Husk mig
▼ Indhold

Vores energi


Vores energi26-11-2011 17:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Regeringen: Sådan fremtidssikrer vi Danmark

http://www.ens.dk/da-DK/Politik/forhandlinger11/Documents/vores-energi-web.pdf

Energiinfrastruktur har lange levetider, og beslutninger, der tages i dag, kan have konsekvenser 30-40 år frem i tiden. At realisere det langsigtede mål kræver derfor en løbende indsats både på forbrugs- og forsyningssiden. Frem mod 2050 skal der tages mange investeringsbeslutninger – når fx oliefyret skal skrottes, eller
vinduerne skiftes ud. De beslutninger skal pege frem mod 2050. Vi skal undgå at låse os fast på ineffektiv og ikke-vedvarende teknologi. Ellers hænger vi på en dyr og forældet energisektor om 30-40 år.


Spørgsmålet er, om det er de rigtige virkemidler, regeringen bygger deres plan for fremtidens energiforsyning på?

Tager den fremlagte plan højde for hele kompleksiteten i fremtidens energiforsyning.

Der har været mange indsigelser især mod planen om at udfase kul til fordel for biomasse, dels fordi EU betragter biomasse som CO2-neutral, og en ensidig dansk udfasning vil frigøre CO2-kvoter, der vil kunne anvendes i resten af EU, og at CO2-udledningen således enten vil blive den samme (det forudsætter at biomassen reelt er CO2-neutral), eller CO2-udledning øges.

At udforme en fremtidssikker energiforsyning kræver, at der tages hånd om hele energiforsyningen, det er således ikke nok, at planen kun omfatter el og varme, den må nødvendigvis også omfatte energi til transport, produktion mv.

Det er heller ikke nok, at beregne finansieringen af planen som de ekstraomkostninger, der skal kompensere staten for manglende for mindre fra brug af fossile brændsler. Omkostninger til udbygning af energiinfrastrukturen skal også med. Så når Martin Lidegaard påstår, at omlægningen i 2020 maksimalt kommer til at koste en dansk husstand 1.700 kr., så mener jeg, at dette beløb skal tillægges alle de afledte udgifter, herunder alt det som bliver pålagt forbrugerne at betale uden om finansloven.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
RE: "Vores energi"29-11-2011 22:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Leder: Forbrugerne har ingen venner

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/220429/leder_forbrugerne_har_ingen_venner.html

Danmarks energipolitik er en sump af store drømme, halve analyser og rå lobbyisme. Drømmene brister, i takt med at globale klimaaftaler fortoner sig. De halve analyser cirkulerer rundt og skaber forvirring i de politiske prioriteter. Og lobbyisterne scorer fede honorarer på at hjælpe enkeltvirksomheder med at få adgang til forbrugernes penge. Gid forbrugerne havde nogle flere venner.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-12-2011 18:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Analyse: Vi har taget for let på biomassen

Forskere og eksperter skændes om bæredygtigheden af de træpiller, som danske kraftværker fyrer med. Men bag uenigheden gemmer sig en simpel konstatering af, at vi har udregnet biomassens klimafordele alt for simpelt.


Kun en farbar vej!

Hvornår går det op for politikerne og især de energipolitiske ordførere, at der kun findes en farbar vej, hvis CO2-udledningen og dermed CO2-indholdet i atmosfæren skal reduceres. Den eneste farbare vej er en direkte reduktion af afbrænding af kulstofholdigt materiale, og det uanset om det er fossile eller bio brændsler.

Den omstillingen der er nødvendig indeholder derfor ikke en uændret eller stigende afbrænding af kulstofholdigt materiale, den indeholde uanset om danske politikere eller andre kan lide det eller ej, forskning og udvikling af produktion af kold energi, og her har vi (menneskene) kun nogle ganske få redskaber i dag - sol, vind-, bølge-, tidevandsenergi, vand- og kernekraft.

Opgaven for politikerne er derfor at finde det rigtige miks.

De skal ikke opfinde støtteordninger, der flytte den økonomiske byrde fra producenterne, erhvervslivet over til forbrugerne, da en sådan ordning vil, via den indbyggede inflation i det danske skatte- og afgiftssystem, vende retur til erhvervslivet med mindste en faktor 2. (Hvis en lønmodtager vil have økonomisk dækning for øgede energiafgifter på 1.700 kr., koster det arbejdsgiveren mindst 3.400 kr. i øgede lønudgifter.)

Til regeringens opgørelse af de 1.700 kr skal der lægges udgifterne til udbygning af energiinfrastrukturen, og Energinet.dk regner med at bruge 22 mia. kr. i 2012 til udbygning af elnettet.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Deltag aktivt i debatten Vores energi:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik