Husk mig
▼ Indhold

Grønne aktier/investering i vedvarende energiSide 2 af 2<12
11-01-2015 16:27
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
Kjeld Jul skrev:
Grøn energifilosofi på slingrekurs

Den i 2011 opnåede middelværdi,8477 MW,for vindkraftens ydelse i Danmark,Tyskland,Frankrig og Storbritannien tilsammen,repræsenterer 5,5% af strømforbruget i området.
Forestiller man sig,at vindkraften lige som i Danmark skal dække strømforbruget,skal man altså opbygge en vindmøllekapacitet,der ved kraftig blæst vil levere 400GW,hvor middelforbruget er 154GW i de nævnte lande tilsammen.Dog noget mindre,hvis vindmøllerne bliver højere og flyttes ud på havet.
Og stadigvæk kun ca. 40GW i den mest vindstille tiendedel af tiden.
Det er altså nødvendigt at etablere en termisk kraftforsyning som backup.

I Danmark har man en forestilling om,at man kan have en grøn og fossilfri energiforsyning i 2050 ved at ombygge de nuværende kraftværker til fyring med træpiller/flis samt biogas.

Det bliver formodentlig umuligt at fremstille tilstrækkeligt med biogas,altså må man bruge naturgas,og kan derfor ikke opnå et CO2 frit samfund.
Heller ikke ved fyring med træpiller/flis opnår man det ønskede mål,at undgå udledningen af det "bandlyste" CO2,flere undersøgelser har nemlig vist,at disse friske træbrændsler udleder ligeså meget CO2 som de fossile brændsler olie og kul.

Som det fremgår,vil en CO2 fri energiforsyning ikke være opnåeligt indenfor den af de danske politikere afstukne tidshorisont,en hver anden forestilling er et fatamorgana.

Danmark har som et land med et areal på kun 44000 km2 og en befolkning på 5 mio påtaget sig den politiske og enfoldige byrde,at være et eksperimental laboratorium for udviklingen af "den grønne energifilosofi",det kan være svært at se fidusen ved,at et lille land som Danmark pålægger sig en byrde,som større lande ikke påtager sig.
Kun Tyskland,har forsøgt at følge i Danmarks fodspor;men har erkendt den for hastige energiomstilling med stigende energipriser til følge og til ugunst for især væksten og industriens konkurrenceevne.

Hej Kjeld Jul
Atter tak for gode oplysninger.
Fordi andre måske tvivler på dit tal (5,5 % af strømforbruget) spørger jeg om du har et link til din kilde.

Samtidigt lufter jeg min frustration over de mange modstridende oplysninger om 'Danmarks elpriser', der skiftevis er verdens højeste og laveste.
Efter min mening er det ikke relevant at vurdere hvad vi betaler.
Det der savnes er hvad leverandørerne får fra elnet.dk når de sælger deres strøm – Naturligvis specificeret mellem vind, sol, import - - -
Derudover tror jeg at følgende ikke må fejes ind under gulvtæppet.
OECD Nuclear Energy Agency, har givet et væld af data for Findland, Frankrig, Tyskland, Korea, UK og USA.
Selv om der er meget store variationer fra land til land, angiver jeg kun gennemsnitlige værdier for udgifter (USD/MWh) samlet for: Backup; Net-stabilitet; Net-tilslutning og Forstærkning af nettet.
Kernekraft: 2,15
Kul: 0,99
Gas: 0,51
Vind: 17,6
Sol: 28.1
Ved en samlet samfundsmæssig vurdering er det naturligvis nødvendigt at medtage disse udgifter.
11-01-2015 16:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Thorkil-
Det er en rapport af Søren Kjærgård fra Aarhus Universitet "Vindydelser Nordvesteuropa fra d19.5.2012."
11-01-2015 16:53
Kosmos
★★★★★
(5374)
Dit bidrag til grøn el ifm PSO er derfor omkring 10 øre/kwh, og hvis du har et forbrug på 4.000 kwh/år, så betaler du som du skriver 800 kr/år i PSO afgift, men det er kun de 400 kr/år, der går til grøn el

- nej, den del, der kompenserer for de fordyrende krav til decentral kraft(varme)produktion, som populært sagt tvinges til at levere, når vinden ikke blæser (eller blæser for kraftigt!), må da også medregnes som subsidiering af 'grøn el', jf. vedhæftede 'udklip'.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-01-2015 17:21
11-01-2015 17:06
Kosmos
★★★★★
(5374)
Den grønne check er en kompensation til lavindkomstgrupper, så denne gruppe ikke skal belastes af stigende energipriser. Det er rigtigt den er nedsat til omkring 900 kr pr. år i skattefradrag (hvis man har børn øges beløbet), så for lavindkostgrupper, så betyder det en skattenedsættelse på måske omkring 400 kr.

- det sidste forstår jeg ikke: Grøn check indgår ikke i opgørelsen af beskatningsgrundlaget, men modregnes direkte ('krone for krone') i den betalte forskudsskat, så medmindre 'lavindkomstfamilien' betaler mindre i (forskuds)skat end værdien af Grøn ckeck, får den det fulde beløb modregnet!
Tilknyttet billede:

11-01-2015 17:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
neanderTaleren skrev:

"Det er nok rigtigt, at vores politikere har undervurderet opgaven og at der skulle have været fokuseret meget mere på, at den ustabile strøm....."

Hvis ikke politikkerne bevist havde undervurderet denne opgave, herunder problemerne med den ustabile vindmøllestrøm, så havde ikke haft ret mange vindmøller i dag.
11-01-2015 18:12
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Hej Kosmos, du har nok ret i at grøn check giver et direkte nedslag i skatten krone for krone, det betyder blot, at kompensationen er højere end jeg skrev. PSO er, som jeg har skitseret, der gives mig bekendt ikke anden kompensation end den grønne check. Jeg har set dit indlæg fra rockwoll fonden; der kan godt være hold i, at backupkapacitet har en pris, men det er uhyre kompliceret, at foretage sådanne beregninger.
RE: Backup11-01-2015 20:27
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
neanderTaleren skrev:
backupkapacitet har en pris, men det er uhyre kompliceret, at foretage sådanne beregninger.


Udover det der betales til kraftværkerne er der udgifter til Backup; Net-stabilitet; Net-tilslutning og Forstærkning af nettet. Disse udgifter, der tit bliver 'fejet ind under gulvtæppet', oplyses af OECD Nuclear Energy Agency, der har givet et væld af data for Findland, Frankrig, Tyskland, Korea, UK og USA.
Selv om der er meget store variationer fra land til land, nøjes jeg her med gennemsnitlige værdier for de samlede udgifter: (USD/MWh)
Kernekraft: 2,15
Kul: 0,99
Gas: 0,51

Vind: 17,6

Sol: 28.1
11-01-2015 21:08
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Thorkil, de tal du oplyser, ligger umådeligt langt fra hvad der almindeligvis nævnes. Kan du ikke dokumenteredine oplysninger, da påstande ikke er så interessante, at diskutere.
RE: Dokumentation11-01-2015 21:19
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
neanderTaleren skrev:
Thorkil, de tal du oplyser, ligger umådeligt langt fra hvad der almindeligvis nævnes. Kan du ikke dokumenteredine oplysninger, da påstande ikke er så interessante, at diskutere.


Jeg har det fra http://www.oecd-nea.org/ndd/reports/2012/system-effects-exec-sum.pdf
Hvis du vil kontrollere det vil jeg være glad. Men det er et stort arbejde at få overskuelige resultater.
Det overraskede mig og vil ikke gøre dem glade på ministeriet.

For vind har jeg taget gennemsnit af onshore og offshore.
For alt har jeg taget et gennemsnit af 10 % og 30 % 'penetration'. Uden helt at forstå hvad det er.
Derefter har jeg taget et gennemsnit af de seks lande.

Jeg føler at hvis man tager det hele med som det står, så drukner man i tal uden at få en fornemmelse af hvad det egentligt er.
Det var noget, der tog væsentligt længere tid end jeg havde regnet med.
Redigeret d. 11-01-2015 21:47
11-01-2015 21:58
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Tak, Thorkil, jeg vil se på det ved lejlighed. Gas skulle være 36 gange billigere end vind, dvs en produktionspris på under 1 øre pr kwh?
11-01-2015 22:22
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
neanderTaleren skrev:
Tak, Thorkil, jeg vil se på det ved lejlighed. Gas skulle være 36 gange billigere end vind, dvs en produktionspris på under 1 øre pr kwh?


Hov - Pas på.
Jeg skrev: "Udover det der betales til kraftværkerne"
Det jeg har fundet er omkostninger UD OVER produktionsprisen.
Den meget lille ekstraomkostning ved gas afspejler nok at brændslet er dyrt og at gas er små enheder, der kan sættes ind og tages ud med meget kort varsel.
Redigeret d. 11-01-2015 22:25
15-01-2015 16:53
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nu køber Vattenfall en landsby,river huse og gårde ned,for istedet at opføre vindmøller.
Denne tendens håber jeg ikke får politisk og folkelig opbakning- landskabet skal da ikke tilplastres yderligere med vindtårne på bekostning af landsbymiljøerne og folks leverum.
Skal vi have mere vindkraft,skal møllerne ud på havet.
RE: Håbløst at tale fornuft.15-01-2015 18:32
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
Kjeld Jul skrev:
Nu køber Vattenfall en landsby,river huse og gårde ned,for istedet at opføre vindmøller.
Denne tendens håber jeg ikke får politisk og folkelig opbakning- landskabet skal da ikke tilplastres yderligere med vindtårne på bekostning af landsbymiljøerne og folks leverum.
Skal vi have mere vindkraft, skal møllerne ud på havet.

Selv om vindmøller er blevet et dansk nationalsymbol, så er det også blevet en dyr fornøjelse.
På land skader man både mennesker og miljø.

På havet bliver det efterhånden rasende dyrt.

Desværre kan eller vil vore politikere ikke se realiteterne i øjnene, men lever i en drømmeverden og taler om at man 'sådan bare' skal - - -
04-05-2015 15:06
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg vil ikke undlade,at give min kommentar til en udtalelese af Rasmus Helveg Petersen i et læserbrev i FS,hvor han opponerer mod Venstres energipolitik.

R.H.P. skriver,at vindenergien i fremtiden skaber masser af job i Danmark og samtidig nedbringer luftforureningen,der hvert år slår mere end 3000 danskere ihjel.

Vestas får rigtignok mange ordrer;men det betyder ikke,at der vil blive skabt væsentligt flere arbejdspladser i Danmark;men derimod i de lande,hvor møllerne skal opstilles og Vestas har sine fabrikker.
På Vestas fabrikker i USA og Kina ansættes der f.t. flere tusinde nye industriarbejdere.

Så bryster Rasmus Helveg sig over,at luftforureningen bliver nedbragt i Danmark;men nævner ikke,at der i andre lande dør mange tusinde,for at vi kan omstille til vindkraft.
I vindmøllerne indgår store mængder kobber og metallet neodym.
Kobber bliver bl.a. udvundet i miner i Congo og Peru under store menneskelige omkostninger og med mange døde hvert år.
Neodym kommer hovedsageligt fra Kina,hvor det findes sammen med thorium og uran.
Separeringen og udvindingen af neodym efterlader mange menneskeliv og store miljøødelæggelser med katastrofale følger for befolkningen.
Til en 5 MW havvindmølle,anvendes der ca. 30 ton kobber og 1 ton neodym.

Hver gang der bliver opstillet en vindmølle må mange minearbejdere lade livet for,at de grønne bevægelser kan juble over vedvarende grøn energi - det må da give anledning til eftertanke- selv for en overbevist vindmølle-nørd,som Rasmus Helveg Petersen!!!
Redigeret d. 04-05-2015 15:19
05-05-2015 10:19
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kjeld Jul skrev:
[...] at der i andre lande dør mange tusinde,for at vi kan omstille til vindkraft.
I vindmøllerne indgår store mængder kobber og metallet neodym.
[...]


De mange tusinde, hvorfra kommer dette?

Så din konklusion er at uran minedrift og kulminer er meget sikre når det gælder både miljøpåvirkning og menneskeliv?


~thomas wernberg
05-05-2015 16:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
sg17a-
Kort,da jeg er på.phone.
Hvis du googler kan du selv fastslå,hvor skadeligt neodym udvinding og kobberminedrift er for mennesker og miljø.
Vås - jeg konkluderer ikke at kul- og uranminedrift er sikre- men udelukkende,at vindkraft ikke er så miljørigtig og mindre forurenende end Andre energityper,som proklameret af "de grønne".
Redigeret d. 05-05-2015 16:55
20-05-2015 15:03
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ny engelsk forskning viser,at vindenergi bliver dyrere i fremtiden.

Såfremt man er af den opfattelse,at strømmen fra vindmøller i årene fremover bliver billigere,bliver man skuffet,idet forskning fra prof. Hugdes et al. fra Edinburgh Uni viser,at den bliver betydeligt dyrere i takt med,at de vitale dele i møllerne nedslides og skal udskiftes.
Vattenfall har netop meddelt,at de indstiller havvindmøllerne på Ytre Stengrund efter kun 13 år,p.gr. af økonomiske-tekniske årsager.
Det lyder som overilet,at indstille driften af møllerne efter så kort tid;men det virker meningsfuldt når man læser,hvad de engelske forskere har fundet ud af om møllernes holdbarhed.
Landvindmøller mister nemlig mellem 20 og 40% af deres ydelse på 20 år.
Erfaringer fra Danmark viser,at havvindmøller over 10 år har tabt en ydelse på 6%.
Ydelsestabet skydes den store slidtage og stigende driftudfald med alderen,især vedligeholdelsen af havvindmøller er meget dyr.
Et synes sikkert,selv om 10,20 eller 50 år bliver vindkraft ikke billigere,tværtimod,den kontinuerlige stadigt dyrere fornyelse af møllerne efter max. 20 år,vil efterhånden betyde en afvikling af de store vindmølleparker,og derved drømmen for de "grønne"om en vedvarende øko-strøm.
20-05-2015 16:59
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Lidt anderledes syn på vindmøllers levetid :-)
http://ing.dk/artikel/vindmoller-lever-laengere-end-forventet-114251
Så det ser nok ikke så sort ud...
23-05-2015 08:23
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Glem alt om de ineffektive vindmøller og solpaneler, som både er dyre og enormt ressourcekrævende med deres metalforbrug og vedligeholdelse.

Fremtidens energi ser sådan ud:


The new shape of fusion
23-05-2015 11:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Der er ingen tvivl om,at fusions reaktor type " Tokamak",som er udviklet af den japanske prof. Imgang Li,vil have store fremtidsmuligheder.
Li mener,at de 1.9 mia. euro,hvert ITER medlem investerer er meget lidt i forh. til det Kina og Indien investerer i fusions teknologi.
Jeg mener,at fissions og fusionsenergi ved 2100års skiftet,stort set vil have erstattet fossile brændstoffer,til den tid,vil vindkraft og solenergi kun spille en sekundær rolle til kommerciel energiproduktion,og nærmest være en parentes.
Redigeret d. 23-05-2015 11:59
23-05-2015 17:09
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Støtten til olieindustrien er gigantisk:
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2015/Maj/15_05_22A.aspx
Lad os nu vente til 2100, istedet for at gøre klimadebat.dk til et gætteforum :-)
RE: Solar energy investering24-05-2016 12:24
andreas-trine
☆☆☆☆☆
(1)
Hej!
A bit late reply to this thread, but anyway.
I think in general investments in the solar industry pay off really well (besides if you had stocks in Sun Edison....) because the market opportunity will only grow.
As a specific note, solar energy in emerging markets will become a huge market and more companies getting big investments (e.g. Off-grid Electric - http://www.greentechmedia.com/articles/read/Off-Grid-Electric-Raises-45M-in-Debt-For-African-Micro-Solar-Leasing-Platf).
As a side note, you can invest in such projects via TRINE (www.jointrine.com) - spoiler: I am one of the founders. We just recently got awarded WWF Climate Solver 2016 and with our platform you can bring clean solar energy to people living in energy poverty. Have a look if you want and feel free to ask questions.
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Grønne aktier/investering i vedvarende energi:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Investering i CO2-alarm?321-01-2021 21:25
Klimavenlige aktier208-07-2019 11:16
Vil du købe aktier i DONG..?1002-02-2014 13:45
Investering ctr. tilskud116-06-2007 13:45
Skræmmende dårlig investering i klimamodeller722-02-2007 11:20
NyhederDato
Grønne aktier for over 1 milliarder dollar23-02-2010 09:21
Global opvarmning gør nu vand til god investering18-08-2008 08:56
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik