Husk mig
▼ Indhold

Welcome to the future - sådan siger dette vindenergifirma


Welcome to the future - sådan siger dette vindenergifirma27-08-2023 20:17
Euro
★★★☆☆
(486)
Jeg må indrømme at jeg lige har en sund portion skepsis for det jeg læser, så det er nok også klogt for andre at have.

https://hw.energy/

Firmaet Hydro Wind Energy siger de er ved at teste et nyt produkt som de har i forskellige udgaver. Så vidt jeg forstår så har de et working eksemplar ud for Scotland og en ud for Frankrig.

De vurderer at deres turbine laver 300% mere energi end gængse vindmøller, men det er et argument der for mig ikke har nogen substans i sig selv, og blot gør mig en smule mistroisk.

Men de siger at deres turbine på 1 Mw gennemsnitligt laver ca. 6Mwh per dag og har en lagerkapacitet på 70kwh (som jeg synes er meget lidt men lad gå da). Men det er en 15 meter høj havturbine der koster 3,5million kroner, hvilket over en 20årig periode er 80kr./Mwh.

Men de har også lavet en udgave der producerer ferskvand som koster knap 5mio kr. men den laver altså ifølge deres hjemmeside ferskvand til 1,40kr./m3. Jeg ved ikke helt om jeg kan tro på dette, men da jeg regnede efter er det ud fra en situation hvor anlægget betales tilbage i løbet af et år. Holder anlægget i 10år burde prisen være 14øre/m3.

Men det ville give langt bedre mening for mig, hvis de har lavet en fejl og derfor benytter m3 i stedet for liter, så ville prisen over en 10-20årig periode ligge omkring 70-140kr./m3.

Men da et spændende firma, hvis man ellers kan stole på dem.
31-08-2023 18:08
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Euro skrev:Jeg må indrømme at jeg lige har en sund portion skepsis for det jeg læser, så det er nok også klogt for andre at have.

https://hw.energy/

Firmaet Hydro Wind Energy siger de er ved at teste et nyt produkt som de har i forskellige udgaver. Så vidt jeg forstår så har de et working eksemplar ud for Scotland og en ud for Frankrig.

To ting siger mig, at dette er et fupnummer:

1. Hjemmesiden forklarer ikke tilstrækkeligt den formodede videnskab bag ingeniørarbejdet. Løfter om at kunne udrette utrolige ting kræver, at videnskaben viser, at det er muligt. Ellers må det anses for umuligt, hvilket indikerer, at de ikke har sådan en videnskab, hvilket forklarer, hvorfor de ikke tilbyder nogen.

2. Virksomheden valgte at omtale sig selv som "disruptiv". Velrenommerede virksomheder markedsfører ærligt, mens svindel forsøger at lokke de dumme ind. Ordet "forstyrrende" appellerer til mennesker, der handler impulsivt, kun på følelser, og som laver lidt eller ingen research.

Two things tell me this is a scam:

1. The website does not adequately explain the supposed science behind the engineering. Promises of being able to accomplish incredible things require science to show that it is possible. Otherwise, it must be considered impossible, which indicates that they do not have such a science, which explains why they do not offer any.

2. The company chose to refer to itself as "disruptive". Reputable companies market honestly, while scams try to lure in the stupid. The word "disruptive" appeals to people who act impulsively, only on emotion, and who do little or no research.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
31-08-2023 22:07
Euro
★★★☆☆
(486)
Hej Ib, jeg tror nu ikke at man ofrer så store midler på, at sælge en illusion om et fatamogana. Jeg tænker at der er en del sandhed i produktet. Jeg har jo egentligt sagt hvordan jeg ser det. Dvs. jeg har en fornemmelse af, at der er folk i deres staff der ikke helt forstår sig på energi, og det er ikke et helt nyt fænomen for mig at støde på folk, der ikke helt sælger varen korrekt. I dette tilfælde ser jeg det som en IT sælger der ønsker at oversælge et produkt.
Men jeg tror ikke at de havde bygget 2 full size prototyper hvis ikke de havde et salgspotentiale, jeg har så fortalt dig det jeg tror er det sande potentiale, klart overdrevet af en uintelligent sælger, ellers helt uvirkelige tal, men det er jo stadig billig energi. Som jeg jo regnede mig frem til så kan den producere energi til ca. 80kr./Mwh (var det ikke det tal jeg nævnte?).
Det er stadig meget billigt.
Husk jeg har andre steder herinde fortalt Jer, hvilket bedrageri i udsættes for, i form af Jeres allesammens investeringer i dansk vindindustri gennem staten, hvor i er tvunget til at købe dyr dansk vindindustri, selv om andre former for vindenergi kan etableres for en brøkdel af prisen.
01-09-2023 16:32
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Euro skrev: Ib du er helt væk her, tal dog ordenligt til et ordenligt menneske som tiltaler dig/os andre på en ordenlig måde.

... eller du er en videnskabeligt analfabet idiot, der bare burde holde kæft. Stop med at tale om mig og kom med din pointe.

... or you're a scientifically illiterate moron who should just shut up. Stop talking about me and make your point.

Euro skrev: Ib hvis der slet ikke var et grønt træ eller en grøn mark tilbage på jorden, er det da din påstand, at havene i sig selv vil producere nok ilt til verden.

Nej, jeg fremsætter ikke denne påstand. Det lyder som om du er en dum idiot, der kun ved, hvordan man tildeler falske positioner til andre. Har du en pointe eller prøver du bare at skjule, at du er en total idiot? Hvis du ikke har nogen mening, vil jeg anbefale, at alle på denne side allerede ved, at du er en total idiot, så du behøver ikke at prøve at skjule den.

No, I am not making this claim. It sounds like you are a stupid idiot who only knows how to assign fake positions to others. Do you have a point or are you just trying to hide the fact that you are a total idiot? If you have no opinion, I'd recommend that everyone on this site already knows you're a total moron, so you don't have to try to hide it.

Euro skrev: Og så selv om vi til stadighed fylder vores kemikalier ud i havet under påskud af at det blot fordeles i store mængder vand.

Hvad tror du, der sker med kemikalier, der bliver dumpet i havet? Kemikalier, der blev hældt i havet for to år siden, tror du, de stadig er der?

What do you think happens to chemicals that are dumped into the sea? Chemicals that were poured into the sea two years ago, do you think they are still there?

Euro skrev: Jeg synes da trods alt at Jakob kæmper for en ærlig sag, en gang i mellem virker det på andre som om du blot vil være på tværs. Det er lidt synd, at du føler det er nødvendigt at kæmpe for en rettighed til ikke at tænke sig om.

... eller du er en total idiot, der burde farve med farveblyanter ved børnebordet. Vil du udveksle fornærmelser hele dagen, fordi du ikke har noget intelligent punkt at bidrage med, eller planlægger du i sidste ende at komme med et punkt? Indtil du beslutter dig, har jeg ikke noget imod at fortælle dig, at du er så dum som en pose sten, og at jeg ville elske en mulighed for at debattere med dig ethvert videnskabsrelateret emne...fordi det ville være nemt . Du ved intet. Du er en idiot. Du skriver, fordi det er den eneste måde, dine dumme ideer har nogen chance for at blive læst af en anden. Du er ikke sjov nok til at være komedieforfatter, og du er ikke klog nok til at være nogen form for informativ forfatter, så du mumler på internettet i det desperate håb, at nogen på en eller anden måde vil være opmærksom på dig.

Vi kan udveksle fornærmelser hele dagen ... eller du kan gøre et punkt for at diskutere.

... or you're a total idiot who should be coloring with crayons at the children's table. Do you want to exchange insults all day because you have no intelligent point to contribute, or do you plan to eventually make a point? Until you make up your mind, I don't mind telling you that you are as dumb as a bag of rocks and that I would love an opportunity to debate with you any science related topic...because that would be easy . You know nothing. You are an idiot. You write because it's the only way your stupid ideas have any chance of being read by someone else. You're not funny enough to be a comedy writer, and you're not smart enough to be any kind of informative writer, so you mumble on the internet in the desperate hope that someone will somehow pay attention to you.

We can exchange insults all day... or you can make a point to discuss.

Euro skrev: Hvorfor har DU en fornemmelse af, at det er væsentligt bedre at bruge mange penge på sort energi, når befolkningen for en brøkdel (set over mange år) kan få grøn energi?

I stedet for at være en total idiot, så forklar dine vilkår, når du stiller spørgsmål. Hvad er "sort energi" vs. "grøn energi." Energi har ingen farver. Blev du lært, at energi har farver?

Antyder du, som andre marxister gør, at der på en eller anden måde er et problem med kulbrinter? Tal.

Instead of being a total idiot, explain your terms when asking questions. What is "black energy" vs. "green energy." Energy has no colors. Were you taught that energy has colors?

Are you suggesting, as other Marxists do, that there is somehow a problem with hydrocarbons? Speak up.

Euro skrev: Har du nogensinde følt forskellen mellem at gå gennem et villa område i december for 15år siden og så til i dag? Er det fordi du ikke kan lide ren luft?

Du har aldrig lært at stille et ordentligt spørgsmål. Tip: Dit spørgsmål giver ingen mening. 15. december har intet at gøre med min nydelse af ren luft. Du er en idiot. Lær, hvordan du stiller spørgsmål. Har du nogensinde gået i skole? Jeg får indtryk af, at du simpelthen var bundet til et indlæg.

You never learned how to ask a proper question. Hint: Your question makes no sense. December 15 has nothing to do with my enjoyment of clean air. You are an idiot. Learn how to ask questions. Have you ever gone to school? I get the impression that you were simply tied to a post.

Euro skrev: Tag nu og respekter at Jakob faktisk er fair i sin debatform...det er som regel os andre 3-4 ect andre der kan blive lidt overophedet i debatten.

Det er et spørgsmål om at være dum og skrive dumme ting. Det er et spørgsmål om at fornægte videnskaben og undgå sund fornuft. Det er et spørgsmål om at give andre skylden for dine egne fejl. Det er et spørgsmål om at være for dum til at lære. Det er et spørgsmål om at frygte andre, der ved mere om et emne end dig selv.

Du skal komme over dine problemer.

It's a matter of being stupid and writing stupid things. It is a matter of denying science and avoiding common sense. It's a matter of blaming others for your own mistakes. It's a matter of being too stupid to learn. It is a matter of fearing others who know more about a subject than yourself.

You need to get over your problems.

Euro skrev: Jeg tror da blot at Jakob kæmper for noget bedre for alle set i hans lys, hvorfor fortæller du ikke bare hvad der i dine øjne er bedre for hele verden at få mere af.

Det har jeg mange gange. Vær opmærksom. Vi skal udvide vores brug af kulbrinter. Afbrænding af kulbrinter producerer planteføde til verden, og kulbrinter er verdens bedste vedvarende energikilde. Du har intet, der slår det.

I have that many times. Be aware. We must expand our use of hydrocarbons. Burning hydrocarbons produces plant food for the world, and hydrocarbons are the world's best renewable energy source. You have nothing that beats it.

Euro skrev: Man kunne tro du blot kæmper for mere olieforbrug, men er det ikke underordnet for dig om vi tømmer olielagrene i løbet af 40år, eller om der går 80år?

Hvorfor tror du, at kulbrinter vil løbe tør? Hvorfor ved du ikke, at de er verdens bedste vedvarende energikilde? Lærte du aldrig om Fischer-Tropsh-processen? Hvorfor er du så fuldstændig uvidende om dette emne? Hvorfor angriber du folk, der rent faktisk forstår videnskab, og som forstår dette emne?

Jeg afventer din forklaring af energifarver. Vær venlig ikke at gøre det dumt.

Why do you think hydrocarbons will run out? Why don't you know that they are the world's best renewable energy source? Did you never learn about the Fischer-Tropsh process? Why are you so completely ignorant on this subject? Why are you attacking people who actually understand science and who understand this subject?

I await your explanation of energy colors. Please don't make it stupid.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
05-09-2023 21:14
Euro
★★★☆☆
(486)
Du er simpelthen for evnesvagt et menneske til at jeg gider at gå ind i yderligere diskussion med dig.

Fy for satan en dårlig personlighed lol
06-09-2023 16:27
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Euro skrev:Du er simpelthen for evnesvagt et menneske til at jeg gider at gå ind i yderligere diskussion med dig.

Fy for satan en dårlig personlighed lol


Jeg forstår det fuldstændig. Jeg er inkompetent, fordi du aldrig har lært Fischer-Tropsh-processen. Det er åbenbart min skyld, at din videnskabelige analfabetisme har gjort dig ekstremt godtroende til det punkt, hvor du tror på hver fup, du læser på internettet. Tillad mig at undskylde for det. Den gode nyhed er, at der er mange svindelnumre, som du ikke vil falde for, fordi du ikke kan læse dem.

Jeg tror du har fuldstændig ret. Du bør investere alle dine penge i hver enkelt fidus, der lover gratis energi og kan bekræfte sine krænkelser af termodynamikken. Du er for smart til at give sådanne investeringsmuligheder videre.

I totally get it. I am incompetent because you never learned the Fischer-Tropsh process. It is obviously my fault that your scientific illiteracy has made you extremely gullible to the point where you believe every hoax you read on the internet. Allow me to apologize for that. The good news is that there are many scams that you won't fall for because you can't read them.

I think you are absolutely right. You should invest all your money in every single scam that promises free energy and can confirm its violations of thermodynamics. You are too smart to pass on such investment opportunities.

.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
Deltag aktivt i debatten Welcome to the future - sådan siger dette vindenergifirma:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Dødsannonce: Fridays for Future225-03-2020 17:37
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik