Husk mig
▼ Indhold

Nye spørgsmål til klimaordførerne


Nye spørgsmål til klimaordførerne20-10-2011 18:11
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jeg synes efterhånden, 10 spørgsmål til en klimaordfører trænger til en opdatering!

Hvis det skulle være gået hen over hovedet på folk, så er der valgt et nyt Folketing, og det har også betydet nye ordførere, der sikkert gerne vil svare på en bunke geniale spørgsmål fra Klimadebat.dk.

Har I nogle gode forslag til spørgsmål, der skal indgå i en ny runde? Så skriv dem her i tråden i løbet af de kommende uger.

Bemærk, at der er tale om politikere og ikke videnskabsfolk... Og at de som regel både er klima- og energiordførere.
21-10-2011 12:54
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Branner - det lyder spændende!

Are you saying... (?) at vi har en fair chance for at få besvaret spørgsmål ad denne vej?

Godt der er et par uger, kunne godt tænke mig at bidrage!

Bedste hilsner, Frank
21-10-2011 16:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Frank

Mon ikke de som ville eller har defileret højre forbi damen i modtagelsen, at de får et svar, og i øvrigt bliver behandlet med den nødvendige ophøjet respekt af de folkevalgte!!!Men derimod vi andre fortabte sjæle, der er der nok ikke meget håb!
23-10-2011 14:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Branner

Det kunne være rart at ordførene forholdte sig til det forhold:

Når vi nu har eller snart vedtager at træpiller fra russiske og baltiske skove skal omsættes i Danske kraftværker til erstatning for kul. At man så er på det rene med at der kommer 25 % mere co2 ud af de danske kraftværker når kul erstattes med biomasse, og at der går minimum 30 år før nye træer i russiske eller baltiske skove har optages den merudledningen af co2 i forhold til kul. ALtså før co2mængden i atmosfæren er på niveau med den co2-mængde kul ville have udledt.

Hertil!

Hvis man derimod i Rusland undlader at plante dele eller hele skovarealer til med nye træer, så vil co2-ophobningen i atmosfæren eksploderer via den udledning af co2 de danske kraftværker afsætter fra den afbrændte biomasse.. Herunder vil de danske kraftværker virke til endnu mere skovareal nedlægges via den øgede efterspørgsel på træ og at der ikke plantes nye træer til erstatning for de som omsættes i danske kraftværker.

I dag forsvinder der ca 5 mio ha skov årligt på verdensplan. Kan det virkelig være meningen af dansk energipolitik skal virke til at øge denne tendens for at øge udledningen af co2 i forhold til i dag og opbygge mere co2 i atmosfæren...
Redigeret d. 23-10-2011 14:29
17-11-2011 11:31
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jeg tænker at sende spørgsmål ud om en uges tid. Så Frank m.fl.: Sidste chance for at komme med forslag nu. Her er, hvad jeg kunne finde på at spørge om:

Var du tilfreds med omfanget af klimadebat i valgkampen 2011?

Hvad mener du om målsætningen om 40% reduktion i drivhusgasudslippet i 2020?

Hvilken vedvarende energiteknologi har du størst forhåbninger til i dansk regi?

Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?

Bør der foretages en grøn skattereform, og hvad skal hovedtrækkene i så fald være?

Kan der sættes spørgsmålstegn ved målet om økonomisk vækst?

Hvad skal der ske med evt. danske oliereserver ved Nordpolen?

Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?

Følger du med i videnskabelige diskussioner omkring global opvarmning?

Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?


I må meget gerne komme med kommentarer. Og delphi, jeg synes, dit spørgsmål bliver lige lovlig langt...
17-11-2011 13:37
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
branner skrev:

I må meget gerne komme med kommentarer. Og delphi, jeg synes, dit spørgsmål bliver lige lovlig langt...


Branner

Delphi's spørgsmål kan vel kortes ned?

Det kunne også være rart at få svar på, om de adspurgte går ind for en hurtig udfasning af kul, og om de dermed har overvejet, om afskovning er den rigtige vej.

Med andre ord: Hvad er det klimamæssige og okologiske konsekvenser af et øget brug af biobrændsler.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
17-11-2011 18:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det kunne også være rart at få svar på, om de adspurgte går ind for en hurtig udfasning af kul, og om de dermed har overvejet, om afskovning er den rigtige vej


Branner

Eller måske:

Hvis De (du) går ind for en hurtig udfasning af kul og om De (du) på den baggrund er klar over at det træ som skal erstatte kullet at det udleder 25 % mere co2 og ved afskovninger øges co2 indholdet i Atmosfæren herved. Og hvad er de klimamæssige og okologiske konsekvenser af et øget brug af biobrændsler på den baggrund..
Redigeret d. 17-11-2011 18:25
18-11-2011 12:59
Sund Fornuft
☆☆☆☆☆
(6)
Vi mangler et centralt spørgsmål, og det er:

Hvorledes prioriterer du CO2/GW-problemet i forhold til alle andre globale problemer? Her tænkes der på globale problemer som f.eks fattigdom, sult, underernæring, befolkningstilvæksten, krig, undertrykkelse og tilsvarende problemer.
19-11-2011 16:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Endnu et spørgsmål:

Der bruges dobbelt så mange brændsler og særlig kul og gas til landets el-produktion efter møllerne har afsat deres produktion fordi kraftværkerne skal yde fjernvarme.. Da det ekstra fossile energiforbrug til landets el-produktion er langt højere end den energi fjernvarmesystemet afsætter i boligmassen, bør dette ikke betegne fjernvarmesystemet som et særdeles miljøbelastende system, som bør fravælges.
22-11-2011 22:59
Jakob
★★★★★
(9343)
.
branner skrev:
Jeg tænker at sende spørgsmål ud om en uges tid. Så Frank m.fl.: Sidste chance for at komme med forslag nu. Her er, hvad jeg kunne finde på at spørge om:

Var du tilfreds med omfanget af klimadebat i valgkampen 2011?

Hvad mener du om målsætningen om 40% reduktion i drivhusgasudslippet i 2020?

Hvilken vedvarende energiteknologi har du størst forhåbninger til i dansk regi?

Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?

Bør der foretages en grøn skattereform, og hvad skal hovedtrækkene i så fald være?

Kan der sættes spørgsmålstegn ved målet om økonomisk vækst?

Hvad skal der ske med evt. danske oliereserver ved Nordpolen?

Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?

Følger du med i videnskabelige diskussioner omkring global opvarmning?

Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?Er overbefolkning et klimapolitisk problem, som du vil forsøge at løse og evt. hvordan..?


Jeg synes, at det er nogle fine spørgsmål.
.
19-12-2011 17:56
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Så er de nye spørgsmål lagt op, og der er allerede kommet svar fra halvdelen af ordførerne.
Tag et kig på http://www.klimadebat.dk/klimaordfoerere.php.

Jeg har udvidet runden til 12 spørgsmål, så der også blev plads til et spørgsmål om udfasning af kul til fordel for biomasse og et om overbefolkning.

Håber på fuldt hus denne gang, så alle partierne bliver repræsenteret.
09-01-2012 20:32
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Så er Socialdemokraterne og SF med. Nu mangler vi kun Venstre og Enhedslisten. Har fået positivt tilsagn fra begge de to partiers klimaordførere, så det er bare om at vente...

Når alle svarene er online, er det ved at være tid til at sende et af Klimadebat.dk's sjældne nyhedsbreve ud. Med næsten 1000 modtagere skulle man tro, det kunne give nogle nye indlæg til debatten.
02-02-2017 14:27
Jakob
★★★★★
(9343)
­

2017

Vi har fået ny regering, og vi har ikke hørt fra Alternativet endnu ( er de i det hele taget blevet spurgt? ), og teknologen har udviklet sig.
Hvis tiden blandt andet på den baggrund snart igen er inde til at stille nye spørgsmål, så er her lidt at starte på til inspiration og diskussion:


Hvilken betydning har det for partiets energipolitik, at danske landvindmøller nu dokumenteret kan producere billigere strøm end nogensomhelst anden form for EL-produktion..?


Skal landvindmøller i Danmark i fremtiden være statsejede og give naboerne større mulighed for hensyn og til tider billig strøm, eller skal det nærmere fortsætte som nu, at landvindmøller økonomisk primært kun skal være til glæde for erhvervslivet, private investorer og fonde..?


Bør Danmarks energiplan om at blive fossilfri 2050 for størstedelen rykkes frem, så målet næsten bliver nået allerede om få år..?


Hvis det internationale klimasamarbejde bryder sammen, kan Danmark så slappe lidt af med omstillingen til vedvarende energi, eller skal tempoet nærmere sættes voldsomt op..?


Hvad vil partiet gøre for at fortrænge konventionelt landbrug fra dansk jord og marked til fordel for det mere klimavenlige Statskontrollerede Økologiske landbrug..?


Hvilke planer har partiet for at bremse "smid væk og køb nyt kulturen" til fordel for "bevar og reparer kulturen"..?


Bør Danmark via udviklingsstøtten til fattige lande i højere grad satse på at hjælpe med familieplanlægning frem for andre ting..?


Hvor mange flygtninge er det ud fra en global betragtning klimamæssigt forsvarligt, at Danmark modtager i fremtiden..?­
09-12-2017 00:46
Jakob
★★★★★
(9343)
­­Angående overbefolkningsproblemet, hvor mange ved mon så, hvordan danske partier forholder sig til antallet..?

Har vælgerne ikke krav på at vide, om deres partier mener, at det rigtige antal borgere i Danmark er under 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller flere ..... millioner mennesker..?

For Danmarks klimabelastning og de bæredygtigheds foranstaltninger, som bør træffes, må det nok kunne siges at være et temmelig grundlæggende tal.

­


­­
13-12-2017 23:22
Jakob
★★★★★
(9343)
­I mine øjne burde det faktisk være en årlig begivenhed at bede hver ordfører om svar på deres partis klimapolitik.
Det kunne give vælgerne mulighed for at se, hvordan hvert parti kontinuerligt udvikler og begrunder klimapolitikken i forhold til en globaliseret og dynamisk verden. Og om de selv hjælper med at booste en hensigtsmæssig teknologisk udvikling mv.
Det sidste spørgsmål i rækken kan måske være, hvordan deres politik har ændret sig siden sidst, og hvad man kan forvente videre frem.


I år er der f.eks. sket noget katastrofalt i forhold til at bekæmpe overbefolkningsproblemet.
http://www.klimadebat.dk/forum/ingen-kondomer-at-give--d32-e3349.php

Så:

Hvad ønsker partiet at gøre for at komme med hurtig hjælp til de lande, som har mistet støtten til familieplanlægning..?


Det spørgsmål er forhåbentlig ikke relevant igen næste år. Men svarene i år kan måske fortælle noget om, hvordan partiet prioriterer at løse overbefolkningsproblemet, når det endda samtidigt hurtigt kan forebygge omfattende menneskelige lidelser.Jeg ved godt, at det bliver til mange spørgsmål, men jeg håber selvfølgelig, at Webmaster formår at samle det sammen på en god måde. Og stor ros til ham for at have startet traditionen at fremlægge spørgsmålene til en sidste kritik, før de sendes videre til partierne.

­­
Deltag aktivt i debatten Nye spørgsmål til klimaordførerne:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik