Husk mig
▼ Indhold

Gulvvarme


Gulvvarme19-05-2008 13:26
Jakob
★★★★★
(9319)
 Det er mit indtryk, at gulvvarme kan være en god idé, hvis det laves rigtigt, og man ikke har en særlig høj temperatur på det vand, der skal opvarme huset.
Men alt andet lige, så vil opvarmningen af boligen nok være noget billigere og mere energibesparende, hvis man i stedet kan bruge almindelige radiatorer.

Er det korrekt forstået..?

Det går vel også helt galt med varmeudnyttelse og økonomi, hvis man f.eks. indlægger gulvvarme under et trægulv..?
Jeg har et trægulv med hulrum under, og jeg overvejer, om jeg evt. skal forberede det til gulvvarme, før der bliver isoleret.

Tips, idéer og fakta modtages med kyshånd.  
 
Redigeret d. 19-05-2008 13:26
19-05-2008 22:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det mener jeg bestemt ikke er korrekt forstået!

Gulvvarme som forsyner boligen med varme under gulvet som stiger op fra gulvet. Varme stiger kun op. Jordens (som er tør) evne til lede varme ned ad og værk er meget meget begrænset. Derimod radiatorer (som er meget varme 50 – 60 c', modsat gulvvarme 30 c') som monteres på væggen vil afsætte varme på vægge og denne vil "sive" ud gennem væggen. Da radiatorer kræver en betydelig temperatur vil udnyttelsen på energikilden (fjernvarmeværk eller oliefyr) nedsættes en del, modsat gulvvarme.
Her forslag til opvarmning via varmepumper se.gulvvarme opvarmer boligen. Varmepumpeslanger (dampe kondenser i vægge) opvarmer inderside af vægge. Den varme som siver ud gennem vægge optages via varmepumpe rør eller vandslanger. Her lægges temperaturen en smule under ude temperatur. Ved ude temperatur – 2 c' er temp i ydervæg – 4 c'. Denne energi opvarmer nu denne jordradiator på solfangerdammen uden at varmepumpen arbejder. Når overskudsstrøm forekommer produceres varme i dammen. Når vægge indvednig skal opvarmes til 12 – 15 c' kan varmepumpen gøre dette ved en effektfaktor bedre end 20 altså 1 Kwh giver 20 Kwh.
solfangerdam se.Hele tagkonstruktionen er lavet som en radiator som optager alt energi ved at opvarme jordradiator!

Her vakuumsolfanger tag med rygningssolfangerHerefter bruges ydervægge og tag som energifanger til jordradiator når sol forsyner med energi.
19-05-2008 22:37
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ja, det er sjovt, den samme varme er dyrere hvis den samles på et lille område (en radiator) med høj temperatur. En besynderlig effekt af naturen love om entropi.

Naturen søger mod kaos. Derfor er denne koncentration af varme ét sted mere mod naturens drfit mod kaos, og den kræver mere energi at opretholde.

- siger jeg lidt skråsikkert
Men er det ikke rigtigt Delphi?
19-05-2008 23:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Frank.

JOhe! du kommer nu og da med et guldkorn!

!ModerNatur! er en sjov fætter!

Ja kaos i nogen grad, men særlig i den "grad" vi gerne ser. Vi vil have varme i vor COMFORTSTUER basta!

Varme er dyrt >>>> men ikke den varme som skal varme en genstand op fra -170 til – 160 c'. eller for den sags skyld fra -273 c' til – 120 c' Denne varme/energi skulle vi jo sådant set kunne finde.

I energidebatten er der i alt for høj grad fokus på at minimere varmetab! (næsten uanset hvad det må koste)

At energi og Co2fri energi til opvarmning af vor boliger, kan frembringes til overflod, det forstås lige som ikke!
Redigeret d. 19-05-2008 23:29
20-05-2008 14:23
Jakob
★★★★★
(9319)
 delphi skrev:
Det mener jeg bestemt ikke er korrekt forstået!Du mener måske ligefrem, at jeg kan spare penge, hvis jeg lader mit oliefyr opvarme nogle slanger til 65 'c under trægulvet i stedet for at bruge radiatorerne..?? 
20-05-2008 14:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja. Men en begrænset besparelse ved at ligge 65 c' varme i gulvet. Den store besparelse frem kommer ved et at sænke fremløbstemperaturen til 30 c' nu har du ikke nogle højtemperatur zoner som alt andet lige vil afgive varmeenergi til omgivelser gennem væge loft mm som ikke er "meningen".
Den lave Temp. som du også selv er inde på giver en bedre udnyttelse på enten kraftværk eller oliefyr.

Her til spild i fjernvarmenet. Et net som Randers der tabes 200.000 Mwh og 400.000 Mwh modtages i husstande NÅR 600.000 Mwh tilføres fra kraftværk. Hvis fremløbstemperaturen kunne sænkes fra 85 til 50 c' og alle forbruger varme til gulvvarme også havde varmepumper som akkumulerede energi til brugsvand, så kun overskudsstrøm blev forbrug.
En gigant CO2 reduktion og herunder miljø belastning i øvrigt.
20-05-2008 15:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis fremløbstemperaturen kunne sænkes fra 85 til 50 c' og alle forbruger varme til gulvvarme også havde varmepumper som akkumulerede energi til brugsvand, så kun overskudsstrøm blev forbrug.
En gigant CO2 reduktion og herunder miljø belastning i øvrigt.


@delphi

Hvorfor er den ide så svær at sælge til fjernvarmeselskaberne? Kan det skyldes at varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip og tvangsmuligheder gør ledelserne i fjernvarmeselskaberne inaktive i at finde metoder til nedbringelse af fjernvarmepriserne, energiforbruget mv.?
20-05-2008 17:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe

Jeg kan kun alt for godt tilslutte mig dine vurderinger at det går jo godt. Hvis en kraftværksdirektør/bestyrelsesformand får et forslag til energioptimering forelagt er det mere et irritationsmoment og mere noget bøvl end det er interessant.

Ja! Det går jo godt.
21-05-2008 10:08
Jakob
★★★★★
(9319)
 


Så mangler jeg vist bare et godt tip til, hvordan jeg får gulvvarmeslangerne ind og helt op under gulvbrædderne, når jeg kun har et lille indblæsningshul til hulmurisolering at gøre det igennem, og når udsigten gennem hullet er vinkelret på de bærende bjælker.  
delphi skrev:
Hvis fremløbstemperaturen kunne sænkes fra 85 til 50 c'


Ja, men kan den det..??

Kan fru Jensen varme sin bolig op på en kold dag, hvis der kun er 50 'c varmt vand i radiatoren..?

Vil det ikke medføre en varmere returledning, som måske er dårligere isoleret end fremløbet og derfor vil give et større tab til jorden..?

Er vi under 55 'c , så er der vel også risiko for tæring visse steder..?

Kan nettet overhovedet bære den ekstra gennemstrømning, som der kræves, hvis temperaturen bliver sænket så meget..?

Hvor lang tid vil der gå, før de nødvendige investeringer, der gør det muligt, har tjent sig ind..? 
21-05-2008 10:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kan fru Jensen varme sin bolig op på en kold dag, hvis der kun er 50 'c varmt vand i radiatoren..?


Nej men så må fru Jensen have en varmepumpe som kun forbruger overskudsstrøm.

Er vi under 55 'c , så er der vel også risiko for tæring visse steder..?


Nej. Man bruger fjernvarmerør til kold fjernvarme, altså til aircondition!

Kan nettet overhovedet bære den ekstra gennemstrømning, som der kræves, hvis temperaturen bliver sænket så meget..?


Ja uden problem www.solarmarstal.dk har sænket temperatur for at kunne udnytte så meget som mulig af energi fra solfanger. sÅ har man netop øget flow i rør. Her til en mindre akkumuleringstank i en bydel som om dagen akkumulere til natten er en mulighed.

Men igen! så massive en Co2 besparrelser disse tiltag giver. Omkostningen for at lægge RAnders om efter principet sammen med varmegenvinding og solfangersystemer som 100 % kan betale sig selv. Co2 reduktionen er så markant og herunder minimeres den tid hvor et kraftværk som RAnders skal producerer strøm hvorved mere vindmøllestrøm kan tilflyde nettet. Tiltag som disse som er gratis eller betales af besparrelsen kan givet reducer 10 gange så meget (CO2)som et mølleprojekt Rødsand 2 til samlet vel 4 milliarder.
Redigeret d. 21-05-2008 11:07
21-05-2008 13:41
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi & Jakob

Jo fru Jensen kan godt holde varme med fremløbstemperature på 50'c, rent faktisk holder jeg varmen med en fremløbtemperatur fra 42'c og ned, det kommer helt an på radiatorernes varmeflade. Fru Jensen kan ikke få varmt brugsvand på 55'c uden eftervarmning fra enten en varmepumpe, elpatron eller en el-gennemstrømningsvandvarme pr. tappested, alle 3 er tilgængelige på markedet d.d.
De 55'c er for at holde legunellabakterier ude af brugsvandet og intet andet, du kan ikke bade i 55'c varmt vand.
Redigeret d. 21-05-2008 15:25
21-05-2008 14:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe.
Gevinsten ved at sænke fremløbstemperaturen er så helt i gennem uovertruffen dels omkring co2 men også økonomi for værkerne. Jakob kan delvis have ret i at kapaciteten falder. Men i dag for randers afkøles vand fra 85 c' til 45 c' altså 40 grader. ved 50 c' frem og der afkøles til 25 c' så vil der mangle kapacitet men det kan umærket løses.
21-05-2008 15:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@delphi

Hvorfor kan man ikke afkøle vandet fra 50'c til 10'c, dette må kunne løses via varmepumper, f.eks. således:

1. Vi sender det 50'c varme vand rundt i boligen til rumopvarmning og retur til varmeveksleren med 25'c.
2. Vi sender returvandet med 25'c til en varmepumpe til varmt brugsvand på 55'c, når der er behov for varmt brugsvand. Hvis temperaturen er over 25'c, har jeg ladet mig fortælle, at det ødelægger varmepumpen, dette kan måske løses ved at lade koldtvands tilførselen til varmtvandsbeholder køle vandet til 25'c eller mindre. Så i stedet for at varmepumpen skal varme 6 - 8'c koldt vand op til 55'c, skal det nu måske varme 10-15'c vand op til 55'c. simpelt ved at indsætte endnu en varmeveksler.

Iflg. hvad jeg har fået oplyst går 85 % til rumopvarmning og 15 % til varmt brugsvand. Problemet med bakterier i varmtvandsbeholderne kan løses ved 1 gang pr, uge at hæve temperaturen til 70'c.
Bakterier i de interne varmtvandsrør er et helt andet problem, det problem er der også d.d., hvis der ikke er cirkulation på det varme brugsvand.

Hvis fjernvarmevandet kommer retur med en temperatur på 10'c kan det vel også brugs til trække kondensvarme ud af værket skorsten.
21-05-2008 20:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe.

Temperaturen varmepumpen henter sin energi ved kan udmærket være høj og uden problem 25 c' eller højere. Det er ene og alene et spørgsmål om komponenter og kølemiddel. Ps. Jo højere temperatur pumpen kan hente sin energi ved, jo mindre strømforbrug.
Hvis man antager en boligs varmebehov til 25 Mwh og 15 % heraf er brugsvand er det et varmebehov på 3,75 Mwh. Herefter forbruger varmepumpen ca. 1 Mwh el i din opstilling.

Det er det her du vil se.Det har den svaghed at du skal bruge strøm når strømmen er produceret ved kul og gas, fordi varmepumpen skal arbejde når forbruget forekommer i gulvvarmen.

Den her Danfoss turbocore turbine se.se dokumentation Link

Kompressoren har mange fordele bla. at den ikke behøver smøremiddel og herunder at den kan hente energien ved hvilken som helst temperatur i fordamper. Hertil kan den styres omkring trykforøgelse dermed strømforbrug osv. Det eneste problem er at Danfoss skal lave kompressoren så den virker ved isobutan i stedet for R134, hertil et par andre små ændringer.

Her opstilling med turbocore se.Denne opstilling arbejder kun om natten 150 l varmt vand ved 60 – 70 c' er rigelig til en husholdning. Om natten køles fremløbet via varmeveksler inden vandet herfra køles af fordamper inden det løber ind i boligens gulvvarme. Hvis den foregående opstilling forbrugte 1 Mwh/år forbruger denne under 0,2 Mwh/år og kun om natten og dermed overvejende møllestrøm.

Men hvis nu der ikke er noget forbrug i boligen, køles fjernvarmevand helt ned til feks. 20 c', opstillingen kan uden problem levere vand ved 75 c' og forbruge overskudsstrøm til denne ekstra temperaturforøgelse se.Danfoss vil kunne masseproducerer opstillingen så en bolig kunne installeres med opstilling til maks 20.000.- kr. Vi kunne jo forespørge Danfoss eller en kølevirksomhed.

Energi udnyttelse på kraftværket

Du nævner at en lav returtemperatur vil være hensigtsmæssig fordi så kan kondensatenergien i røggassen udtages. I dag er det ikke noget problem at udtage denne energi og hertil tillede denne til fjernvarmenettet ved en høj temperatur uden brug af nævneværdig el-energi. Men en retur på 25 c' der vil man derimod kunne hæve el-produktionen eller virkningsgraden på gasmotoren fordi intercooler og turbolader kan modtage koldere luft. Hertil kan en betydelig spildenergi i maskinrum optages.
21-05-2008 21:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob
MIne betraktninger med Gulvvarme holder ikke helt vand se.LInk
21-05-2008 21:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@delphi

Ja, Danfoss som både producerer varmevekslere til fjernvarme og varmepumper i stor stil må kun interesseres i denne udvikling.
21-05-2008 22:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe
Ja! korrekt. Men Danfoss ved jo godt at varmeværker ikke sådan lige laver noget om. Det går jo godt som det går.
Ved du noget om man kan hæve og sænke temperaturen i fjernvarmenettet. Man kunne jo uden problem hæve temp til 60 c' en time om natten, og så via mobilmodem udkoble gulvvarme og fylde en isoleret varmtvandsbeholder til 24 timers forbrug. Men kan fjernvarmerør holde til det hverdag?
Deltag aktivt i debatten Gulvvarme:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Energilager under boligens gulv3431-12-2011 20:16
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik