Husk mig
▼ Indhold

Global opvarmning

Der er diskussion om, hvorledes begrebet global opvarmning skal defineres. Overordnet set henviser global opvarmning til en ændring i klimaet, som medfører en ændring i Jordens gennemsnitstemperatur.

Der er mange meninger om, hvornår den globale opvarmning er startet. Nogle mener, at den globale opvarmning starter med den sidste lille istid, mens andre mener, at den først starter ved industrialiseringen og derved betegner den menneskeskabte drivhuseffekt. Der er ligeledes nogle, som mener, at den globale opvarmning er noget, der udelukkende er forekommet over de sidste tre årtier.

Den globale opvarmning er dog svær at måle præcist, da jordens gennemsnitstemperatur svinger og derfor gør det svært at sige fra år til år, hvor meget af stigningen der skyldes den menneskeskabte drivhuseffekt og hvor meget der skyldes udsving i gennemsnitstemperaturen.

Jo flere drivhusgasser der udledes i atmosfæren, således at dennes sammensætning ændres, jo mere øges drivhuseffekten og forårsager en opvarmning af Jorden.

Formentlig er jordens gennemsnitlige temperatur over de seneste 100 år steget med ca. 0,76 grader celsius.

Eksterne links/kilder:
Global opvarmning - En forunderlig rejse tilbage i tiden
Miljø & Sundhed: Pjece om klima
DMI: Global opvarmning omarrangerer atmosfæren
Dansk Rumcenter: Global opvarmning og kosmisk stråling

Kilde: Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.

Fra SKOLEduel:
Jorden sveder
Klimaforskere fra hele verden er enige: Klimaet ændrer sig alt for hurtigt i disse år. Vi – altså hele verden – er nødt til at gøre noget hurtigt, hvis vi skal sikre, at den globale opvarmning begrænses til 2-3 grader over det niveau, der var før industrialiseringen satte ind for nogle hundrede år siden. Ellers risikerer vi, at situationen løber løbsk. Det er en af konklusionerne fra en rapport, der udkom foråret 2007 fra FN’s klimapanel IPCC.

Jordens temperatur stiger støt og roligt. Måske får vi palmer i Danmark indenfor en overskuelig tid, og isen i Jordens kolde egne smelter i et voldsomt tempo. Det lyder måske ikke særlig slemt – men det er det. For der følger ubehagelige ting med de tilsyneladende mere behagelige forandringer.

Der kan komme sygdomme som malaria og kolera på grund af forurenet vand. Vejret kan blive mere ekstremt med tørke, voldsomme regnskyl, hedebølger, storme og orkaner. Når store gletsjere og polar-isen smelter, strømmer meget mere vand gennem floderne og verdenshavene stiger, så det giver alvorlige oversvømmelser og store landområder kan forsvinde. Og tørke kan blive et endnu større problem i de lande, der i forvejen mangler regn. Men hvorfor ændrer klimaet sig så hurtigt lige nu? Og hvad kan vi gøre ved det?

Drivhuseffekten
Det helt centrale problem er det, man kalder drivhuseffekten. Denne effekt bliver skabt af drivhusgasser som f.eks. CO2 (kuldioxid), CH4 (metan) og NO2 (lattergas). Drivhusgasserne holder effektivt på Jordens varme – ligesom et drivhus kan holde på varmen. Der skal være en vis drivhuseffekt – ellers kunne mennesket ikke leve på Jorden. Men det er en hårfin balance, som kræver, at der ikke er for mange drivhusgasser i Jordens atmosfære.

CO2 er den store synder
CO2 er den hyppigste drivhusgas og dermed med til at øge drivhuseffekten meget. CO2 opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

Det haster – men heldigvis har vi råd
Eksperter fra FN’s Klimapanel IPCC har regnet på, hvor meget vi skal spare på CO2-udslippet for at blive under faregrænsen for, hvornår vi mister kontrollen med klimaet. Sådan ser meldingen ud, hvis vi skal begrænse den globale opvarmning til de 2-3 grader:
  • udslippet af CO2 må ikke stige mere efter år 2015. Herefter skal udslippet blive mindre og mindre.
  • frem til år 2050 skal vi beskære vores udslip med 50-85% i forhold til år 2000.
Hvis vi fortsætter med vores nuværende energi-kurs, vil verdens CO2-udslip vokse et sted mellem 25-90% inden 2030.

Kilde: SEAS-NVE


 0 kommentar(er) · 40640 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Global opvarmning:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik