Husk mig
▼ Indhold

Det løbende temperaturgennemsnit nærmer sig rekord


Det løbende temperaturgennemsnit nærmer sig rekord07-07-2010 12:28
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Noget tyder på, at det bliver spændende, næste gang jeg opdaterer graferne for global gennemsnitstemperatur. Det løbende 12 måneders-gennemsnit er nemlig snart ved at slå den tidligere rekord fra 1998. Og det er jo et vigtigt skel, som sikkert vil få betydning for den ophedede debat omkring de seneste lidt over 10 års temperaturudvikling.

Siden 1998 har kurven haft en række mindre toppe, som hver gang har været en anelse højere end den foregående. I 2008 havde vi så et dyk, og det er marginaler, der nu skal til for, at den top, der er ved at udvikle sig, slår både 2007 og 1998. Mon vi når det, før El Nino-effekten er forsvundet?

Om vi lige præcis kommer over eller under den tidligere rekord med et par tusindedele af en grad, har selvfølgelig ikke den store betydning. Men rent symbolsk og for debatten tror jeg, det vil betyde noget. At vi kan forvente overskrifter burde i hvert fald være sikkert.

Er der nogen, der lige hurtigt kan se, om der er tale om samme tætte kapløb, når det gælder andre kilder end NOAA/NCDC?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-07-2010 12:28
07-07-2010 12:36
Kosmos
★★★★★
(5391)
Er der nogen, der lige hurtigt kan se, om der er tale om samme tætte kapløb, når det gælder andre kilder end NOAA/NCDC?

-det ser 'tihvertifald' interessant ud!

Lad os håbe, at Frank læser dette - og evt. fremlægger andre datasæt!
Man skulle også tro, udviklingen kunne udløse kommentarer hos fx. Watts eller Pielke?
07-07-2010 17:56
Kosmos
★★★★★
(5391)
...evt. fremlægger andre datasæt!

- her er lidt fra Roy Spencer. Bemærk dog, at Spencers er 'lower tropospheric temperature', mens de før omtalte er overfladetemperaturer.
08-07-2010 23:12
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
branner skrev:
Om vi lige præcis kommer over eller under den tidligere rekord med et par tusindedele af en grad, har selvfølgelig ikke den store betydning. Men rent symbolsk og for debatten tror jeg, det vil betyde noget. At vi kan forvente overskrifter burde i hvert fald være sikkert.


Øh, i tidligere varmeperioder har klimaet været mere stabilt jo varmer det blev. En kortvarig stigning som skyldes havets varme afgivelse kan ikke, uanset størrelsen være den del af en globalopvarming.


29-10-2010 18:13
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Ja og i Danmark har vi det koldeste år i 15 år selvom alarmisterne taler om at 2010 bliver det varmeste nogensinde. Selvfølgelig er det lidt interessant at følge med i hvordan vejret udvikler sig i DK. Men husk at den her globale gennemsnitstemperatur IKKE er en temperatur men en konstruktion ingen kan redegøre for .
29-10-2010 18:55
Kosmos
★★★★★
(5391)
Man skulle også tro, udviklingen kunne udløse kommentarer hos fx. Watts eller Pielke?

- nyt indlæg fra Spencer her.
31-10-2010 09:06
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Heller ikke en evt stigning i SST temperaturer ville kunne bruges som argument for AGW. Variationer i SST er jo primært styret af PDO og NAO cyklus der evt relaterer til solaktivitet. Støj fra det koblede atmosfære/ocean kompleks, (læs ElNino/La Nina og Golfstrømmen) overdøver fuldstændig et evt. signal fra CO2.
SST temperaturer må forventes at falde i forbindelse med afsmeltning af store ismasser i Arktis så vi kan komme i den paradoksale situation at SST falder på trods af massiv global opvarmning i de polare egne.
I den sammenhæng kan jeg ikke undgå at nævne et andet paradoks nemlig at et varmere Antarktis vil føre til ophobning af større ismasser idet polarfronten vil føre fugtige luftmasser længere sydpå hvilke vil føre til øget nedbør over Antarktis.
31-10-2010 09:53
Kosmos
★★★★★
(5391)
...et varmere Antarktis vil føre til ophobning af større ismasser idet polarfronten vil føre fugtige luftmasser længere sydpå hvilke vil føre til øget nedbør over Antarktis

- javist, 'klima' er og bliver sq en ganske kompliceret affære!
31-10-2010 10:26
ISIS
★★☆☆☆
(361)
- javist, 'klima' er og bliver sq en ganske kompliceret affære!


- og det i så høj grad, at selv forskerne vist har svært ved at få styr på dette "ustyrlige klima"!


Ja, det er jo nemt nok, at komme med morsomme bemærkninger, men der er altså brug for det ind i mellem....og kosmos er altså sjov, synes jeg, tak for det

....
Redigeret d. 31-10-2010 10:32
31-10-2010 10:33
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Jeg synes Birger Wedendahl's inlæg ovenfor (09:06) illustrerer udmærket hvorfor der er brug for de ofte udskælte klima modeller. De kan ikke undværes - som Kosmos siger "javist, 'klima' er og bliver sq en ganske kompliceret affære!"
31-10-2010 10:40
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Når IPCC påstulerer en causal sammenhæng mellem stigning i GGT (global gennemsnits temperatur) og udledning af co2 har det ingen videnskabelig gang på jord. Hvem har i øvrigt peer reviewed GGT eller LOTI
(Land Ocean Temperature Index) og hvilke formelle kompetencer har de eventuelle "peers" indenfor atmosfærefysik og thermodynamik, det kunne jo være interessant at vide. Brugen af GGT som metode er jo underkendt af den største ekspertise på området i Danmark Bjarne Andresen(professor i termodynamik på Niels Bohr instituttet).Dr Ross MCKittrik har sammen med Bjarne Andresen i en publiceret videnskabelig artikel underkendt GGT. Andresen pointerer at det endnu ikke er lykkedes termodynamisk forskning at finde et udtryk for et gennemsnitligt energiniveau i et thermodynamisk system i ubalance. LOTI lever ikke engang op til de krav der normalt stilles til et index. F.eks betyder nedlægning af klimastationer og arbitrær vægtning af UHI effekter at LOTI ikke lever op til klassiske standarder indenfor statistisk brug af index.(Taken by Storm, Essex, Mc Kitrick). Det kan godt være at GGT er et velment forsøg på at monitorere global opvarmning men når den ypperste kompetence på området underkender det har det mere karakter af politik end af videnskab.
Endnu mere bekymrende bliver det når toneangivende "klimaeksperter" herhjemme bekender sig til konsensusdogmet.
31-10-2010 11:01
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Til Rick:
Klimamodeller er kommet for at blive, det er der ingen tvivl om heller ikke her.
Problemet opstår når f.eks. IPCC i AR 4 laver grafer der viser hvordan klimaet ville have udviklet sig uden tilstedeværelsen af AGW og bruger det som bevis for AGW når de ikke har en kæft styr på naturlig variabilitet. Så jo modeller er helt uundværlige når de blot tager forbehold for fejl og usikkerhed.
Judith Curry der hører til en af de mere interessante figurer i klimadebatten og en stor kapacitet indenfor atmosfærefysik m.m. er blevet opmærksom på de svagheder der er i AR 4 med hensyn til at konkludere for vidtgående og nedtone de usikkerheder (errorbars) der er på måledata og scenarier.
31-10-2010 11:46
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Man må risikere, muligevis, at sige noget vrøvl - ikke desto mindre vover jeg:

Så vidt, jeg har læst mig til, er et af problemerne med modeller, at de på ingen måde kan (eller har gjort) inddrage den kompleksitet, der jo eksisterer i virkelighedens verden...det er næsten som kaosteorien, med en sommerfugls vinge, der kan sætte et hændelsesforløb i gang, som ingen kan gennemskue.

En del påpeger, at der bliver gjort alt for lidt feltarbejde, med "gammeldags" studier og iagttagelser af den virkelige konkrete verden, - når der foretages sådanne studier, viser de (vist ofte) en noget anden virkelighed og kan i hvert fald bruges som et nødvendigt supplement til diverse modeller.
Det er vel netop derfor, at en Judith Curry blandt adskillige (og også anbefalet efter undersøgelsen af IPCC) taler for, at inddrage usikkerhedsmomenterne i meget højere grad, end der er gjort tidligere.

Desuden er problemet med modeller, at de i den grad er selektive (arbejdende med et nøje udvalgt datamateriale) og udtryk for, hvad man - på en måde selvfølgelig - ønsker de skal beskæftige sig med, og det er i høj grad menneskeudledt co2 i disse tider.

Nogle siger, at man kan komme hvad som helt ind i disse modeller og få nogenlunde samme resultater. Jeg er, som på næsten alle områder inden for klima, en der læser, og ikke funderet i nærstudier af noget som helst, så dette er blot mit indtryk, som muligvis er fejlopfattet.

Men spørgsmålet er vel, om man kan nedfælde kaos i en database, i en computer og få fornuftige svar? For det er vel, der vi er, når det gælder klima, også i modellernes verden....

...
31-10-2010 12:32
Kosmos
★★★★★
(5391)
Desuden er problemet med modeller, at de i den grad er selektive (arbejdende med et nøje udvalgt datamateriale) og udtryk for, hvad man - på en måde selvfølgelig - ønsker de skal beskæftige sig med, og det er i høj grad menneskeudledt co2 i disse tider

- lidt i retning af dette:

Their paper discusses the sources of uncertainty in the interpretation of climate model simulations as projections of the future. Assessing these uncertainties is fundamental to extracting information which is of value in industrial and governmental decision making. Over-interpretation of today's climate models risks undermining the value of climate science just as it is beginning to provide decision relevant information.

The authors argue for the advantages of closing the loop between climate science and societal decision makers, and making a clearer distinction between the output of model experiments designed for improving the model and those of immediate relevance for decision making
31-10-2010 13:05
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Selv om en bil kører rundt i et kaotisk miljø præget af modvind, medvind, sidevind, skiftende underlag, op ad bakke og ned ad bakke, regn og slud o.s.v. så er det muligt for den at holde en konstant hastighed, hvis den har monteret en fartpilot. En sådan klimaets fartpilot kan være feedbackmekanismer fra skyerne som f.eks. iris effekten og ITCZ termostaten.
Jeg talte forleden med en biolog/kemiker om at det er påfaldende så stabilt klimaet har været gennem millioner af år i tropiske og subtropiske miljøer. når man ser på fossilers udbredelse gennem geologisk tid. Kridttidens uendelige lagfølge af kridt (Møns klint) og moler på Mors er eksempler på stabile monotone miljøer. Så noget taler for at der er feedbackmekanismer a la fartpiloten der afbalancerer systemet.
Når der er koldere nu end tidligere skyldes det at Antarktis er et kontinent der kan ophobe gletcheris. Det er tilfældigt at pladetektonikken har placeret Antarktis netop nu på Sydpolen og at det derfor bidrager med is ophobning og kraftig albedo.
Vel er der sket opvarmning af de nordlige og sydlige breddegrader siden sidste istid og måske er der udsigt til yderligere opvarmning indtil naturgivne orbitale ærndringer får systemet til at gå modsat vej. Det er altså et enten eller, enten bliver det hele tiden varmere eller også bliver det koldere set over århundreder. Men klimaet er anakronistisk, der er meget gammelt klima gemt i is og oceaner.,

Hvad angår garbage in garbage out (GIGO) så er det rigtigt at turbulent strømning i hav og luft helt ned på 1m udfordrer computernes regnekapacitet. Det hydrologiske cyklus eller vandets kredsløb spiller en hovedrolle i klimaregnskabet og er kun dårligt forstået/beskrevet så ja modellerne har klart sine begrænsninger. Fordampning af havvand bidrager f.eks med halvdelen af varmeafgivelsen fra oceanerne, hvad der herefter sker med vanddampen er der vist ikke meget styr på. Modeller kan forhåbentlig bidrage til en beregning af hvilken rolle de forskellige skyformer har i relation til feedback og om skyer spiller en overordnet rolle i forhold til co2. Mon ikke vi i løbet af de næste 10 år får svar på dette spørgsmål. Hvis vi gør og svaret er ja, så vil det under alle omstændigheder sætte en helt ny dagsorden for energipolitikken. I det perspektiv forekommer 2050 at være rimelig langt ude i fremtiden (klimakommisionens grønne utopi).
Redigeret d. 31-10-2010 13:08
31-10-2010 13:21
Kosmos
★★★★★
(5391)
Modeller kan forhåbentlig bidrage til en beregning af hvilken rolle de forskellige skyformer har i relation til feedback og om skyer spiller en overordnet rolle i forhold til co2

- jeg er meget enig i dine betragtninger, selvom jeg ikke vil rose mig af den store indsigt i klimamodeller; hvad disse angår, er det mit indtryk, at 'the devil in the detail' specielt ligger i usikkerhederne vedr. tilbagekoblingsmekanismerne, hvor selv ubetydelige parameterafvigelser kan få stor indflydelse på 'slutresultatet'!(?)
Men jeg er enig i, at palæoklimaets generelle modstandsdygtighed over for gevaldigt store 'forstyrrelser' synes at bestyrke 'klimafartpilot'-tesen!

Redigeret d. 31-10-2010 13:23
31-10-2010 13:49
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Du nok ret i at der i denne sammenhæng bør skelnes mellem isolerede modeller til beregning af feedback fra forskellige skytyper og egentlige klimamodeller.
Hvis skyer og vanddamp havde den formodede positive feedback effekt som mange AGW tillægger dem synes jeg heller ikke det harmonerer med ovenstående betragtninger om "palæoklimaets generelle modstandsdygtighed".
Så havde der været eksempler på runaway effekt og pludselige klimaændringer som resultat af små kaotiske ændringer i f.eks. skydække eller vulkanudbrud.
31-10-2010 16:10
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Det er måske efterhånden "off topic" men alligevel:

Når man nu, som jeg, blev forført af en trang til, løst at skrible en tankestrøm ned, og først bagefter for alvor overveje, om der egentlig overhovedet og virkelig er belæg for en sådan tankerække, har jeg læst indlæg fra både kosmos og Birger Wedendahl, som er rigtigt inspirerende.


Derefter "googlede" jeg, og fandt denne artikel, blandt adskillige andre, om klima og kaos, fra jyllandsposten, helt tilbage fra 2008. Den underbygger (også?) mine formodninger om det kaotiske aspekt. (I har begge måske læst denne allerede, da I jo har været med omkring klima, i længere tid, formoder jeg...)

Jeg er altså "letvægter" i debatten her!

Her udpluk fra artikel:

"Professor i meteorologi, Eigil Kaas fra Københavns Universitet, forklarer det således:

»Den bedste forklaring på, hvordan og hvorfor klimaet skifter, er, at vejret kommer og går og skifter fra dag til dag. Der er ingen anden dybere forklaring, end at atmosfæren opfører sig kaotisk - og at det samme sker nede i oceanerne. Her er der blot en lidt større træghed, så tingene ændrer sig lidt langsommere.«

Meteorologerne forsøger ganske vist at forudsige vejret nogle få dage frem. Men ofte bliver de skældt ud, fordi tingene udvikler sig på en lidt anden måde, end man havde regnet med.

Når det handler om klimaet, er det endnu vanskeligere at forudsige, hvad der vil ske."


http://jp.dk/morgenavisen/maindland/article1345014.ece

...
31-10-2010 19:06
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Artiklen skal ses i lyset af at Professor Humlum netop i Jyllandsposten "driller" AGW (IPCC) og siden med at de på baggrund af få års stigning i GGT udtaler sig skråsikkert om global opvarmning som konsekvens af co2 emission på trods af at perioden kun dækker over 20-30 år. Stigningerne udmeldes som alarmerende bevis på katastrofale tilstande. Der sker så det at gmt falder i perioden 1998-2010 og WMO s formand Mojib Latif kommer med udmeldinger om at der er udsigt til yderligere fald de næste 10-20 år som konsekvens af 30årige cykliske ændringer i PDO og AMO. Humlum taler igen "drillende" om falsifikation af co2hypotesen og debatten kører frem og tilbage. I virkeligheden ved begge forskere Kaas og Humlum udmærket at de korte perioder der er på tale intet siger om klimaet da temperaturudsving og periode er alt for små til at sige noget som helst. Der er tale om små bump på vejen.
Både IPCC og Humlum trækker "vejrkortet". Det er så op til politikere og vælgere at vurdere om vi er på randen af en katastofe (alarmisme) eller man som f.eks Bjørn Lomborg skal sige Cool It.
Personligt er jeg af den opfattelse at mange af vores politikere og forskere har haft for stor tillid til kvaliteten af IPCCs arbejde og derfor har overreageret. Climategate har afsløret en række af de svagheder og de er så rigeligt belyst på dett site. En meget stor årsag til forvirringen af vejr/klimaproblematikken er at klima arbitrært defineres som gennemsnittet af 30årige målinger. Denne definition kan være praktisk i nogle sammenhænge,men helt ubrugelig i forhold til forskning i klimaændringer der for at være signifikante skal måles over århundreder.
31-10-2010 20:29
ISIS
★★☆☆☆
(361)
@ Birger Wedendahl

tak for oplysningen om baggrund for artiklen i jyllandsposten...


og

En meget stor årsag til forvirringen af vejr/klimaproblematikken er at klima arbitrært defineres som gennemsnittet af 30årige målinger. Denne definition kan være praktisk i nogle sammenhænge,men helt ubrugelig i forhold til forskning i klimaændringer der for at være signifikante skal måles over århundreder.


Det tror jeg, er helt rigtigt.

....
31-10-2010 22:55
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
ISIS skrev:
En meget stor årsag til forvirringen af vejr/klimaproblematikken er at klima arbitrært defineres som gennemsnittet af 30årige målinger. Denne definition kan være praktisk i nogle sammenhænge,men helt ubrugelig i forhold til forskning i klimaændringer der for at være signifikante skal måles over århundreder.


Det tror jeg, er helt rigtigt.


Det er ikke rigtigt, en istid kan starte og afsluttes på få år.


01-11-2010 06:57
ISIS
★★☆☆☆
(361)
@kulden-varmen

At det er sådan med istider, er også rigtigt, så vidt jeg har læst. Men så er vi jo tilbage ved det kaotiske og næsten uforudsigelige element....ikke?

Men derfor kan man vel samtidig godt tale om, hvad der i klimaforskningen (enig eller ej) er den mest fornuftige ramme, når det gælder et billede af generelle temperaturer - 30 år eller flere århundreder, hvis man skal beskrive, hvad der sker i den tid vi er i, som forskere forsøger at gøre nu, Eller???

....
RE: "Uvidenheden" er det sande.01-11-2010 13:04
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Hvad er sandheden? Svaret er at "Uvidenheden" er det sande. Du kan ikke udtale dig om fremtidensklima, når du ikke kan beskrive skiftet imellem istid oh mellemistid og tilbage igen. Du kommer til at stå med de ægte videnskabsmænd som siger i kor "Jeg ved ikke noget" og så en gruppe dommedags prædikanter som siger at "Jorden går under med 90% sikkerhed".


01-11-2010 13:14
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Kulden varmen.

Hvis vi holder os til de seneste skift mellem istider og mellemistider så er de jo hovedsageligt styret af orbitale ændringer (Milankowich) og måske ændringer i solar udstråling.
En istid er jo karakteriseret ved opbygning af store isskjolde og det sker jo ikke sådan overnight, ligesom afsmeltning af disse ismasser jo også tager flere hundrede år. Så hvad mener du, Hvad er din kilde. Hvis du tænker på de såkaldte interstadialer, altså korte varmeperioder under istiden efterfulgt af pludselig kulde så er det en anden sag og så er det vist nok styret af ændringer i havstrømme trigget af isbjerge og skift i vindsystemer (Dorthe Dahl, Jørgen Peder Steffensen), men disse pludselige skift der kan trigges på få årtier er så koblet til istider og ikke en mellemistid som vi befinder os i pt.

Man har fundet ud af at vi befinder os i en supermellemistid der varer længere end normalt alene ved at modellere på de astronomiske betingelser for jordens hældning og bane omkring solen.
01-11-2010 13:22
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Kulden varmen.

Jeg synes du har en væsentlig pointe her, vi ved meget lidt om hvad fremtiden vil byde og den kompleksitet der styrer klimaet i kombination med forsigtighedsprincippet gør det meget svært at være politiker.
Spørgsmålet er om de dele af det videnskabelige establishment der har sat dagsordenen, co2diskursen har misbrugt kompleksiteten til fordel for egen dagsorden kunne jo være en tanke, men så er vi jo ovre i noget konspiratorisk. Jeg tror mere at de handler om gruppetænkning og sådan noget socialpsykologisk noget men ved det ikke.
01-11-2010 14:30
ISIS
★★☆☆☆
(361)
kulden-varmen skriver:

Hvad er sandheden? Svaret er at "Uvidenheden" er det sande.


- Det bliver jo helt (zen)buddistisk det her


Ja, og mon ikke det er sådan, at jo mere der forskes, og jo flere modeller der laves med diverse indbyggede kompleksiteter og usikkerheder, vil man blive mere og mere klar over, at "man intet med sikkerhed kan sige" og dermed jo nærmest siger at man ikke kan vide, hvordan det fremtidige klima vil opføre sig – og er det måske ikke det, man i virkeligheden forbereder politikere og alle os andre på?

En stille tilbagetrækning? – På nær hardcore afdelingen, der ikke kan give slip, af forskellige årsager. Men så er det jo stadigvæk spørgsmålet; hvem politikerne lytter til!

....
01-11-2010 15:59
Kosmos
★★★★★
(5391)
Det bliver jo helt (zen)buddistisk det her

- eller måske sokratisk? ("Det eneste jeg ved er, at jeg intet ved").
RE: Svovlsyre01-11-2010 16:59
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Birger Wedendahl skrev:
Kulden varmen.

Hvis vi holder os til de seneste skift mellem istider og mellemistider så er de jo hovedsageligt styret af orbitale ændringer (Milankowich) og måske ændringer i solar udstråling.

Milankowich cyklusrene er for små til at de alene kan forklare istiderne.

En istid er jo karakteriseret ved opbygning af store isskjolde og det sker jo ikke sådan overnight, ligesom afsmeltning af disse ismasser jo også tager flere hundrede år.

Her er problemet: Hvad er en istid? De store isskjolde fandtes kun i få tudsende år. Og de er mest udviklet i den sidste del af en istid.

Så hvad mener du, Hvad er din kilde. Hvis du tænker på de såkaldte interstadialer, altså korte varmeperioder under istiden efterfulgt af pludselig kulde så er det en anden sag og så er det vist nok styret af ændringer i havstrømme trigget af isbjerge og skift i vindsystemer (Dorthe Dahl, Jørgen Peder Steffensen), men disse pludselige skift der kan trigges på få årtier er så koblet til istider og ikke en mellemistid som vi befinder os i pt.

Her er det svært at finde det spørgsmål som jeg skal svare på.
Jeg gætter på at spørgsmålet er: Hvad er forskellen på en mellemistid og en istid?
Svaret er at: "Forskellen er i isens surhedsgrad." Under en istid den yderste atmosfære dominderet af svovl fra vulkaner, og svovlet omdannes gradvist til svovlsyre som falder ned med sne og regn. I en mellemistid så er den yderste atmosfære domindret af ilt og vand, og der er så meget vand at alt Når en mellemistid kan skifte til en istid så skyldes det at nogen få vulkaner svovl fra et enkelt vulkanudbrud omdannes til svovlsyre i løbet af kun tre år. kan blive ved og ved i årevis, med at pumpe svovl op i atmosfæren og derved dræne den for vand. Dels skygger svovlsyren så meget for solen at der ikke kommer så meget nyt vand op i atmosfæren. Når en istid kan næsten helt tilfældigt skifte til en kort varmeperiode eller en mellemistid så skyldes det at kan komme en tilfældig serie af år hvor der ikke er nogen vulkander til at fylde yderste atmosfære op med svovl. Når det er svært for en kort varmeperiode at udvikle sig til en mellemistid, så skyldes det at det er regnen som smelter sneen. Varmen fra troperne transporters som fugtighed mod polerne, og selvom regnen fryser igen til is, så bliver isen mørk, og hvis regnen bliver ved så forsvinder is-kapperne.

Man har fundet ud af at vi befinder os i en supermellemistid der varer længere end normalt alene ved at modellere på de astronomiske betingelser for jordens hældning og bane omkring solen.

Nu er det at man har lavet en model, ingen garanti for at det man har modelleret lader sig modeller. Hvis man har tre eller flere kurver så vil men altid kunne få dem til at passe med en sidste kurve.

Hvis min teori er rigtigt så var den lille istid en form for rigtig istid, da isen fra denne periode er sur. Og ozonlaget var væk i den periode.


02-11-2010 00:54
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Her en kort opdatering på den graf, der dannede udgangspunkt for tråden.

Den seneste "top" kom ifølge NCDC ikke over 1998-toppen, der er blevet opjusteret marginalt i de seneste rekonstruktioner. Der er virkelig tale om en hårfin dyst.
Kurven vil efter alt at dømme (La Nina) være for nedadgående de næste måneder, så det bliver sandsynligvis ikke i denne omgang, at vi ser en ny rekord for det løbende gennemsnit.
(Og ja, jeg stoler, som de fleste andre, på, at man kan tale om global gennemsnitstemperatur - ligesom man kan tale om Danmarks gennemsnitstemperatur, og at sommeren er varmere end vinteren.
)

Ps. Også de andre aktuelle grafer er opdateret.

Og så vil jeg ikke afspore debatten i tråden yderligere.

Tilknyttet billede:


Redigeret d. 02-11-2010 00:56
02-11-2010 08:05
ISIS
★★☆☆☆
(361)
Og så vil jeg ikke afspore debatten i tråden yderligere.


- ja, den er vel snart der, hvor den skal tilbage på sporet...

Tak for opdateringen
02-11-2010 17:51
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Godt set Branner, det var måske på plads med en direkte henstiling til KV om at oprette egne tråde når vi er ude i myrlinske teorier af egen avl.

Lidt selvretfærdigt vil jeg mene at det er vigtigt at spørge til indholdet og usikkerheden på y værdierne på ovenstående graf. Lidt insisterende!!! er det jo ikke en temperaturgraf. Temperaturer en intensiteter der er fysisk målbare.
Det er vigtigt at man præcist definerer sine begreber (og her er der vel ligefrem tale om en metode med klart indbyggede begrænsningerl) så de ikke ukritisk bliver brugt til at skræmme fagligt udenforstående. Hvornår er stigninger og fald af alarmerende karakter. Vi taler her om en graf der er indforstået og ideologisk i sin karakter og uden videnskabeligt indhold og derfor umulig at bruge som videnskabeligt diskussionsgrundlag. Branner du har lov til at" stole på de andre"
men som CBH ville have sagt, det er en holdning og ikke et argument. (jeg savner ham faktisk lidt;)). Hvilken informationsværdi ligger der if.eks. i at gennemsnitstemperaturen i DK har ligget på samme niveau i Danmark over en given periode. Det er en oplysning der har uendelig ringe informationsværdi.Vejret kan være gået amok uden at det kan registreres i en gennemsnitstemperatur Det kan dække over alt fra kombinationer af isvintre efterfulgt af hedebølger til halvkølige somre fulgt af lumre vintertemperaturer. Et parallelt eksempel er
at det er ligegyldigt om temperaturen på Sydpolen stiger 6 grader men 6 grader vil betyde rimeligt meget for afsmeltning i Arktis o.s.v. En kombination at et temperaturfald på 6 grader i Antarktis med en temperaturstigning på 6 grader Arktis giver en nulsum o.s.v. Det udvikler sig til en ren en ren farce når data i ovenstående figur angives med ikke mindre end 3 decimaler(o,637). Hvorfor ikke med 2 eller 1 decimal. Hvor stor er usikkerhed og hvad med fejl.
Usikkerhed og fejl hvis de overhovedet kan anslås berettiger næppe til en decimal. Men videnskabeligt ser det jo ud, jo flere decimaler jo bedre.
02-11-2010 18:53
Kosmos
★★★★★
(5391)
Lidt selvretfærdigt vil jeg mene at det er vigtigt at spørge til indholdet og usikkerheden på y værdierne på ovenstående graf...

- her er en anden graf, der dog ikke viser (helt) det samme, men som er baseret på satellitdata (hvilket tydeligt fremgår):Læs evt. mere her.
02-11-2010 19:07
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Gør det metoden mere videnskabelig at du bruger satellitdata. Metoden er jo den samme, arealvægtede temperaturer adderes og divideres med antal til beregning af gennemsnit,hvilket er strengt forbudt i et thermodynamisk system i uligevægt.
Hvis du begår den samme metodiske fejl to gange gør jo ikke resultatet bedre eller mere videnskabeligt. Det kan højest bekræfte at de enkelte regionale målinger der i sig selv er relevante og interessante måske ligger tæt på hinanden, men det kan ikke bruges som forsvar for metoden der må betegnes som et "statistisk metodologisk artefakt."(Det lyder fint ikk)
RE: Klimaændring02-11-2010 21:19
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Birger Wedendahl skrev:
En meget stor årsag til forvirringen af vejr/klimaproblematikken er at klima arbitrært defineres som gennemsnittet af 30årige målinger. Denne definition kan være praktisk i nogle sammenhænge,men helt ubrugelig i forhold til forskning i klimaændringer der for at være signifikante skal måles over århundreder.


Er det rigtigt? Skal en klimaændring måles i århundreder?

Nej, en klimaændring er et skift i vejrsystem. Et skift fra et vejrsystem til et andet vejrsystem. Det vil sige at et halvt år er nok, til at det er sket er sket.

Klimaet har en række tilstandsformer og alle ændringer inden for en tilstandsform vil normaliseres. Det vil sige at man skal kende tilstandsformerne for at kunne forudsige skift i imellem vejrsystemerne. Selv i det tilfælde så er der det problem at havet er 800 år om at ændre temperatur. Da vi har oplevet en opvarmning siden år 1700 så er sandsynligheden for et tilbagefald stor.


02-11-2010 23:21
Kosmos
★★★★★
(5391)
Gør det metoden mere videnskabelig at du bruger satellitdata

- det ved jeg såmænd ikke, og det har jeg vel heller ikke påstået? Jeg fremlagde blot kurven som et supplement til den anden. Men da overfladetemperaturerne mig bekendt er 'korrigerede', hvilket satellit-d.o.erne ikke er, kunne man måske godt kalde sidstnævnte lidt mere 'uberørt af menneskehånd'?
03-11-2010 17:38
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Satellitmålinger er indirekte målinger og der er massser af problemer med tolkning af disse. http://www.dmi.dk/dmi/kan_satellitter_bruges_til_at_fastslaa_global_opvarmning_
Ser vi et øjeblik bort fra disse unøjagtigheder, så er de for intet at regne i forhold til de problemer der opstår i det øjeblik du lægger to temperaturanomalier sammen og dividerer med 2( transformation fra temperatur til "index" ( en" ikke temperaur") ). Præcisionen ved temperaturmålinger ned på 2 til 3 decimaler er måske reel nok, men denne præcision kan ikke overføres til index, det er helt absurd. Du kan måle en temperaturanomali i København og ..lægge den sammen med en anomali i Paris for derefter at dividere resultatet med 2.
Du får så et resultat med 3 decimaler.. Hvad er sandsynligheden for at denne gennemsnitsanomali ligger i nærheden af anomalien for Hamborg og giver det mening fortsat at operere med 3 decimaler.
Først må man spørge sig selv om det giver mening at beregne en global gennemsnitsanomali. Hvis man finder at der er videnskabeligt grundlag herfor må man spørge sig selv om med hvilken præcision man kan angive sit anomaliindex og endelig man så i sidste ende vurdere på hvad man kan bruge produktet til.
03-11-2010 22:15
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Birger Wedendahl

Almindelige landbaserede meteorologiske målinger måles med 1/10 grads nøjagtighed (én decimal)... at satellitmålingerne skulle kunne levere temperaturer med 3 decimaler tror jeg ikke på... det er svært nok at få disse satellitter kalibreret, så resultatet er nogenlunde acceptabelt.

Det kan være en (global opvarmnings) fordel i at operere med mange decimaler, dels skal disse data omsættes fra F til C og derefter decimeres ned til en temperatur med et decimal for at kunne sammenlignes med de landbaserede temperaturer.... Ingen ved hvordan disse konverteringssløjfer er programmeret.
07-11-2010 15:17
alphaomega
☆☆☆☆☆
(42)
Hvem skal man tro paa? Satellit maalinger eller landbaseret der har svaert ved at daekke havene (70% af jordoverfladen) og N/S polen. Satelliterne og HAD/CRU er nogenlunde i overensstemmelse fra 1979. Problemet er med de mulige justeringer der er lavet foer 1979 af CRU/GISS etc. Se hvordan de har vaeret noedt til at tilbagetraekke den "officielle" "temperature record" i New Zealand efter en sag blev anlagt. RAW data viste ingen temperaturstigning men den justerede official temperature record viste varmning. Jeg tror det var omkring 1C over 100 aar. Det er ikke usansynligt at de samme problemer eksisterer i HAD/CRU og GISS. Der er maaske ingen opvarmning eller ikke varmere end i trediverne. Hvem ved? Vi har virkelig brug for en fuldkommen uvildig undersoegelse og konstruktion af en ny og bedre "temperature record" fra 1880 indtil i dag. Der bliver saa mange penge brugt paa at bevise CO's ansvar for global opvarmning. Hvad med at bruge nogle af disse penge til at konstruere en ny "temperature record" med alle justeringer ude i det aabne og med klare forklaringer? That would be something.
09-11-2010 23:04
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
alphaomega skrev:
Vi har virkelig brug for en fuldkommen uvildig undersoegelse og konstruktion af en ny og bedre "temperature record" fra 1880 indtil i dag.


Det er ikke nok at se på temperatur, ved overfladen kl 12. Du skal også genskabe fugtigheden og temperaturen højere oppe og i hele døgnet.


Deltag aktivt i debatten Det løbende temperaturgennemsnit nærmer sig rekord:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2010: Rekord CO2-udslip - 30,6 GT1712-11-2011 13:50
Is-nedsmeltning sætter igen rekord1112-09-2011 20:47
Amerikansk investeringsrådgivningsfirma: "Vi nærmer os Peak everything"302-05-2011 10:57
NyhederDato
Varmere end normalt – men ikke rekord19-04-2011 10:23
USA sætter ny vindkraft-rekord05-02-2010 05:44
Rekord i grønne patenter27-08-2009 06:29
Rekord for sjældne fugle på de britiske øer07-04-2009 17:37
Blæsevejr giver ny spansk el-rekord09-03-2009 17:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik