Husk mig
▼ Indhold

Rose Maria Laden Holdt: Kommunernes CO2-beregner i et globalt perspektiv

Speciale ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Environmental Management, Aalborg Universitet, juni 2009

Kommunernes CO2-beregner i et globalt perspektiv

- En analyse af metoderne bag CO2-beregneren og nye metoder til at inkludere vareforbrug


Forfatter: Rose Maria Laden Holdt
Vejleder: Arne Remmen


> Forord
> Akronymer
    1. Indledning
> Del 1
    2. Metoder til vurdering af CO2-beregner
    3. Udviklernes forventninger og erfaringer
    4. Kommuners forventninger og erfaringer
    5. CO2-beregnerens virkemidler
    6. CO2-beregneren: Forventninger, metodisk omfang, planproces og virkemidler
> Del 2
    7. Metoder til vurdering af vareforbrug
    8. Skjult CO2-udledning fra vareforbrug
    9. Rationaler i international klimaforhandling
    10. Konsekvenser ved opgørelsesprincipperne
> Del 3
    11. Metoder til udvikling af anbefalinger
    12. Metodeudvikling for emissioner fra kommuners vareforbrug
    13. Dansk forbrugerorienteret miljøpolitik
    14. Anbefalinger til kommuner
    15. Konklusion
    16. Perspektivering
> Referencer

> Oversigt over appendiks
Projektets Appendiks 1-2 findes i rapporten, mens Appendiks A-I er vedlagt på CD.
    I rapport:
        Appendiks 1: Karakteristik af CO2-beregnerens virkemidler
        Appendiks 2: Beregningsbeskrivelse – CO2 og vareforbrug i København
    På CD:
        Appendiks A: Interviewguide og referat – COWI
        Appendiks B: Interviewguide og referat – KL
        Appendiks C: Interviewguide og referat – DMU
        Appendiks D: Interviewguide og referat – Klima- og Energiministeriet
        Appendiks E: Interviewguide og referat – Københavns Kommune
        Appendiks F: Interviewguide og referat – Frederikshavn Kommune
        Appendiks G: Interviewguide og referat – Thisted Kommune
        Appendiks H: Beregningseksempel – Københavns Kommune
        Appendiks I: Statistik til beregningseksempel

> Samlet pdf-udgave af specialet▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik