Husk mig
▼ Indhold

Verdens første CO2-aktie


Verdens første CO2-aktie30-08-2007 21:09
klimainvest
☆☆☆☆☆
(2)
Kære Læsere,

Selskabet KlimaInvest A/S har været omtalt i dele af medierne i august måned i forbindelse med selskabets kommende notering på Københavns Fondsbørs.

Selskabet er verdens første investeringsselskab, der investerer formuen i EU CO2 kvoter med henblik på formuetilvækst.

Der har imidlertid været en del debat omkring selskabet i bl.a. Urban og Politikken.

KlimaInvest A/S' bestyrelse ønsker størst mulig åbenhed om selskabet og vil derfor løbende arbejde for, at informationsniveauet og kommunikationen med interessenterne udbygges. Det er målet at bevare selskabet som et selvstændigt alternativ til glæde for alle selskabets interessenter. Selskabet har en direkte interesse i at kommunikere lige så tæt med små som med store investorer. Hensigten er at synliggøre selskabets identitet og profil samt etablere et fundament for selskabets virke.

Vi vil derfor opfordre til en debat om selskabet på jeres debatside. En side der repræsenterer et godt initiativ om et emne der ventes at medføre et paradigmeskift.

Selskabet er beskrevet nærmere på hjemmesiden: www.klimainvest.dk

Spørgsmål til selskabet kan stilles her på debatten eller sendes til selskabet via mail på: info@klimainvest.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
30-08-2007 22:04
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Som nævnt i pressen er der også den moral gevinst at os almindlige mennesker kan fjerne CO2 kvoter fra omløbet og derfor dreve prisen op (det bliver derfor billiger for industrien at sker ned i CO2 udledninger end at dække forureningen med køb af kvoter). Hvordan hænger tallene sammen? Er der virkelig en chance for at vi ('people power') kan virkelig gøre en forskel?

Også..jeg kan ikke lige huske tallene, men jeg har det indtryk at den pris man giver på 'CO2 børsen' er en del billigere end den man kan køber hos jer, SAS, eller hvem ellers bringer til torvs...???


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
31-08-2007 08:26
klimainvest
☆☆☆☆☆
(2)

Jeg vil forsøge at kommentere de emner som indgår i dit indlæg.

Antallet af kvoter

Udbuddet af CO2 kvoter i Europa er alene bestemt af EU's tiltrædelse af Kyoto aftalen. Selskabet Klimainvest fjerner ikke kvoter fra systemet. Selskabet deltager i stedet som finansiel aktør i systemet (selskabet er konstrueret som en investeringsforening) og er medvirkende til at påvirke markedsprisen på CO2 udledning.

EU har i forbindelse med Kyoto aftalen forpligtet sig til at mindske udledningen af CO2. I Danmark er den nationale allokering af CO2-kvoter 21% lavere i perioden 2008 til 2012.


Pris på kvoter

Selskabet KlimaInvest A/S investerer i CO2-kvote kontrakter på en børs. Dette sikrer at der kan investeres for store midler og kravet om børsnoterede kvotekontrakter indebærer også, at der handles til den rigtige markedspris. Energiselskaber handler også på denne børs.

Da selskabet er fokuseret på investorernes afkast - har selskabet brugt en del resourcer på at tilmelde sig som direkte medlem på råvarebørsen. Derved fjernes dyre mellemled i forbindelse med selskabets investering i CO2 kvoter.

Til sammenligning vil en investeringsforening, der investerer i aktier og obligationer typisk ikke være direkte medlem på børsen hvor disse handles.

Baggrund

Selskabet er det første investeringsselskab af sin art, der tilbyder investor en direkte eksponering i den fremtidige pris på CO2-udledning. Udviklingen i selskabets indre værdi vil afspejle den fremadrettede prisudvikling på CO2 udledning. Selskabet er skabt med det formål, at tilbyde investor en langsigtet investering, der hidtil ikke har været tilgængelig på aktiemarkedet.

Selskabets investeringsstrategi kan desuden medvirke til at øge prisen tilknyttet CO2 udledning. Udledere vil dermed have et større incitament til at overgå til mere miljørigtige energikilder, for derved at gennemføre CO2-reduktioner.

'People Power' er således en afledt effekt af selskabets investeringer. Det skal dog understreges, at selskabet er en investering der har til formål at skabe værditilvækst for aktionærerne.

Selskabets afkast er direkte relateret til et paradigmeskift, der i fremtiden ventes at få en større indflydelse på den europæiske økonomi. Et paradigme, hvor klima'et udgør en knap resource. En klimaøkonomi, hvor udledningen af CO2 ventes at udgøre en integreret del af økonomien på virksomhedsniveau.

Investeringen beror på et enkelt spørgsmål; "skal det være dyrere at udlede CO2 i fremtiden?"

Tanken ved at investere pensionsmidler i et investeringsselskab som KlimaInvest er at sprede risikoen i en pensionsformue, der typisk er placeret i aktier, obligationer og fast ejendom.

Prisen på CO2 udledning ventes ikke at svinge i takt med disse aktiver og en investering i KlimaInvest kan derfor medvirke til at sprede risikoen i en pensionsportefølje.


Kvotehandel

Grundtanken ved Kyoto aftalen er, at udstede en begrænset mængde CO2-kvoter, for derved at skabe et loft over udledningen af CO2.

En EU CO2-kvote er en tilladelse til at udlede et ton CO2 indenfor EU. Kvoter sætter en markedspris på CO2-udledning. Muligheden for at købe og sælge kvoter skal sikre, at reduktionerne sker der, hvor det økonomisk er mest hensigtsmæssigt.

Handlen med CO2-kvoter sker indenfor rammerne af det Europæiske system for handel med emissionsrettigheder. Systemet er benævnt "The European Union Emissions Trading Scheme (ETS)" .

Deltag aktivt i debatten Verdens første CO2-aktie:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik