Husk mig
▼ Indhold

Hvad vejer en liter CO2?


Hvad vejer en liter CO2?20-02-2008 13:16
bomand
☆☆☆☆☆
(6)
Det kunne interessere mig at sammenholde CO2-udledning (30.000 megaton - nok fra fossile brændstoffer?) med den menneskelige udledning fra lungerne. Man udleder i "hvile-mode" 6 liter i minutter, nu indeholdende 3% CO2 - og det er således ret let at udregne liter-udledningen. Men hvad vejer en liter CO2 ?
20-02-2008 15:05
Janus Agerbo
☆☆☆☆☆
(14)
Det vejer 1.0151Kg

Der er dog den forskel på udåndings CO2 og fossilt CO2,

at det første taget ud af systemet i løbet af menneskets levetid.
(Dette sker gennem hovedsagligt indtagelsen af føde.)

Hvorimod det sidstnævnte har været ude af det biologiske kredsløb så længe,
at kredsløbet har fundet en ny ligevægt (den vi kender i dag).
20-02-2008 15:10
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hej Janus,

er det ikke vægten for 1 liter co2 på væskeform, du opgiver? Co2s kogepunkt er omkring -57C, så flydende co2s vægt er nok ikke så relevant for udåndingsluft.....
Mon ikke Bomand er interesseret i co2 på gasform?

Og Bomand,

for det første ville jeg anbefale dig at regne i masse (g) eller i stofmængde (mol) - det er nemmere mht. vægten. Er de 3% procent co2 i din udåndingsluft vægt, volumen eller stofmængde? Det bliver mere præcist at regne i ppm (antal molekyler pr. liter) og udregne deres vægt efter min mening.

Hvis du vil vide, hvor meget 1 liter ren co2 vejer ved kropstemperatur, kan du udregne stofmængden vha. idealgasloven n=p*V/R*T. Hvis kropstemperaturen er 37 C (310K), V 1 L, lufttrykket omkring 1 atm (100.000 Pa) og gaskonstanten 0,0821 l*atm/mol*K, får du

n=1 atm* L/((0,0821 l*atm/mol*K)*310K = 1/25,45=0,039 mol co2.

Co2s molvægt udregnet fra det periodiske system er ca. 44 g/mol, dvs. 1 liter ren co2 i udåndingsluft burde veje 44*0,039 = 1,73 gram/L. Så må du derudfra prøve at beregne procendelen af co2 i udåndingsluft overfor indåndingsluft, iltoptag, effektiv lungefunktion i bevægelse/stilstand og lignende faktorer. Hvis vi bare siger 3% pr. volumen, ville 6 liter i minuttet altså være 180 mL co2, dvs. 0,31 g i minuttet.

Noget helt andet, jeg kunne undre mig over, var, hvorfor du ville sammenholde disse to ting? Ifht. klimaet er vores udåndinger jo co2-neutrale.......


Mvh

ChristofferRedigeret d. 20-02-2008 15:15
21-02-2008 07:51
bomand
☆☆☆☆☆
(6)
Tak for interesante svar til en lægmand. Jo, jeg er bevidst over neutraliteten - "sammenholde" er nok ikke den rigtige formulering.
RE: Dyt contra planter21-02-2008 11:43
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
I svar til Janus, d. 20-02-2008 15:10 skriver CBH

Ifht. klimaet er vores udåndinger jo co2-neutrale.......


Dette kunne jeg godt tænke mig at få uddybet.

Det er også tidligere blevet fremhævet, at

rydningen af (regn-)skov hæver CO2 koncentrationen


For mig at se, strider disse 2 udsagn mod hinanden

Min ringe viden om dette emne indskrænker sig til

1. Planter (i videste forstand) bruger CO2 og afleverer O2
2. Dyr (i videste forstand) bruger O2 og afleverer CO2


Er dette forkert ? og i så fald hvordan ?
Redigeret d. 21-02-2008 11:44
21-02-2008 13:09
Janus Agerbo
☆☆☆☆☆
(14)
Christoffer Bugge Harder skrev:
er det ikke vægten for 1 liter co2 på væskeform, du opgiver? Co2s kogepunkt er omkring -57C, så flydende co2s vægt er nok ikke så relevant for udåndingsluft.....
Mon ikke Bomand er interesseret i co2 på gasform?
Christoffer


Det lyder rigtigt. Jeg var nok lige hurtig nok med det svar. linket i indlægget burde vise vægten for CO2 i gasform. Men som jeg ser har du været mere ferm end jeg med udregninger.

Til fillosoffen:

Som svar på det første. (selvom det er rettet til CBH)

Så brugte jeg ikke ordet neutralt, netop af den grund at jeg ikke vil vove den påstand at menneskers udåndinger CO2 neutrale. Jeg kan se at Christoffer Bugge Harder bruger den betegnelse, men kan ikke se hvornår vi afgiver ilt. Men lad nu det ligge.

Jeg antager dog at det CBH er af samme opfattelse som jeg (undskyld mig hvis det ikke er tilfældet) at mennesket igennem en kredsløbs cyklus ikke har den store påvirkning af CO2 regnskabet.

Lad mig uddybe, vi optager kulstof i væksten og afgiver det når det biologiske materiale nedbrydes.
Når vi engang er nedbrudt til næringstoffer, kan vi igen indgå i den proces, hvorved planter trækker CO2 (respiration) ud af luften og afgiver ilt (photosyntesen).
Derved indgår vi i løbet af sådan en cyklus i noget nær CO2 neutralitet

(Biologisk materiale kan selvfølgeligt nedbrydes under omstændigheder, der forhindre det i at vende tilbage til kredsløbet.)

Når det kommer til rydningen af regnskoven, så er grunden til at det skulle hæve CO2 koncentrationen to ting
1. at træer bliver fældet og det biologiske materiale bliver nedbrudt før det ellers ville (kortere tidsrum inden kulstoffet vender tilbage til kredsløbet) dette har ikke den store betydning hvis ikke det var for;
2. at der ryddes et område, hvor der ikke genetableres bevoksning, hvorved der bruges mindre kulstof til plantevækst.

I forhold til planter og dyr, så er min viden på området at

1. Planter 'indånder' (Respirerer) CO2, bruger kulstoffet til at skabe biologisk materiale (glukose), og 'udånder' (fotosyntese) O2. Dog bruger planter hele tiden O2 til metabolismen (ligsom os) så når de ikke har lys til at drive fotosyntesen, optager de ilt i stedet for at udskille det.

Fotosyntesen
6H2O + 6CO2 + photoner (lys) = C6,H12,O6 (glykose) + 6O2

2. Dyr og mennesker indtager biologisk materiale ( i form af planter eller andre dyr/mennesker) og bruger O2 i vores metabolisme. Vi udånder CO2.

For at vende tilbage til det jeg lagde ud med i denne tråd, så er grunden til at jeg ikke vil anse det som et betydeligt problem. At den cyklus der involverer mennesker og planter har en kort omløbstid geologisk set. Det forskubber ikke ligevægten at vi har noget materiale
Hvor imod det kulstof der har været lagret, har været ude af kredsløbet så længe at systemet har fundet en ny ligevægt.
21-02-2008 13:49
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Filosoffen + Janus,

man kan ikke tale om co2-neutralitet an sich - kun over en bestemt tidsramme. Kulstoffet i menneskers og dyrs udånding kommer i sidste ende fra planter, der har fjernet det fra luften for nylig - derfor er det co2-neutralt.

Co2 frigivet ved afbrænding af olie eller kul tager omkring 500 mio. år om at blive fossileret igen. Så fossile brændstoffer er også co2-neutrale - set over ca. 500 mio. år....

Planter er også co2-neutrale set over deres livsforløb, dvs. at de frigiver en tilsvarende mængde co2, når de nedbrydes, som de har optaget ved stofskiftet i levende live. Men der er forskel på planters livslængde. Hele kredsløbet for en græsplante kan gennemløbes i løbet af et enkelt eller få år, mens det for store træer kan tage tusindvis af år. Afbrænding af f.eks græsmarker ville ikke bidrage til en co2-stigning.

Når afskovning derimod gør det, er det fordi, det er gamle stammer fra århundredgamle træer, der brændes af. Der kommer simpelthen en masse co2, der ellers ville være bundet i store stammer i århundreder, direkte ud i atmosfæren ved afbrænding på den måde.

Så der er ingen modstrid i at sige, at vores udåndinger er co2-neutrale, mens rydning af store skove hæver CO2 koncentrationen. Det hele handler dybest set om, at vi udleder co2 i et tempo, som de naturlige "sinks" ikke kan nå at optage - og derfor stiger atmosfærens co2-indhold år for år.


Håber, at det var klart.

Mvh

Christoffer
Redigeret d. 21-02-2008 13:50
21-02-2008 14:31
manse42
★★★☆☆
(633)
Og i den sammenhæng er der sjovt at tænke på at der er estimeret er ti gange så meget kul optaget i verdenshavene end fossilt kul tilbage.

Jeg var i øvrigt af den opfattelse at tørv i princippet er fossilt. Det er langt fra 500 mio år gammelt...

-m
21-02-2008 16:35
Janus Agerbo
☆☆☆☆☆
(14)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Håber, at det var klart.


Har aldrig været uenig i det. Netop det med tidsperspektivet, var det jeg prøvede at få formuleret i første indlæg,
men jeg må sige at du har gjort det på en mere klar måde.
Redigeret d. 21-02-2008 16:36
Deltag aktivt i debatten Hvad vejer en liter CO2?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvor mange liter vand?229-09-2010 08:03
NyhederDato
Frysere vejer tungt i supermarkeders klimaregnskab03-02-2009 14:06
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik