Husk mig
▼ Indhold

Jordtime?


Jordtime?01-04-2012 11:02
Kosmos
★★★★★
(5366)
Ifm. gårsdagens 'Earth Hour' holdt tv2knuz mikrofon for John Nordbo fra Verdensnaturfonden (WWF). Han forklarede seerne, at den globale opvarmning tonser deruda' - i dag med samme hast som for fem år siden!
Dette er jo jo faktisk osse korrekt - han 'glemte' i skyndingen blot at oplyse, at 'væksten' såvel for fem år siden som nu var/er ~0, et forhold, som den vakse mikrofondame åbenbart heller ikke var interesseret i at 'spørge nærmere ind til'!
01-04-2012 17:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det passer jo meget godt med denne artkel:


Af Ralf Pittelkow

Det klima-industrielle kompleks

I sin berømte afskedstale fra januar 1961 advarede USA's præsident Dwight D. Eisenhower mod, hvad han kaldte det militær-industrielle kompleks. Altså det tætte samarbejde mellem militæret og industrien.

I dagens Danmark fristes man til at tale om det klima-industrielle kompleks. Det vil sige en magtfuld sammenfletning mellem det klimapolitiske system (politikere og embedsmænd) og klimaindustrien.

Den netop afgåede DONG-direktør Anders Eldrup levendegjorde denne sammenfletning af interesser. Eldrup har en fortid som departementschef i Finansministeriet.

Ved et tilfælde har begge sider af det klima-industrielle kompleks på det seneste domineret den offentlige debat: Dels det politiske energiforlig. Dels opgøret i DONG.

Mediekrigen efter opgøret i DONG

Det har været fascinerende at stå på sidelinjen og følge DONG-
opgøret efter Eldrups afgang. Der er ikke gået en dag, hvor der ikke har været plantet historier i medierne fra den ene og den anden af konfliktens parter.

I går bragte to aviser således enslydende historier om de visionære investeringsplaner, som Eldrup havde for vindmølle-aktiviteten i DONG.

I dag bringer de samme aviser enslydende historier om, at disse visionære planer med Eldrups afgang risikerer at gå tabt for dansk klimaindustri.

Vindmøller på offentlig støtte

I historierne om klimaindustriens eventyr hører man ikke meget om, at vindmøllerne lever på offentlig støtte. Uden den overpris, som det politiske system sikrer, ville bygning, anlæg og drift ikke være det guldæg, som det er for firmaer som DONG.

Det har ellers været god latin, at man ikke skulle holde store virksomheder gående på offentlig støtte. Hvem husker ikke skibsværfterne?

Men med vindmøllerne er begrundelsen, at de gavner klimaet.

Hermed er vi fremme ved energiforliget, der indebærer to store vindmølleparker til havs. Af hensyn til klimaet.

Energiforliget gavner ikke klimaet

Nu er der bare det ved det, at flere danske vindmøller ikke gavner klimaet. EU har nemlig et fælles kvotesystem for udledning af CO2. Det indebærer, at hvis vi reducerer vores CO2-udledning, kan andre udlede mere.

Hvis man vil gavne klimaet, må man ændre på EU's kvotesystem. Et isoleret dansk energiforlig gør det ikke.

Men så er der en anden begrundelse for flere danske møller: De gavner dansk klimaindustri. Som nu for eksempel DONG.

Altså: Den offentligt støttede vindmølleindustri begrundes med klimaets behov. Klimapolitikken begrundes med vindmølleindustriens behov.

Det klima-industrielle kompleks styrer

Det hele bliver betragtet som en indlysende god ting, som der ikke skal sættes spørgsmålstegn ved. Men hvad det gode præcis går ud på, fortaber sig.

Det er på tide at få mere realisme ind i denne debat. Det betyder, at vi koncentrerer os om en klimapolitik, der faktisk forbedrer klimaet. Og det betyder, at vi ikke bevidstløst pumper offentlig støtte i klimaindustrien, men overvejer, hvordan den kan komme til at stå på egne ben.

I øjeblikket lader den offentlige debat sig trække rundt af det klima-industrielle kompleks.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
01-04-2012 20:05
Kosmos
★★★★★
(5366)
Her et citat fra en artikel om energiforliget i seneste 'Weekendavisen', skrevet af Frede Vestergaard; han kommenterer de '1300 kr./år' således:

Men også det er spin, som det meste af pressen, inklusive de såkaldte kommentatorer, ukritisk viderebragte.
Danske forbrugere betaler iøvrigt de højeste priser på varme og el i hele EU. For det første forudsætter det relativt lave tal på 1.300 kr., at forbrugerne bruger en masse penge på at spare på energien og isolere deres huse m.m. som reaktion på de højere afgifter på el og varme. Ellers bliver der tale om en stigning på ca. 2.500-5.000 kroner pr. hus. For det andet er det merprisen i forhold til en forventet gradvis stigning i prisen på olie, naturgas og kul i de kommende år. Bliver priserne på kul og gas liggende på det nuværende niveau, bliver regningen for at skifte til vind og biomasse dyrere, end klimaministeren har stillet i udsigt.
Den fremtidige prisudvikling på olie m.m. er omstridt. Nogle olieeksperter, som f.eks. den internationalt kendte energiøkonom, professor Peter Odell, peger på, at der ikke de første mange år bliver mangel på hverken olie, gas eller kul, og han mener, at priserne i løbet af få år vil falde igen, som det skete i 1980erne, fordi de nuværende høje priser animerer til investeringer i mere udvinding og nye raffinaderier. Det er dem, som er mangel faktoren. Ikke selve reserverne...
01-04-2012 20:59
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos

Nu ved jeg ikke, hvilken "regnbog" der bliver brugt i forhold til energiforliset.

Men pt. betaler de danske elforbrugere ca. 5 milliarder i PSO (på Svends order) til "grøn" energi.

Den nye regering har øget "forureningsafgifterne" med ca. 5,5 milliarder.

Det nye energiforlis koster 3,5 milliarder.

Og forsyningssikkerhedsafgiften koster fjernvarmeforbrugerne i snit 2.000 kr. pr. år - ca. 60 % af danske boliger opvarmes med fjernvarme.

Når der nås frem til, at energiforliset kun koster danskerne 1.300 kr. ekstra pr. år - så er der modregnet en masse besparelse, der ikke er realiseret, og som nok aldrig bliver til virkelighed - altså fugle på taget.

Mit bedste bud, ud fra min erfaring, er, at det kommer til at koste ca. 1.500 kr. ekstra pr. husstand pr. måned i 2020.

Jeg vil heller ikke bliver overrasket, hvis prisstigningerne på biomasse vil være større end for de fossile brændsler.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Deltag aktivt i debatten Jordtime?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik