Husk mig
▼ Indhold

Australiens helvede


Australiens helvede08-02-2009 18:44
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
http://politiken.dk/udland/article645256.ece

Australien er ramt af de værste skovbrande i 30 år, og den værste hedebølge i 100 år. Op mod 130 frygtes døde som følge af brande.

Det er tragisk, og selv om brande menes at være påsat (var det ikke det der også skete i Grækenland?), kommer der nu garanteret udmeldinger fra BBC, DMI osv., om at "vi kan forvente mere af den slags".... ??
09-02-2009 19:51
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Gælder også en udmelding fra Reuters?? (Snarer en citat fra en "leading Australian climate scientist Kevin Hennessy" ):

( http://www.dar.csiro.au/profile/hennessy.html )

It's very clear, both globally and in Australia, there has been a warming trend since about 1950...In a nutshell we can say the heatwaves and the fires we've seen in Victoria recently maybe partly due to climate change through the contribution of increased temperature.

Going forward, we anticipate there will be continued increases in greenhouse gases and that locks in a certain amount of warming, and in the case of southern Australia further drying, and this will increase the fire weather risk

Sydney University bushfire analyst Professor Mark Adams:

We do not have all the evidence yet to fully explain this day in terms of climate change. However, all the science to date shows that we can expect more extreme weather in the years to come -- that includes hotter days and drier landscapes across southern Australia


http://uk.reuters.com/article/environmentNews/idUKTRE5180MF20090209?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
09-02-2009 20:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis brandene er påsatte, er der vel tale reelt tale om et menneskeskabt problem.
09-02-2009 23:28
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvis brandene er påsatte, er der vel tale reelt tale om et menneskeskabt problem.

No ikke at det er bilerne som antænder brandene? Et stykke papir eller græs på udstødningsrøret og du har en brand.

Urbefolkningen sørgende for at starte brande, med jævne mellemrum, for at de ikke skulle blive så voldsomme. Men i dag samler man alt kvastet fra år til år så man kan spare sammen til den helt store katastrofe.
Redigeret d. 10-02-2009 12:56
10-02-2009 09:52
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
I Danmark advares folk ligeledes mod at køre i f.eks lyng og tørt græs i sommerlandet og ved strandene.

Af miljøhensyn er bilerne nu om dage forsynede med katalysatorer (partikel opsamlere) men disse katalysatorer bliver meget varmere end almindelige udstødningsrør, de udgør en reel antændelses risiko, men mindre der køres på fast banet vej. 4x4 bilerne er jo netop beregnet til at køre i besværligt terræn og ofte tørre områder...

Synderen i Australien hedder Mr. Kata Lysator
10-02-2009 14:59
Christian hof christensen
★☆☆☆☆
(63)
nej det troer jeg ikke men skovbrandene er jo påsatte, så det er kun lidt af den der selv er opstået. Så det er sådanneste en påsat brand og ikke noget der ville kunne kædes sammen med klimaforandringerne

men hedebølgen er så en anden snak det ber en 100 år hendelse,
Redigeret d. 10-02-2009 15:02
10-02-2009 22:12
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Plus den vedvarende tørke:

"Climate Change in Australia" af Bureau of Meteorology and CSIRO. Dr Scott Power from the Bureau of Meteorology (BoM):

Since 1950, most of eastern Australia and south-west Australia have also experienced substantial rainfall declines. Attributing causes to rainfall changes is more difficult but the increase in greenhouse gases is likely to have contributed to the drying in the south-west and is a major suspect in the east


http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071003130920.htm

Australian Dryness Linked To Sea Surface Temperatures (6/6-08)

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080604150228.htm
10-02-2009 22:41
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Australia fires a climate wake-up call: experts (10/2-09)

http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSTRE5191DF20090210?feedType=RSS&feedName=environmentNews

I would compare this current bushfire event to one of the ghosts in Dickens' Christmas Carol that visits Scrooge and showed him what his future would be like if he didn't change his ways

Professor Barry Brook, director of the Research Institute for Climate Change and Sustainability at the University of Adelaide.
14-02-2009 16:47
manse42
★★★☆☆
(633)
global opvarming med 6°C har i geologisk tidsperspektiv altid haft meget våde scenarier til følge. At en række konsensunister påstår det modsatte må stå for deres egen regning. Derfor er det jo fint med tørke og en ukontrollabel ildebrand til overskrifter.

Men at skide et stykke på de tragiske følger en brand har og som kunne være reddet hvis ikke det var fordi der var nogen regler mod rydning af skovområder (som nu alligevel bliver ryddet af branden) og bruge den i alarmismens propaganda er rent ud sagt smagløs...

Hvem skal vække hvem?????

The recent fires in Australia and the loss of life and property were apparently compounded by a draconian policy that prevented people who lived in the fire threat zones from cutting trees and brush near their properties. We witnessed something equally tragic in
Lake Tahoe fire in 2007, owing to similar eco driven government stupidity forcing heavy handed policies there. Residents couldn't get permits to cut down brush and trees, the result was a firestorm of catastrophic proportions.


http://www.smh.com.au/national/fined-for-illegal-clearing-family-now-feel-vindicated-20090212-85bd.html

http://wattsupwiththat.com/2009/02/11/weve-lost-two-people-in-my-family-because-you-dickheads-wont-cut-trees-down/
Redigeret d. 14-02-2009 16:54
17-02-2009 17:11
kfl
★★★★★
(2167)
Der er udkomment en artikel på Realclimate, der omhandler brandene i Australien:

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/02/bushfires-and-climate/

Man har over tid iagttaget et voksende Forest Fire Danger
index (FFDI) - dog med store variationer.

Fra Realclimate har jeg klippet følgedne citat:

Of course, the impacts of anthropogenic climate change on bushfires in southeast Australia or elsewhere in the world are not new or unexpected. In 2007, the IPCC Fourth Assessment Report WGII chapter "Australia and New Zealand" concluded

An increase in fire danger in Australia is likely to be associated with a reduced interval between fires, increased fire intensity, a decrease in fire extinguishments and faster fire spread. In south-east Australia, the frequency of very high and extreme fire danger days is likely to rise 4-25% by 2020 and 15-70% by 2050.


Det er altså, ifølge dette citat forventeligt pga. den globale opvarmning, at noget, som vi har set, sker.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 17-02-2009 17:19
25-02-2009 23:54
Kosmos
★★★★★
(5374)
Det er altså, ifølge dette citat forventeligt pga. den globale opvarmning, at noget, som vi har set, sker.

- og dog? Se dette.
26-02-2009 17:07
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg ha klippet følgende citat

Dr. Pielke quoted the Belgian center: "Indeed, justifying the upward trend in hydro-meteorological disaster occurrence and impacts essentially through climate change would be misleading. Climate change is probably an actor in this increase but not the major one — even if its impact on the figures will likely become more evident in the future.


fra
http://dotearth.blogs.nytimes.com/2009/02/23/gore-pulls-slide-of-disaster-trends/

Jeg har arbejdet indenfor skadegenforsikring i mange år. Det er almindelig kendt, at tilvæksten i antal og omfang af naturkatastroferne er et sammenspil mellem de øgede værdikoncentrationer, befolkningstætheder og den globale opvarmning. Det er umidelbart svært, at adskille disse 3 faktorer.

Det er åbenbart, at der vil være en voksende tendens i f.eks. antal skovbrande som følge af den globale opvarmning. Imidlertid må man huske på, at dette ikke er et bevis for den globale opvarmning, men en konsekvens heraf.

Oversvømmelser i forbindelse med store floder skyldes, dels at man har ændret og bygget tættere på floderne og dels den globale opvarmning. Der er svær at adskille disse faktorer. osv

Se følgende graf over udviklingen i naturkatastrofer.

http://graphics8.nytimes.com/images/2009/02/23/science/earth/CREDdisasters900.jpg

Problemet med de statistikker Swiss R og Munich Re udarbejder over naturkatastrofer er , at der sker ændringer i definitionernerne over tid. Nogle skader tælles dobbelt med, medens andre glemmes, nogle gange er det kun de skader, der er rapporteret til forsikringsselskaber, der er talt med osv.

Der er et paradox i de omtalte statistiker, nemlig at der næsten ingen skader er fra det afrikanske kontinent. Dette kan ikke tolkes som om at Africa er et område uden naturkatastrofer, men kun at der ikke er store værdikoncentrationer tilstede i Africa.

Opgørelsen af naturkatastrofer vil fortsat vise en stigende tendense på grund af de omtalte faktorer.

Hvis Al Gore har brugt disse statistkker ukritisk og ikke givet de angivne forbehold er det naturligvis en fejl. Jeg har hverken set eller læst Al Gores film eller bog. Derfor kan jeg ikke tage stilling til hvad han har formidlet.

Er der noget der har et link til hans foredrag eller bog, hvor disse statistikker omtales ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 26-02-2009 17:30
26-02-2009 18:41
Kosmos
★★★★★
(5374)
Er der noget der har et link til hans foredrag eller bog, hvor disse statistikker omtales ?

- der er et link i denne artikel (ca. 5 linier oven for grafen).
27-02-2009 12:30
Jakob
★★★★★
(9319)
 
Såfremt den globale opvarmning giver mere varme, sol eller tørke, så kan den naturligvis også være med til at øge risikoen for alvorlige brande.

Det kan være et udstødningsrør eller en anden genstand, der bliver varmere end den ellers ville have været, og det kan være det græs, der rammer den, som er mere tørt og brandbart end tidligere osv.

Det kan være et stykke glas, der ligger og virker som brandglas i kraft af mere sol, og det kan være noget, der selvantænder i kraft af højere temperatur.

Der skal være ilt, varme og brandbart materiale til stede, før en brand kan startes.
De to sidste faktorer vil givet blive forstærket af global opvarmning, mens virkningen af den større mængde iltfortrængende CO2 i luften vil være nærmest uden betydning for arnestedets opståen og udvikling.

Der vil nok umådelig sjældent kunne føres et sikkert bevis for, at global opvarmning er hovedårsag til en brand.
Men at global opvarmning i visse situationer øger risikoen for større katastrofebrande og derfor kræver større beredskab, det kan der i en sund brandinspektørs øjne næppe være nogensomhelst tvivl om.
Der skal nok altid være et ekstra beredskab, når der er tørke, men global opvarmning kan betyde, at spidsbelastningerne bliver en lille smule større, og det kan i en sådan situation være ganske fatalt, hvis beredskabet ikke slår til.
Det kan være en dæmning, der bryder sammen, fordi der lige mangler den sidste lille forstærkning.
Og når vi taler brand, så er tiden nærmest altafgørende, og bare en enkelt brandgruppes forsinkelse kan på få minutter bringe en lille brand ud af kontrol, så den pludselig kræver en langt større styrke at bekæmpe, og er der lidt vind og tørke, så kan den også finde på at springe meget hurtigt.


Når man har hjulpet Australien, så mener jeg godt, at den forfærdelige ulykke med rimelighed kan give stof til eftertanke i Danmark.

Har vi et tilstrækkeligt beredskab..?
Hvordan er det egentlig med brandbælter i de danske statsskove, bør de være flere, bredere og mere egnede til brandkøretøjer..?
Har vi køretøjer og folk nok til at bekæmpe større markbrande..?
osv.. 
27-02-2009 15:11
kfl
★★★★★
(2167)
@Jakob

Du skriver:

Når man har hjulpet Australien, så mener jeg godt, at den forfærdelige ulykke med rimelighed kan give stof til eftertanke i Danmark.

Har vi et tilstrækkeligt beredskab..?
Hvordan er det egentlig med brandbælter i de danske statsskove, bør de være flere, bredere og mere egnede til brandkøretøjer..?
Har vi køretøjer og folk nok til at bekæmpe større markbrande..?
osv..


Du rammer præcis med disse spørgsmål.

Jeg mener, at man burde igangesætte en vurdering af muligheden for store skovbrande i Danmark ! Antag f.eks. vi har haft en langvarig tørke. Hvad er så worst case med hensyn til antal dødsfald blandt mennesker, blandt dyr ? Hvor stort et areal kan brænde ? Hvor mange huse kan brænde ? Hvad er de økonomsike tab ?

Muligvis findes en sådan vurdering allerede. Er der nogen der har kendskab til en sådan vurdering ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 27-02-2009 15:16
27-02-2009 22:56
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Jeg mener, at man burde igangesætte en vurdering af muligheden for store skovbrande i Danmark ! Antag f.eks. vi har haft en langvarig tørke. Hvad er så worst case med hensyn til antal dødsfald blandt mennesker, blandt dyr ? Hvor stort et areal kan brænde ? Hvor mange huse kan brænde ? Hvad er de økonomsike tab ?

Muligvis findes en sådan vurdering allerede. Er der nogen der har kendskab til en sådan vurdering ?


Jeg talte en gang med en forstmand om problemet. Men de arter vi har i Danmark er generelt ikke arter som skaber skovbrænde. En undtagelse er klitfyr. Det er mest sommerhuse som er truet.
02-03-2009 16:37
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Johhh........
....... er det ikke også på tide vi får lavet en undersøgelse med behørige dommedagsvarlser og panikresultater af truslen fra en tsunami? Får etableret et varslingssystem og ikke mindst en evakueringsplan for hele vestjylland og vendsyssel? Når man tænker på at der er gået flere år siden vi fik demonstreret hvor store ødelæggelser en tsunami kan forårsage kan vi kun ryste på hovedet, rulle med øjnene og prise os lykkelige over det ikke er gået galt imens vi har siddet med hænderne i skødet!!!! Men vi har været heldige og vi kan stadig nå det og vi bør helt sikkert arbejde på at forstå hvad vi kan gøre – det kan kun gå for langsomt!! Dertil skal vi heller ikke glemme at netop vestjylland er hjemsted for en del sjældne fugle samt den brunspættede chokoladefrø og blyantspidsmusen. De skal jo også reddes og vi bør derfor give os i kast med at etablere et område der er passende for dem et andet sted. Sikkert på vestkysten af Sjælland – måske ved Kalundborg hvilket så vil kræve lukning af Vognmandsruten men det er jo fint og bare et bonus rent miljømæssigt når man tænker på hvor meget de færger forurener. Allerede nu inden vi får kastet os over udarbejdelse af risiko- og konsekvensanalyse bør vi gå igang med at få kysten på vestsjælland til at indeholde lidt vadehav, lidt marsk og nogle store brede strande. Overvejer vi den stigende arbejdsløshed er det også fint, at vi på den måde kan stimulere økonomien og skabe et par jobs når vi skal have gravet 50-100 km af kysten op. Nøjes vi med skovle istedet for gravemaskiner udleder vi også mindre CO2 og det tager længere tid hvilket er godt mht. jobs.!!!!!!

Se.... så simpelt kan løsninger på diverse kriser sammentænkes. Med et visionært og ikke mindst absolut nødvendigt projekt der kan redde menneskeliv og endnu mere vigtigt evt. redde flere fuglearters tilstedeværelse i Danmark. At det bliver dyrt kan ikke benægtes men beskyttelse af naturen er absolut mere væsentligt og vigtigt end folks overforbrug. Vi bør derfor ikke lade os stoppe af de onde kapitalistsvin der jo ikke er andet end egoister der ikke kan indse den fare vestjylland befinder sig i!!! Derudover er det sund logik at det helt sikkert kan betale sig – det er udelukkende et spørgsmål om hvor meget man sætter pris på naturen!!!
Men vi må handle nu!!! Såvel mht. skovsikring som tsunami-evakueringsplan. Nu!! – før det er for sent!!!!
###.....................----------:::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¤¤¤ = noget

Lidt mere alvorligt. Tager jeg fejl hvis jeg påstår der har gået bare en smule tørke forud for de nylige skovbrande i Australien??? Tager jeg fejl hvis jeg påstår det er en væsentligt forklaringsfaktor i hvorfor det gik så galt som det gjorde??? Dertil noget med at mindst den ene brand var påsat?? Samt hvist nok noget med dårlig vedligehold af brandbælter og generelt dårlig forrestmanagement?

Dertil nogle yderligere betragtninger. For det første er situationen i Dk noget helt andet. Vi har ikke lignende kæmpe skov-arealer. Vi har Ingen tørke og vi har ikke lige så brændbare træarter.

Global Opvarmning er jo ikke så simpelt at det skal tages bogstavligt. Vi ved alle at i løbet af de seneste 100 år er det nogle steder blevet køligere, uforandret andre steder og endeligt ikke mindst varmere en del steder. I DK er det jvf. DMI blevet omkring 1,2 grad varmere siden 1874 målt ved trendlinie. Ved 30-års gennemsnits var temperaturen i 1874-1903 lig med 7,3 C og i 1978-2007 lig med 8,2. Så jo det er blevet varmere i DK. Men svært at forestille sig hele DK er en stor brandfælde som resultat af disse temperaturstigninger. Specielt når vi ser på en anden lille detalje. Der er mere nedbør nu end for 130 år siden hvilket jo ikke ligefrem tyder på tørkeforhold der kan underbygge brandbombe teorien. Se grafen nedenfor for udvikling og trend i mm per år. Klima-normal (30 år) for 1874-1903 var 636 mm årligt og for 1978-2007 var den 749 mm.


Mht. Australien har de oplevet noget lignende tidligere. Ash-Wednesday i 1983 var ligeledes en kæmpe brand – men den kom jo forud for "den eksplosive temperatur-udvikling" i nyere tid. Kan det virkeligt passe store skovbrande kan forekomme uagtet hypoteser/fakta om global opvarmning???
Skruer vi tiden tilbage til januar 1939 var der såmænd også en af de store brande. Eller rettere DEN store brand. Hele 2 millioner hektar – eller rundt regnet fire gange så meget som den nuværende - brændte ned.
De store forskelle ligger i den materialle skade og antallet af menneskeliv tabt og berørt. Disse er stigende som en helt automatisk konsekvens af økonomisk som befolkningsmæssig vækst.
1939: over 2 million hektar, 71 døde.
1983: 520.000 hektar, 75 døde, 2676 sårede.
2009: 450.000 hektar 210 døde, 500+ sårede. (foreløbigt)

Læs mere hos wikipedia:
Black Friday 1939
Ash Wednesday 1983
2009
Samt hos staten Victoria, Department of Sustainability and Environment:
Black Friday 1939
De udgiver dertil også rapporter og analyser af skovbrande og fra deres oversigt over perioden 1976-96 er hentet nedenstående figur.

For de 20 år var der 11676 skovbrande der samlet brændte 2,3 million hektar ned.

Hele rapporten her


Skovbrande i Australien er dermed hverken noget nyt eller sjældent. Tværtimod.
Den helt helt helt afgørende forskel fra tidligere tiders voldsomme brande i Australien er uden sammenligning mediernes opmærksomhed. Deres vilje og mulighed til at vise dramatiske og sørgelige billeder og optagelser fra Australien leverer et indtryk af katastrofe i aldrig før set omfang. Det skal så kobles med dele af mediernes (hvis ikke alle medierne?) mere eller mindre bevidste behov for overdramatisering og brug af retorik der chokerer mere end den informerer.

Selv oplevede jeg den del i år 2000 hvor jeg boede på den græske ø Samos. Her udbrød der i løbet af sommeren (Juli vist nok) kraftige skovbrande der kørte fra side til side af øen som vinden skiftede retning. 15-20% af arealet på øen der er på størrelse med Bornholm brændte af den sommer. Det tog 6 dage fra brandene startede til de var slukket og ingen menneskeliv gik tabt. Det afholdt dog ikke medierne i Danmark fra at gå i selvsving. Jeg kunne således opleve min familie ringe til mig på brandens 3. dag fordi de netop havde hørt i morgenens radioavis at øen var under evakuering. Da sad jeg på en cafe og drak morgenkaffe og kunne se charterfly lande med friske kuld af turister. Evakuering.... nahhh. Senere samme dag snakkede jeg med en journalist (vistnok fra Politiken) der ville høre hvordan det gik dernede. Ikke så slemt, man kan se skæret om aftenen mod himlen, tydelige røgsøjler, brandfly og helikoptere flyver rundt o.lign. battede ikke rigtigt hos hende. Hun spurgte så om der var aske i luften? Jeg svarede noget i retning af: "Nej - Eller rettere, jo en smule. Man kan smage og lugte det i luften når man er i vindretningen fra branden og de biler der ikke har kørt de seneste par dage har et tyndt lag fint aske på sig." Dagen efter blev det til en notits i avisen om at det var som under et vulkanudbrud med luften fyldt med aske der lagde sig som et fint tæppe over alting.... Jo, jo. Man kan tolke meget og siden jeg uforvarende blev kilde til vulkanudbrudslignende tilstande og hørte via de danske medier øen var under evakuering har jeg tolket journalisters beskrivelse af virkligheden med mere end et kilo salt. (Som notits holdt evakueringshistorien kun i 2-3 radioaviser indtil nok havde fortalt dem om fejlagtigheden.)


For at vende tilbage til udganspunktet om de australske brande. Årsagerne til brandene er stadigt delvist uklare og jvf. de australske myndigheder kan der gå flere måneder før man finder ud af hvor mange af brandene der var påsatte og hvad der helt præcist foregik. Det har vel lidt at sige mht. hvor meget vi skal gå i panik i DK lige nu. Baggrundsviden er vel værd at vente på?

Afslutningsvist hvis det nu skulle komme dertil vil jeg finde det dybt usmageligt at misbruge en menneskelig tragedie til med panik- og katastroferetorik at indikere noget lignende kan ske i DK. Specielt hvis det er uden nogen som helst argumentation, reflektion eller indsamling af hjemlige data. Et sådanne misbrug ville være mangel på respekt for de mange døde, tilskadekommende og de endnu flere der har mistet deres hjem og personlige ejendele. Håber ikke vi ser den slags fablerier.....
02-03-2009 17:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Mikkel

Et godt, sobert og afvejet indlæg!

Men din analytiske evne er altså ikke helt i top:

Johhh........
....... er det ikke også på tide vi får lavet en undersøgelse med behørige dommedagsvarlser og panikresultater af truslen fra en tsunami? Får etableret et varslingssystem og ikke mindst en evakueringsplan for hele vestjylland og vendsyssel? Når man tænker på at der er gået flere år siden vi fik demonstreret hvor store ødelæggelser en tsunami kan forårsage kan vi kun ryste på hovedet, rulle med øjnene og prise os lykkelige over det ikke er gået galt imens vi har siddet med hænderne i skødet!!!! Men vi har været heldige og vi kan stadig nå det og vi bør helt sikkert arbejde på at forstå hvad vi kan gøre – det kan kun gå for langsomt!! Dertil skal vi heller ikke glemme at netop vestjylland er hjemsted for en del sjældne fugle samt den brunspættede chokoladefrø og blyantspidsmusen. De skal jo også reddes og vi bør derfor give os i kast med at etablere et område der er passende for dem et andet sted. Sikkert på vestkysten af Sjælland – måske ved Kalundborg hvilket så vil kræve lukning af Vognmandsruten men det er jo fint og bare et bonus rent miljømæssigt når man tænker på hvor meget de færger forurener. Allerede nu inden vi får kastet os over udarbejdelse af risiko- og konsekvensanalyse bør vi gå igang med at få kysten på vestsjælland til at indeholde lidt vadehav, lidt marsk og nogle store brede strande. Overvejer vi den stigende arbejdsløshed er det også fint, at vi på den måde kan stimulere økonomien og skabe et par jobs når vi skal have gravet 50-100 km af kysten op. Nøjes vi med skovle istedet for gravemaskiner udleder vi også mindre CO2 og det tager længere tid hvilket er godt mht. jobs.!!!!!!

Se.... så simpelt kan løsninger på diverse kriser sammentænkes. Med et visionært og ikke mindst absolut nødvendigt projekt der kan redde menneskeliv og endnu mere vigtigt evt. redde flere fuglearters tilstedeværelse i Danmark. At det bliver dyrt kan ikke benægtes men beskyttelse af naturen er absolut mere væsentligt og vigtigt end folks overforbrug. Vi bør derfor ikke lade os stoppe af de onde kapitalistsvin der jo ikke er andet end egoister der ikke kan indse den fare vestjylland befinder sig i!!! Derudover er det sund logik at det helt sikkert kan betale sig – det er udelukkende et spørgsmål om hvor meget man sætter pris på naturen!!!
Men vi må handle nu!!! Såvel mht. skovsikring som tsunami-evakueringsplan. Nu!! – før det er for sent!!!!
###.....................----------:::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¤¤¤ = noget


Hvor er det tiltag måske! som faktuelt øger brandfaren eller ødelægger fuglelivet totalt og hvor chancen for at det virkelig går galt når så branden faktuelt er i gang hvor er det tiltag til millioner. Eller hvor er det tiltag som totalt udsletter alt dyre liv på hele vestkysten som vanvittige og kyniske aktører i ly af pressehysteri igangsætter. Aktører som kun har et ønske: at skabe så meget hysteri uanset de omkostninger som natur og økonomi må lide under.

Mikkel R du er altså ved at falde a' på den.
Redigeret d. 02-03-2009 17:40
02-03-2009 17:55
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Delphi

Nej jeg har heller aldrig pralet af mine analytiske evner... eller evner i det hele taget.

Men du misforstår virkeligt pointen her. Blot fordi vi nu skal nedsætte en kommission der skal vurdere hvor mange meter brandslange (og af hvilken type) vi skal bruge hvis en 1/5 del af Danmark brænder mener jeg virkeligt ikke du kan ignorere hvordan vi helt og aldeles har fejlet i at overveje hvad vi gør ved tsunami-truslen. En dybt uansvarlig holdning du giver udtryk for.

Dertil har du slet ikke overvejet synergieffekterne..... Hvis først vi etablerer et naturområde ved Kalundborg og 50 km ned af kysten er det jo brugbart hvad enten der er skovbrand eller tsunami der truer fugleliv, chokoladefrø og spidsmus.
Det må du nok kunne se.....


Men mht. det du snakker om er svaret selvsagt at vi skal opdyrke masser af skov så vi ikke mister lige så meget relativt når katastrofen kommer. Dertil skal vi bare lade den passe sig selv - sådan helt naturligt. Anmassen med bulldozer og andet pjat en gang om året for at etablere brandbælter vil kun forstyrre det lokale dyreliv med potentielt katastrofale følgevirkninger for biodiversiteten og dermed sandsynligheden for at finde en kur mod kræft.
Dertil selvsagt for sommerhusområder skal de da nægtes at fælde træer omkring deres huse. Er de ikke klar over at fuglende skal benytte grenene til at bygge reder i? Hvordan kan de prioritere deres ret til et sommerhus over fuglenes ret til et sted at bygge reder. Og de overvejer slet ikke hvordan man kan få fuglefløjt lige uden for vinduet hvis blot vi lader skoven komme helt hen til bebyggelserne. Kan der være en mere charmerende måde at vågne på end ved fuglefløjt?? Tør slet ikke udtale mig om den helt sikkert positive effekt fuglefløjt tættere ved soveværelserne vil have på folkesygdomme som depression. Kun positive synergieffekter i syne.

Hjalp det


Mvh
Mikkel
RE: Mikkel R02-03-2009 18:05
kfl
★★★★★
(2167)
Mikkel R

Jeg syntes nok, at du er i det polemisk hjørne i dag i hvert fald i første del af dit lange indlæg. Jeg har citeret de sidste linier af dit indlæg:

Afslutningsvist hvis det nu skulle komme dertil vil jeg finde det dybt usmageligt at misbruge en menneskelig tragedie til med panik- og katastroferetorik at indikere noget lignende kan ske i DK. Specielt hvis det er uden nogen som helst argumentation, reflektion eller indsamling af hjemlige data. Et sådanne misbrug ville være mangel på respekt for de mange døde, tilskadekommende og de endnu flere der har mistet deres hjem og personlige ejendele. Håber ikke vi ser den slags fablerier.....


Jeg har tidligere henvist til, at man forventer et forøget antal skovbrande i Australien bl.a. på grund af den globale opvarmning. Jeg har efterlyst en tilsvarende vurdering for Danmark. Dette betyder både en dataindsamling og en opbygning af modeller over hyppigheder og for udbredelse af skovbrande i Danmark og hvad worst case er. Det kan være tale om liv eller død for en række mennesker og dyr.

Forsikringsselskaberne vil være mere end interesseet i dette, idet man frygter disse konflagrationer, dvs store flad brande, som man bl.a. kender fra USA, Australien, Sydeuropa etc. Ved en omfattende tørke vil der være kumul mellem flere individuelle ricisi. Det er det man er bange for i brandforsikringsselskabrne.

Jeg syntes du har overreageret følelsesmæssigt.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
02-03-2009 18:10
Kosmos
★★★★★
(5374)
Hjalp det?

- ganske afgjort; men du burde nok yderligere specifikt have fremhævet fornøden henyntagen til flagermus, et forhold, som EU lægger betydelig vægt på. Men heldigvis er Kalundborg Kommune fuldt opmærksom på sagen!


Men også ganske almindelige husejere skal i fremtiden fare frem med betydelig varsomhed!
Redigeret d. 02-03-2009 18:19
02-03-2009 18:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Mikkel

Nåhe ja! Nu kan jeg god se det. Sådan lidt i sammenfald med møllerne: Nu er møllestrøm overvejende ubrugelig og det koster kassen at udtage den møllestrøm og smide den væk, helt konkret 1700 kr/mwh skal mølleproduktion betale for at komme af med strøm når den er ubrugelig fra og med 1/8.

Hvad gør man så i forbindelse med den lige gennemførte omlægning af skatter, afgifter mm. Jo! Man lægger da mere afgift på strøm så ingen bruger denne møllestrøm og mere strøm kan udtages og kasseres eller møller kan stå bum stille.

Netop det er jo smart for nu bliver det endnu dyrere at drive fremtidige mølleparker, fordi igen bruger denne møllestrøm.

Altså skatte, afgiftssystemer og den overordnede politik i det hele taget bruger nogle krampagtige værktøjer for at reducerer co2-udledningen aldeles minimalt og hertil skraber maksimale pengebeløb ind i statskassen som kan investeres i de symbolprojekter som folkehysteriet kræver: altså mølleparker hvor strømmen er ubrugelig og en økonomisk belastning for samfundsøkonomien.

I stedet for at indrette afgifter og afregningssystemer så befolkningen faktuelt forbrugte denne møllestrøm og erstattede co2 udledende energiproduktion så den samlede samfundsøkonomi var i orden. Men nej!
02-03-2009 18:41
Jakob
★★★★★
(9319)
 kfl skrev:
Jeg mener, at man burde igangesætte en vurdering af muligheden for store skovbrande i Danmark ! Antag f.eks. vi har haft en langvarig tørke. Hvad er så worst case med hensyn til antal dødsfald blandt mennesker, blandt dyr ? Hvor stort et areal kan brænde ? Hvor mange huse kan brænde ? Hvad er de økonomsike tab ?

Muligvis findes en sådan vurdering allerede. Er der nogen der har kendskab til en sådan vurdering ?Hvis den findes og indebærer noget alvorligt, så er den nok klassificeret.

Men der er uden tvivl overvejet og forberedt mange forskellige scenarier.
Spørgsmålet vil bare altid være, om det er tilstrækkeligt.
Min fornemmelse i forbindelse med brand er nok, at vi både mangler noget småt og hurtigt, og noget til det helt store.
Man kan måske også være lidt bekymret for, om det lokale engagement er tilstrækkeligt organiseret.

Men det er en temmelig stor opgave, hvis man skal gå beredskabet efter i sømmene.

http://www.brs.dk/folder/index.htm
http://www.brs.dk/folder/nsr2007/index.htm

http://www.brs.dk/indhold.htm
http://www.brs.dk/diverse/klare_m%C3%A5l.htm


 
RE: Im so hot!!!!03-03-2009 11:00
lea
☆☆☆☆☆
(6)
hej, jeg synes at man skal hjælpe dem i australien....!!!!
Jeg skal lave et projekt om det australiske helvede. og vil gerne havde nogle af jeres meninger om ildebranden. det kunne f.eks. være om hvad i synes man skal gøre ved det! om hvordan man kan stoppe dem, og mere.....
please help me!!!!
TAK FOR ALT.. og for at i ville læse denne citat(om hjælp)
03-03-2009 15:04
Jakob
★★★★★
(9319)
 @lea

Handler dit projekt om, hvorvidt klimaforandringer er årsag til brandene eller ej..?

Det er lidt vildt at tænke på, at vi kan hjælpe med at forebygge flere brande i Australien ved at investere i flere vindmøller i Danmark og resten af verden.
Flere vindmøller giver mindre behov for at afbrænde fossilt brændsel og dermed dannes der mindre CO2-drivhusgas, og derved bliver jorden i Australien svalere og mindre brandfarlig.

Pøj pøj med projektet.  

manse42 skrev:
Lea Jeg synes du skal tage købe dig en billet og flyve derned med en våd klud så du selv kan slukke ilden. Du kan eventuelt væde kluden med "urin og andre tisarter" som tilsyneladende har din store interesse ifølge din profil


Pas nu på.... - om 24 timer kan profilen være ændret til "Overlæge på Seruminstituttet med speciale i urinprøver" .... - Men dit indlæg vil til den tid være låst og kan ikke mere ændres.
 
03-03-2009 19:55
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
lea skrev:
hej, jeg synes at man skal hjælpe dem i australien....!!!!
Jeg skal lave et projekt om det australiske helvede. og vil gerne havde nogle af jeres meninger om ildebranden. det kunne f.eks. være om hvad i synes man skal gøre ved det! om hvordan man kan stoppe dem, og mere.....

Man skal nok lave et system med årlige afbrændinger i den mest fugtige periode.
04-03-2009 11:38
manse42
★★★☆☆
(633)
Frisk fra blog-pressen
http://www.warwickhughes.com/blog/?p=201

med et i mente ser det ikke ud til at der overhovedet er noget der kan kæde opvarmning og skovebrandene sammen.

Måske skulle man se på regnvejrsdata?
06-03-2009 10:10
manse42
★★★☆☆
(633)
@lea
godt ord igen...
Indledningsvis vil jeg sige om mig selv, at jeg er meget økologisk bevidst. Vi ejer ikke bil selvom vi kunne have to og er meget sparsommelige med varme og vandforbrug. Det er altid godt at spare på energien og passe på naturen.
Men det skal ikke koste menneskeliv.
Hvis du ser på mit indlæg i starten af denne tråden kan du se at jeg henviser til to artikler. Den engelske tekst jeg citerer bliver oversat til følgende:
Den seneste brand i Australien og tab af liv og ejendom blev tilsyneladende forværret af en meget streng politik, som forhindrede folk, der boede i brand trussel zoner fra fældning af træer og buskads i nærheden af deres ejendomme. Vi er vidne til noget lige så tragiske i Lake Tahoe brand i 2007, på grund af en lignende øko drevne dumhede af regeringen, resolut håndhævede regler. Beboere kunne ikke få tilladelse til at rydde buskads og træer, resultatet var en skovbrand af katastrofal omfang.


I dagspressen er disse brande blevet til et symbol på den menneskeskabte globale opvarmning, men data og forskning viser, at de to ting IKKE kan kobles sammen.

Så hvis du vil hjælpe, er det at gøre opmærksom på at regler er dumme når de koster menneskeliv, uanset hvor godt ment det var at lave dem.

-manse42
09-03-2009 22:12
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej kfl

Et lidt forsinket svar - havde misset dit indlæg i tråden. Beklager.

Jeg syntes nok, at du er i det polemisk hjørne i dag i hvert fald i første del af dit lange indlæg. Jeg har citeret de sidste linier af dit indlæg:

Beklager. Var et udslag af Kirkegaards tanker om brug af ironien som argument. Måske ubehjælpeligt og fejlslagent. Absolut karrikeret og overdrevet, det vedgår jeg og jeg regner da heller ikke med nogen tager det bogstavligt. Skulle der være nogen tvivl vil jeg da gerne understrege det var rent ironisk ment.

Afslutningsvist hvis det nu skulle komme dertil vil jeg finde det dybt usmageligt at misbruge en menneskelig tragedie til med panik- og katastroferetorik at indikere noget lignende kan ske i DK. Specielt hvis det er uden nogen som helst argumentation, reflektion eller indsamling af hjemlige data. Et sådanne misbrug ville være mangel på respekt for de mange døde, tilskadekommende og de endnu flere der har mistet deres hjem og personlige ejendele. Håber ikke vi ser den slags fablerier.....


Du glemte denne lille smiley

Igen var der en retorik lånt fra alarmisme udfra tankerne om værdien af ironi i argumentation. Det skulle smileyen gerne være med til at illustrere men fair nok netter er ikke det letteste medie at være humoristisk på. Var dog også med en snert af oprigtighed. Mener absolut ikke vi skal til at gå i panik/bekymre os over faren for kæmpe skovbrande i DK – men er da frisk på at se data der kan overbevise mig om andet. Egentligt bare det jeg gerne ville have. At begrundelsen skulle ligge i andet end "omsorg", "forsigtighedsprincip" og "hvad nu hvis".


Jeg har tidligere henvist til, at man forventer et forøget antal skovbrande i Australien bl.a. på grund af den globale opvarmning. Jeg har efterlyst en tilsvarende vurdering for Danmark. Dette betyder både en dataindsamling og en opbygning af modeller over hyppigheder og for udbredelse af skovbrande i Danmark og hvad worst case er. Det kan være tale om liv eller død for en række mennesker og dyr.


Vil ikke gøre mig til ekspert i Australske forhold men en af mine pointer er jo man ikke kan generalisere fra et sted i verden til et andet uden det mindste argument for sammenfald. Det var den ironiske besked mht. Sunami-historien. I det hele taget et alment argument omkring værdien af generaliseringer. Det være sig statistisk som rationelt underbygget og jeg er ikke i tvivl om du udemærket er klar over hvad jeg mener kva din baggrund
Forsikringsselskaberne vil være mere end interesseet i dette, idet man frygter disse konflagrationer, dvs store flad brande, som man bl.a. kender fra USA, Australien, Sydeuropa etc. Ved en omfattende tørke vil der være kumul mellem flere individuelle ricisi. Det er det man er bange for i brandforsikringsselskabrne.


Ja. Men nu har vi jo netop ikke omfattende tørke forhold i DK vel? I det mindste gjorde jeg mig ulejligheden at samle relevant data for temperatur og nedbør for DK så hele mit forrige indlæg du refererer til var jo ikke udelukkende ironiseren over skræmmebilleder. Du (og andre) har tilgengæld stadig tilgode at løfte argumentationsbyrden bare en smule for at der er rationel substans i det nødvendige at gøre mere end vi gør i DK. Som minimum et stykke arbejde for at finde ud af hvad vi egentligt gør og hvordan problemet omkring skovbrande historisk har set ud i DK.

Dertil hvis forsikringsselskaberne kan se værdi i dette kan de passende udarbejde en sådan analyse. Hvad der er af værdi for private selskaber skal ikke tørres af på fællesskabet med mindre det er strengt nødvendigt. Eftersom jeg ikke kan se den overhængende fare lige nu og her er der rigeligt tid til at de får taget sig sammen til i samarbejde eller hver for sig at vurdere ricisi og potentiale. Vil de ikke bruge midler på det er de heller ikke reelt "bange i brandforsikringsselskaberne". Kan endda ske i samarbejde med offentlig forskning f.eks. via en erhvervs-phd eller lign..

Jeg syntes du har overreageret følelsesmæssigt.

Det beklager jeg. Vil gerne vedgå jeg måske skruede lidt kraftigt på den ironiske knap og skal nok skrue ned for fremtiden. Beklager som sagt.

Tilbage til lidt mere data omkring skovbrande. Danmark er som bekendt medlem af EU. Herunder har man startet EFFIS, European Forest Fire Information System . De har sammen med det Fælles Forskningscenter (Joint Research Center) i EU ansvar for årligt at udarbejde data for forekomsten af skovbrande. Dertil at indsamle nøgledata om risiko for brand samt i sommhalvåret dagligt at oplyse om forventede risici i de enkelte områder.
Deltagelse er frivillig for medlamslandene og Danmark har her valgt at holde sig udenfor. Kanske pga. det ikke er et stort problem i DK?
Anyways de udgiver lidt forskelligt materiale af alt det de ved og her har jeg sammensat lidt data fra deres 2007 rapport der kan hentes på det forgående link til hjemmesiden.
Her fra de 5 sydlige lande i EU med de største problemer omkring skovbrand.

Ikke umiddelbart de helt åbenlyse alarmerende trends.

Som mere nærliggende proxy for situationen i DK kan vi se på Sverige som der er data for de seneste 10 års tid. Godt nok har de en del mere skov end vi har her i DK men rent klimamæssigt er udviklingen nok mere ensartet.Igen ser jeg ikke det store alarmerende signal i data omend perioden heller ikke ligefrem er lang nok til at drage nogle hårde konklusioner.

For DK har jeg ikke rigtigt kunne finde det store men dog en smule. Jvf. miljøstyrelsen var 1992 det værste år hvor 300 ha gik op i røg.
Ellers er redningsberedskabet påbegyndt en statistikbank der dog kun har data for de sidste par år. Mon ikke de har data længere tilbage men det blot er et spørgsmål om det endnu ikke er blevet kodificeret i en offentlig database.

Men som sagt mener jeg argumentationsbyrden pålægger folk der vil påråbe at det er et stort og stigende problem i DK at fremlægge former for data der understøtte den betragtning.


Hvad mener du??
09-03-2009 22:54
kfl
★★★★★
(2167)
Mikkel R skrev:
Hej kfl

EtMen som sagt mener jeg argumentationsbyrden pålægger folk der vil påråbe at det er et stort og stigende problem i DK at fremlægge former for data der understøtte den betragtning.


Hvad mener du??


Jeg har ikke råbt op om, at det er et stort problem i Damark lige nu, men at der måske kan ligge et problem nogle år ude i fremtiden. Derfor bør man i det mindste foretage et analysearbejde i Danmark for at finde ud af, hvor stort problemt evt. kan blive.

Worst case er det på skadeudgift på 1, 2 eller 3 mia. kr. og på antal dræbte 5 , 10 ,20, 100 ?

Forestil dig en måned med tørke , høj emperatur og uden regn. Hvor mange sommerhuse og dræbte kan der blive som følge af en skovbrand ?

Jeg har professionelt arbejde med genforsikring og har set resultater af de store fladebrand i bl.a. USA. Det er noget man tager seriøst i genforsikring.

I øvrige glæder jeg mig til at følge dine link vedr. skovbrande.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
09-03-2009 23:09
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej kfl

Nej, nej. Det var heller ikke ment "personligt" mod dig som "angreb"/"bebrejdelse" i sådan en forstand. Undskylder hvis det fremstod at jeg indikerer du personligt "har råbt op" på en "alarmistisk" og frastødene facon.

Vil dog stadig gerne høre om dine tanker om argumentationsbyrde?

Samt om hvorfor hvis det er så vigtigt for branchen at de så ikke selv foretager sådan en analyse??

Og jo jeg kan sagtens se et potentielt skadesomfang. MEN hvad med risicien?? En gennemgang af sommermåneder med perioder uden regn for at vurdere sandsynligheden for f.eks. 14, 21, 28 dages tørke?? Ville det kunne bruges for den slags data har DMI til fuld offentlig rådighed tilbage til 1880 sådan cirkus.

Nu siger trenden om regn som tidligere vist at den er stigende i DK generelt.
Men ok. Imødekom mig og lad os da diskutere lidt eksplorativt om hvilke data du kunne tænke dig at vurdere / finde frem til? (trods alt i den "eksplorative" del jeg syntes debatterne herinde er sjovest).

Noget med skovtæthed har vel også relevans?? Har man først set de store skove i USA og Australien (og andre steder for den sags skyld) er man slet ikke i tvivl om vi slet ikke har sådanne skovarealer i DK. Men skov har vi da - så er spørgsmålet hvor tæt den er på bebyggelser og hvor meget af den der er i kontakt med anden skov. Det fordres der trods alt for hurtig spredning af skov.
Manglen på bjerge og den vind de skaber er også i dansk favør.

Andre tanker?

Mht. at følge mine link håber jeg ikke jeg vildfarende er kommet til at love nogle flere et eller andet sted??

Mhv.
Mikkel
10-03-2009 08:48
manse42
★★★☆☆
(633)
Det er slet ikke nok med antal brande og afbrændt areal. Det skal ses i forhold til det areal skov der er. Danmark var så godt som skovløs i slutningen af 1700-tallet. Braklægningstøtte har givet flere penge til skov og urskov.

Udviklingen i skovarealet
I tidligere skovstatistik har man regnet naturområder, der havde tilknytning til skov – f.eks. søer og heder med. Derfor er der i kurven lagt 60.000 hektar til 1990- arealet for at gøre tallene sammenlignelige. Før 1881 findes ingen landsdækkende statistikEuropæiske skovbrande:

se mere her
http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/country/global/Europe_1.htm
Kunne blandt andet være årsagen til flere brande mere afbrændt areal i Australien
Hvis der ikke er nogen skov er der ingen træer der kan brænde.

Herunder udviklingen i plantager...Og så kommer en kritisk masse: skoven er så tæt bevokset, at ilden breder sig hurtigt.

-M
Redigeret d. 10-03-2009 08:49
10-03-2009 09:07
manse42
★★★☆☆
(633)
Denne undersøgelse konkluderer at det er skovplanlægningen der har ført til forfærdelige brande i Portugal i 2003 og 2005 bl.a. uhensigtsmæssig indretning af grænseområdet mellem skov og by.
http://www.massey.ac.nz/~trauma/issues/2008-2/lourenco.htm
Redigeret d. 10-03-2009 09:07
10-03-2009 11:13
lea
☆☆☆☆☆
(6)
jeg kan ikke forstå at landenes regeringer laver sådsn en regel. de kan da regne ud, at reglerne kan lave katastofale følger.
Ildebrandene kan måske komme, fordi der er Global opvarmning....
04-06-2009 15:02
earth
☆☆☆☆☆
(17)
Hedebølgen i Autralien skyldes det ikke El-Nina...Sådan har jeg forstået det?
04-06-2009 23:21
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
I forbindelse med global warming snakker man om temperatur ændring på 0,6 Klevin, ca, i det 20 århundrede.
Selvom en hedebølge blev 0,6K koldere eller varmere var det jo stadigt en hedebølge. Derfor vil der altid optræde usædvanlig kulde og usædvanlig varme for både kolde og varme perioder for kloden.
(Gav det mening?)
Anyway, lige nu er det meget tilforladeligt dernede i Australien:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

Deltag aktivt i debatten Australiens helvede:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Klimaet i Australien
NyhederDato
Australiens klimalidelser dokumenteret16-03-2010 08:32
Australiens kulminer skal reddes af CO2-lagring14-05-2009 07:00
Rapport: Australiens fremtid er varm og tør08-07-2008 16:22
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik