Husk mig
▼ Indhold

Fyrværkeri


Fyrværkeri31-12-2008 18:20
timis
☆☆☆☆☆
(1)
Man bliver udsat for et massivt miljøsvineri uger før og efter nytår(i forlængelse af fødselsdage, Tivoli eller offentligbesøg), når tusindvis af tons med radioaktive tung metaller bliver sprunget i luften: barium, cadmium, strontium, Pb, litium samt de tilsvarende sulfater og nitrater, røg og støv. Alle disse "ingredienser" er sundhedsskadelige og nogle radioaktive(Ba) og kræftfremkaldende. Dem der køber fyrværkeri aner intet eller vil ikke vide om, hvor meget skade de gør i form af luft-, grundvand- og jordforurening, og de er måske stort set lige glade. Og der er selvfølgelig ingen regulering hertil, skønt det eneste rigtige regulering burde bekendtgøre at intet fyrværkeri skulle eksistere overhovedet, når man tænker på hvilke sideeffekter de har. Jeg kan faktisk slet ikke se skønheden i den slags fornøjelse: tænk en mængde ophøjede, fulde mennesker der fyrer en masse kemisk affald i luften, for det er normalt under disse omstændigheder folk fejrer nytår eller forskellige højtider. Men emnet er tabu endnu - måske man har ikke tænkt på det for ingen debatsteder om drivhuseffekten mindes om fyrværkeri _, skønt efterfølgerne er alvorlige, synlige og ikke mindst målelige.
01-01-2009 19:04
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Enig timis!

fyrværkeri er en fuldstændigt vandvittig frådseri.
du nævner mange 'almindelige' miljø problemer; men tænk også på klimaet. al den energi og drivhusgas der bare bliver fyrret op i luften

for de penge verden bruger på fyrværkeri kunne der bygges mange vindmøller og solceller. det er trist at tænke på.
Fyrværkeri05-11-2009 08:31
Itzhak
☆☆☆☆☆
(4)
Højtiderne nærmer sig hastigt og med dem følger en massivt miljøsvineri man bliver udsat for uger før og efter nytår(i forlængelse af fødselsdage, Tivoli eller offentligbesøg), når tusindvis af tons med radioaktive tung metaller bliver sprunget i luften: barium, cadmium, strontium, Pb, litium samt de tilsvarende sulfater og nitrater, røg og støv. Alle disse "ingredienser" er sundhedsskadelige og nogle radioaktive(Ba) og kræftfremkaldende. Dem der køber fyrværkeri aner intet eller vil ikke vide om, hvor meget skade de gør i form af luft-, grundvand- og jordforurening, og de er måske stort set lige glade. Og der er selvfølgelig ingen regulering hertil, skønt det eneste rigtige regulering burde bekendtgøre at intet fyrværkeri skulle eksistere overhovedet, når man tænker på hvilke sideeffekter de har.Men emnet er tabu endnu - måske man har ikke tænkt på det for ingen debatsteder om drivhuseffekten mindes om fyrværkeri _, skønt efterfølgerne er alvorlige, synlige og ikke mindst målelige.

[branner: to tråde med samme titel er lagt sammen]
Redigeret af branner d. 25-08-2012 16:58
05-11-2009 09:50
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jeg har ikke hørt om forurening af grundvand grundet fyrværkeri.

I fyrværkeri er der mange metaller, hvor de fleste er meget immobile, og derfor vil binde sig til de øvre jordlag. Dette kan medføre jordforurening.

Fra 2001 har der af samme grund været forbud mod bly i fyrværkeri. Dette skulle have hjulpet på luftforureningen i byerne.

Men der er stadig mange andre tung og halvtunge metaller i fyrværkeri

Hvis du goggler emne kan du finde en del debat omkring år 2000 op til forbuddet mod bly i krudt.

eksempel:
http://www.mst.dk/Kemikalier/Nyheder+kemikalier/20081512_Kontrol_afsloerer_fyrvaerkeri.htm


~thomas wernberg
Redigeret d. 05-11-2009 09:53
05-11-2009 17:11
Itzhak
☆☆☆☆☆
(4)
Man kan for det første ikke kontrollere hvad folk sprænger i luften. Brug af ulovligt fyrværkeri er ikke ukendt, derfor bly kan stadig spredes via fyrværkeri. Ang. Vandforurening: fyrværkeri består ikke udelukkende af tungmetaller; de indeholder nitrater og perklorater som er kendte kilder til vandforurening. Videnskabelige undersøgelser har fastlagt fyrværkeri som primær forureningskilde med perklorater, se http://www.physorg.com/news99672229.html Og ærligt skal vi acceptere at det jord i vores haver, legepladser, naturarealer er ikke andet end kemisk og radioaktivfilter?
Men her taler vi om klimaproblematikken: hvor mange gasarter spredes i luften i vintermånederne ved at fyrre forskellige raketter og lign. op? hvor mange af disse gasser bidrager til drivhuseffekten og i hvilken omfang? De pågældende tung metaller der indgår i fremstilling udgør i sig selv en knap og værdifuld naturressource der med at mine, transportere og simpelt eksplodere dem i vores omgivelser bliver tabt for evigt for kommende generationer og lavet om til farlig kemisk affald der truer vores helbred og miljø.
06-11-2009 09:43
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Nitrat benytter man i naturen i gødning, og den andel man får fra fyrværkeri må nok antages at være meget lille.

Perklorat er noget andet. Det har en grænseværdi på 25 ppb (i usa), en værdi baseret på en vurdering af kontinuert eksponering. Den artikel du refererer til viser målinger af perklorat i en sø. Perklorat er en kraftig oxidant, og dekomponerer hurtigt med kontakt med reducerende stoffer, hvilket i danske forhold kan være organisk stof, og pyrit (jern (Fe 2+) og disulfid). Det er derfor svært for perklorat at nå grundvandet.

I forhold til drikkevand så er indvinding af grundvand i områder med høj indbyggertæthed meget begrænset. Dvs, områder, hvor man benytter fyrværkeri ikke benyttes til grundvandsdannelse.

Man kan dog forestille sig områder, hvor der er en miljømæssig effekt (overfladevand i områder med høj befolkningstæthed): Søerne i københavn, universitetssøerne i Århus, Odense Å etc. Men igen, disse vandområder har et højt indhold er organisk stof, og perklorat har antageligt en kort levetid i disse.


~thomas wernberg
06-11-2009 11:18
Itzhak
☆☆☆☆☆
(4)
Det du kalder gødning i naturen kan også betegnes for nitratforurening som er et meget omfattende problem for vandmiljøet i dag. Infinitesimale mængder hvis der tilføres må det betragtes unødvendige og er stadig skadelige. Du reducerer samtidig helheden om emnet til isolerede og urepræsentative beregninger i forhold til hvor alvorlig disse sprængningsstoffer truer vores helbred og natur.
06-11-2009 11:44
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Itzhak skrev:
Det du kalder gødning i naturen kan også betegnes for nitratforurening som er et meget omfattende problem for vandmiljøet i dag. Infinitesimale mængder hvis der tilføres må det betragtes unødvendige og er stadig skadelige. Du reducerer samtidig helheden om emnet til isolerede og urepræsentative beregninger i forhold til hvor alvorlig disse sprængningsstoffer truer vores helbred og natur.


Det var da nogle interessante bemærkninger. De stoffer som kommer fra fyrværkeri er ikke særligt mobile og når ikke grundvandet.

Grænseværdien i drikkevand for nitrat er 50 mg/l med en anbefalet maksimum på 25 mg/l. Nitrat i grundvandet er lokalt et problem, i forhold til vandforsyningen så er der ikke mange anlæg, hvor nitratkoncentrationen overstiger grænseværdien. Men jo, det er en miljøbelastning, - for vandløb, søer og indre farvande er der et nitratproblem i form af algevækst med fiskeflugt og død. Men i forhold til fyrværkeri er nitrat ikke et problem - set i perspektiv til den belastning som kommer fra landbruget. Nitratgødning er jo ikke forurening når det kommer på marken. Men hvis det udvaskes og når grundvand / vådområder så bliver det. Men det er et helt andet problem.


Og Perklorat forekommer ikke i grundvandet i danmark (jeg har ikke kunnet finde noget data om det). Men man injekterer perklorat i grundvandet som oxidationtionsmiddel ved oprydning ved forurening af klorerede opløsningsmidler, men det forsvinder relativt hurtigt og der er så vidt jeg ved ikke perklorat i vores drikkevand i DK.


Det jeg skrev var at de steder hvor man benytter fyrværkeri i store mængder er der ikke noget speciel stor grundvandsdannelse og ikke nogen drikkevandsinteresse af betydning og derfor er forurening af grundvandet ikke relevant.

Der hvor jeg tror sprængningsstoffer er farlige er i et kort tidsrum efter sprængning. Indånding af røg fra fyrværkeri og overfladeforurening af jorden er noget andet, og det belyste jeg bevidst ikke. Personligt vil jeg tro at den røg som kommer fra privat varmeforsyning (brændeovne på træ, koks og lign) bidrager med langt større forurening af nærmiljøet end fyrværkeri og deraf en langt større sundhedsrisiko.


Itzhak skrev:
... Du reducerer samtidig helheden om emnet til isolerede og urepræsentative beregninger ....


Dette må du gerne uddybe, og når du har gjort det vil jeg gerne bruge tid på at kommentere det seriøst. Men jeg giver dig ret, man skal selvfølgelig reducere kilder til forurening.


~thomas wernberg
06-11-2009 14:12
Itzhak
☆☆☆☆☆
(4)
jeg tænkte på grænseværdiger når jeg skrev beregninger, der bliver fastlagt ud fra forskellige beregninger. Man leger simpelthen med gennemsnitværdiger ud i videnskabsverdenen som fremtiden vil vise, og som nutiden allerede gør, at man har tænkt i isolation uden at tage hensyn til kompleksiteten og skrøbeligheden i de naturlige systemer. Jeg ved at brændeovne, gril og lign. udgør en stor kilde til partikelforurening, men jeg har valgt at skrive dette indlæg for at øge opmærksomheden omkring fyrværkeri der er relativ ukendt som forureningskilde samt det faktum at private varmeforsyningsemissioner har en forholdsvis ensartet karakter i sammenligning.
Fyrværkeri amok29-12-2009 11:18
Jakob
★★★★★
(9324)
.Da jeg var knægt kunne man ikke købe særlig meget fyværkeri.
Mindre raketter, sole og romerlys, og så selvfølgelig lidt knaldperler og andet til spøg og skæmt.
Skulle det være vildere så måtte vi ud på det sorte marked.
Der var også dengang kanonslag, men de var sjældent voldsomt store.
Det mest almindelige var "damefis", som var nogle meget små kinesere.
De var dog farlige nok, hvis man stoppede dem ind i et øre eller hvad hjernetomme unger nu kan finde på.
Derfor var de også ulovlige.

Men sammenligner jeg med, hvad man lovligt kunne købe til årtusindeskiftet, så synes jeg, at vi var meget artige og fromme, da jeg var ung.
Jeg tænkte, at alle de kæmpe raketter og bomberør måtte være en eengangsforestilling, fordi det var årtusindeskifte.
Men nej, det glade fyrværkrivanvid har fortsat lige siden.
Og det sorte marked vil selvfølgelig ikke stå tilbage, så der kan man nu købe bomber, som kan vælte en hel boligblok.

Er jeg den eneste, som ser den sammenhæng og synes, at det er på tide med en meget strammere lovgivning mod den slags resursespild og miljøforurening..?

Jeg synes altså også bare, at det var meget sjovere dengang, hvor man kun behøvede at fyre en lille damefis af for at være en top farlig forbryder.Er det den "automatiske" lovgivning fra EU, der har indført alt det skrammel sammen med alverdens ulovlige dele til knallerter og giftigt legetøj..?
Jeg husker ikke, at der har været en offentlig dansk debat, som er endt med, at disse ting er noget, som vi ikke kan undvære i Danmark..
[branner: indlægget er lagt sammen med ovenstående tråd]
Redigeret af branner d. 22-04-2013 18:17
03-05-2010 21:12
sophie
☆☆☆☆☆
(4)
-kan kun være enig!

I snakker om miljø - miljø må også omhandle dyrene - og på disse "sjove" aftener/nætter bliver der absolut ikke tænkt på de stakler, som løber bange rundt og tror - ja hvordan oplever de disse "fester"?.
Nytårsaften - fordi den er ventet - gi'r jeg altid beroligende medecin til familiens hund, fordi hun ellers pisker nervøst rundt i hele huset komplet umulig at berolige....
Og det er med garanti gældende for alle vores firbenede venner udenfor!


02-01-2015 15:47
Bissen
☆☆☆☆☆
(3)
Nogen der ved, hvor meget CO2 og andre dårlige ting alt det fyrværkeri nytårsaften udleder?

Efter et år der både i Danmark og globalt slog temperaturrekord, så vælger vi nok engang at "fejre" det med at afbrænde en masse krudt. Hvem sagde Titanic?
26-03-2015 10:35
kimsejersen
☆☆☆☆☆
(4)
Jeg kan komme i tanke om mange andre ting, der er værre for miljøet end fyrværkeri...
06-01-2017 21:22
Jakob
★★★★★
(9324)
­2016 ... Bomberør og raketter så store, at man skulle tro, at folk opruster til krig, når de køber ind..


Jeg prøver lige mit spørgsmål igen:

Er det fordi vi er med i EU, at alt dette megafyrværkeri er kommet ind på det danske marked, eller er det noget, som de danske politikere har ønsket og bestemt..?

Og i givet fald, hvilke partier har sat det i værk..?

Prøv evt. at se denne video fra Malmö:

Chaos at New Year's Eve 31/12/16 @ Möllevången, Malmö (Sweden)
https://www.youtube.com/watch?v=d1KzCa7E7hk

­
Deltag aktivt i debatten Fyrværkeri:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik