Husk mig
▼ Indhold

Følg nedkølingen fra dag til dag !


Følg nedkølingen fra dag til dag !09-05-2007 20:35
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Dr. David Archibald er kommet med en ny rapport der gi'r solen skylden for den globale opvarmning...meget interessant rapport, især side 16, med den logaritmiske tabel.

www.glar.gl/123.pdf

Jeg glæder mig til at se jeres tilbagemeldinger !


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
09-05-2007 22:47
Kosmos
★★★★★
(5374)
Det ser da interessant ud - men der er også nogle ting, der undrer mig!:

1. Hvorfor mon fig. 3 'stopper' ved 1991?

2. 'US rural data set' - fig. 15 (20): Det virker besynderligt, at det midt i 1930erne er næsten en grad varmere end i 1998!??
Redigeret d. 09-05-2007 22:52
RE: re.Dr. David Archibald09-05-2007 23:02
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
GLAR citerer d. 09-05-2007 20:35

Dr. David Archibald er kommet med en ny rapport der giver solen skylden for den globale opvarmning...
Han kalder rapporten
"The Past and Future of Climate
David Archibald
May, 2007
In this presentation, I will put forward a prediction of climate to 2030 that differs from
most in the public domain."


For mig som lægmand er det en meget let læst rapport, som jeg vil anbefale alle at læse.
Specielt hæfter jeg mig ved grafen på side 14, hvor han redegør for varme og kolde perioder i historisk tid.
Ganske vist står jeg ved min tidligere kritik af ekstrapolationer (fremskrivninger), men hvis man ser bort fra hans 'predictions' og nøjes med at se på den målte periode indtil år 2003, giver grafen et helt andet billede af fortiden end det, som IPCC et. al. plejer at fremhæve, først og fremmest fordi han også medtager 'Roman warm period' og 'Medieval warm period'.

For mig er det helt indlysende, at hvis man udgår fra, at perioden lige efter 'den lille istid' er en periode med 'normal temperatur', så vil man uundgåeligt finde, at vi for tiden har 'forhøjet temperatur'.

Kernespørgsmålet er "I hvilken periode var temperaturen normal"?
09-05-2007 23:23
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kosmos skrev:
Det ser da interessant ud - men der er også nogle ting, der undrer mig!:

1. Hvorfor mon fig. 3 'stopper' ved 1991?

Misforståelse det stopper ved 2001


2. 'US rural data set' - fig. 15 (20): Det virker besynderligt, at det midt i 1930erne er næsten en grad varmere end i 1998!??


Det skyldes to forhold. Der var tørke i 1930erne og tør luft er nem at opvarme.

Dels er der en tildens til at varme i Vesteuropa giver kule i USA, da vindens retning og styrke på nordpolen bestemmer hvem der får det koldere og varmer end normalt.
09-05-2007 23:58
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Kernespørgsmålet er "I hvilken periode var temperaturen normal"?


Jordens normaltilstand er ISTID, med en middeltemperatur der ligger ca. 30 C under hvad vi har i dag... altså ca. -15 C.

Spørgsmålet er om forhistoriske data overhovedet er relevante for vores nuværende klima........I min bevisthedsverden er det kun tiden efter 1850'erne der tæller, nemlig hvad der er målt med termometer (med og uden fejl)...dernæst finder jeg kun nyere satellitmålinger relevante, fra 1976 og fremad.

Så der vil gå nogle år (årtier eller århundrede) før vi ved hvad vi egentlig taler om.


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
RE: Normal temperatur10-05-2007 00:17
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Filosoffen skrev:
Kernespørgsmålet er "I hvilken periode var temperaturen normal"?


Den normale temperatur er Istid. ca 8'C koldere end i dag i Europa og Nordamerika.

Mellem istiderne plejer at ende gradvist men denne gang steg temperaturen af uforklarlige grunde i begyndelsen at 1700 tallet, og igen midt i og i slutningen af 1800 tallet.

En forklaring kan være at vi er en dobbelt mellemistid og vi når at få en varme periode inden isen lukker sig, i den normale tilstand.

En anden forklaring kan være at Istiderne er slut, fordi den undersøiske Lena-kanal forbinder det arktiske hav med nordatlanten, så at det tunge saltholdige kold bundvand fra ishavet har fået et afløb, som forhindre at ishavet frysere helt til.

Lena-lanalen ligger i den zone hvor Atlanterhavet vokser 4cm omåret, men indtil nu har der været et overlap, hvor en gren af Europa har ligget nord for Grønland, men nu er de ligenetop glet fri af hinanden, og dannet en dyb kløft. Man ved ikke hvor gammel den er. Men med tiden vil Ishavet og Atlanten blive et hav.
Redigeret d. 10-05-2007 08:10
10-05-2007 08:18
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Spørgsmålet er om forhistoriske data overhovedet er relevante for vores nuværende klima........I min bevisthedsverden er det kun tiden efter 1850'erne der tæller, nemlig hvad der er målt med termometer (med og uden fejl)...dernæst finder jeg kun nyere satellitmålinger relevante, fra 1976 og fremad.

Så der vil gå nogle år (årtier eller århundrede) før vi ved hvad vi egentlig taler om.


Øe det er ikke nok at kende temperaturen man skal også kende luftfugtheden. Luftens vandindhold. Og det er ikke nok at kende temperaturen og luftfugtheden, da man også skal kende disses indflydelse på afgrøderne (majs, hvede og ris, m .m.)
10-05-2007 10:15
manse42
★★★☆☆
(633)
Og så er der også den sjove finte med malingen man bruger til at male "vejrhuse". Før var det kalkbaseret maling som reflekterer infrarøde stråler, i dag er det hvid maling som ikke reflekterer infrarød...

http://www.norcalblogs.com/watts/2007/05/rising_surface_temperatures_ba.html

jeg ved snart ikke hvad der ellers kan dukke op.


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
RE: Jordklodens normaltemperatur10-05-2007 11:49
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
I fællesskab er det lykkedes for GLAR og kulden-varmen at gøre mig totalt forvirret.
I deres svar på mit spørgsmål om normaltemperatur, svarer de begge 'istid'.
For mig svarer det til, at man angiver nat-temperaturen som døgnets normaltemperatur, eller vintertemperaturen som årets normaltemperatur. Det forstår jeg ganske enkelt ikke.

For øvrigt angiver GLAR '30 grader lavere end i dag', og kulden-varmen dog kun '8 grader lavere end i dag', dvs. en forskel på ikke mindre end 22 grader, en værdi, der er meget større end de variationer, man leder efter.

Hvis man betragter www.glar.gl/123.pdf Archibalds graf på side 5 (som han oplyser stammer fra IPCC), får man et helt andet indtryk, nemlig at (klima-)temperaturen i de sidste 10.000 år har ligget omkring +15 grader Celsius med en variation på +/- 1 grad. For (vejr-)temperaturen har udsvingene selvfølgelig været meget større, det er jo netop forskellen på vejr og klima.

GLAR skriver også

Spørgsmålet er om forhistoriske data overhovedet er relevante for vores nuværende klima........I min bevisthedsverden er det kun tiden efter 1850'erne der tæller, nemlig hvad der er målt med termometer (med og uden fejl)...dernæst finder jeg kun nyere satellitmålinger relevante, fra 1976 og fremad.


Deri er jeg helt uenig: det er netop tendensen over et længere åremål, der beskriver klimaændringer.
Redigeret d. 10-05-2007 11:54
RE: Istid i mere end 90% af tiden.10-05-2007 16:38
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Filosoffen skrev:
I fællesskab er det lykkedes for GLAR og kulden-varmen at gøre mig totalt forvirret.
I deres svar på mit spørgsmål om normaltemperatur, svarer de begge 'istid'.
For mig svarer det til, at man angiver nat-temperaturen som døgnets normaltemperatur, eller vintertemperaturen som årets normaltemperatur. Det forstår jeg ganske enkelt ikke.

I mere end 90% af tiden i de sidste 4milioner år er istider. Istider er altså det normale

Filosoffen skrev:
For øvrigt angiver GLAR '30 grader lavere end i dag', og kulden-varmen dog kun '8 grader lavere end i dag', dvs. en forskel på ikke mindre end 22 grader, en værdi, der er meget større end de variationer, man leder efter.

Jeg tivler ikke på at Grønland bliver 30 grader koldere hvis jorden bliver 8 grader kolder end i dag. Da havet jo fryser omkring Grønland.

Filosoffen skrev:
Hvis man betragter www.glar.gl/123.pdf Archibalds graf på side 5 (som han oplyser stammer fra IPCC), får man et helt andet indtryk, nemlig at (klima-)temperaturen i de sidste 10.000 år har ligget omkring +15 grader Celsius med en variation på +/- 1 grad. For (vejr-)temperaturen har udsvingene selvfølgelig været meget større, det er jo netop forskellen på vejr og klima.

De sidste 10.000 er en særlig lang mellemistid, som er meget varmere end istiderne. Men på længer sigt så er istid det normale og meget mere almindelige end mellemistider.
10-05-2007 18:30
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Hej Manse42

Her er en lille historie om ' hvad man heller ikke skal gøre '
www.glar.gl/riel.pdf


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
RE: Forudsætninger10-05-2007 22:31
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Hvis man/nogen ønsker at definere jordklodens normaltemperatur som istidens, så OK, bare ikke i denne debat.
Hidtil i denne debat har man benyttet en 30 års periode fra 1961-1990, og alle argumenter for, at CO2-udledning hæver temperaturen har været knyttet hertil.
Tidligere har jeg udtrykt, at 30 år er for kort tid til at fastlægge klima.
Nu får jeg at vide at 10.000 år er for kort tid!!!

Hvis debatten skal have mening, må vi være enige om nogle enkle forudsætninger :

1. Istider og mellemistider har været styret af astronomiske forhold.
2. Hvis man skal drøfte, om der er sket en temperaturforøgelse på grund af menneskeskabt CO2, må man gå ud fra en stabil periode, hvor menneskeheden ikke har udledt CO2, og hvor der ikke er konstateret egentlige istider. Jeg foreslår at vi benytter IPCC's graf som beskrevet af Archibalds side 5, der i den nuværende mellemistid viser en typisk temperatur på + 15 grader +/- en enkelt grad.


PS Tak til GLAR for den opbyggelige historie om Petromax'en.
11-05-2007 01:03
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Hi Filosof

Ok...Så tar vi den fra side 5 i Archibald's artikel ( + 15 C (+/- 1))

Og vi snakker kun om menneskeskabt CO2 udledning fremover !


Det er netop her dilemmaet starter: De matematiske og fysiske regler for "Drivhuseffekt" forårsaget af CO2 kan kun give en temeraturstigning på MAX. +1.5 grad C . Det er en logaritmisk skala hvor de første 20 PPM co2 giver en stigning på + 1.5 C, de efterfølgende 360 PPM er ligegyldige i denne sammenhæng, set ud fra vores nuværende niveau på 380 PPM CO2.

Deraf (380 PPM) er den menneskeskabte CO2 en forsvindende lille del.

Der bliver forudsagt temperaturstigninger på op til +12 C i f.eks det Østlige Grønland jfr. DMI klimaprognoser som er lavet for at vejlede bl.a. de Grønlandske myndigheder om f.eks. fiskeri og landbrug frem til år 2080.

Jeg har kun et enkelt tillægsspørgsmål. Hvad er det som giver de sidste +10.5 C som er forecasted på mine breddegrader ?


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
11-05-2007 01:07
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Filosoffen skrev:
1. Istider og mellemistider har været styret af astronomiske forhold.

Meget godt, men for at gøre dette må man have en model som forklare istider og mellenistider. Man skal kunne forklare de store udsving inden, eller samtidig med at man forklare de små.

Filosoffen skrev:
2. Hvis man skal drøfte, om der er sket en temperaturforøgelse på grund af menneskeskabt CO2, må man gå ud fra en stabil periode, hvor menneskeheden ikke har udledt CO2, og hvor der ikke er konstateret egentlige istider. Jeg foreslår at vi benytter IPCC's graf som beskrevet af Archibalds side 5, der i den nuværende mellemistid viser en typisk temperatur på + 15 grader +/- en enkelt grad.


1. Svagheden er stadigt at du skal kunne for klare hvorfor at klimaet har svinget med +/- en grad, for at kunne afgøre om der sker en menneske skabt temperatur ændring. hvis de astronomiske forhold ikke længer har betydning så må man kunne forklare hvorfor.

2. Du skal lave nogen målinger som viser hvormeget forøget mængde af kultveilte øger temperturen af en en kunsti atmosfære.

3. Du skal medtage luftfugtigheden i beregningerne. Temperturen er en funktion af luftfugtigheden. Hvis man måler en højere temperatur men mindre luftfugtighed så kan de udligne hinanden

4. IPCC's graf er i højgrad diskutabel.
11-05-2007 10:32
manse42
★★★☆☆
(633)
Hej GLAR

GLAR skrev:
Hej Manse42

Her er en lille historie om ' hvad man heller ikke skal gøre '
www.glar.gl/riel.pdf


LOL

Jaaa, jaaa

Jeg har engang selv siddet bag mørkelægningsgardiner i redaktionen for et ungdomsblad for at forfatte fanbreve til, for mig, ukendte popgrupper og lege deltager i konkurrencer, for at bladet skulle fremstå mere omfangsrig og levende.

det er vel nogenlunde det samme ... eller...


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
11-05-2007 19:15
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Hej Manse42

Historien om forfatteren Jørgen Riel i fangsthytten er faktisk sandfærdig, dog er der strøet en masse tillægsord ind mellem sandheden og Grønlands skrønen, som det vistnok hedder. For underholdningens skyld.

http://climatepolice.wordpress.com/2007/05/11/weather-sensors-cause-climate-errors/

http://www.norcalblogs.com/watts/2007/05/rising_surface_temperatures_ba.html

De ovennævnte links har jeg anbefalet www.climatepolice.com til at offentliggøre og tilsyneladende med rimeligt held.

Noget tyder på at temperaturerne fra sidst i 1870'erne og op til lige efter WW II er nogenlunde sandsynlige (med de udsving der nu engang er), men de nye malingstyper som er brugt i den periode hvor temperaturen (gennemsnitlig steg med 0.4 C) stammer fra Engelske hytter over hele verden ( det drejer sig om multimillioner data) der måske er påvirket af IR-opvarmningen p.g.a. forkert maling.

Infrastrålingen påvirker især minimumstemperaturen om natten.

Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
RE: Satellitmålinger?12-05-2007 23:13
Kosmos
★★★★★
(5374)
Uanset brug af diverse slags maling på termometerskabe er det vel stadig temperaturregistrering fra satellitter, der spiller en afgørende rolle for de senere års registreringer(?)
Nogen der ved, hvorledes registreringer af temperaturer fra (jord)overfladen vægtes ift. satellitmålinger, når 'den globale temperaturkurve' tegnes?
13-05-2007 11:46
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
@Kosmos

De meget præcise målinger fra satellitter viser ingen temperatur stigning de sidste 30år, og medregnes derfor slet ikke.

Kun måldata som passer med modellerne, medtages. Alle andre data er jo fup, da de ikke viser de forandringer som man ved skal være der.

Det her er foråndsvagt. Der er altså seriøse og saglige videnskabsmænd som har jordet historien totalt, men pressen bringer ikke meget om det, da det er en ikke historie.

Videnskaben er en ting og pressen en anden, og politikerne en tredje ting når disse går op i en højere enhed så går det galt, helt galt.

Nå, hej! Jeg må ud og luge! Så må jeg frelse verden en anden gang.
13-05-2007 16:51
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Eller:

"Within measurement error, all of these (satallite) records paint a similar picture of temperature change and global warming."

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Satellite_Temperatures.png


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
15-05-2007 15:40
manse42
★★★☆☆
(633)
rick_uk,

Det er sjovt du nævner satellit målinger...

Læger foretrækker et fysisk termometer i rectum fremfor en indirekte infrarødmåling fra øret, når de skal måle temperaturen på en patient. Og læger har langt mere erfaring i temperaturmåling end klimaforskere.

Bare fordi det lydet Hi-tech, betyder ikke at de er brugbare (IMO). De data satelliten modtager skal behandles med en konverteringsmetode der er kalibreret imod målinger fra jorden, og kan i princippet kun bruges på en skyfri himmel.
Og sjovt nok påvirker CO2 indholdet i luften temperaturen, da CO2 jo absorberer infrarød. Det betyder at jo mere man drivhus effekt man tildeler CO2, jo mere skal temperaturen justeres op.
Og hvor bliver luftfugtigheden af?

Et eller andet sted bider det sig selv i halen...

Det er min personlige mening. Jeg deler den med nogle andre forskere, som er blevet stemt ned.


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
Redigeret d. 15-05-2007 15:43
15-05-2007 17:12
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
manse42 skrev:
rick_uk,

Bare fordi det lydet Hi-tech, betyder ikke at de er brugbare (IMO). De data satellitten modtager skal behandles med en konverteringsmetode der er kalibreret imod målinger fra jorden, og kan i princippet kun bruges på en skyfri himmel.


Det som er afgørende for jordens gennemsnits temperatur er unormale vejrforhold.

Dette er årsagen til at kurven hopper op og ned.

man er derfor nødtil at fra regne alle unormale
Også vil man nok ende med nogen tal som man ikke kan bruge til noget.

Et eksempel vejrforhold er isvintre. En isvinter i Danmark skyldes nemligt at vinden tilfældigt holder sig i øst. Og derved får vi i Danmark 15-20'C koldere end normalt. Da dette er ret meget, og fordi de omgivende lande også påvirkes så påvirker denne tilfældige østenvind klimaet på hele jorden. Eller hvertfald gennemsnittet af de tal som satellitterne måler.
RE: Objection, Your Hono(u)r!15-05-2007 20:02
Kosmos
★★★★★
(5374)
Da dette er ret meget, og fordi de omgivende lande også påvirkes så påvirker denne tilfældige østenvind klimaet på hele jorden

- deri er jeg ikke enig!

Havde du derimod skrevet:

...så påvirker denne tilfældige østenvind vejret på hele jorden

- ville jeg have været (langt) mere enig!

Som det anskueliggøres så udmærket i Kerry Emanuels artikel "Phaeton's Reins" {se 'Klimaartikler'}, er klima en særdeles kompliceret affære, så der der ingen grund til yderligere at komplicere begrebet ved at sammenblande det med vejr!
Redigeret d. 15-05-2007 20:03
15-05-2007 22:28
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Manse:

Det er min personlige mening. Jeg deler den med nogle andre forskere, som er blevet stemt ned.


Jeg synes at der er efterhånden en sammensværgelse under hver eneste sten der bliver vendt her på debatten


De data satelliten modtager skal behandles med en konverteringsmetode...hvor bliver luftfugtigheden af?


Videnskaben er jeg tvunget til at overlade til videnskabsmænd – jeg må nøjes med konklusioner.
I sidste ende tror vi ikke på dem vi stoler mest på (af diverse grunde)...?Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
15-05-2007 22:49
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Der kan også være andre omstændigheder der føre til at data bliver ikke så præsis som de kunne være!!

http://avisen.dk/alkoblaest-om-galathea--110507.aspx
Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
16-05-2007 10:15
manse42
★★★☆☆
(633)
Videnskaben er jeg tvunget til at overlade til videnskabsmænd – jeg må nøjes med konklusioner. smiley


Det er på samme side jeg har informationen om konverteringen og usikkerheden vedrørende indirekte temperaturmålingen som du har din graf der viser en temperaturstigning målt med satelliter fra.

Jeg mener, at jeg har pligt til at se begge sider af sagen og ikke blindt acceptere en, på forhånd aftalt konklusion. Det er ikke nogen konspirationsteori. Det er at se på flere sider af sagen. Demokrati er (imod manges opfattelse) ikke flertallet der bestemmer, men at man finder ud af hvordan de, der stemmer anderledes også kan tilfredsstilles.

Jeg er på ingen måde uening med dig i, at vi skal bruge vedvarende energi frem for fossile brændstoffer. Spørgsmålet er hvorfor vi skal.

Jeg benægter ikke en global opvarmning. Jeg tvivler stærkt på at den er menneskeskabt.
Når motivationen til at ændre livsstil baserer sig på så (efter min OG mange andres mening) usikker grund som IPCCs resultater, risikerer vi at tabe det hele på gulvet, NÅR nye resultater viser noget andet. Ifølge en hel del videnskabsmænd skyldes temperaturvariationen på jorden kosmiske påvirkninger. Og de ER på vej med nye resultater og friske data.
Vis mig den politiker som vil påføre befolkningen byrder når der ikke nogen grund til det.

http://www.canadafreepress.com/2007/global-warming030207.htm

Og her lidt konspiration den anden vej:
http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressRoom.Blogs&ContentRecord_id=3ab9e37d-802a-23ad-430e-1c42aad22006&Region_id=&Issue_id


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
Redigeret d. 16-05-2007 10:16
RE: Du gjorde det igen, m42!16-05-2007 10:23
Kosmos
★★★★★
(5374)
[Indsatte et link så langt, at vinduet snor sig helt om på bagsiden af min {19"} skærm!
]
Bortset fra dét er jeg helt enig i dit indlæg {som jeg efter en del 'sideways scrolling' omsider har fået læst!
}
Deltag aktivt i debatten Følg nedkølingen fra dag til dag !:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Følg med i klimadebatten med lynhurtigt fibernet
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik