Husk mig
▼ Indhold

Landbrugsreform - en vigtig faktor i klimasammenhæng


Landbrugsreform - en vigtig faktor i klimasammenhæng06-11-2008 20:05
Jette Rosenkvist
☆☆☆☆☆
(1)
Husdyrproduktion står for næsten 1/3 af verdens samlede drivhusgasudledning.
Hermed præsenteres et initiativ mhp. bedring af klima, natur, miljø og dyrevelfærd. Vi har dannet "Danmarks Naturkomite" med tilhørende hjemmeside, hvor vi redegør for kritiske aspekter ved landbrugsindustrien. Vor målsætning er at sætte en ny dagsorden for klima- og miljødebatten og i sidste ende at få erstattet industrilandbruget med bæredygtigt, ekstensivt landbrug. Det er muligt på hjemmesiden at give sin underskrift, hvis man har sympati for vort tiltag.


Vi håber, at dette har interesse, og at mange vil kigge ind på www.naturkomite.dk.


Med venlig hilsen
pva. Danmarks Naturkomite

Jette Rosenkvist
Ribevej 36
Skrydstrup
6500 Vojens
jette@rosenkvist.eu
06-11-2008 21:42
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er muligt på hjemmesiden at give sin underskrift, hvis man har sympati for vort tiltag.

- det kan være svært at gennemskue, hvad 'tiltaget' konkret går ud på! Er det ikke blot en variant af 'Ned med landbruget, à là Ritt'?


...i sidste ende at få erstattet industrilandbruget med bæredygtigt, ekstensivt landbrug.

- hvad forstår komitéen mon konkret ved 'ekstensivt landbrug'??
07-11-2008 22:30
Jakob
★★★★★
(9324)
 
@Jette Rosenkvist


Jeg kunne ikke finde siden i dag, men den kommer vel igen.
www.naturkomite.dk

Jeg nåede dog at se, at der er en holdning til den danske drikkevandsforsyningen, om at den skal forbedres.

Det kan jeg kun være aldeles enig i, og jeg mener faktisk, at det er langt værre fat, end I beskriver det.
Landbruget har gennem tiden spredt flere hundrede forskellige gifte ud over vores drikkevand, men vi tester kun drikkevandet for ca. 20
Ret beset ved vi altså kun meget lidt om, hvor galt det står til, og det er uanset, om vi taler vandværksvand eller dansk købevand på flasker.


Og det tyder ikke på, at det bliver bedre:
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2008/11/07/073634.htm


Vi får bare endnu mere lovsjusk, som på ingen måde griber om ondets rod.  Min holdning er, at vi hurtigst muligt må forlange alt landbrug omlagt til økologisk drift, og så kan vi forbedre videre derfra.

Som det er i dag er det faktisk lovligt at forgifte en anden mands brønd.
Landmanden må både sprøjte og gøde lige ovenpå boringen.
Det ved jeg lidt om, for min brønd ligger tæt på men nabos mark, og jeg måtte stå med hatten i hånden og bede ham pænt om ikke at sprøjte klods op af min brønd.
Det fandt vi heldigvis ud af, fordi vi har et godt naboskab, men ofte er det slet ikke engang noget, som folk tænker over, de sprøjter og kunstgøder bare, så det står om ørene på dem og langt ud over skel. 
08-11-2008 09:42
Jakob
★★★★★
(9324)
 @Jette Rosenkvist


Nu fik jeg læst noget mere, og det skal da også lige have en salut.  Angående antibiotika:
http://www.naturkomite.dk/newspage.php?id=2
Jeg er helt enig, og det er for mig aldeles ubegribeligt, at de humane læger og sundhedsmyndigheder ikke har haft magt til at stadse det for mange år siden.  

Det meste andet er jeg egentlig også temmelig enig i.Men når vi kommer til konklusionen, så hopper kæden alligevel af.
http://www.naturkomite.dk/admin/arbejdsgrundlag.php

Citat:
------------------
Vi mener at myndighedernes muligheder for at regulere erhvervet er udtømte. Vi har for ofte set hvordan kontrollen lempes, erhvervet får indføjet undtagelser i regelsættet og strafbare handlinger ikke retsforfølges. Nødvendig regulering udsættes af overflødige undersøgelser, frivillige ineffektive ordninger og almindelig sendrægtighed eller modvilje i erhvervet. Vi mener, at industri-landbruget skal afvikles, før forholdne forbedres.
------------------


Jeg vil ikke være med til at afskaffe landbruget.


Mit mindste krav er, at vi i Danmark skal have en produktion, så vi kan brødføde vores egen befolkning.
Og den er desværre alt for stor til, at vi kan leve af jagt og fiskeri.

Jeg har endnu heller ikke mistet troen på, at lov kan bygge land.
Men når vi har et landbrugsparti i regeringen, så bliver det selvsagt ikke nemmere.
Det er demokratiet, der skal vælge anderledes, og det kræver oplysning, og det vil jeg gerne rose jer for, at I bidrager med.  
Men hvilket parti skal vi stemme på, hvis vi af den vej for alvor ønsker at reducere problemerne..? 
18-11-2008 17:12
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Jette Rosenkvist
Ved ikke om du stadig følger med herinde men faldt i sammenhæng med research til et projekt jeg arbejder på over dette der fik mig til at tænke på dit indlæg. Det er korrekt at landbrug står for en stor del af verdens udslip af drivhusgasser. Det er dog en fejlslutning at angribe dansk landbrug – uden lidt mere, eller bare noget, dokumentation.
Landbrugets udledning af CO2 ekvivalenter.
Denmark (1990) 13,044 (95) 11,938 (00) 10,607 (05) 9,952 (06) 9,605 (% ift. 1990) -26.4
fra FN´s Kyoto regnskab
Danmarks reduktion i landbrug kan sammenlignes med EU´s der samlet set er på 11,4% fald fra 90 til 06.
Det er en fejlslutning at overføre gennemsnitlige globale forhold til enkelte lande. Ville svare til at vi ville afhjælpe mangel på drikkevand udfra en statistik om at 20%-af verden "tørster" ved at spare på forbruget i Dk og f.eks. kun at tage bad hver anden dag eller lign. Det ville jo ingen mening give. Mange af problemerne er af lokal karrakter og skal angribes lokalt uanset om man så har globale statistikker for forholdet. F.eks. er en stor del af udledningen fra husdyr betinget af deres fodder hvor man har fundet at specielt u-landenes udslip fra "ko-prutter" kunne reduceres kraftigt hvis de fik fodder som det danske.
Forstår heller ikke helt hvad der menes med "industrilandbruget" kontra bæredygtigt ekstensivt landbrug. Derudover kan jeg godt være forholdsvist enig og "enig nok" til at ville skrive under på dele af jeres "protester" (specielt økonomi og støtte) – men langt fra alle. Hvorfor ikke gøre det muligt at skrive under på delene fremfor hele pakken – har det lidt som med kabeltv. Bare fordi jeg gerne vil se Discovery, BBC, CNN skal jeg også betale for alt muligt pjat jeg ikke vil have (læs; er enig i).
Derudover mangler jeg som Kosmos en forklaring på hvad der skal ske, altså jeres ide om midler/metoder, fremfor bare mål. Eftersom målet ikke helliger midlet i en moralsk verden vil jeg ikke skrive under på noget der ikke har den del med – helt uanset om jeg så er enig med intentionerne eller ej.

Slutteligt er jeg ikke generelt set imponeret over dokumentationen for jeres punkter der generelt fremstår ret subjektive fremfor afbalancerede og reelle.
Deltag aktivt i debatten Landbrugsreform - en vigtig faktor i klimasammenhæng:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik