Husk mig
▼ Indhold

Forord

Af Rose Maria Laden Holdt
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2009.


IndholdsfortegnelseAkronymer >


Forord
Nærværende masterspeciale er udarbejdet på 10. semester af uddannelsen Environmental Management ved Aalborg Universitet i perioden 1. februar til 11. juni 2009.

Rapporten fokuserer på kommuners indsats for at reducere udslip af drivhusgasser i deres geopolitiske områder. Rapporten præsenterer en evaluering af CO2-beregneren – kommunernes værktøj til at opgøre drivhusgasemissioner og prioritere en indsats for reduktioner heraf. Desuden kobles beregningsmæssige valg bag CO2-beregneren til FN’s principper for CO2-opgørelse med henblik på at forstå hvordan CO2-udslip fra forbrugsvarer kan opgøres. På denne baggrund opstiller rapporten beregningseksempler på emissioner fra vareforbrug i Københavns Kommune. Disse eksempler giver, sammen med erfaringer fra dansk forbrugerorienteret miljøpolitik, anledning til at opstille anbefalinger til kommuner om opgørelse af CO2-udslip fra vareforbrug og muligheder for at øge fokus herpå i klimaindsatsen.

I rapporten henfører kommuner i udgangspunktet til kommuner som geografiske enheder. Er der tale om kommunen som virksomhed, vil det fremgå af konteksten.

CO2-beregneren og værktøjet henfører til CO2-beregneren, lanceret af Klima- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening, med mindre andet er angivet.

Ved almindeligt sprogbrug bruges CO2 som generel betegnelse for drivhusgasser. Ved talværdier er det præciseret, om der alene er tale om gassen CO2, eller der er tale om en omregning af drivhusgasser til CO2-ækvivalenter (CO2-e).

Appendiks 1 og 2 supplerer rapportens analyser og kan derfor findes bagerst i rapporten. Appendiks A, B, C, D, E, F, G, H og I indbefatter transskriberinger af gennemførte interviews samt regneark benyttet i rapportens beregningseksempler. Disse findes på vedlagte CD.

Interviews med centrale aktører for udvikling og brug af CO2-beregneren har muliggjort en ellers uopnåelig viden, og derfor skal der lyde en særlig tak til Anne Mette Benzon og Claus Werner Nielsen fra COWI A/S, Ole-Kenneth Nielsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, Christina Føns fra Kommunernes Landsforening, Anne Larsen fra Klima- og Energiministeriet, Lise Degn fra Thisted Kommune, Bahram Deghan fra Frederikshavn Kommune og Jane Drejer Nielsen fra Københavns Kommune.


Aalborg Universitet, den 11. juni 2009
Rose Maria Laden Nielsen

IndholdsfortegnelseAkronymer >


 0 kommentar(er) · 2722 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Forord:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik