Husk mig
▼ Indhold

Hvorfor er oliefyret på vej ud..?


Hvorfor er oliefyret på vej ud..?19-06-2013 14:29
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Har man kun ringe tro på, at menneskeheden ad fornuftens vej vil omstille meget hurtigt til vedvarende energi, så kan man måske argumentere for, at det er godt at fyre med olie.
Jo før olien slipper op, jo før vil menneskeheden blive tvunget til at udvikle og optimere den teknologi, som kan hjælpe med at gøre verden uafhængig af fossilt brændsel.
I klimaregnskabet hjælper det heller ikke meget at skrotte oliefyret, hvis det blot betyder, at biler forbruger olien og kulkraftværkerne skal afbrænde tilsvarende mere kul.

Men har man troen på, at mennesket vil omstille hurtigt og effektivt, så ser det måske anderledes ud.


2500 liter olie om året til opvarmning af en bolig med oliefyr er ikke unormalt.

Hvis bilen kører 16 km pr. liter, så kan man køre 2500 x 16 = 40.000 km ( = en hel omgang rundt om jorden ), før man har brugt den samme mængde olie til kørsel.
Eller man kan jordbearbejde en stor køkkenhave i 100 år med den samme mængde olie.

Til boligopvarmning kan olien erstattes af flere andre energikilder, men det kan den endnu kun vanskeligt til f.eks. bil og traktor.
( Det samme gør sig i øvrigt gældende til fremstilling af kunstgødning, men den produktion må man nok gå ud fra, at en klog menneskehed også hurtigt vil bringe til ophør. )

Derfor vil en minimering af oliefyrets drift kunne sikre os olie i flere år til de vigtigste formål, hvor olie endnu dårligt kan erstattes, og under forudsætning af, at oliefyret suppleres tilstrækkeligt med vedvarende energikilder, så vil det på bundlinjen ikke give en større klimabelastning.
Det må ikke opfattes som et frit lejde til fossile køretøjer, men forudsætter videre, at mennesket vil arbejde hårdt på at dæmpe trafikken og udvikle VE-robotter til landbruget og EL biler til private osv.
Klimamålet må selvfølgelig være, at vi i løbet af få år omstiller til bæredygtig vedvarende energi og reducerer olieforbruget så meget, at der stadig er meget olie tilbage, som det aldrig bliver nødvendigt at udvinde.


Så når man som borger i Danmark overvejer, om man skal udskifte sit oliefyr af hensyn til de klimatrusler, som truer menneskeheden, så kan det altså skåret ind til benet afgøres af, om man tror på menneskehedens vilje til hurtigt at omstille verden til bæredygtig vedvarende energi eller ej.


Er dette en rimelig analyse, og er der i givet fald tilstrækkelig grund til at tro på menneskehedens ( vælgernes og politikernes ) vilje..?

Eller måske er det et spørgsmål, som den enkelte ikke bør filosofere for meget over, men i stedet så hurtigt som muligt omstille så langt som muligt, fordi det er en simpel moralsk borgerpligt..?
.
19-06-2013 19:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jakob

Din argumentation hviler på en fejlagtig præmis. Olien (og for den sags skyld også de andre former for fossileenergikilder) er ikke ved at slippe om.

Som det sikkert er dig bekendt, så har amerikanerne udviklet teknik til udvinding af skifferolie og -gas. Specielt teknikken til udvinding af skifferolie kan uden videre overføres til den øvrige verden. Tilsvarende kan teknikken til udvinding af skiffergas formentlig også overføres til den øvrige verden.

Hele argumentation om, at der på denne jord er begrænsede naturressourcer, er fejlagtig. Det er den af flere årsager.

For det første er findes der eksempelvis mere olie- og gas i vores undergrund, end vi er klar over. Den skal bare opdages.

For det andet bliver der løbende udviklet ny teknik til udvinding af f.eks. olie- og gas. Eksempelvis er udvindingsprocenten på olien fra Nordsøen løbende blevet forhøjet. Så vidt jeg husker, er den nu næsten oppe på 50%.

For det tredje stiger prisen helt automatisk på et råstof, hvis der bliver mangel på dette råstof. Her vil markedsmekanismerne helt automatisk bevirke, at vi skifter de råstoffer ud, som der er mangel på, med andre råstoffer. Det markedskræfterne derimod ikke kan håndtere er, hvis prisen på et vigtigt råstof begynder at svinge op og ned som en jojo. Så slår den menneskelige psyke klik, og vi begynder at lave masser af uhensigtsmæssige beslutninger.

For det fjerde er det ikke noget problem, hvis vi i vores generation (imod forventning alligevel) skulle opbruge et råstof som olie fuldstændigt. Vi i vores generation har som bekendt udviklet en masse ny teknik og knowhow med mere, som vore efterkommere frit og kvit kan overtage. Det betyder således, at vore børn og børnebørn efter alt at dømme vil overtage en bedre verden at leve i, end den som vi arvede efter vore forfædre.

Det vi bare skal sørge for er, at vi bruger vore ressourcer hensigtsmæssigt. Det gør vi primært ved at sætte ind i mod det, som er de reelle problemer. Her bliver det sværere og sværere at argumentere for, at AGW er et stort og alvorligt problem.

I øvrigt forstår jeg ikke, at du opfordre til, at vi skal ophøre med at bruge kunstgødning. Kunstgødning er et meget vigtigt hjælpestof i planteavlen. Uden den vil høstudbyttet falde drastisk. Hvis man ophørte med at bruge kunstgødning på verdensplan, så vil ufatteligt mange mennesker død af sult. Langt flere end den der på nuværende dør af sult. Det er den barske virkelighed.

Jeg går ud fra, at du selv kan se, at det du skriver, ikke er ordentligt gennemtænkt, for nu at sige det pænt.
19-06-2013 19:53
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:

I øvrigt forstår jeg ikke, at du opfordre til, at vi skal ophøre med at bruge kunstgødning. Kunstgødning er et meget vigtigt hjælpestof i planteavlen. Uden den vil høstudbyttet falde drastisk. Hvis man ophørte med at bruge kunstgødning på verdensplan, så vil ufatteligt mange mennesker død af sult. Langt flere end den der på nuværende dør af sult. Det er den barske virkelighed.

Jeg går ud fra, at du selv kan se, at det du skriver, ikke er ordentligt gennemtænkt, for nu at sige det pænt.


Måske for at undgå utilsigtet udledning af lattergas ?

http://www.okoklima.dk/Klimagasser.htm


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-06-2013 20:21
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Jørgen Petersen skrev:
Din argumentation hviler på en fejlagtig præmis. Olien (og for den sags skyld også de andre former for fossileenergikilder) er ikke ved at slippe om.


Under forudsætning af, at der skulle stå "op" i stedet for "om":
Det største problem med den præmis, som du ønsker at indføre i stedet, er nok, at den er åbenlyst usand, og allerede på det grundlag vil det være spild af tid for mig at diskutere moral med dig.

Du kan finde noget om peak oil her:
http://www.klimadebat.dk/forum/peak-oil-f39.php.
Deltag aktivt i debatten Hvorfor er oliefyret på vej ud..?:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
20.000 boligejere vil skrotte oliefyret01-07-2011 17:28
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik