Husk mig
▼ Indhold

Urankonference i København


Urankonference i København14-03-2014 17:00
Mads Lange
☆☆☆☆☆
(1)
"The Impacts of Uranium Mining in Greenland and the Rest of the World"
International konference om uranudvinding i Grønland


Fællessalen på Christiansborg, 1240 København K
(Adgang via Besøgsindgangen til højre for Hovedindgangen.)

Tirsdag d. 25. marts kl. 13.00-17.00

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding skal ske senest d. 23. marts på http://noah.dk/debat

Kom i god tid (ca. ½ time før) pga. sikkerhedskontrollen ved Christiansborg.

BAGGRUND

I oktober 2013 ophævede det grønlandske parlament Inatsisartut den 25 år gamle 'nul-tolerance-politik' for uranudvinding. Dermed tog man et afgørende skridt hen imod, at Grønland i løbet af nogle år kan blive en af de fem største uranproducenter i verden.

Arrangørerne ønsker emnet bedre oplyst for den grønlandske befolkning og de grønlandske politikere. Der har manglet kritiske røster med faglig vægt. Det ønsker vi at bidrage til ved at hente internationale kapaciteter til to konferencer, en i Nuuk og en i København. Uran har også et sikkerhedspolitisk aspekt. Da sikkerheds- og udenrigspolitik er et anliggende for hele Rigsfællesskabet, er der også en interesse for den danske regering og Folketinget. Derfor foregår den ene konference på Christiansborg.

Med selvstyret har Grønland fået ret til at bestemme over ressourcerne i undergrunden. Den ret vil vi ikke anfægte. Men uran er ikke som andre mineraler, og der er både lokale og globale miljømæssige konsekvenser af indvindingen, som skal frem i lyset, så en endelig beslutning vedrørende uranindvinding kan tages på så oplyst et grundlag som muligt.

Konferencerne forholder sig tillige konkret til det mest kontroversielle af de arktiske mega-projekter, der er på vej, nemlig mineprojektet i Kuannersuit/Kvanefjeldet i Sydgrønland, der handler om udvinding af sjældne jordarter og uran. Uranforekomsten er opgjort som den næststørste i verden.

Konferencerne vil belyse uranmineprojektets virkninger for miljø og natur, CO2-udledning, folkesundhed og bæredygtig vækst, samt for udvikling af storskalaindustri i al almindelighed.

PROGRAM

13:00 Velkomst

13:10 – 13:40 Jan Willem Storm van Leeuwen

Environmental and health impacts of the Kuannersuit mining project

13:50 – 14:20 Cindy Vestergaard

Non-proliferation and security implications of uranium mining in the Danish Realm

14:30 – 15:10 Helen Caldicott (Keynote)

Uranium mining in Australia and the uses of uranium: Nuclear power, weapons, and the problems associated with the disposal of nuclear waste – lessons learned for the future

PAUSE

15:45 – 16:15 Expert panel (in English)

Helen Caldicott, J.W. Storm van Leeuwen, Cindy Vestergaard,

16:15 – 16:55 Politikerpanel

Johan Lund Olsen – MF for IA – Inuit Ataqatagiit

Doris Jakobsen – MF for Siumut (inviteret)

Finn Sørensen – MF for Enhedslisten

Flemming Møller Mortensen – MF for Socialdemokratiet

Jakob Ellemann-Jensen– MF for Venstre (inviteret)

Christian Friis Bach – MF for Radikale Venstre (inviteret)

Konferencen foregår på engelsk – politikerpanel dog på dansk.

Arrangører: Avataq (www.avataq.gl), Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk), VedvarendeEnergi (www.ve.dk) og NOAH Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk)

Konferencen er støttet økonomisk af OOA Fonden, Græsrodsfonden, Gaia Trust, Miljø- og Energifonden af 2005, Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed.

Kort om eksperterne:

Jan Willem Storm van Leeuwen, seniorforsker hos Ceedata Consultants i Holland. Ekspert i livscyklusanalyser af energisystemer med særlig vægt på bæredygtighed. Forfatter til den første, uafhængige vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af sjældne jordarter/uranmineprojektet i Kuannersuit/Kvanefjeldet.

Se mere: http://www.stormsmith.nl/insight-items.html

Cindy Vestergaard, seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) med speciale i sikkerhedsaspekterne ved global forvaltning af uran.

Se mere: http://www.diis.dk/hjem/eksperter/forskere/vestergaard,+cindy/publikationer

Helen Caldicott, australsk børnelæge, engageret i atomkraft- og atomvåbendebat gennem 40 år. Forhenværende præsident for Physicians for Social Responsibility. Indehaver af Gandhis Fredspris og 19 æresdoktorater, tidligere indstillet til Nobels Fredspris.

Se mere: http://www.helencaldicott.com/

Se biografi her: http://ifyoulovethisplanet.org/dl/caldicott_bio.pdf

Ressourcer


Greenland Minerals and Energy - http://www.ggg.gl/

World Information Service on Energy – Uranium Project – http://www.wise-uranium.org/

The World Nuclear Industry Status Report 2013 -[url] http://www.worldnuclearreport.org/[/url]

International konference 23. september 2005 om Euratom, a-kraft og vedvarende energi i EU og Skandinavien (arrangeret af bl.a. NOAH, Det Økologiske Råd og VedvarendeEnergi): http://energyintelligenceforeurope.dk/
17-03-2014 17:39
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jan Willem Storm van Leeuwen, seniorforsker hos Ceedata Consultants i Holland

- han har et 'forskræp' i Ingeniøren i dag.
Deltag aktivt i debatten Urankonference i København:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik