udledning og hertil ca. 15 % til vind med næsten ingen co2 udledning så kan man da sige sig selv, at det der er sket, omkring el-produktion er særdeles CO2 fremmende, når og hvis denne Co2 reduktion fra brændsels omlægning ikke var forekommet, når netop olieforbruget har været konstant. At der så har været eksport og import, hertil er vindmøllestrøm eksporteret hvor den har været ubrugelig. Norske vandkraftreserver har været lave hvorfor danske kraftværker må "overproducer" som trækker CO2 i den gale retning osv.

Stigning i Benzin forbrug 1990 -2006: Fra 16 Twh til 20 Twh. Diesel olie til transport: Fra 38 Twh til 40 Twh:altså begranset hvad transportsektoren hra bidraget med at Øget Co2 udledning.

Det bortforklarer bare ikke at den markante Co2 reduktion fra omlægning den slår simpelhed ikke igennem. 60 % af et energiforbrug på måske helt op til 90 Twh er omlagt til brændsler med halv CO2 udledning og til Vind med næsten ingen. Der er noget fuldstændig galt....
Redigeret d. 04-02-2008 02:20
04-02-2008 09:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
På den tyske hjemmeside www.windstromkosten.de er en tabel over CO2 udledning pr. produceret kWh el. Det vil nok overraske mange, at vindmøllestrøm udleder ca. 34 g CO2 pr. kWh el.
Det undre mig ikke, at Danmarks CO2 udledning ikke falder, den hurtig opstartende backup for vindmøllestrøm er meget CO2 udledende.
Virkningsgraden på de fleste kraftvarmeværker er mellem 85 og 95 %.
For fjernvarmeproduktionen er den store skurk ledningstabet, som ikke fremgår af de offentlig statistikker.
Produktionen på et "barmarksværk" fordeler sig med ca. 60 % varme og 40 % el, ledningstabet for el er mellem 3 og 10 %, mens varme har et ledningstab på mellem 30 og 50 %. De fleste "barmarksværker" er naturgasfyrede og har et udslip af uforbrændt naturgas på ca. 3 til 5 %, naturgas har en klimaisoleringseffekt, der er c. 50 gange større end CO2.
04-02-2008 15:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! 34 g Co2 pr. Kwh ved vind og når kun 25 % af strømmen fra møllerne anvendes giver det en Co2 belastning på 140 g co2/Kwh. Næsten det sammen som et gasværk som laver fjernvarme (200 g/Kwh).
Jeg kan kun sige hvis kraftværksforeningens forslag i 1990 hvor store kraftværker forsyner mindre byer (fjernvarme) omkring feks. Århus (Randers, Silkeborg) og København (Roskilde mf.) og forbrugte affald og Biobrændsel som Avedøre værket gør det i dag.
Ja! hvis dette havde været gennemført så ville vi have set noget nær en halvering af Co2 udledningen fra den danske energiproduktion også selv om eksporten er steget omkring strøm og herunder at transportsektoren er øget omkring energiforbrug.

Men Auken er stadig en helt og ikke et fjols.
Redigeret d. 04-02-2008 15:26
Deltag aktivt i debatten De amerikanske præsidentkandidater om klimaændringer:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Amerikanske politikere spiller sikkerhedsargumentet15-09-2009 06:04
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik