Husk mig
▼ Indhold

Mens klimaforhandlingerne finder sted ...

Af Rasmus Vincentz

COP17 i Durban, Sydafrika er netop løbet af stablen. Den selv samme årlige klimakonference i FN-regi, som for kun to år siden blev dækket heftigt, intenst og konstant, og hvor mange mennesker fra nær og fjern deltog i arrangementer af alle mulige og umulige slags.
Lad os se lidt på, hvad der denne gang foregik i Danmark under årets COP, og hvad forskellige aktører egentlig foretog sig.
Desværre er et overblik skuffende nemt at give, for de færreste foretog sig noget som helst. Endnu værre er det, at dem, der så rent faktisk gjorde en indsats, greb det an på måder, som jeg ikke synes, er særlig gode eller formålstjenestelige.
Lad os starte med at tage et hurtigt blik ud over det politiske landskab og se på, hvad de fremmeste repræsentanter for demokratiet har bedrevet i forbindelse med COP17. Svaret er desværre, at jeg med en bred daglig gennemtrawling af diverse aviser, hjemmesider, sociale medier og radio ikke er faldet over en eneste dansk politiker, som har udtalt sig om de igangværende klimaforhandlinger, eller foretaget bredere politiske udmeldinger i den forbindelse.
Under COP’ens sidste krampetrækninger var både klimakommissær Connie Hedegaard og klimaminister Martin Lidegaard hver et par gange i medier som P1 og Politiken for at fortælle om forhandlingernes forløb og om de opnåede resultater. MEP Dan Jørgensen (S) blev brugt som kommentator et par gange. Og det var så det.
Ikke et eneste parti tog sig sammen og brugte COP’en som anledning til en dækning af de enorme udfordringer, klimaforandringerne udgør. Ikke et eneste parti ønskede at profilere sin klimapolitik eller i det mindste bare at sende politiske prøveballoner af sted som test af, hvor langt vælgere og virksomheder er klar til at gå i klimaets tjeneste. Over en bred kam kan jeg ikke andet end se den larmende tavshed som udtryk for, at det nuværende Folketing er en samling format- og visionsløse lurepassere, der ikke tør gå foran og skabe politik, hvor der virkelig er behov for det.

Hvis vi derefter breder perspektivet lidt ud og ser generelt på mediernes dækning af klimaområdet i forbindelse med COP’en, har der faktisk været en lille smule aktivitet. De fleste aviser har haft en eller flere historier. Det er ufatteligt lidt, sammenlignet med mediestormen under COP15 i Danmark, men alligevel noget, jeg synes, vi skal glæde os over.
MetroXpress har haft nogle case-historier, Urban lidt om klimaet generelt, og især Information har udmærket sig ved at sende deres reporter til Afrikas Horn for at fortælle om konsekvenserne af klimaforandringer.
Berlingske behandlede slet ikke COP’en på hjemmesiden og har generelt artikler om klimaet gemt under Videnskabssektionen (man fristes til at spørge, hvordan redaktørerne hver gang modstår fristelsen til at anlægge en politisk eller erhvervsmæssig vinkel på stoffet).
En enkelt historie gik sin sejrsgang på flere medier; nemlig den om, at julekalenderen med Nissebanden på Grønland er optaget i områder, som i dag er smeltet. 24timer lancerede historien, som hurtigt blev overtaget af både TV2 Nyhederne, DR Nyheder og Ekstra Bladet. I EB havde man endda udvidet historien med et interview med en børnepsykolog, der udtalte sig om, hvordan man pædagogisk fortæller børn om klimaproblemerne.
Radioavisen dækkede trofast COP’ens slutforløb og formåede faktisk at bringe lidt af spændingen hjem i de danske stuer.
Men hvor var den kritiske, engagerende og opsøgende journalistik? Hvor blev olielobbyens spin gransket og udstillet, hvor blev opfølgningerne på COP15-løfterne af, og hvor blev de mange beslutningstagere i virksomheder, offentlige institutioner og organisationer udfordret og afkrævet svar?

Den tredje gruppe, som vi så rigtig meget til i forbindelse med COP’en i Danmark, er de civile organisationer og NGO’erne. Hvad mon de har foretaget sig i år?
Jeg har, på trods af mit store netværk inden for netop denne gruppe og en ivrig og aktiv søgning, kun formået at finde to (sic!) begivenheder med relation til COP17. Den ene er Bispebjerg Lokaludvalgs foredrags- og arrangementsrække på biblioteket på Rentemestervej i København, som trods sin lidenhed fortjener alt muligt ros.
Det andet arrangement er den årlige og efterhånden traditionsrige klimademonstration, der finder sted halvvejs gennem COP’en, og som i år løb af stablen lørdag d. 3. december.
Og hvad skal man så mene om det?
Hvis vi tager fat på demonstrationen, skal den med sine omkring 150 deltagere have ros for at trodse kulden og for stædigt at insistere på, at noget skal ske på dagen. Men så er det også slut med ros herfra. Jeg ved, der er gode og velmenende folk, der lægger et stort stykke arbejde i at stable demonstrationen på benene, men jeg tillader mig alligevel at være uenig i dens målsætning, dens ambition og dens virkemidler. For mig at se er en demonstration ikke noget godt skridt på vejen, og ikke noget særlig effektivt værktøj for at skabe momentum omkring klimapolitikken. Desværre.
Jeg har længe ment, at netop demonstrationer, selv om de i nogle tilfælde er gode til at samle folk og skabe en folkelig stemning, er fuldstændig ude af stand til at flytte noget og gøre nogen forskel.
Det er ikke en form for politik, som tiltrækker andre end de allerede interesserede, den formår ikke at overraske og skabe overskrifter, og ved sin traditionelle tilgang og sine klassiske talere trækkes klimasagen kraftigt imod alene at blive et anliggende for de venstreorienterede. Alt sammen dybt beklageligt.

Samlet set for både politikere, journalister og aktivister synes jeg, at kræfterne, der rent faktisk er mobiliseret, kunne være anvendt bedre. Hvad nu, hvis vi for en gangs skyld insisterede på at være nyskabende og kreative, i stedet for at reproducere den samme vinkel og de samme virkemidler?
Kunne en så vigtig sag ikke fortjene, at vi for alvor gjorde os umage?
Hvad nu, hvis vi f.eks. startede ud med at slå fast, at vi ikke behøves at være mange, store eller magtfulde for at gøre en forskel, men at vi ved kreativ nytænkning og ambitioner insisterede på at ville gøre klimasagen vedkommende?
Ja, så tror jeg faktisk, at vi kunne komme ud over situationen i dag, hvor klimaet bliver en skamplet for politikerne, en byrde for journalisterne og et surt slid for aktivisterne.
Med kreativ mener jeg f.eks. den fantastiske aktion, som Greenpeace gennemførte i november, hvor de lokkede folk fra olieindustrien til et fupmøde, kun en etage under det rigtige møde om oliekoncessioner på Grønland, og fortalte dem om faren ved arktisk olieudvinding. En meget overraskende og veludført aktion, der i al sin enkelhed viste os, at kreativitet kan lægge selv kæmpe koncerner ned, hvis modet og ambitionerne er til stede. Man kan også kreativt gøre arrangementerne mere sprælske og farvestrålende, som f.eks. performancekunstneren Ingimarssons ’Fools of the World Unite’-aktioner eller den globale ’350’-kampagne.
Et andet eksempel kan være at hente inspiration fra ’wistle blower’-portaler som Wikileaks, hvor ganske få folk, igen i kraft af kreativitet, mod og ambitioner, har skabt overskrifter og krisemøder helt op i toppen af NATO. Jeg slår ikke til lyd for, at man skal gøre noget ulovligt, men hvorfor ikke se, hvordan man kan skabe en virtuel platform for alle de folk, der sidder inde med viden om, hvor der bevidst vildledes, snydes eller tilbageholdes oplysninger om miljø og klima? En sag for både sandhedssøgende journalister og aktivister?
Da klimaspørgsmålet i disse år er inde i en helt afgørende fase, vil jeg derfor foreslå, at vi, både politikeren, journalisten, klimaaktivisten og alle os andre, allerede nu går i gang med at bruge alle vores kompetencer og kreative evner til at udvikle en hjemlig dækning og aktivitet i anledning af internationale begivenheder som COP-forhandlingerne eller det kommende Rio+20-møde.
En dækning, som både kvantitativt og kvalitativt adskiller sig markant fra hvad, vi har set i år.
Jeg er overbevist om, at hvis vi virkelig tør tænke nyt – hvis vi lægger os i selen for at finde ud af, hvad der virkelig kan skabe en bred folkelig mobilisering og gøre det attraktivt at beskæftige sig med klimaproblemer – samtidig med at vi henvender os bredt, så kan fremtidige COP-forhandlinger ligefrem tænkes at blive de uger på året, hvor vi lærer at samarbejde på tværs af fagligheder, sociale skel og politisk overbevisning. De uger, hvor vi husker hinanden på, at klimaspørgsmålene er vores generations ubetinget vigtigste nationale og internationale politiske og moralske spørgsmål.
Tænk, hvis COP’en eller Rio+20 ligefrem var noget, man glædede sig til, fordi man vidste, at i de uger skulle man udfordres, engageres, mobiliseres og inddrages i noget, som både er hamrende vigtigt og kan være lærerigt at beskæftige sig med. Tænk, hvis spørgsmålet om, hvordan vi skaber en verden, som vi kan være bekendt over for nutidige og fremtidige generationer, blev noget, der samler den generation, der ikke må fejle. Det synes jeg er rimelige mål at sætte sig, og noget, som jeg er sikker på vil kunne få mig og mange andre op af sofaen.
Lad os så komme i gang!

22. december 2011, 14:46 13 kommentar(er) · 6273 fremvisninger

Kommentarer
delphi 22. december 2011, 18:53
VI har smidt minimum 200 mia ud af vinduet til fjernvarmerør og kraftvarmeværker for at øge brændselsforbruget til el og fjernvarme...

Vi har smidt 100 mia ud af vinduet for til en vandmiljøplan som i store træk ingen effekt har haft.

Vi har smidt 100 mia ud af vinduet til møller hvor strømmen langt overvejende enten kasseret eller foræres til udlandet.

Vi har brugt 40 mia på naturgasrør som kun via enorm afgiftsforskelle (olie <> gas) har kunnet forrentes og dermed også har været en dundrende underskudsforretning for landet..

Vi har brugt x mia til klimaindsat drevet frem af et klimahysteri.

Hvornår får vi en bevægelse mod de ekstrem miljøbelastninger alle disse aldeles tåbelige ting afstedkommer.
Jørgen Petersen 22. december 2011, 21:06
@delphi

Godt set. Jeg spekulere mere på alle de astunomiske pengebeløb, som du henviser til.

Hvis disse penge f.eks. var blevet brugt på vore skoler, videre gående uddannelse, sygehuse og plejehjem, så havde vi virkelig fået noget pengene. Så havde vi set et kvalitetsløft uden side stykke. Det er der ingen tvivl om.
Jørgen Petersen 22. december 2011, 21:13
Jeg både håber og tror, at folk er ved at få øjnene op for, at problematikken omkring globalopvarmning og/eller klimaforandringer kun er et lille problem, set i forhold til rigtigt mange andre globale problemer. Tænk blot på problemerne med sult, fattigdom, underernæring, befolkningstilvækst, krig, sygdom med mere.

Jeg ved godt jeg har skrevet dette før, men det ser ikke ud som om, at budskabet er kommer særligt langt.

Spørgsmålet er således, hvor længe alarmisterne kan blive ved med at argumentere for, at der skal bruges ufattelige pengebeløb på at bekæmpe et næsten liggegyldigt problem?
delphi 23. december 2011, 10:08
Jammen Jørgen..

Hvis du hertil ser på den måde enorme mængder gas fra Nordsøen ene og alene er brændt af, for kun at øge rentabiliteten omkring investeringen i gasnettet og skabe en afgiftsstrøm ind i statskassen, det er så skringerende skørt at man græmmes...

Og resultatet er som her se Link et kraftværk som omsætter gas til 150.000 husstandes varmebehov, hvor gassen ene og alene brændes af for at yde fjernvarme til København og den minimale strømmængde værket yder er mere overflødig end egentlig brugbar for når værket udbyder strøm fordi der skal laves varme til København udbyder alle kraftvarmeværker strøm fordi de har behov for spildvarmen fra el-produktionen.

AT du igen og igen påpeger at pengene er brugt forkert og kunne være brugt bedre kan man jo kun give dig ret i! Men de virkelige graverende er jo at man bruger eksorbitante pengebeløb, på møller og fjernvarme og andre tiltag og resultatet man argumenterede for, det udebliver!
Tværtom så forværrer de mange penge situationen.. OG så er det man tager sig til hovedet!

Vi putter 105 Twh brændsler og energi ind i et system for at yde 33 Twh strøm til landet årligt hvor møllerne har ydet 8 Twh, og at de 25 Twh (af de 105 twh) er biomasse som halm, flis og affald er intet argument for at bruge så enorme mængder til strøm og fjernvarme.

Eller man har simpelthen formået at øge brændselsforbruget til (fjern)varme og strøm... Og man kan så gå og glæde sig over at 2000 oliefyr er nedtaget i Hinnerup og et fjernvarmeanlæg ved halm gør nu byen co2 fri. At det øverige energisystem nu sviner gas og kul bort (og det er enomt) fordi byerne skal ydes fjernvarme og der er ingen aftagere til strømmen, herunder at denne halm fra Hinnerup kunne udfase kul på de store kraftværker det bekymre man sig overhovedet ikke om.

Her lige nogle af de ting der kommer ud af Fynsværket se


Hvad er det større argument for at Fynsværket skal bypasse dampen forbi turbinerne så kuls evne til el-produktion tabes fordi odense skal ydes fjernvarme og det er enorme mængder kul som bare brændes af uden af yde strøm.. I 2008, 35 Kg kviksølv ud over fyn og det hvor fynsværket i store perioder kun virker som en stor kedel for at forsyne det fynske fjernvarmenet hvor tabet i nettet fra denne forurenende varmeproduktion er enorm.

Det mener det samlede folketing og store dele af den danske befolkning er en Succes. I mine øjne er det en katastrofe eller en menneskeskabt katastrofe til enorme pengebeløb..
Jørgen Petersen 23. december 2011, 11:23
@delpi

Jeg er fuldstændig enig med dig.

Problemet er her, at disse ting er så kompiserede, at almindelige mennesker ikke forstår problemstillingen. Her udover har man de politisk korrekte holdninger i ryggen. Hermed undgår man stort set al kritik.
delphi 23. december 2011, 12:56
Jørgen

Og nu styrer vi lige mod 6 graders stigninger af gennemsnitstemperaturen globalt, fordi man ikke er blevet enige i Durban se http://ing.dk/artikel/125304-minister-efter-haabloes-klimaaftale-nu-ruster-vi-os-mod-en-seks-graders-stigning

SÅ Hr. LIdegård vil tage action... Altså flere idiotiske tiltag flere byrder for landets erhvervsliv og højere skatter...
delphi 23. december 2011, 16:24
Jørgen

Den her se http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE326742/velfaerdsstaten-er-en-taberfabrik/ selv om det ikke har noget med energi at gøre så giver indlægget en forståelse af den politiske proces.
delphi 24. december 2011, 15:48
Og se http://www.youtube.com/watch?v=XxXaQvhHCbs
Jørgen Petersen 3. januar 2012, 19:32
@delphi

Jeg må sige, at jeg er helt måløs. Jeg kan kun sige som Winston Churchill engang sagde: "Demokrati er en dårlig styreform, men der findes desværre ingen, der er bedre".
garde 12. januar 2012, 00:26
@delphi: Du linker til en Youtube med den libertariansk klimafornægter James Delingpole. Libertarianerne går ind for fuldkommen frihed og vil reducere staten til politi og retssystem og ikke et gram mere. Rimeligt ekstreme holdninger der må man sige. Manden skriver bl.a. på sin blog:

"...Renewable energy – "pretend energy", "faux energy" or "alternative-to-energy", as it ought more properly to be known – is an economic, environmental and socio-political disaster."

(Taget ud af en kontekst, men læs 2 sek der og man er søbet ind i højre-ekstrem propaganda). Useriøst.

Og Rasmus Vincentz: Er klimadebat.dk virkelig relevant til din klumme - debatten er ikke-eksisterende og burde foregå i videnskabeligt og politisk regi (for diskusioner omkring hhv. data og handlingsplaner).
delphi 14. januar 2012, 20:49
Du linker til en Youtube med den libertariansk klimafornægter James Delingpole. Libertarianerne går ind for fuldkommen frihed og vil reducere staten til politi og retssystem og ikke et gram mere. Rimeligt ekstreme holdninger der må man sige. Manden skriver bl.a. på sin blog:

"...Renewable energy – "pretend energy", "faux energy" or "alternative-to-energy", as it ought more properly to be known – is an economic, environmental and socio-political disaster."

@Garde

Johe! Men syntes du da staten gør det særlig god i dag. 900.000 sagesløse mennesker på overførselsindkomst i Danmark, 3 - 400.000 beskæftiget i den offentlige sektor med direkte eller indirekte at passe eller administrerer disse menneskers elendige liv. På alle parametre er alle dårlige ting eksploderet i takt med at den offentlige sektor er tiltaget i omfang.. Flere forbrydere, flere alkoholikere, flere skilsmisser, flere adfærdsvanskelige børn end før velfærdsstaten tog til i omfang... Alle mennesker med ingen eller en ringe uddannelse er overvejende parkeret på passiv forsørgelse og kommer faktuelt aldrig videre i livet.. Hvordan kan man bruge så mange ressourcer og ødelægge så meget for så mange mennesker?

De eneste som har haft gavn af at ødelægge alle disse menneskers liv er en kreds af politiske aktører og meningsdannere som har trukket en sværm af meningsfæller som er havnet i gode offentlige stillinger med gode lønninger, som et stadig mere og mere presset erhvervsliv tvinges til at betale.


Og miljøtiltag som co2-reduktion via ekstrem bekostelige tiltag passer som fod i hose for eliten af social- og miljøbeviste meningsdannere som sider på den absolutte magt når de med lind hånd betaler enorme beløb til luksuriøse og ekstrem bekostelige tiltag som overvejende er nyttesløse, som det danske erhvervsliv som holder alle hjul igang i praksis tvinges til at betale...
delphi 14. januar 2012, 21:16
Jeg må sige, at jeg er helt måløs. Jeg kan kun sige som Winston Churchill engang sagde: "Demokrati er en dårlig styreform, men der findes desværre ingen, der er bedre".

@Jørgen

Det som er mærkelig er at når man nu påpeger ting som er så helt igennem fatalt som feks denne seDer tabes uendelig meget energi fra Silkeborg kraftværk samtidig med at meget af byens varme produceres via kedel hvor gas ene og alene afbrændes for netop at lave varme.. Altså fuldt og helt grotesk.. Men det syntes lige så ikke at vække den helt store harme noget sted.. Derfor: Det er selv processen eller den aktive del af miljøbevægelsen og de aktive meningsdanneres drivkraft som er alt afgørende.. Hvad der bliver gennemført og om det hjælper det er mere eller mindre ligegyldig! Bare der bliver gjort noget og gerne under meget påstyr!

Det er jo grusomt!
miljoegrisen 15. januar 2012, 11:23
Tak for en intressant klumme! Gode tanker.

Jeg syntes nu ikke det kan skade at tage til en demo. Bare det ikke er det eneste man gør. Folkemarchen fx under cop15 var meget effektfuld...

tag dig ikke af benægterne Rasmus!
Deltag aktivt i debatten om artiklen Mens klimaforhandlingerne finder sted ...:

Husk mig

Vurderinger
Du skal være logget ind for at vurdere artiklen 'Mens klimaforhandlingerne finder sted ... (Vincentz' Klumme, december 2011)'.
Meget godt
100%[2 Stemmer]
Godt
0%[Ingen stemmer]
Middel
0%[Ingen stemmer]
Dårligt
0%[Ingen stemmer]
Meget dårligt
0%[Ingen stemmer]

Lignende indhold
Artikler
Om klimaforhandlingerne
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik