Husk mig
▼ Indhold

Gør noget på din arbejdsplads


Gør noget på din arbejdsplads24-01-2008 20:08
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Fint nok at skifte et par pærer derhjemme til sparepærer, men hvad der virkelig rykker, er hvis du kan få din arbejdsgiver til at skifte flere hundrede pærer på én gang. Jeg ved godt, at sparepærer ikke redder verden alene, men det er immervæk mange tons co2, der kan spares årligt i et gennemsnitligt dansk kontorlandskab.
Det er overraskende, hvor få virksomheder, der overhovedet har en politik på området. Jeg arbejder selv et sted, hvor vi har mange mange hundrede glødepærer, der står tændt mange mange timer hver dag.
Forhåbentligt sker der noget nu
. Bedre sent end aldrig.
Det her er virkelig et område, hvor du kan gøre en indsats, der kan mærkes. Fortæl din chef, hvad der bør gøres!
24-01-2008 20:31
Kosmos
★★★★★
(5366)
Jeg arbejder selv et sted, hvor vi har mange mange hundrede glødepærer, der står tændt mange mange timer hver dag[...]Fortæl din chef, hvad der bør gøres!

- og det har vel så du forlængst gjort?
24-01-2008 20:45
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Ja, det har jeg netop gjort i dag
!
Som jeg skrev: Bedre sent end aldrig...
Sagen er den, at vi stadig er relativt få, der overhovedet skænker det her en tanke (sådan er virkeligheden desværre). Hvis man er bevidst omkring, hvor der kan spares, har man derfor i dag mulighed for at være med til at gøre ting, der virkelig rykker - i forhold til, hvad man kan inden for hjemmets fire vægge.
Der er millioner af tons CO2, der kun venter på at blive sparet. Det mest effektive sted at starte er på ens arbejdsplads.
Redigeret d. 24-01-2008 20:48
24-01-2008 23:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Alle de 6 – 12 Volt apparater vi har i vor hjem: tandbørster, arkitektlamper computerdele mm. Når den transformer der nødvendigvis skal til hvert apparat, når denne opkobles til stikkontakten og laver spændingen til apparatet, forekommer der et meget betydeligt spild eller tab i denne transformator, og ikke mindst når apparatet ikke bruges og transformatoren er opkoblet i stikkontakten som er tændt. Hvis det er muligt at overtale ens lokale el-selskab til sælge et litiumbatteri som feks. kunne indeholde 2 Kwh og herefter forsyner lavspændingsapparater i husstand med energi, altså nu uden spild, via et selvstændigt lavspændings ledningsnet i vor huse. Opladningen skal så ske når det blæser og gerne om natten. El-selskabet kunne herefter via biltelefon nettet bestemme hvornår det var mest hensigtsmæssigt at lade opstillingen. Men det bliver nok svært at overbevise el-selskaberne. Men "CO2 reduktionseffekten" vil være markant, fordi denne overskudsstrøm anvendes, i stedet fro kul produceret strøm som i dag er den overvejende energikilde til disse apparater.
25-01-2008 00:06
Kosmos
★★★★★
(5366)
Alle de 6 – 12 Volt apparater vi har i vor hjem: tandbørster, arkitektlamper computerdele mm...

- du har ret. Og indtil dit forslag er gennemført(?), er der vel ikke meget andet at gøre end at trække stikkene ud/slukke for respektive kontakter?
Det forekommer besværligt - men når man først har erhvervet sig 'overblikket', går det i grunden ganske hurtigt og nemt!
25-01-2008 10:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@ Kosmos

Jeg prøvede lige at teste den transformator, som forsyner min arkitektlampe med 12 v. Efter "håndspålæggelse" er varmetabet betydeligt, på den 12 volts transformator, sammenlignet med selv lampen. Jeg ved at de bedste og fuld optimerede opladere til litium batterier, kan nå en virkningsgrad på hele 98 %, hvor min "lampetransformator" givet kun når 40 %. Og navnlig når lysdiodelamper kommer for belysning, så skal man installer et 12 / 6 volts ledningsnet i sit hjem og have en høj effektiv transformator. PC'en kan uden problem forsynes herfra i det virkningsgraden på transformator i PC'en er ringe.
Hvis man brugte et alm industribatteri, vil 1 Kwh som skulle akkumuleres på batteriet, blive fordyret med ca. 50 øre pr Kwh. Men det ville betyde nogle meget markante forbedringer I omlægning af kul produceret strøm til vindmøllestrøm.
Redigeret d. 25-01-2008 10:43
25-01-2008 11:23
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Desværre har El-sparefonden ikke levet forgæves - i begår de samme fejl i jeres argumentation som El-sparefonden. Hvor skal den varme der forsvinder ved at skifte til disse A(++) tingester så komme fra? Tja, fra lokalets primær varmeinstallation, disse drives af kedler med en dårligere energiudnyttelse end et moderne kraftvarmeværk.
En ensidig satsning på energibesparelser i form af lavere el-forbrug giver energimæssig bagslag og kan i værste fald øge CO2-udslippet, og øger presset på reserverne af fossile brændsler - er det for meget forlangt at hele energiregnskabet gennemregnes?
Hvad skal Danmark med flere el-producerende vindmøller, hvis vi ikke må bruge el?
25-01-2008 13:43
manse42
★★★☆☆
(633)
Jeg ved lidt om hvor meget jeg/vi forbruger hhv. forbrugte.

Vi er 4 personer og forbruger pt. 2.000 kWh strøm om året det er 5,5 kWh om dagen. Inden vi fik så mange A++ produkter havde vi et forbrug på 2.300 kWh. Besparelse 0,8 kWh/dag. Vores varmeforbrug ligger på omkring 27.000 kWh (omregnet fra de data fra vores varmeregning) 73kWh om dagen. inden vi fik termoruder lå vi på 29.000 kWh(inklusive badevand). Yes, varmeforbruget er højt... Det er en stor lejlighed fra 1895 for enden af en blok, med en meget stor ydervæg og 3 m til loft.
Besparelse 5,5kWh. Udskiftning af pærer og vinduer foregik nogenlunde samtidig. Vi er hver dag omkring 14 timer hjemme i gennemsnit. Hvert menneske afgiver ca. 100 W varme. På årsbasis er det for os fire ca. 2kWh. Ved at lade være med at udskifte mine gamle glødelamper, køleskabe, computerskærme og kan jeg spare lidt mere end 1% af varmeregningen eller cirka 1/8 af hvad jeg sparer ved at isolere. Dette er mit energiregnskab.

Jeg/vi har ingen bil.

Bil er i gennemsnit ca 10.000 km om året. svarende til ca. 8.000 kWh eller 1/3 af et typisk varmeforbrug forbrug 0.8 kWh/km. El-bil fra Dodge (0-100 på 6 sec) KAN køre 400 km på 64 kWh. Forbrug 0.16 kWh/km.

Jeg har ikke medtaget energitabet fra den centrale el og varmeproduktion eller ved opladning af batterier (gør det i stuen og du har "gratis" varme).

Så vidt jeg kan se er det ikke særligt velovervejet kun at spare på stømmen, men det er ikke pga. den manglende varme som ikke strømbesparende apparater genererer.
Redigeret d. 25-01-2008 14:07
25-01-2008 14:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe
Det er helt rigtigt. Hvorfor gør man så ikke noget så forbrugeren har en mulighed for at forbruge denne vindmøllestrøm? I sted for de hovedløse kampagner spar dit og dat som ikke hjælper.
Alfa og Omega er netop at have systemer som kan lægge strømforbruget ude ved forbrugeren når vindmøllestrømmen forekommer og derved aflaste forbruget når vind ikke forekommer.

@Manse42
I stedet for isolation mm. kunne du have halveret din fremtidige varmeregning ved 100 % CO2 varmeforsyning, via denne varmepumpe ved isningsdam i din have se. http://www.xc1.dk/xd/Link.htm som kun forbruger overskudsstrøm fra vindmøller. Når CO2 belastningen ved det du har lavet, skal medregnes til fremstilling af bla. Rockwool så er CO2 regnskabet en meget ringe forbedring over 20 år. Isopstillingen ville givet have kostet 25 % af det du har lavet, hvor altså effekt er begrænset.
Redigeret d. 25-01-2008 14:19
25-01-2008 14:58
manse42
★★★☆☆
(633)
@delfi
Som du måske kan fornemme bor vi til leje. Det der kunne gøres er gjort. Ydermurene er 50-60 cm tykke men under vinduerne (bag ved radiatorerne) kun 10 cm.

Jeg ville da meget gerne have en varmepunpe. Jeg har bare lidt svært ved at overtale min udlejer om at få en sø i baghaven.

Desuden er det mit forbrug jeg stillede op. Nyere huse har et meget lavere forbrug til opvermning.
Bort set fra det er der igen tale om CO2 tænkning. Hvor meget CO2 producerer et mennekske bare ved at spise? mit gæt er 1 ton. 2-3 tons hvis vi tager produktionsmetode og transport med. Set i forhold til de 50 til 100 kilo i besparelser ved elsparepærer er det forbløffende hvor meget energi
der bliver brugt på en oplysningskampagne til strømbesparelse.
25-01-2008 15:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@ Manse
Ok! Men så kunne dit fjernvarme værk jo have en isdam når din udlejer sikkert ikke vil, som du siger. Økonimien er helt ektraordinær god på et fjernvarmeværk hvor der laves energiudtræk af vand ved isning. De ganske få procent dit varmeforbrug er faldet jeg er næsten sikker på det samlede CO2 regnskab når CO2 belastningen skal medregnes herfra (fabrikation) at den er negativ. De exorbitante beløb som anvendes til isolering som stort set ikke hjælper på det man vil, menlig reducer Co2. Disse beløb kunne anvendes meget mere fornuftig!
25-01-2008 22:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
@boe
Det er helt rigtigt. Hvorfor gør man så ikke noget så forbrugeren har en mulighed for at forbruge denne vindmøllestrøm? I sted for de hovedløse kampagner spar dit og dat som ikke hjælper.
Alfa og Omega er netop at have systemer som kan lægge strømforbruget ude ved forbrugeren når vindmøllestrømmen forekommer og derved aflaste forbruget når vind ikke forekommer.

Jeg tror der mangler politisk vilje og visioner på området, at omlægge energiafgifterne til procentafgifter i stedet for faste ørebeløb vil hjælpe, men staten vil ikke undvære den gode faste indtægt fra bl.a. el-afgifterne.
Jeg har på et tidspunkt fået oplyst at en 7 kW elpatron koster ca. 3.500 kr., selv med udgift til installation er det ikke en herregård, men pt. kan en sådan privat investering ikke betale sig.
Løsningen med en varmepumpe f.eks. luft/vand til indkobling når el er billig kan pt. heller ikke betale sig, men skal olie- eller naturgasfyret aligevel udskiftes pga. alder, vil jeg dog mene, at en sådan varmepumpe må tages med i overvejelserne.
Vi skal ikke spare på energi, vi skal lære at bruge den rigtigt.
Hele Danmarks CO2-reduktion kan klares ved at al opvarmning udskiftes fra afbrænding af fossile brændsler, centralt i fjernvarmeværker eller decentralt hos hr. og fru Danmark, til varmepumper samme steder + nogle centrale og decentrale varmelagre til de dage hvor det er vindstille.
Når vore nabolande er færdige med deres egen udbygning med vindmøller, er vi "pisket" til selv at kunne regulere forbruget af el alt efter hvor meget det blæser.
Når Holland og Tyskland har færdigbygget deres kabelforbindelser til Norge uden om Danmark, skrærpes konkurrencen om at anvende den norske vandkraft til oplagring af uanvendelig vindmøllestrøm.
25-01-2008 22:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe@
Det er lige akkurat de spidsbelastningssituationer, som er så "graverende" for fjernvarmeværkerne >> de kan ikke producer fjernvarme fordi strømmen er ubrugelig >>> fordi befolkningen sparrer på strømmen >> som igen betyder mindre varme afsat i boligen fra strømforbrug (varme glødepærer) >>> som betinger mere fjernvarme hvor op til 50 % tabes i fjernvarmenettet >>> og pga af det store tab i nettet skal der produceres mere strøm for at tilstrækkeligt varme når forbrugeren::::: Altså en stor ond cirkel.
Jeg kan ikke rigtig forstå at der ikke skulle være politisk vilje. Når nu, som du skriver vor nabolande udbygger med vind og vores vindmøllestrøm overvejende bliver værdiløs, Hvis man vil nå en CO2 reduktion på 30 % inden 2020. Jamen! Man skal man da i gang. Ellers bliver det nogle skatte/forbruger finansieret eventyr som barmarksværker og vindmøller i 90'erne. Altså et forbruger betalt eventyr til ingen nytte.
Omkring el-patron varmepumper: hvis forbrugeren viste hvornår han/hun skal forbruge el frem for olie eller fjernvarme, så kunne han/hun pr automatik eller manuelt starte en billig varmeblæser (200 kr) i stuen.
Redigeret d. 25-01-2008 22:37
RE: Grønne virksomheder28-01-2008 14:53
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jeg vil gerne vende tilbage til emnet om virksomheder og CO2-reduktion.

Hvilke store danske virksomheder er egentlig med på denne vogn? Nu skal man selvfølgelig passe
på med at stole blindt på deres egne pressemeddelelser, da der ofte kan være tale om
ukontrollerede tal, eller det der også kaldes "grønvaskning".
Men det kunne da være interessant at lave en liste over, hvilke virksomheder der brander sig selv på at være (eller forsøge at være) CO2-neutrale.
Kom gerne med links!

Har disse noget at have det i?
Novo Nordisk
Dansk Internet Selskab
Danske Bank
Merkur Bank
...
Så vidt jeg kan læse, bl.a. her, er Merkur Bank den eneste danske virksomhed, der faktisk er ved at blive 100% CO2-neutral.

Jeg tror, at de fleste store danske virksomheder om et par år har en klimapolitik, og at vi vil se en konkurrence om, hvem der kan være mest "grønne". Dette er et modefænomen, der vil brede sig... Sig derfor til din chef eller afdelingsleder, at det er nu, I skal rykke.
28-01-2008 18:13
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Undskyld min negativitet men det er og bliver et pr-stunt, SIGNAL VÆRDI, hvem kan se forskel på den el, der kommer ud af stikkontakten?
DONG har for nylig erkendt, at deres "grønne" el til bl.a. Novo og DSB ikke holder, dansk elproduktion har ikke en reduceret CO2-udledning.

Prøv i stede at kikke over på USA, hvor mange af de store EDB-virksomheder mv. effektivt gør noget for at begrænse deres CO2-udslip. De installerer f.eks. solpaneler mv. og bliver både selvforsynende og CO2-neutrale.
28-01-2008 19:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Branner
Det er beklageligvis overvejende et bogføringsstunt. De el-forbrugere som ikke er med i disse ordninger: deres andel af CO2 tung produceret strøm stiger, hvor de som er med i forskellige ordninger der falder deres andel af CO2 belastende produceret strøm. Og Co2 belastningen for det samlede samfund er uændret.
For Novo: 10 % reduktion det lyder overkommeligt for en virksomhed som bruger meget procesvarme hvor feks. absorptionsvarmepumper kan genanvende 50 – 80 % af spildvarme. Da produktionen i mange tilfælde er automatiseret med robotter mm. kan produktionen arbejde og udnytte vindmøllestrøm når denne forekommer, hvis der i det danske el-net var styringsredskaber som kunne diriger netop denne strøm til ledig "forbrugskapacitet". Novo kunne selvfølge stille en mølle i baghaven. Sammen med absorptionsvarmepumperne ville de med garanti nå 50 % og givet billigere end det Bogføringsstunt de nu har igangsat.
28-01-2008 20:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Branner.

Co2 neutrale tiltag omkring vort el-net er umulige, af den simple grund, at de tiltag som virkeligt er CO2 neutrale omkring primærproduktionen. Efterfølgende med de styringsredskaber vi har i vort el-net, at det da er fuldstændig umuligt, at afgøre om den strøm som nu produceres "CO2 fri" om det gør skade eller faktisk gavner. Feks. så laves mange Biogasanlæg som stort set arbejder kontinuerligt. Det har jo så den kedelige effekt, at når fjernvarmeværkerne skal producer fjernvarme og møllerne arbejder kan der forekomme konflikter mellem de forskellige produktionsformer og herunder også fra biogassen, som i sin helhed er absolut Co2 skabende/forøgende. De grønne virksomheder gør så det, at de regner hele produktionen fra Biogas, sterlingmotor, vandkraft som 100 % CO2 fri, intet kunne være mere forkert.
Jeg har før sagt det: Det danske distributionsnet mangler i den grad et styringssystem som beskrevet af Eltra her. se. Link før vi har det hjælper alle CO2 neutrale produktionsformer ikke overhovedet. At staten skulle miste indtægter ved en differentieret afgift, er absolut en forkert opfattelse.
Redigeret d. 28-01-2008 20:45
29-01-2008 23:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her ses miseren i sin rene og skinbarlige klarhed.

Udtræk af markedsdata: www.energinet.dk for Januar 2007. Forbrug, Decentral-, central- og vindmølleproduktion for Jylland.Stort Billede Link

Se korrelation mellem forbrug og vindmølleproduktion 3 dag i løbet af måneden. Det kan kun tolkes der hen at Horns rev har været stoppet manuelt fordi produktionen ikke kunne forbruges. Dette behøver beklageligvis ikke være fordi, centrale værker eller decentrale værker ikke kunne stoppes. Men beklageligvis af den simple grund at der ikke er, nogle systemer som kan tage hånd om denne situation.

Dagligt handles næste dags produktion. Herefter producer kraftværkerne denne produktion. Herefter har www.energinet.dk produktionskapacitet hvis ikke en vindmøllekapacitet indfinder sig. Men når den til overmål indfinder sig er der et problem. Det er stort set umuligt at afstemme det udbud som nødvendigvis skal til de decentrale værker så de kan producer fjernvarme og herunder at forbrug skal forudsiges og så skal det stoles på vind vindprognoser. Altså stort set umuligt.

Når man igennem årene har lagt øre til El-sparrefondens tiltag, og man så ved hvad en akkumuleringstank på et kraftværk som Randers den ville betyde af reduceret Co2 udslip. Randers producer efter effektbehovet i fjernvarmenettet. Ved maks produktion afsætter Randers 65 Mw til el-nettet, som jo typisk er om natten og aftenen, hvor der jo i sagens natur ikke er noget væsentligt el-forbrug. I El-sparrefonden univers er væsentlige forhold som virkelig "trigger" Co2 udledning "ikke eksisterende".
Redigeret d. 08-02-2008 21:13
30-01-2008 00:06
Kosmos
★★★★★
(5366)
Men når den til overmål indfinder sig er der et problem

- et forhold, som for 2006 illustreres ved, at produktionen af vind-el androg 21968 TJ, mens el-eksporten (netto) beløb sig til 24970 TJ. Og så vil regeringen øge produktionkapaciteten for vindkraft!
30-01-2008 11:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kosmos

At man eksporterer el til udlandet er i sig selv ikke nødvendigvis dårligt. Hvis feks. det var sådant, at når de danske decentrale værker havde et stort behov for at producer fjernvarme, så var det jo fint at de kunne eksporterer en del strøm netop fra denne fjernvarmeproduktion.

Men sådan er det ikke.

Her fra www.nordpool.dk i går kl. 23.00.
Priserne for den efterfølgende dag, altså i dag er betydelige høje. Og det er de fordi www.energinet.dk i forventning om at vindmøllerne ikke ville producer, ikke har udbudt så meget vindmøllestrøm. Hvis nu det havde blæst meget i dag, så havde man været nød til at stoppe møller. Man har så gjort det at man har "udbudt" en kraftværkskapacitet som man kan lukke ned, hvis det begynder at blæse. Men denne reserve kan ikke være for stor for så får de decentrale værker ikke mulighed for at producer til deres fjernvarme. osv.

Hvordan kan man have et auktionssystem på baggrund af nogle prognoser, omkring hvad forventer man forbrug vil blive og herunder hvad vil vindproduktionen blive?

Det er simpelhed et energifrås og co2 fremmende i en grad så man må tage sig til hovedet. Og i mens opsætter vi sparepærer og sparreskinner til vor computer mm.

At lave Rødsand 2 Havvindmøllepark inden man har styr på disse konflikter i det overordnede fordelingsnet er fuldkommen uansvarlig.
Redigeret d. 08-02-2008 20:45
30-01-2008 22:06
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
OM igen!

Hvis energinet.dk må tvangsstoppe vindmøller på grund af manglende afsætning, skal vindmøllerne kompenseres for den el-produktion de er gået glip af. Så i værste fald kommer de danske el-forbrugere til at betale for en el-produktion, der ikke har fundet sted - rent idioti.
Den 1. januar 2006 tvangsstoppede energinet.dk vindmøller med en kapacitet på 400 MW.
30-01-2008 22:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe.

400 Mw? hvor mange Mwh blev støttet hvor møller var stoppet?

Jeg har spurgt www.energinet.dk omkring udvikling af styreredskaber for netop at modvirke disse stop så faktuelle forbrugere netop kunne omsætte denne strøm. Der er jo rigeligt med kapacitet i nettet. Feks. til el-varmere, komprimering af naturgas i salt horste mm.
Energinet har stoppet alt udvikling af online styresystemer og har iøvrigt ingen tidsplan for hvornår udviklingen genoptages.

Har du en kommentar?
Redigeret d. 31-01-2008 01:07
31-01-2008 19:11
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@delphi

Jeg har en formodning om, at det er politisk bestemt. Den tidligere trafik- og Energiminister Flemming Hansen kunne ikke se fordelene ved intelligente elmålere.
Intelligente elmålere kan ikke stå alene, de skal for at få værdi følges op af intelligent el-forbrug. Intelligent el-forbrug afhænger af om hr. og fru Danmark kan tjene investeringerne hjem igen og kræver derfor et intelligent afgiftssystem.
Et 2 delt energiafgift, hvor første del er en forureningsafgift og anden del er en forbrugsbegrænsende afgift, begge afgifter skal være i procent.
Redigeret d. 31-01-2008 19:12
Deltag aktivt i debatten Gør noget på din arbejdsplads:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Guide: Sådan laver du en mere klimavenlig arbejdsplads
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik