Husk mig
▼ Indhold

Klimasvindlen udstillet!Side 2 af 2<12
12-02-2017 16:44
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hvad der ikke går i sig selv er, at den globale opvarmning sker i et langsommere tempo end forventet uanset hvilke data, man får sat sammen.

Klimasensitivititen er lav:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015EA000154/epdf

El Nino-året 2016 var i begge satellitdatasættene UAH og RSS ikke-sigifikante 0,02C højere end det tilsvarende store El Nino-år 1998. Det peger på en meget beskeden opvarmning i perioden på 18 år.


Niels,

er det ikke efterhånden uanset hvad ret klart, at der ikke er nogen sporbar ændring i trends over de sidste 17-18 år ifht. de generelle trends for hele dataserien siden en 1975-80 stykker (trends i f.eks UAH v5.6 samt NOAA selv er nærmest identiske - omkring 0,16K fra 1997 og frem)? Og at for så vidt, der overhovedet eksisterede en statistisk skelnelig reduktion i stigningen fra 2001-14 (et for mig lidt mærkværdigt udvalgt interval), som Fyfe et al. plæderede for, så ser den ud til ikke at have været robust overfor at forlænge denne tidsserie med blot ganske få år (2015/16) - nærmest uanset datasæt? Det kan også fint være, at IPCCs forudsagte trend på 0,2C/årti rent faktisk er "en smule, omend signifikant" lavere på 0,15-0,17C/årti. Men det forekommer mig ikke som en voldsom afvigelse ifht. mainstream heller.

På samme måde med det store fokus på en sag som denne her.

Ja, de mennesker der bliver sat til at tage stilling til sagen, vil givetvis ikke lade den få konsekvenser for nogen af de implicerede. De er jo på det rigtige hold og har de rigtige meninger og de rigtige resultater, så hvad betyder det?


Havde Karl haft dette stående under abstractet i kursiv:

* Disclaimer: In this paper, we use recent research NOAA data for land-surface temperatures, not operational NOAA data.

var Bates med egne ord åbenbart slet ikke gået ud med sin kritik. Og selv denne kritik afspejler ifølge NOAA-chefen blot Bates egen præference, ikke engang officiel NOAA/NCEI-politik.

Ærlig talt og af oprigtig nysgerrighed, er der efter din mening noget som helst af generel og varig interesse for klimavidenskaben at lære af dette her? Jeg kan oprigtigt ikke se det. Hvad er det for åbenbart alvorlige konsekvenser, du ville mene var passende?

Og mht. sensitiviteten, er der noget epokegørende nyt i, at energibalancemodeller giver lavere sensitiviteter end GCM-modeller? Samtidig med artikler som din (af en anden "Bates" end ham fra NOAA) offentliggøres artikler som denne, der i høj grad bygger på empiriske palæodata, og endda har folk som Jens Olaf Pepke som medforfatter:

We obtain constrained estimates of CO2 and climate sensitivity before and during the PETM (Paleocene-Eocene Thermal Maximum carbon release and global warming event 55.8 Ma ago) and of the PETM carbon input amount and nature. Sensitivity increased from 3.3–5.6 to 3.7–6.5 K (Kelvin) into the PETM. When taken together with Last Glacial Maximum and modern estimates, this result indicates climate sensitivity increase with global warming.


- og som altså modsat finder dels en mest sandsynlig følsomhed omkring den klassiske værdi på 3C; og endda at den øges med yderligere opvarmning.

Er status ikke bare, at vi stadig ikke er såå meget klogere på, om (ligevægts)følsomheden er omkring 1,5 eller 4,5 grader?

P.S. Og så tror jeg også, at det er uklogt at pukke mere på det med "de rigtige meninger". Som du jo selv har opnået en ganske høj grad af erkendelse af i de sidste 10 års løb (og al behørig respekt for dette), er det faktisk sådan, at "de rigtige meninger" omkring det store billede af klimavidenskaben rent faktisk har vist sig vitterligt at være rigtige, dvs. faktuelt korrekte. I modsætning til, hvad man for 30 år siden mente at vide om, hvad f.eks ikke-vestlig indvandring ville medføre af samfundsmæssige omkostninger.

Er det ikke ligegyldigt, om noget er politisk korrekt eller ukorrekt, hvis bare det rent faktisk er korrekt? Jeg forstår vitterlig ikke den fascination af "politisk ukorrekthed" (hvad det så end er) for dens egen skyld, som nogle åbenbart har.
Redigeret d. 12-02-2017 16:45
12-02-2017 17:50
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Bugge det springende punkt i Bates-sagen er, at de her datasæt har politisk betydning. At procedurer for dokumentation og arkivering af data er i orden må være det mindste, man kan forlange her. Jeg er sikker på, at du ikke havde taget sagen så let, hvis artiklen havde haft den modsatte konklusion. Ja, det er din politiske bias, der spiller dig et puds her. Det sker jo for alle :-) Og ja, også for dem, som skal undersøge, om sagen skal have konsekvenser for de implicerede.

Og jo, der er faktisk ved at være en ikke ubetydelig forskel i trend på satellitdata og landbaserede datasæt:

Lineær trend 1979 til nu:

GISS: 0,172 C pr årti
Hadcrut4:: 0,172 C pr årti
Uah: 0,123 C pr årti
RSS: 0,135 C pr årti

Er status ikke bare, at vi stadig ikke er såå meget klogere på, om (ligevægts)følsomheden er omkring 1,5 eller 4,5 grader?


Jeg mener, at observationerne peger på, at sensitiviteten sandsynligvis ligger tæt på de 1,5 grader.

Og at for så vidt, der overhovedet eksisterede en statistisk skelnelig reduktion i stigningen fra 2001-14 (et for mig lidt mærkværdigt udvalgt interval), som Fyfe et al. plæderede for, så ser den ud til ikke at have været robust overfor at forlænge denne tidsserie med blot ganske få år (2015/16) - nærmest uanset datasæt?


Du skulle læse, hvad Fyfe et al skrev. De kiggede på 15 og 20 års intervaller 1993-2012 og 1998-2012. Ikke 2001-14. Resultatet var i begge tilfælde det samme:

The observed rate of warming given above is less than half of this simulated rate, and only a few simulations provide Warming trends within the range of observational uncertainty (Fig. 1a).


Det fremgik i øvrigt også af titlen på artiklen at intervallet ikke kunne være 2001-14:

Overestimated global Warming over the past 20 years


Og de første linier:

Global mean surface temperature over the past 20 years (1993–2012) rose at a rate of 0.14 ± 0.06 °C per decade (95% confidence interval)1. This rate of warming is significantly slower than that simulated by the climate models participating in Phase 5 of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5).
Fyfe et al kom til nogenlunde samme resultat i 2016 i artiklen "Making sense of the early-2000s warming slowdown":

12-02-2017 18:21
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Læg i øvrigt mærke til, at omtalte datasæt af Kar et al er med på nederste figur.

Fyfe et al 2016
The warming slowdown as a statistically robust phenomenon has also been questioned. Recent studies have assessed whether or not trends during the slowdown are statistically different from trends over some earlier period. These investigations have led to statements such as "further evidence against the notion of a recent warming hiatus"4 or "claims of a hiatus in global Warming lack sound scientific basis"9. While these analyses are statistically sound, they benchmark the recent slowdown against a baseline period that includes times with a lower rate of increase in greenhouse forcing1, as we discuss below


Bugge:
trends i f.eks UAH v5.6 samt NOAA selv er nærmest identiske - omkring 0,16K fra 1997 og frem


Både RSS og UAH har en trend siden 1997 på 0,06C pr årti.
Redigeret d. 12-02-2017 19:15
12-02-2017 21:40
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Hadcrut4 har en lineær trend på 0,13K pr årti siden januar 1997 Uah og RSS altså knapt det halve, 0,06 pr årti. Det er trenden de seneste 20 år. Og som sagt, så finder jeg det bemærkelsesværdigt, at 2016 kun er 0,02K varmere i satellitdata end det seneste super El Nino år 1998 18 år tidligere. Jeg synes det er et klart tegn på, at opvarmningen er aftaget i hastighed i de seneste par årtier.
13-02-2017 01:26
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Niels,

Bugge det springende punkt i Bates-sagen er, at de her datasæt har politisk betydning. At procedurer for dokumentation og arkivering af data er i orden må være det mindste, man kan forlange her. Jeg er sikker på, at du ikke havde taget sagen så let, hvis artiklen havde haft den modsatte konklusion. Ja, det er din politiske bias, der spiller dig et puds her. Det sker jo for alle :-) Og ja, også for dem, som skal undersøge, om sagen skal have konsekvenser for de implicerede.


Har du læst Sciences sammenfatning, hvor alle parter lader til at være hørt? Hvis det står til troende, må jeg blot igen erkende, at jeg har endog meget vanskeligt ved at se, at der er nogen egentlig sag - og slet, slet ikke én, der på nogen måde kan bære denne form for opmærksomhed. Karl et al. havde været flere år i støbeskeen; udkom efter Paris-teksten var skrevet, og byggede på data, der var fuldt tilladelige at publicere fra udfra NOAAs egne retningslinjer. Det fremgår endvidere, at Bates ikke internt fremsatte nogen kritik af disse data i den ganske lange proces inden offentliggørelsen - og hans påstand ifht. arkiveringen af data på NOAAs ftp-server her "a non-machine readable copy of a dataset on an FTP site does not constitute archiving a dataset" er ret bizar al den stund, at datasættene der var og er helt standard-"maskinaflæselige", og at jeg grundlæggende ikke forstår, hvordan eller hvorfor deling af data med offentligheden via en ftp-server ikke er "arkivering" - i så fald tror jeg snarere, at min mulige "forudindtagethed" skyldes, at jeg selv arbejder med data fra samarbejdspartnere via det, der omtales som deres "archives/storages" på ftp-servere.

Bates har selv talt sagen ned til, at han havde foretrukket, at der stod en 1-linjes "disclaimer" om "forskningsdata" ifht. "operationelle data" (hvor han i så fald intet havde haft mod offentliggørelse) - og selv her siger Bates egen (tidligere) chef endda, at det ikke er sandt, at NOAA/NCEI har en officiel politik med et sådan krav.

Jeg kan sagtens forstå f.eks, at du og andre var kritiske overfor Philip Jones og CRU-holdets tavshed og lukkethed omkring deres data og den manglende efterlevelse af aktindsigten, som det blev klart under hacker-indbruddet/"klima-gates" - og ja, vi i den anden lejr burde (af mange grunde) også have været mere oppe på mærkerne mht. at få dem til at indse, at den praksis var uholdbar og kontraproduktiv (f.eks bare af den grund, at de tilsyneladende ikke havde andet at skjule, end at en røvfuld metadata på magnetbånd regulært var blevet smidt ud for 25-30 år siden under Jones´ forgænger.

Men jeg må erkende, at det er mig endog meget svært at forstå, hvordan eller hvorfor dit nye og seriøse, koldsindige jeg har fået et tilbagefald til tidligere tiders lejlighedsvist lidt forhastede kasten sig over tomme kalorier her.
Vi taler jo ikke om et datasæt, som nogen pludselig havde fundet på lokummet, der viste noget højst overraskende, og derfor skyndsomst blev skrevet om til en sensationel artikel i løbet af 14 dage og forsøgt "fast-tracket" udenom kritiske reviewere - hvilket jeg selvsagt havde fundet problematisk.

Man er jo ikke altid god til at se sine egne forudindtagetheder, men umiddelbart må jeg allivel sige, at hvis f.eks Svensmark og Pepke Pedersen efter 2 års gennemtygning af et offentligt tilgængeligt datasæt havde publiceret en Nature-artikel, der dokumenterede en hidtil ukendt sammenhæng mellem kosmiske stråler og klima ved at rette en ukendt forudindtagethed i hidtidige data; og denne sidenhen havde vist sig at kunne bekræftes af flere andre uafhængige grupper, så tror jeg umiddelbart, at jeg ville føle mig en smule desperat, hvis jeg var nødt til at kaste mig over en påstået fløjteblæser, der med uredt hår og vildt blik fortalte mig om, hvordan det tydede på ukendte, højreorienterede komplotter, at dette datasæt kun var tilgængeligt via en ftp-server, og at der burde have været en en-liniers "disclaimer" under abstractet.


Du skulle læse, hvad Fyfe et al skrev. De kiggede på 15 og 20 års intervaller 1993-2012 og 1998-2012. Ikke 2001-14. Resultatet var i begge tilfælde det samme:

The observed rate of warming given above is less than half of this simulated rate, and only a few simulations provide Warming trends within the range of observational uncertainty (Fig. 1a).


Det fremgik i øvrigt også af titlen på artiklen at intervallet ikke kunne være 2001-14:

Overestimated global Warming over the past 20 years


Undskyld, men er det ikke netop Fyfes nyeste "Making sense"-kommentar fra Nature Climate change 2016, vi diskuterer (ikke den nogle år ældre, som jeg ikke har set være oppe i denne tråd)? Det var "making sense"-artiklen, du henviste til ovenfor, og den, jeg kommenterede på. Her mener jeg da at citere dem helt korrekt for den centrale konklusion:

Using this more physically interpretable 1972–2001 baseline, we find that the surface warming from 2001 to 2014 is significantly smaller than the baseline warming rate.


Du skriver så:

Jeg mener, at observationerne peger på, at sensitiviteten sandsynligvis ligger tæt på de 1,5 grader.


Jeg har ikke rigtig nogen selvstændig "mening", jeg føler det presserende at ville optage folks tid med - men der er jo en hel del observationelle/empiriske data (bla. fra James Annan, eller Pepke med venner ovenfor), der ikke støtter denne din mening. Så jeg forstår med al respekt ikke helt, hvordan du er kommet til denne tilsyneladende meget dybfølte konklusion.

Men du har ret i, at UAH 6.0 viser noget helt anderledes end 5.6 (det citerede jeg nu korrekt ovenfor, men det er blevet nedjusteret lidt i de seneste år). Og ja, det tyder faktisk på, at der er en uoveresstemmelse mellem overflade- og sallit data i de seneste år. Men hvis der er en signifikant ændring i trenden i 1998 (eller deromkring), burde man efter mine begreber kunne se den i f.eks en "changepoint"-analyse - og det kan man mig bekendt slet ikke.

Så hvad mine politiske forudindtagetheder så end er, så ved jeg godt, hvem af os to, der umiddelbart løber den største risiko for at tage fejl og lade følelserne løbe af med os, hvis du forlader dig for meget på øjemålet på denne måde.
13-02-2017 14:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvilke målinger skal man have mest tiltro til,satellit eller termometre?
Her er hvad Dr.Roy Spencer mener om satellit-og termometermålinger.

https://www.cfact.org/2016/01/26/measuring-global-temperatures-satellites-or-thermometers/
17-02-2017 09:57
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
"Congress is now expanding its investigation of NOAA, Bates has indicated that more information and documents are forthcoming, and NOAA is now saying it will bring in outside experts to analyze the Karl report."
"

http://www.nationalreview.com/article/444942/john-bates-whistleblower-climate-scientist-smeared-global-warming-advocates


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
17-02-2017 17:35
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Frank

Du har helt mistolke denne sag - skandalen ligger i, at du ikke har fattet ret meget og at du hopper på den neo-konservative anti klima kampange
17-02-2017 18:28
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Når man ikke har noget sagligt argument, så kan man jo gå efter manden.

Vi ser det igen og igen fra de hardcore tilhængere af troen på katastrofal menneskeskabt global opvarmning.
RE: ABC radio, Judith Curry25-06-2017 18:11
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Judith Curry blev tidligere i denne tråd nedgjort med flg.:

... det er desværre heller ikke overraskende, at Judith Curry gladeligt ofrer flere af de ret få tilbageværende rester af sin troværdighed på at vedblive med at forsøge at insinuere et eller andet med fusk ...

Australske ABC, bl.a. kendt for sidste års udsendelse med Brian Cox og senator Malcolm Roberts (bl.a. omtalt i dette indlæg), har en radio-udsendelse med Judith Curry og andre videnskabsfolk:

Has 'denying' won?

Judith Curry: Say 10 or 12 years ago, I was working on a few narrow problems that were related to climate change, but I wasn't looking at the whole picture. And since I wasn't looking at the whole picture I thought it made sense to accept the consensus conclusions from other scientists who were looking at the whole picture, namely the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC. I bought into their meme 'don't listen to what one scientist says, listen to what this group of hundreds of scientists have concluded after years of deliberation'.

I changed my mind in 2009 after the climategate emails, if you are familiar with this, it was the unauthorised release of emails from the University of East Anglia, included email exchanges by a number of the authors of the IPCC reports.

Sharon Carleton: No less than eight top-level, independent committees investigated and published reports on this so called 'climategate' affair. The reports found there was no evidence of fraud or scientific misconduct and the scientists were completely exonerated.

Judith Curry: From what? Basically what I saw from those emails, and I read pretty much all of them, was that I really did not like the sausage-making that went into this consensus. It was a lot of skulduggery and bullying going on, and trying to hide uncertainties and thwart people from getting papers published and trying to keep data out of the hands of people who wanted to question it. I realised that there was a lot of circular reasoning, a lot of uncertainties, a lot of tuning, just a lot of things that made me not have any confidence at all in what they had done. So I started speaking out. This basically turned me into an outcast amongst the establishment climate scientists.

Hendes sidste sætning er fint i tråd med den nedgøren, hun også oplever på danske blogs fra de frelste.

Judith Curry blogger fortsat, og senest om den nye linie i amerikansk politik i relation til klima og miljø:

Consensus enforcers versus the Trump administration
Tilknyttet billede:

Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Klimasvindlen udstillet!:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik