Husk mig
▼ Indhold

Energiomlægning


Energiomlægning04-04-2011 22:35
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvad er årsagen til, at du ønsker en omlægning væk fra brug af fossile brændsler?

Ovenstående spørgsmål bedes besvaret så omlægningen kan ske på den bedst tænkelige måde.

Problemet er, som jeg ser det, at der er flere grunde til at ønske en omlægning.

Jeg har selv følgende grunde:

Fossile brændsler slipper om på et eller andettidspunkt, det vil derfor være hensigtsmæssigt, at vi har fundet afløserne før det sker, så omlægningen ikke skal foregå panisk.

Vi skal have omlagt til andre brændsler for at komme mere i balance med klodens eget økosystem. Vi skal samtidig passe på, at vi ikke med omlægningen får kastet klodens økosystem ud i en yderligere krise.

Vi skal lære at anvende de teknologier der findes, så udviklingen ikke stoppes pga. nogles ønsker om at bevare de bestående energiformer.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-04-2011 23:22
Kosmos
★★★★★
(5391)
Jeg har selv følgende grunde:

- ret enig i ovenstående. Dertil kommer som noget (for mig) ganske vigtigt, at vi bør mindske vores energimæssige afhængighed af utiltalende/utilregnelige regimer!
06-04-2011 01:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos

Hvorfor vil den politiske "elite" så skifte til træpiller,-flis fra stater, der tidligere hørte under USSR?

Hvorfor vil den politiske "elite" så skifte til biomasse, når biomasse udleder mere CO2 pr. produceret kWh el end kul?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
11-04-2011 22:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Denne artikle fra ing.dk giver et godt billede af, hvad der sker, når vi begynder at afbrænde biomasse uden at tage hensyn til kulstof kredsløbet:
Mangroveskov udgør kæmpe kulstoflagre
http://ing.dk/artikel/118221-mangroveskov-udgoer-kaempe-kulstoflagre


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
12-04-2011 23:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe

Det kan ikke være rigtigt, at der udledes mere co2 ved at afbrænde biomasse.

Her en tabel fra en byggesag eller fjernvarmetilslutning i Odense seDen logik som er gældende er: Når strøm produceret ved Kul miljøbelaster med 862 g co2 pr Kwh strøm når kraftværket ikke yder fjernvarme.

Når man så brænder flis af i et anlæg som producerer strøm... Ja når strøm miljøbelaster med 862 g co2 pr Kwh, så er co2 belastningen jo selvfølgelig negativ når man forbruger varmen fra denne el-produktion via fjernvarme, når det er fra flis.

Og du taler om øget co2 udledning ved at bruge biomasse, det forstår jeg ikke helt ... Hvis man bruger fjernvarme fra flis som laver strøm i Danmark så miljø belaster med jo negativt med 359 g co2 pr Kwh varme man bruger.

Og du taler om at øge co2 udledningen ved at afbrænde træ eller biomasse.....
Redigeret d. 12-04-2011 23:15
13-04-2011 00:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi

Jo det kan faktisk godt have sin rigtighed, da der skal afbrændes ca. 10 % mere kulstof bundet i biomasse for at få 1 kWh energi, det har noget at gøre med, at biomasse ikke indeholder den samme mængde brint som kul, olie og naturgas.

I øvrigt giver jeg ikke fem flade øre for ovenstående tabel, der bygger på den fejlagtige opfattelse, at der ikke udledes CO2 ved afbrænding af biomasse. Det er netop en sådan vragforestilling, der er medvirkende til at stort set alle de tiltag, der sker i CO2-reduktionens navn ingen virkning har.

For at noget kan betegnes CO2-neutral må CO2-udslippet og CO2-indfangningen ske på samme tidspunkt. Det dur således ikke, at kalde afbrænding af halm af det ene år, og så påstulere at halmen året efter optager denne CO2. Jo større tidsforskellen er mellem CO2-udslippet og CO2-indfangningen jo mere vil udslippet påvirke mængden af CO2 i atmosfæren.
Redigeret d. 13-04-2011 00:49
13-04-2011 01:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe

JA! Men nu er det jo hertil sådan at de samfundsmæssige økonomske beregningsmodeller som lægger til grund for dels biomasse men herunder og fossilenergi som energikilde til fjernvarme er meget favoriserende i forhold til fjernvarme.

Faktuelt kan man jo i mange byer med tilskud nedlægge oliefyret og blive koblet på fjernvarmesystemer hvor produktionen i den anden ende af fjernvarmerøret med sikkerhed sker ved at brænde 'noget af som netto udleder mere co2 end oliefyret, og da særlig når der er tab i fjernvarmenettet på 20 - 50 %.....
13-04-2011 13:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Desværre skal en mail tråd læses nedefra og op!

Med hvilket energiindhold pr. liter fyringsolie, m3 naturgas og m3/kWh varmt vand fra fjernvarmeværket har I beregnet virkningsgraden, og har I taget hensyn til ledningstabet fra fjernvarmeværket og ud til forbrugstedet?

I hvilket temperatur spænd har I beregnet årsvirkningsgraden på varmepumper til 3?
Jeg spørger fordi jeg selv har skiftet fra fjernvarme til jordvarme.
Med fjernvarme brugte jeg ca. 32 MWh varme pr. år og med et ledningstab på ca. 45 % skulle fjernvarmeværket således producere ca. 58 MWh varme.
Med jordvarme bruger jeg i snit ca. 5,5 MWh el og opnår en bedre komfort, f.eks. kan vi nu gå i bad lige efter hinanden, før skulle der gå ca. 2 timer mellem badene for at have varmt vand. Omregnet har jordvarmeanlægget en årsvirkningsgrad på 32 MWh / 5,5 MWh = ca. 5,8 eller næsten det dobbelte af jeres oplyste årsvirkningsgrad.

Til sidst vil jeg gerne have oplyst jeres beregnede CO2-udslip pr. kWh el, liter fyringsolie, m3 naturgas og m3/kWh fjernvarme.

Venlig hilsen
Boe Carslund-Sørensen

Formand for SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere
www.energiforbrugeren.dk
Næstformand for FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere
Tlf.: 22 90 70 31/59 66 04 14,
mail: bcs.sde@energiforbrugeren.dk
----- Original Message -----
From: Center for Energibesparelser
To: bcs.sde@energiforbrugeren.dk
Sent: Tuesday, April 12, 2011 2:14 PM
Subject: Re: [4496] Fejl på siden


Hej Boe

Vi har nu regnet tallene efter, og de skulle være i orden. Vi har brugt nedenstående kriterier.

Der er anvendt et forbrug på 18,1MWh. Det forbrug er konverteret til de andre brændsler med følgende virkningsgrader:

Årsvirkningsgrad i %

Varmepumper (el)
3

Oliefyr
0,85

Naturgas
0,92

Fjernvarme
0,95

Elvarme
1
Emissionstallene er fra Energistyrelsens energistatistik 2008.

Jeg håber, at du har fået svar på dit spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os igen ved at besvare denne mail. Lad venligst være med at ændre i emne-linien, hvor der er et ID-nummer for din henvendelse.

Med venlig hilsen

Center for Energibesparelser

Kundecentret
Amaliegade 44
1256 København K
Tlf.: 70 26 90 09
Email: sparel@sparel.dk

<<ole0.bmp>>>> Tjek www.goenergi.dk, og få mere at vide om energibesparelser. <<

--------------------Din henvendelse-------------------

Fra: bcs.sde@energiforbrugeren.dk

Sendt: 04-Apr-2011 14:25:29

Emne: [4496] [4496] [4496] Fejl på siden


Navn - Boe Carslund-Sørensen
E-mail - bcs.sde@energiforbrugeren.dk
URL - http://www.goenergi.dk./forbruger/dit-energiforbrug/varmeforbrug/opvarmningsformer
Kommentar - Jeg mangler jeres forudsætninger for beregningen af CO2-udslippet for de forskellige opvarmningsformer. Jeg vil faktisk gå så langt, som at påstå, at jeres beregninger for CO2-udslippet er forkerte.

Det er på tide, at Energi(bjørne)tjenesten kommer over elforskrækkelsen, og begynder at fokusere på besparelser af fossile brændsler.Delphi

Jeg forsøger efter bedste evne, at få de mest tåbelige beregningsfaktorer ændret, som det fremgår af min henvendelse til Energi(bjørne)tjenesten.
Redigeret d. 13-04-2011 13:22
13-04-2011 14:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I hvilket temperatur spænd har I beregnet årsvirkningsgraden på varmepumper til 3?
Jeg spørger fordi jeg selv har skiftet fra fjernvarme til jordvarme.
Med fjernvarme brugte jeg ca. 32 MWh varme pr. år og med et ledningstab på ca. 45 % skulle fjernvarmeværket således producere ca. 58 MWh varme.
Med jordvarme bruger jeg i snit ca. 5,5 MWh el og opnår en bedre komfort, f.eks. kan vi nu gå i bad lige efter hinanden, før skulle der gå ca. 2 timer mellem badene for at have varmt vand. Omregnet har jordvarmeanlægget en årsvirkningsgrad på 32 MWh / 5,5 MWh = ca. 5,8 eller næsten det dobbelte af jeres oplyste årsvirkningsgrad.


Boe

Det er da korrekt at et varmetab på 45 % er alvorlig..Men dengang du modtog varme fra fjernvarmeværket i Grevinge har den varme du modtog via fjernvarmenettet hvor altså tabet er 45 %, her har en del heraf med sikkerhed været produceret via gas som ene og alene er afbrændt i en kedel på kraftværket.

Og så bliver det om mulig endnu mere groteskt i lyset af dit nye varmeanlæg kan omsætte 1 mwh el til 5,5 mwh varme når denne gas som ene og alene har været afbrændt på fjernvarmeværket for at yde dit hus varme via fjernvarmenettet, at denne gas kunne yde den strøm som varmepumpen kunne forbruge.

Hvis 1 Mwh gas har været afbrændt på værket og tabet i gaskedlen har været 10 % afsættes 900 kwh til fjernvarmenettet og heraf modtages så 55 % i din bolig eller 495 kwh af den 1 Mwh gas som omsættes i kraftvarmeværkets kedel..

Havde gassen derimod været omsat i et effektivt gasturbineanlæg som yder 60 % el af gassen og denne strøm havde været omsat i din varmepumpe. Ja! Se nu modtager du hele 3,3 mwh varme når kraftværket omsætter 1 mwh gas til 600 kwh strøm.

Og! Din varmepumpe er nu umiddelbart klar til at omsætte møllernes el-produktion.
Redigeret d. 13-04-2011 14:38
13-04-2011 16:37
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi

Om igen:

1 m3 naturgas (12,5 kWh) omsættes på værket til enten 4,2 kWh el + 5,3 kWh varme eller til 9,5 kWh varme.

Af de hhv. 5,3 kWh varme eller 9,5 kWh varme når hhv. 2,9 kWh eller 5,2 kWh frem til forbrugeren.

Virkningsgraden på forbrugerens varmeinstallation er 95 %, dvs. at hhv. 2,7 kWh eller 5 kWh reelt går til boligopvarmningen.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-04-2011 21:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe

Skal det forstås sådan at du mener 1 M3 gas ville afsætte 12,5 Kwh i et kondenserende gasfyr i boligen.
13-04-2011 23:44
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Energiindholdet (øvre brændværdi) i 1 m3 naturgas er iflg. Energinet.dk ca. 12,5 kWh.

Derfor er det vigtigt at få oplyst på hvilket grundlag årsvirkningsgraderne udregnes.

F.eks. et oliefyr der har en årsvirkningsgrad på 95 ved den nedre brændværdi (10 kWh)har en årsvirkningsgrad på 86,36 ved den øvre brændværdi (11 kWh).

De fleste årsvirkningsgrader udregnes ud fra den nedre brændværdi, men det er faktisk ret misvisende, hvis det så ikke bliver oplyst, og er faktisk årsagen til at kondenserende olie- og naturgasfyr kan have årsvirkningsgrader over 100.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
14-04-2011 11:21
Jakob
★★★★★
(9346)
.

Fossile brændsler slipper om på et eller andettidspunkt, det vil derfor være hensigtsmæssigt, at vi har fundet afløserne før det sker, så omlægningen ikke skal foregå panisk."Panisk"..?????!

Vi skal nok nærmere åbne et nyt sygehus, der udelukkende tager sig af de klimainteresserede, som slapper så meget af, at deres skeletter er i fare for at falde neden ud gennem hullet.


Hvem er det egentlig, der giver os ret til at tømme jorden for let tilgængelige energifrembringende råstoffer..??

Er det bare en ret, som vi tager, fordi vi kan..?

Eller er det den der med, at når de andre gør det, så kan vi også ligeså godt..?

Eller rettere, når de fattige også gør det, så kan vi ligeså godt gøre det fem gange så meget..!?


Det er generationstyveri, så det trodser enhver beskrivelse..!


Hvis vi skal være os selv bekendt, så skal vi over på bæredygtig vedvarende energi, og det haster som død og kridte.
Og vi skal ikke være kede af, at en hurtig omstilling går ud over velfærden. Det bør vi tværtimod være stolte af, fordi en nedgang i velfærden i de fleste sammenhænge i sig selv bidrager til langt større klimaøkologisk bæredygtighed.

.
14-04-2011 17:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
"Panisk"..?????!

Vi skal nok nærmere åbne et nyt sygehus, der udelukkende tager sig af de klimainteresserede, som slapper så meget af, at deres skeletter er i fare for at falde neden ud gennem hullet.


Hvem er det egentlig, der giver os ret til at tømme jorden for let tilgængelige energifrembringende råstoffer..??


De seneste prognoser påstår, at der er naturgas nok til at dække koldens nuværende energiforbrug de næste 1.000 år.

EUs energikommissær har lige "barslet" med en fælles EU energiafgifts omlægning.

EU vil revidere energibeskatning

EU-Kommissionen ønsker at fremme energieffektiviteten og forbruget af mere miljøvenlige produkter samt undgå konkurrencefordrejninger på det indre marked, og har derfor fremlagt et forslag til revision af energibeskatningsdirektivet.Dansk Energi har fulgt processen frem til offentliggørelsen af direktivet med stor interesse, og er meget positive overfor en harmonisering af energibeskatningen i EU."Fælles EU regler sikrer mere ens konkurrencevilkår for danske virksomheder frem for national enegang. Specielt er introduktionen af en generel CO2-afgift i de dele af økonomien, som ikke er underlagt CO2-kvotesystemet, interessant. Det er bønder, biler og boliger, som er akilleshælen i alle lande i forhold til at sikre en reduktion af CO2-udslippet, og dette forslag er et skridt i den rigtige retning" udtaler Ulrich Bang, EU-chef i Dansk Energi.De nuværende energiafgifter vil blive opsplittet i to komponenter, som tilsammen vil bestemme den samlede afgiftssats for et produkt. De nye regler skal omstrukturere den måde, energiprodukterne beskattes på, således at de nuværende ubalancer fjernes, og der tages hensyn til produkternes CO2-emissioner og energiindhold. Der indføres bl.a. en afgift på 20€ pr.t CO2 i de ikke kvoteomfattede sektorer, hvilket svare til omkring 150 kr./tCO2.Det reviderede direktiv vil træde i kraft fra 2013, mens der vil være overgangsperioder frem til 2023 for fuldstændige harmonisering af beskatningen af energiindhold. Så har industrien ifølge kommissionen tid til at tilpasse sig den nye beskatningsstruktur."I Dansk Energi er vi nu i gang med at analysere konsekvenserne af kommissionens forslag, og ser bl.a. på hvordan forslaget kan understøtte Dansk Energis arbejde for en klimavenlig omstilling i EU til bl.a. mere vedvarende energi og øget energieffektivitet" afslutter Ulrich Bang.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/468&format=HTML

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/com_2011_169_en.pdf


Jeg glæder mig over, at oplægget ligger tæt på mit/SDEs forslag om en 2-delt energiafgift, men jeg er lidt ked af, at forslaget først er fuldt indført i 2013.
15-04-2011 04:41
mernild
★☆☆☆☆
(114)
Lomborg hos David Letterman: http://www.youtube.com/watch?v=JWLXBpousUI
15-04-2011 16:03
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
er lidt ked af, at forslaget først er fuldt indført i 2013.


Der skulle have stået 2023!
24-04-2011 00:08
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Regeringens energipolitiske redegørelse 2011 er offentliggjort.

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/EPU/bilag/225/index.htm

Desværre lever vildfarelsen om, at afbrænding af biobrændsel ikke udleder CO2 stadig.

Lykke Friis det er simpelthen ikke godt nok!
15-05-2011 01:18
Jakob
★★★★★
(9346)
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Lykke Friis det er simpelthen ikke godt nok!


Hvis jeg forstod det rigtigt, så sagde hun i folketingsdebatten, at det vil tage embedsmandsværket ca. 2 år endnu bare at analysere mulighederne for via afgifter at ændre på incitamenterne til at omstille til vedvarende energi. Det kommer sig af, at vort afgiftssystem er uhyre kompliceret.

Er det noget, som du kan bekræfte..?

Jeg synes, at det lyder helt forrykt.
Oliepriserne flyver f.eks. i forvejen op og ned med flere kroner pr. liter, hvor svært kan det dog være at lægge nogle ekstra øre på i afgift..?
Og allerede om 2 år kan der sagtens være sket så meget på energimarkedet, at deres analyse sandsynligvis skal laves om igen.

Holder hun os ikke bare for nar med slap vilje og en syltekrukke fuld af papirnusseri..?
.
15-05-2011 11:43
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Der er ca. 400 personer i Energistyrelse, der regner på forskellige løsningsmodeller. Når de så har noget klar, bliver det sendt forbi SKATs afdeling for afgifter, hvor der er 4 personer, der konsekvent vender tommelfingeren ned for alle forslag, der ikke giver penge nok i statskassen. Desværre bliver energipolitikken ikke udformet af de personer, der har forstand på dette, men af 4 personer ansat i SKAT.

Jeg mener ikke, at det kan være så svært at ændre på afgiftsstrukturen, så den kommer til bedre at understøtte den udvikling, der både er politisk opbakning til, men som er nødvendig, hvis vi skal gøre os håb om, at vi kan indfri forventningerne til både at blive fossil fri og samtidig reducere CO2-udslippet.

Desværre er der ikke ret mange borgere, der kan gennemskue, at de pt. betaler overpris for nogle energiprodukter, der hverken på kort eller lang sigt har mulighed for, at levere de ønskede resultater.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-05-2011 15:54
Jakob
★★★★★
(9346)
.

@Boe Carslund-SørensenHer må det så også være på sin plads at bide mærke i, at da skattelettelserne skulle finansieres, var det ikke noget problem med kort varsel at lægge mere afgift på EL.

Ikke kun på kul, olie og naturgas, som anvendes til EL-produktion og varme.
Nej helt generelt, så det også går ud over vedvarende energi i form af strøm fra solceller, vindkraft, biogas og bølgekraft.
Og så går pengene til skattelettelser frem for at udvikle mere økonomisk og bæredygtig vedvarende energi.

Det er altså på den måde, at de i praksis skaber "incitamenter" til at konvertere Danmark til et EL-samfund baseret på vedvarende energi.....


Ud fra en klimapolitisk betragtning skulle man virkelig ikke tro, at det var studenterhuen, der trykkede. Men den trykker måske så meget, at indholdet er blevet klemt ud.

Er regeringens klimaøkonomiske cirkus efterhånden ikke bare så latterligt, dumt og vælgerbedragerisk, at det trodser enhver beskrivelse..?
.
15-05-2011 21:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Her må det så også være på sin plads at bide mærke i, at da skattelettelserne skulle finansieres, var det ikke noget problem med kort varsel at lægge mere afgift på EL.

Ikke kun på kul, olie og naturgas, som anvendes til EL-produktion og varme.
Nej helt generelt, så det også går ud over vedvarende energi i form af strøm fra solceller, vindkraft, biogas og bølgekraft.
Og så går pengene til skattelettelser frem for at udvikle mere økonomisk og bæredygtig vedvarende energi.


Det er jo ingen kunst, at øge afgifterne over en kam, problemet er jo stadig, at elforbrugerne også betaler CO2-afgift af el fra bla. vindmøller.

Det er altså på den måde, at de i praksis skaber "incitamenter" til at konvertere Danmark til et EL-samfund baseret på vedvarende energi.....


Politisk bliver "incitamentet" skabt ved, at der ydes tilskud til de produktionsformer. der er politisk ønskelige. Det sker netop fordi, der ikke er hverken politisk vilje eller politisk mandsmod til at omlægge afgiftssystemet.

Ud fra en klimapolitisk betragtning skulle man virkelig ikke tro, at det var studenterhuen, der trykkede. Men den trykker måske så meget, at indholdet er blevet klemt ud.

Er regeringens klimaøkonomiske cirkus efterhånden ikke bare så latterligt, dumt og vælgerbedragerisk, at det trodser enhver beskrivelse..? .


Det er ikke kun regeringens klimaøkonomiske cirkus, der er faktisk et meget bredt flertal af politikere i folketinget, der støtter op om dette cirkus.

Og ja - det er latterligt, dumt og vælgerbedragerisk og desuden er det grænsende til det tragikomiske, når diverse politikere uanset om partifarven er blå eller rød forsøger at retfærdiggøre de politiske beslutninger.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-05-2011 22:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og ja - det er latterligt, dumt og vælgerbedragerisk og desuden er det grænsende til det tragikomiske, når diverse politikere uanset om partifarven er blå eller rød forsøger at retfærdiggøre de politiske beslutninger.


Jammen Lykke Friis hun har både planen og retningen eller målet og hun har også de penge som skal bruges.NU laves vindmølleparker og biogas vil hun også have gang i.

NO PROBLEMERS...

Video med klima og energiminister se Link
22-05-2011 21:39
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Er det denne samme Lykke Friis der til en konference på Christiansborg i dyb undren over at afbrænding af biomasse til elproduktion udleder mere CO2 pr. kWh el end kul gør, svarede at det var nyt?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Deltag aktivt i debatten Energiomlægning:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik