Husk mig
▼ Indhold

Dong blokerer for geotermisk energi


Dong blokerer for geotermisk energi26-02-2010 13:24
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Så er den gal igen, profit virksomhed gør det umuligt at gå igang med grøn og ren energi.

1 geotermisk værk kan levere strøm svarende til 5 store havmøller, potentialet er faktisk endnu større hvis man får forsket mere og bruger varmen mere effektivt.

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/02/12/183839.htm

Det er helt vildt forkasteligt at en eneret kan gøre det umuligt for forbrugerne i Danmark at få grøn/ren varme.
27-02-2010 19:59
Jakob
★★★★★
(9324)
.Jeg vil nok have det bedst med, at DONG bevarer eneretten til at bore dybt i undergrunden, og at Energiministeriets embedsmænd får flertal i DONGs bestyrelse.
Der er ingen grund til at skabe "guldfeber" og iværksætte en masse private geotermiske boringer, som kunne være sparet ved lidt mere omtanke og god national planlægning.
Det er dyrt at foretage en boring, og hvis den mislykkes, er det en fordel, at et stort kompetent selskab bærer risikoen, ligesom den statslige magt over undergrundens råstoffer efter min mening bør være en selvfølge.
I den forbindelse virker en renteforskel på 3% ikke overvældende stor, og der mangler måske kun lidt politisk teft og pondus for at få tingene til at lykkes.

http://ing.dk/artikel/105194-frustrerede-fjernvarmevaerker-dong-skal-ikke-eje-dansk-geotermi
Citat:
------------------
»Hvis vi skal have Dong ind som partner, så vil vi få en realrente omkring 7 procent, men vi ville selv kunne gå ud og finde finansiering til 4 procent i rente. Så det er nogle helt horrible priser.«
------------------


.
27-02-2010 20:39
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er ikke kun DONG, der spænder ben for geotermik - men DONG sætter fjernvarmeselskaberne i en kattepine.

Hvis DONGs eneret reelt betyder, at DONG vil tjene penge på geotermik, så er det på kant med varmeforsyningsloven, få iht. denne lov må kun nødvendige omkostninger indregnes i varmeprisen. Dvs. hvis det kunne gøre billigere uden DONGs rentemarginal, så er det kun den billigere omkostning, der kan indregnes i varmeprisen.

Nej, overfør monopolet for geotermik til Energinet.dk, de arbejder i forvejen efter hvile-i-sig-selv princippet.
28-02-2010 00:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
HUmme.

Hvad med den massive miljøbelastning Geotermi afstedkommer fra fossil energi som enten bruges eller ikke udfases fordi geoterni forbruger uendelig meget energi til pumpning af vand op og ned af jorden og til temperaturforøgelse af det lunkne vand som hentes i undergrunden. I nogle tilfælde op til en fordobling af miljøbelastningen afhængig af hvad Geotermien afløser!

'
Redigeret d. 28-02-2010 00:40
28-02-2010 07:43
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Delphi gider du komme med nogle facts der beviser din påstand?

Altså umiddelbart kan jeg ikke se nogen som helst miljøbelastning, hvis de geotermiske værker får energi fra f.eks. sol eller vind, til deres oppumpning.
28-02-2010 10:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Gobisoul

De projekter jeg kender til, enten projkter som kører eller er under projektering, her hentes ca 40 - 45 c' varmt vand i undergrunden som feks i Thisted og VIborg.

Der forbruges 10 % af energien som afsættes til fjernvarme som strøm til pumpning af vand op og ned af undergrunden.

Hertil: De anlæg ved feks gartnerier hvor man bruger undergrunden til at akkumulerer energi som hentes i væksthuse når der er overskud og senere genvindes energien fra jorden. Her kommer op til 20 % fra den strøm som skal flytte enorme vandmængder, til den endelige varmeforsyning!


Men! Det er jo langt fra det endelige energiforbrug. I Viborg som Thisted skal energien fra geotermi øges i temperatur for at kunne tilføres fjernvarmenettet.

I VIborg afbrændes så 160 - 170.000 Mwh/år for at øge de 130 - 140.000 Mwh som hentes i jorden ved op til 45 c'. Det sker via en absorptionsvarmepumpeproces hvorefter den samlede energi på 300.000 Mwh nu kan tilføres byen ved 85 c'.

Altså først et enormt strømforbrug som kører kontinuerligt og herefter store affaldsmængder som kunne producere strøm bruges nu til varmeproduktion.

Det er der bestemt ikke noget miljøforbedring og navnlig set i det lys at møller og en mikroskobisk del af den el som affaldet kunne producere kunne forsyne byen via varmepumper
Redigeret d. 28-02-2010 10:38
28-02-2010 15:41
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Det er fine tal du smider afsted, men de passer jo ikke.

http://ing.dk/artikel/105120-viborg-forbereder-danmarks-stoerste-forsyning-af-underjordisk-varme

Både Viborg og Thisted henter 70-75 grader varmt vand op fra jorden, der skal altså ikke bruges energi på at opvarme vandet til fjernvarme behov, der skal altså kun benyttes energi til at pumpe vandet op og ned.

Alle de undersøgelser jeg har læst, er der kæmpemæssige miljømæssige fordele, altså ikke noget nær det katastrofemæssige regnestykke du sætter frem.
28-02-2010 16:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er fine tal du smider afsted, men de passer jo ikke.Det er jo så bare endnu værre og langt mere miljøbelastende end det oprindelige projekt i Viborg.

Det første projektforslag gik på et projekt til 150 mio og et affaldsforbrændingsanlæg som skulle forsyne byen, som beskrevet før.

Der er jo teknisk ikke noget problem i at hente varme op af jorden ved høje temperaturer, problemet er at det er bare ikke økonomisk rentablet, og det er det man gør i Vibrog nu så sandelig heller ikke.

Man kunne opnå langt mere miljøforbedring for dette enorme beløb og det affald som nu skal sløses bort til noget så simpelt som at producerer varme.

300 mio og når varmebrøndene så viser sig ikke at yde den nødvendige effekt så er det 400 – 500 mio inden byen opnår det ønskede.

Byen behøver 85 c' som fremløb. Nu ønsker man så altså ikke at bruge varmepumper men affald som afbrændes direkte for at producerer den nødvendige fremløbstemperatur.

Sådant et tåbeligt projekt som forurener massivt set i det lys at møllestrøm og varmepumper kunne forsyne byen med varme i samproduktion med det dampsystem som virker til el som virker på det nuværende kraftværk som kunne omsætte affald til el-produktion, så byen forsynes.

I dag forbruger viborg 300.000 Mwh varme årligt hvor staten modtager 75 mio i afgift og kostprisen på naturgas og produktion koster ca 75 mio.

Nu bilder man forbruger ind at miljøvenlig varme er bekostelig og de kommer altså til at betale lidt mere til deres varmeforbrug.

Så stryger man lige states afgiftsindtægt og øger den samlede omkostning i Vibrog til 180 – 200 mio og så kan Dong fyrer noget mere kul ind i de centrale kraftværker til at drive pumper i viborg hvor affald sløses bort til fjernvarme hvor i øvrigt 1/3 af varmeproduktionen tabes i fjernvarmenettet.
Redigeret d. 28-02-2010 16:49
01-03-2010 07:05
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Der står jo intet om hvad kostprisen i drift er på anlægget, der står blot hvad anlægsomkostningerne er.

Og er driftsprisen på eller under det nuværrende, jamen så må det jo siges at være en miljømæssig forbedring, desuden slipper man for at være afhængig af naturgas.
01-03-2010 08:56
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
http://www.dongenergy.com/geotermi/anlaeg/amager/pages/om_anlaegget.aspx

Her lidt info omkring amagerværket, som det ser ud synes de heller ikke at prisen på varmen er andet end konkurrence dygtig, og kender man dong, så er de meget fokuseret i at presse prisen så meget som muligt.
Så har de indlagt sig i et geotermiskværk, så er det for at tjene penge.
01-03-2010 10:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nej! Det er ikke i orden at bruge så mange penge på en miljøreduktion som godt nok kommer i og omkring et snæversynet regnskab i Viborg, men hvor en opgørelse for det samlede energisystem i Danmark her virker projektet i viborg til dels at forbruge strøm konstant og dermed kul produceret strøm i store dele af forbrugstiden. Men vigtigst så lægger projektet beslag på så store pengebeløb til etablering at man faktuelt fra vælger omlægning af langt flere forbrugere til vedvarende energi end dem i Viborg eller mange flere kunne modtage Co2 fri varme og herunder kunne meget strøm produceres af det affald som nu sløses bort til varme i Viborg.

Fra http://www.dongenergy.com/geotermi/geotermi/miljoe_og_klima/pages/miljoeogklima.aspx

Alt i alt svarer det samlede elforbrug og eventuelle el-tab for et typisk geotermisk anlæg til ca. 5 - 20 % af den producerede varmemængde. Eftersom hovedparten af den elektricitet, som anvendes i Danmark, fortsat er baseret på fossile energikilder, vil der således indirekte være emissioner knyttet til det geotermiske anlægs elforbrug.


Når man i viborg vil så langt ned (2.5 km) er det nærmere de 20 % af den afsatte energi der kommer fra strøm!

Det kan ikke være rigtigt at investere så mange penge i Viborg (omkring 100.000 kr pr forbruger) når en

Kompressor som denne semed disse effektforøgelser sealtså en alm varmepumper som modtager 15 c' varmt energi feks fra kloakvand eller anden spild feks energi fra el-produktion i viborg at den bruger langt mindre strøm end geotermiprojektet hvis der afsættes energi i boligen ved 30 c' og herunder tabes 1/3 varmeenergien af den tilførte energi til fjernvarmenettet i i Viborg

En sådan kompressor koster 1800 kr som herefter skal monteres med varmevekslere til få 100 kr. ventiler mm.
Redigeret d. 01-03-2010 10:14
01-03-2010 12:46
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Delphi mener du seriøst at man skal bruge 75 millioner alene i Viborg kommune blot på at give folk en kompressor, der har en rimelig varme effekt?
Og det er ved den anskuelse at alle kan montere sådan en kompressor selv.
Hvis vi skal være realistiske vil kost prisen for en installation nok ryge op i nærheden af 750 kr.
Det giver en øget omkostning på 30 millioner til forbrugerne i viborg kommune.

Problemet er så bare at det geotermiske anlæg i Viborg ikke kun skal forsyne viborg kommune, men også omkringlæggende kommuner kan få gavn af det.
Derfor vil regnestykket være endnu mere omfattende, og det har jeg ikke tænkt mig at gå igang med.

Vi er ude i at din ide koster 100 millioner, og koster en hel del strøm, som vil være produceret af samme slags strøm som et evt geotermisk kraftværk skal bruge.

I øvrigt ville det jo være meget fedt hvis man tænkte at udbygge de geotermiske anlæg, og istedet for blot at udlede de 75 grader varme vand, at ophede dem så de kan bidrage til el produktion.
Når temperaturen falder fra damp til igen at være omkring 80 grader, kan det sendes ud i fjernvarme anlægget.

Hvis dette evt kan gøres effektivt, så vil geotermisk energi være ikke både miljøvenligt men også besparende for kunderne.

Men det kræver jo selvfølgelig at man forfølger teknologien yderligere.
01-03-2010 16:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Gubisoul

Jeg ville ønske du var klar over hvordan vort el-system virker og hvordan strøm faktuelt handles, produceres og herunder hvordan den løbende styring af et stort el og produktionsystem foregår. Feks Når der har været vindstille gennem længere tid så handler køber og producenter strøm på "kontrakt" når møllerne så begynder at producere uventet, jammen så produceres denne kulstrøm som er handlet på kontrakt den produceres under alle omstændigheder, selv om der faktuelt ikke er brug for denne strøm.

Vi gør overhovedet ikke noget for at implementere denne møllestrøm vi i dag har, og som vi får langt mere af i fremtiden. Og et geotermisk anlæg i VIborg som forbruger strøm konstant er ikke en produktionsform som virker sammen med mølleproduktionen og langt fra.

Netop derfor laves aldeles tåbelige tiltag som nu på Amagerværket hvor ombygninger til flere milliarder munder ud i at et nyrenoveret kraftværk som næsten ingen strøm producerer fra dette anlæg, men laver kun fjernvarme. (blok 1) seOg det er vel at mærke en produktionsenhed som også producerer i sommerhalvåret hvor spildvarmen så bare dumpes i havet hvor brændslerne stort set ikke afsætter strøm.

Delphi mener du seriøst at man skal bruge 75 millioner alene i Viborg kommune blot på at give folk en kompressor, der har en rimelig varme effekt?


Ja det mener jeg seriøst!

En kompressor som yder en tidobling af den modtagende strøm hvis den modtager 15 c' varmt energi feks fra den betsående fjernvarmenet hvor den afsætter energi i luftkondensatorer som disse kendt fra luft/luft varmepumper sekan faktuelt producere varme ved en tidobling af den forbrugte strøm altså 1 Kw afsætter 10 kw varme i boligen.

Det kan masseproduceres til 10 – 15.000 kr pr bolig i Viborg og man reducerer lige et tab i ledningsnettet fra 100.000 Mwh til 0 mwh pr år.

Så vil jeg lave kraftværk om.

Et gasturbineanlæg med damp for el-produktion seEt dampsystem omsætter ca 25 % af energien fra gasturbines udstødning til strøm, hvor altså gasturbinerne afsætter hvorandelen af den omsatte gasenergi til strøm. Hvis anlægget derimod ikke skulle producere varm fjernvarmevand men kunne afsætte spildvarmen ved 35 c' i stedet for 85 c' som i viborg nu øges den samlede el-vikning for et anlæg i Viborg fra 43 % til minimum 55 % og nok nærmere 60 %.

Men hvis man hertil afbrænder affaldet i samproduktion med gasturbineanlæggets dampsystem så opnås en meget stor el-produktion fra affaldet når det virker sammen med den varme røggas fra gasturbinen.

Varmepumpen kunne nu laves så den ikke bruger strøm når temperaturen nu stiger i fjernvarmenettet til 30 – 35 c' hvor temperaturforskellen mellem fjernvarmevand og luftkondensatorer i boligen driver energioverførslen til boligen og herunder kan gulvvarme aftage energi direkte.

Når møllerne forsyner, overgår varmepumperne til at bruge strøm.
Redigeret d. 01-03-2010 16:19
01-04-2010 02:07
kblood
★★★☆☆
(429)
Nu har Dongs direktør igennem flere år været med til Bilderberg møder, og der støtter de gerne de globale opvarmnings teorier der støtter op omkring deres beskatning af Co2 udslip.

Hvis der findes en billig og ny måde at gøre det nemt at nedsætte det værdifulde Co2 udslip, så vil Dong nok ikke være interreseret i at støtte det. Så ja, nok bedst at gå efter at lade andre energi selskaber lege med det. Men nu har Dong så også den ekstra politiske indflydelse da Dong direktøren kender mange politikere i Danmark, og ikke mindst nogen af de øverste i ledelsen for vores forskellige nyhedsbureauer, da de også er med til disse Bilderbergs møder. Så hvis de vil have monopol på geometrisk energi, så tror jeg også at de får det.

Syntes bare lige jeg ville prøve at se hvad der vil blive sagt til det
01-04-2010 18:15
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Hvad er det med 'Bilderberg'?? Det må du gerne lige ud dybe....

Mon ikk det bare skyldes DONG gerne vil tjene penge. Meget simpelt svar og grunden til vi skal have mere stats styring af energien; for at få den grønne revolution!!

Fandt det her http://da.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen. Kan ikk se hvad det har med sagen at gøre?
01-04-2010 18:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mon ikk det bare skyldes DONG gerne vil tjene penge. Meget simpelt svar og grunden til vi skal have mere stats styring af energien; for at få den grønne revolution!!


DONG er statsstyret / statsejet - hvilket ikke just har hjulpet på indførsel af "grønne" energiløsninger.
01-04-2010 20:29
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Jeg arbejder tilfældigvis pt for DONG med CO2-Balance løsninger, vindstrøm etc. og min oplevelse er, at de er super-grønne i deres tankegang, ihvertfald dem jeg omgås.... Men det er dog ikke alt her jeg lige kan gennemskue :-)
Redigeret d. 01-04-2010 20:33
01-04-2010 22:13
kblood
★★★☆☆
(429)
http://da.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen#Danske_deltagere_gennem_.C3.A5rene_.28et_udpluk.29

Anders Eldrup, adm. direktør i DONG medlem af styrekomiteen (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Han er nok den dansker som har været mest med til Bilderberg møderne. Det kan da være okay at politikere, journalister, kommende statsministre og præsidenter mm. kommer til disse møder. Det som gør det mistænkeligt er at det er noget de prøver at holde hemmeligt, og der er helst ikke nogen offentlige møde referater.

Anders Fogh Rasmussen, statsminister (2000, 2003)

http://da.wikipedia.org/wiki/Statsministre_fra_Danmark

Anders Fogh Rasmussen Venstre 27.11.2001 05.04.2009 Regeringen Anders Fogh Rasmussen I, II & III

Han blev statsminister året efter han var til et Bilderberg møde. Mange spekulere i om de mest magtfulde mennesker kommer til disse møder og planlægger hvad der skal ske de næste år. Krige, regeringsskifter, kriser og meget mere.

Hvis der er nogen som kunne planlægge at FN skulle have IPCC, så er det dem. Det burde begynde at være mere og mere åbenlyst at mange ting der sker disse dage blev planlagt på forhånd. Det gør at de altid er nogen skridt foran.

DONG som en virksomhed er nød til at tænke på miljøet. Selv energi virksomheder som Exxon i USA stopper med at støtte de videnskabs mænd som ikke støtter IPCC og deres undersøgelser. Hvis det gik ud på at stoppe Co2 udslip for dem, så kunne de have gjort det for længe siden. Specielt et energi selskab som Exxon der har patenter på ret effektive typer for alternativ energi.

En artikel om Exxon:

http://www.commondreams.org/headlines05/0615-07.htm

De mener ikke fossil fuel er skyld i global opvarmning. 2005

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/04/30/8405398/index.htm

De siger de ikke vil støtte alternativ energi af nogen slags, selvom de er en af de største virksomheder i verden indenfor energi. 2007

http://www.nytimes.com/gwire/2009/07/16/16greenwire-some-see-exxon-investments-into-alt-energy-sig-14080.html

De begynder at satse på biobrændstof alligevel. Noget med alger lyder det til, og en måde at bruge dem som brændstof.

Steve Meyers lavede en motor som kunne køre på vand alene:

http://www.youtube.com/watch?v=-piMEZ2WcQU&feature=related

En anden det lykkedes for lavede en bil som kunne køre på vand alene er Stan Meyers:
http://www.youtube.com/watch?v=fJ3juM6vHwg

Han døde dog af madforgiftning for et par år siden. En risiko han godt vidste at han tog ved at forske i dette område, for det er ikke første gang at denne slags opfindelse slutter med at opfinderen døde, eller patentet blev opkøbt.

Sol energi og vind energi er fremme, men er nu heller ikke en større trussel mod fosile brændstoffer. De kræver gerne de fossile brændstoffer som backup, i tider hvor de ikke producere nok energi.

Jeg kan selvfølgelig ikke sige med sikkerhed at det hele er en stor sammensværgelse, men der er bare mange steder der burde være sat spørgsmål tegn ved hvad der sker i verden. Specielt når at langt de fleste nyheder af en eller anden grund ikke prøver at lade de andre historier komme ud. F.eks. The Global Warming Swindle, som stort set ikke har mødt andet end kritik. Der kommer dog stadig nyhder ud, da der da stadig journalistisk frihed nogen steder. Men kommer der en nyhed ud der støtter alternativet, kommer der gerne 10 nyheder som prøver at støtte konsensus igen. F.eks. at Co2 er en drivhusgas som er årsagen bag global opvarmning.
02-04-2010 12:21
Jakob
★★★★★
(9324)
.


@kblood


Hvis du ikke kan høre med, når den verdenspolitiske elite holder et lukket møde, så bliver du straks mistroisk, og GW betegner du som svindel, og du tror ikke, at CO2 er en drivhusgas.
Men hvis nogen fortæller dig, at de har lavet en bil, som kan køre på vand alene, så tror du på det uden videre skepsis.

Det er i mine øjne så dumt og konspirationsliderligt, at jeg ikke engang finder det en diskussion værd.

Når man ved, hvor meget hele den danske presse går i selvsving, hvis blot en enkelt politiker nævner muligheden for at ændre på efterløn, så må det være en logisk følge, at verdens ledere ikke vil have journalister med til bords, når de skal diskutere alle de store emner.

Angående DONG, så er der tale om et statsejet selskab, så hvis regeringen er utilfreds med noget i DONG, så har den mulighed for at ændre det.
Når DONG de sidste 10 år har været meget koncentreret om kul, så må det være regeringens ansvar.
Lars Løkke har før truet med at sælge DONG, men det blev ikke til noget med den begrundelse, at kursen var for lav.
Det tyder desværre på, at regeringen ikke har forstået, hvor vigtig DONG er for den danske omstilling til vedvarende energi. Den arbejder nærmere ud fra en enfoldig filosofi om, at hvis bare selskaber er private, så skal alting nok gå meget bedre.
At finanskrisen primært skyldes private virksomheders fusk lader til at være et faktum på ignore.

Men den dag, hvor DONG truer med at sælge regeringen, så vil jeg bestemt overveje at give dig ret i, at DONG har magten.
.
02-04-2010 13:25
kblood
★★★☆☆
(429)
Jeg har ikke skrevet at Co2 ikke er en drivhus gas, jeg mener bare ikke den er skyld i global opvarmning. Og det er ikke mystisk at vores statsminister og flere presidenter i USA var til et af møderne for første gang lige inden de blev valgt?

Det er det som gør det så nemt at skjule. Folk vil ikke tro på det, selvom det sker lige for øjnene af os.

Du tror måske også at Irak blev indvaderet for at redde Irakerne og at oliepriserne stiger voldsomt efter USA fik endnu mere dominans over olieressourcene? Og midt i en finanskrise skal alle virksomheder købe rettigheder til Co2? De kan virkelig fortælle os hvad som helst efterhånden, uden at synderligt mange stiller spørgsmåltegn ved det.

Tag nu f.eks. dette:

Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraternes formand (2009)[

Hun var med til mødet i 2009. Hvem skal vi gætte på der bliver den næste statsminister? Du vil sikkert også ignorer det selvom hun bliver valgt. Jeg kan jo heller ikke sige med sikkerhed at hun bliver valgt, men at have deltaget i de møder virker til at bringe held til at få flere vælgere.

Og så er der flere som syntes at det virker mistænkeligt:
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2008/11/23/170053.htm

Uden at få nogen konkrete svar. Endnu et filfælde af, ups, jamen referatet blev væk. Ligesom den data som klimagraferne IPCC har lavet også var nogen de kom til at slette. Om det så skete før eller efter der blev spurgt efter dem er ikke til at sige.
03-04-2010 19:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Du tror måske også at Irak blev indvaderet for at redde Irakerne og at oliepriserne stiger voldsomt efter USA fik endnu mere dominans over olieressourcene?

Det var da en mærkværdig vinkel på USA's invasion i Iraq. Det blev sagt igen og igen at det var for at stabilisere regionen og for at sikre forsyningen af olie, sammen med forskelige andre forhold navnlig forebyggelse mod terror. Og! Fjerne Saddam.

Når man sikre olieforsyningen går priserne ikke op men ned som jo selvfølgelig er i USA's interesse.

USA vil da aldrig løfte en pegefinger hvis ikke der er militære/sikkerhedsinteresser eller forsyning af råmaterialer (olie) på spild.

Jeg forstår ikke rigtig det skjulte eller fordækte i den dagorden det står USA da fuldt og helt ved i alt offentlighed.
Redigeret d. 03-04-2010 19:58
03-04-2010 21:19
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Kblood
Jeg har ikke skrevet at Co2 ikke er en drivhus gas, jeg mener bare ikke den er skyld i global opvarmning. Og det er ikke mystisk at vores statsminister og flere presidenter i USA var til et af møderne for første gang lige inden de blev valgt?

Hvor mange af taberne har været med til "møder"? Registrerer du kun halvdelen af data er det ikke svært at se en tendens.
Selvsagt er det lige komprimerende om det så er lykkedes folk at vinde valget eller ej. Enten vandt de pga. forbindelserne (de blev "udvalgt") eller også tabte de fordi "eliten" vejede dem og fandt dem for lette. Jo, jo.
Det er det som gør det så nemt at skjule. Folk vil ikke tro på det, selvom det sker lige for øjnene af os.

Og på den måde kan vi sandsynliggøre alting.


Du tror måske også at Irak blev indvaderet for at redde Irakerne og at oliepriserne stiger voldsomt efter USA fik endnu mere dominans over olieressourcene? Og midt i en finanskrise skal alle virksomheder købe rettigheder til Co2? De kan virkelig fortælle os hvad som helst efterhånden, uden at synderligt mange stiller spørgsmåltegn ved det.

Hvor stor en anddel af verdens olieressourcer mener du USA har "dominans" over? Du får det til at lyde som størstedelen... men øhh... nåhh, lad høre??


Kilde: EIA

For at gøre det simpelt kan du jo nøjes med at kigge på de 10 største lande der står for ca. 80% af reserverne og forholde dig til om de alle som en er amerikanske vasal-stater?

Hvordan ser Iraks (og Kuwaits for første krig) produktions-kurve ud før og efter krigen? Går ud fra du har hørt om udbud og efterspørgsel. Tillad mig at formulere en "alternativ" hypotese. Efterspørgslen er fortsat stigende før, under og efter krigen, mens udbudet falder drastisk og langsomt stiger stiger efterfølgende (catch up)..... hmmm... vil gætte på pris = op, endda meget skarpt indtil andre lande justerer produktionen (nemme penge + politisk pres) og pris falder til samme leje og fundamentalt drevne udvikling som før - men nok en helt vildt teoretisk og dybt ufunderet vinkel jeg har.


Kilde: EIASe Irak krig nr. 1 som 2.
Kilde: EIA

CO2-pjatværket med kvoter og at "firmaer skulle betale" blev besluttet kun ca. 8-9 års tid før vi snakker finanskrise. Post hoc ergo procter hoc eller anden form får speciel sammenhæng du påstår?

Uden at få nogen konkrete svar. Endnu et filfælde af, ups, jamen referatet blev væk. Ligesom den data som klimagraferne IPCC har lavet også var nogen de kom til at slette. Om det så skete før eller efter der blev spurgt efter dem er ikke til at sige.

Stubberup Idræstsforening mistede i 1989 ikke bare det officelle kampreferat men også bilagene for dommerbetaling vedrørende kampen mod Døllefjelle Gymnastikforening. Helt ligesom IPCC. Det kan således ikke udelukkes at dommeren var bestukket og er en stærk indikation af at al professionel sport er arrangeret og topstyret hvor det på private lukkede møder besluttes hvem der skal vinde hvad hvornår. Til dags dato svarer DBU stadigt "hvad snakker du om?"eller "ingen kommentarer" når de bliver spurgt til kampen og hvad den officielle holdning er til de manglende papirer. Der går dog rygter om at de findes på DBUs hemmelige lager sammen med blandt andet Michael Laudrups rigtige krop (som blev erstattet af en robot i samarbejde med CIA forud for kampen mod Sovejtunionen den 5/6 1985). Sport er vores dags "opium for folket" og benyttes koordineret af "herskerne" til at holde masserne i apati og intern splittelse. Det er sgu skræmmende.... eller noget.


IPCC har derudover ikke lavet nogen grafer.


Udpluk fra dit tidligere indlæg:
Hvis der er nogen som kunne planlægge at FN skulle have IPCC, så er det dem. Det burde begynde at være mere og mere åbenlyst at mange ting der sker disse dage blev planlagt på forhånd. Det gør at de altid er nogen skridt foran.

Nå ja, bare fordi man er paranoid betyder det ikke man ikke bliver forfulgt...


Specielt et energi selskab som Exxon der har patenter på ret effektive typer for alternativ energi.

Aha... og Exxon der ejer i omkanten af ingen, nul, zero, zip og nada af verdens oliereserver kan se et langt større profitpotentiale i at beholde status quo med olie-afhængighed end at udkonkurrere de andre med disse "effektive typer alternativ energi". Såfremt de sidder på noget der er mere effektivt end hvad der er på markedet ville logikken ellers sige de stod til "at skyde papegøjen" og andre sjove udtryk for hvad det handler om – tjene boksen. Måske de ikke er så "effektive" trods alt disse såkaldte "patenter".

Og i forbindelse med patenter: "... eller patentet blev opkøbt."
Kan du så ikke lige finde frem til dem. Nu er det heldigvis sådan at for at få patent skal man delagtiggøre patentmyndighederne i detaljerne om det patenterede og en generel beskrivelse skal offentliggøres (med et par undtagelser for det sidste). Der er en årsag til at Coca-Cola ikke vil tage patent på deres opskrift da det de facto betyder den vil blive offentliggjort. Først i brede termer der dog åbner op for reverse-engineering og højere specificering men såmænd nok også helt og aldeles via ikke-reglementerede lækager.

Skal vi gætte på alle disse "ret så effektive patenter" slet ikke findes eller måske mere sandsynligt er ret så generelle og slet ikke er så effektive når det kommer til stykket når de skal leve op til diverse kvalitetskrav for praktisk brug og også kunne designes til masseproduktion.

Man kunne så også hæfte sig ved at det vel er stort set alle bilfabrikanter der leger med brintbiler og de således tager det ganske alvorligt. Tror du seriøst ingen af dem ville være interesseret i at komme først på markedet med noget der virkeligt slår benzin-bilen? Der er der slet ikke et marked for? Slet ingen fordele ved? De vil alle sammen hellere sælge benzin-biler.... bare fordi.... eller noget....


"...for det er ikke første gang at denne slags opfindelse slutter med at opfinderen døde,... "

Som formuleret lyder det endda ganske naturligt


Jeg kan selvfølgelig ikke sige med sikkerhed at det hele er en stor sammensværgelse,...

Nej, men du vil gerne antyde det? Eller rettere..., når du påstår det der sker i dag er planlagt for flere år siden.... så er du rendyrket konspirations-teoretiker. Vær nu ikke så vægelsindet. Grin af dig selv eller hop helhjertet ud af skabet.


Jakob opsummerer dine indlæg ganske effektivt. Beklager jeg var lidt længere om det.
Det er i mine øjne så dumt og konspirationsliderligt, at jeg ikke engang finder det en diskussion værd.


Mvh.
Mikkel

Hej Jakob og Miljøgris

Nu har i jo begge været i gennem en omstillingsfase hvor al kritik af Kyoto var lig med "ond snak" til at i nu ikke selv mener den giver mening. Uden at det dog får nogen af jer til at reflektere over hvor i tog fejl før og hvordan i undgår det igen.
Miljøgrisen udtaler vi skal have stats-styring af energien. Samtidigt udtaler Miljø-grisen i anden sammenhæng, at vi skal lytte til autoriteterne indenfor diverse fagområder. Men miljø-gris kan hverken finde fagfolk eller empiri der bakker op om at statsstyrede energi-systemer er at foretrække (heller ikke hvis vi "bare" holder os til "grøn" effektivitet, innovation og omstillingsevne). Rendyrket ideologi??

Jakob vedbliver at DONG selvsagt skal være statsejet hvilket ikke overrasker for dem der har læst med herinde eftersom Jakob dybest set mener alting skal være statsejet.
Men DONG er allerede ejet af staten og som Boe påpeger andetsteds er det ikke ligefrem befordrende for grønne investeringer. Her vil jeg så tilføje generelt effektiv investering i ny teknologi, produktudvikling eller respekt for hvad kunderne ønsker.

Jakob antyder at DONGs fokus på kul (og gas) er et resultat af hvem der sidder på taburetterne i folketinget. Fnis...
. Der er nu engang forskel på love og regler samt kontrol af et firmas daglige operationer og langsigtede strategi. Problemet plejer at opstå når der er sammenblanding af ejerforhold og dem der har magten.... upsPersonligt ville jeg elske et privatiseret DONG. Tænk hvis det var udsat for politisk og medie-kritik i samme omfang som private firmaer generelt fremfor at høre den halv-fredede klasse til. Det ville da være dejligt om de fik frataget ejerskab af el-målerne så det ikke var op til dem at diktere om kunderne skal have en ny eller ej samt ikke kunne blive ved at opkræve penge for den efter den er betalt. Tænk hvis det ikke var DONG der med snabel og forbindelser lige i stats-apparaturet selv skulle forklare hvorfor de støtter den nuværende afgiftsstruktur fremfor en baseret på brændsler. Eller prisstrukturen man hurtigt kunne ændre til fordel for forbrugerne når politikerne ikke længere skulle sidde med to kasketter på og leje ejere såvel som forbrugernes "onkel". I dag er DONGs økonomi en overvejelse i al snak om afgifter, love og regler. Som privat firma ville dette gøre sig gældende i langt mindre omfang og ville blive kaldt for hvad det er - lobbyisme.

Jakob har dertil fundet frem til hans personlige forklaring på finanskrisen på trods af han tidligere flere gange har udtalt han ikke ved meget om økonomi.


Mht. trådens oprindelige emne vil en privatisering jo netop kunne afhjælpe situationen. Enten skal DONG betale en reel pris for koncessions-retten hvorfor de er interesseret i at få omsat en produktion for at tjene pengene ind (og evt. få overskud). Alternativt ville den blive udbudt i bidder fremfor for hele DK og derved skabe plads for flere udbydere og udviklere. Boe´s ide om at lade energinet forvalte rettighederne kan jeg sagtens støtte omend af lidt andre årsager. Primært fordi det ville medføre at det er fagfolk med indblik i hele energisystemet der er direkte involveret fremfor mere eller mindre tilfældige politikere med divergerende teknisk forstand der dertil er underlagt den populære (ofte irrationelle) strømning i samtiden.

Mht. økonomien er årsagen til at DONG ikke er på kant med varmeforsyningsloven at de er tilladt en rentemarginal (de 6%) der repræsenterer en forgangen indtjening i perioden for den investerede kapital (opportunity cost).
I det hele taget har jeg intet imod det bliver muligt at tjene penge på skidtet - ellers bliver det jo per definition svært at tiltrække kapital og eftersom vi snakker om teknologi på udviklings-stadie med behov for forsøg og forskning vil jeg så langt foretrække at det er private kapitalfonde, firmaer og enkelt-individer der risikerer pengene end fælleskassen.
Obs: Det betyder ikke man ikke kan opstille nogen som helst regler for profitbegrænsning, deling af ejerforhold, forpligtigelse overfor leveringssystem osv. osv.

Love og regler er én ting, virksomheds-drift noget andet. Begge dele er komplicerede og der er ingen grund til at gøre det værre ved at blande dem sammen. Mere bredt for geotermik og en helt masse anden energi-former er det at ville udelukke privat ejerskab det samme som at minimere den risikovillige kapital til forskning og udvikling. En del af de personer der råber op om mange-dobling af forskningsmidler vil samtidigt kun have statsligt eller anden fælles ejerskab. Man kan ikke både blæse og have mel i munden.


Mvh.
Mikkel
04-04-2010 11:37
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Mikkel R skrev:
Jakob vedbliver at DONG selvsagt skal være statsejet hvilket ikke overrasker for dem der har læst med herinde eftersom Jakob dybest set mener alting skal være statsejet.
Men DONG er allerede ejet af staten og som Boe påpeger andetsteds er det ikke ligefrem befordrende for grønne investeringer. Her vil jeg så tilføje generelt effektiv investering i ny teknologi, produktudvikling eller respekt for hvad kunderne ønsker.

Jakob antyder at DONGs fokus på kul (og gas) er et resultat af hvem der sidder på taburetterne i folketinget. Fnis...
. Der er nu engang forskel på love og regler samt kontrol af et firmas daglige operationer og langsigtede strategi. Problemet plejer at opstå når der er sammenblanding af ejerforhold og dem der har magten.... ups
Så må vi nok hellere lukke alle private virksomheder, for det er da netop deres kendetegn.

Selv i et A/S vælger ejerne bestyrelsen, og bestyrelsen vælger direktøren.
Det er aktionærerne, der kan fyre bestyrelsen og direktøren, så magtforholdet må være ganske klart.
Indenfor lovens rammer er det ejeren, der har magten.


Jeg har ikke noget imod gode virksomheder, uanset om de er private eller offentlige.
Men et særligt gode ved offentlige virksomheder er, at vi alle er en form for medejere og derfor bedre kan tillade os at blande os og ændre på driften, hvis vi ikke er tilfredse.
Derforuden vil det, når det er en virksomhed på store tilskud, give en større sikkerhed for, at værdierne bevares i statens regi frem for, at de bliver udbetalt som aktionærudbytte.

Din teori om, at det ikke går af den fælles kasse, når private virksomheder dummer sig, den holder jo ikke en meter.
Selvom jeg ikke ved meget om økonomi, så kan jeg da ikke undgå at opdage, at det påvirker statskassen meget alvorligt, når der kommer massefyringer og banker går fallit osv.Love og regler er én ting, virksomheds-drift noget andet.


Det lyder for mig som et mafiacitat.
Men det kan jo heller ikke forbavse, når du dybest set er anarkist og dermed ønsker samtlige danske samfundsværdier lagt i hænderne på private gribbe.
.
04-04-2010 12:25
kblood
★★★☆☆
(429)
Okay, så det er i orden at demokrati er en løgn hvis bare virksomhederne har ressourcerne til at støtte dem de tror på? Nu er der mange som holder øje med disse Bilderberg møder, men som jeg forventede så løfter de fleste ikke engang en øjenbryn over f.eks. Helle Thorning Schmidt hvis hun bliver valgt som den næste statsminister.

Og det er okay at de laver krig imod Irak for at fjerne deres egen diktator? Landet Irak har været udsat for en handelsblokade i over et årti af IMF, og samtidigt har de opkøbt deres Olie for mad. Vel at mærke fik de kun halvdelen af deres olie værdi i mad. Det har de gjort siden golf krigen. Dette gjorde det ikke engang muligt at sætte dem i gæld til World Central Bank, så de lavede en krig imod dem. Iraq har dog allerede afbetalt denne gæld.

Kuwait har allerede været sat i gæld til IMF:
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/1998/PN9804.HTM

Det samme gælder en ret stor del af landene på den liste:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0712.pdf

Og det er faktisk det som siges at være den egentlige grund til at lande bliver bekriget idag, for at få dem i gæld, og for at man igennem World Bank derfor kan få mere indflydelse over dem. Det giver dem ikke indkomsten fra alle landende (ud over den Olie de køber af Iraq for mad), men det giver dem indflydelse på oliepriserne.

Både Osama Bin Laden og Sadam Hussein havde arbejdet for USA, og de havde stået for deres træning. Grunden til krigen i Afghanistan var mest af alt for at få kontrol over kokain markedet. Ja, at gøre noget ulovligt, som våben og stoffer, giver det en langt bedre profit, og det er en af de steder hvor USA har en ret stor uofficiel indkomst.

Begrundelsen for Iraq krigen var "masseødelæggelses våben"... det holdt jo så ikke. Som man kan se her, så er folk jo ret ligeglade med at vi blev løjet for. Ligesom at begrundelsen for de seneste par krige, 9/11, ikke har nogen holdbar officiel forklaring. 3 bygninger styrtede sammen på en højest besynderlige møde efter at to fly ramte ind i 2 af bygninger. Efter hvad man må sige er ret velkoordineret flyvning af en gruppe terrorister der lige havde lært at flyve. Flere af de formodede terrorister lever åbenbart stadigt idag. Lidt godt klaret efter sådan et stunt.

Jeg kunne også gå ind i de mange andre ting i bragte op, men jeg ved af erfaring at dem som ikke selv gider undersøge denne slags også har en tendens til bare at ignorerer hvad der egentlig sker. F.eks. den med bilen der kører på vand, nej jeg troede ikke bare på det uden videre. Men i er da i jeres fulde ret til at tro at det ikke er noget jeg har gravet dybere i end en Youtube video.
http://www.padrak.com/ine/NEN_4_11_1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer's_water_fuel_cell#Meyer.27s_death

Det første link fortæller lidt om problemer med hvad der ville modbevise hans water fuel cell. Idag må vi nøjes med at kunne bruge elektrolyse til at gøre biler mere effektive, men Stan Meyer døde jo, en naturligt død som du beskriver det, af madforgiftning. Ikke noget underligt ved det.
04-04-2010 15:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
De vestlige demokratier lider i den grad under forskellige befolkningsgrupper tiltagende evne til at se spøgelser og alle former for konspiration omkring næsten alt som sker i et aktivt demokrati.

Men de virkelige konspirationer som hæmmer de vestlige samfund, nemlig alle tåbelige og lalleglade strømninger, som kan sætte selv de mest tåbelige strømninger i gang, dels i pressen men også via det politiske system. Med enorme omkostninger for vort fælles samfundsliv til følge.

OG indlægget her er jo i den grad et godt eksempel herpå.

Hvordan kan man foreholde offentligheden aldeles uunderbyggede påstande som i den grad er trukket ud af den blå luft? Er det netop ikke en tiltagende tendens, at det som kan trække opmærksomhed postes ud i æteren, for bare at skabe opmærksomhed og jo mere søgt og skummelt det lyder og til alle tider sætter de virkelige magthavere i det dårligt lys, jo bedre. Ja! så er alt i orden. Der lever en svinehund i alle og den trænger jo så sandelig til at luftes. Der lever så åbenlyst en Ekstrabladsredaktør i mange.

Co2-skatter eller afgifter skulle være resultat af skumle møder mellem fremtidige statsoverhoveder er jo om noget søgt! Hele den proces som har sat co2-skat eller afgift på dagsordnen er sket ad helt andre kanaler og vil på ingen måde kunne tilvejebringes af enkeltpersoner som via skumle hensigter styrer udviklingen. Plader!

Olie for mad og Saddam: JA! Hvad skal man sige Boller fra kohberg. Det var netop en intelligent politik i regionen. Saddam var passiviseret som var det aktuelle mål.

Masseødelæggelses våben Osv: Har man da ikke bare den helt basale sikkerhedspolitiske indsigt. Som Tony Blair fremførte ved en nylig høring omkring baggrunden for Iraq-krigen og Afghanistan Krigen. Hele det sikkerhedspolitiske klima i verden med Nordkorea, Iran Venezuela og jo altså Osama Bin laden. Spørgsmålet er ikke om man skal gå i krig men derimod hvor!

Hvorvidt Saddam råder over masseødelæggelsesvåben er jo totalt uden betydning, som Anders Fog igen igen har tilbagevist. Det som betydninger noget (med Fog's ord) er om han vil redegører for de masseødelæggelsesvåden han har brugt mod kurderne i NordIrak og hvad hans kemiske krigsindustri har fortaget sig siden og frem til i dag. Hvor nervegasser osv hvor er de krigsgasser er deponeret.

Og det ville han altså ikke. Og en hver ansvarlig statsleder skal herefter gå i krig for at forsvarer sikkerheden i regionen og herunder forsøge at fange (krig mod terror) Osama bin laden mf. Og sikre olie forsyningen fra regionen.

Alt andet er en lalleglad og ligegyldig fremfærd.
Redigeret d. 04-04-2010 15:42
04-04-2010 16:00
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Okay, så det er i orden at demokrati er en løgn hvis bare virksomhederne har ressourcerne til at støtte dem de tror på? Nu er der mange som holder øje med disse Bilderberg møder, men som jeg forventede så løfter de fleste ikke engang en øjenbryn over f.eks. Helle Thorning Schmidt hvis hun bliver valgt som den næste statsminister.

Jeg lover at løfte øjenbryn mm. men af helt andre årsager.

Og det er okay at de laver krig imod Irak for at fjerne deres egen diktator? Landet Irak har været udsat for en handelsblokade i over et årti af IMF, og samtidigt har de opkøbt deres Olie for mad. Vel at mærke fik de kun halvdelen af deres olie værdi i mad. Det har de gjort siden golf krigen. Dette gjorde det ikke engang muligt at sætte dem i gæld til World Central Bank, så de lavede en krig imod dem. Iraq har dog allerede afbetalt denne gæld.

Handelsblokade af IMF????

IMF og olie for mad????

World Central Bank????

Forsøg da at få bare de mest basale fakta korrekt.

Og det er faktisk det som siges at være den egentlige grund til at lande bliver bekriget idag, for at få dem i gæld, og for at man igennem World Bank derfor kan få mere indflydelse over dem. Det giver dem ikke indkomsten fra alle landende (ud over den Olie de køber af Iraq for mad), men det giver dem indflydelse på oliepriserne.

Nå da – "siges" det virkeligt? Og sikkert af "mange"?Osama Bin Laden, Sadam Hussein, Kokain markeder og USAs "sture sture sture" indtægt fra samme marked... Øhhh relevans for emnet? Nogen form for logisk sammenhæng?(eller for noget som helst
)

Irak krig, 9/11, overlevende terrorister og bla. bla. Af en person der siger han ikke vil være konspiratorisk klarer du det nu ellers meget godt?

Jeg kunne også gå ind i de mange andre ting i bragte op, men jeg ved af erfaring at dem som ikke selv gider undersøge denne slags også har en tendens til bare at ignorerer hvad der egentlig sker.

Ja, ja. Alt hvad du tror er sandhed og al udpegning af stupiditet og selvmodsigelse i argumenterne er blot andre folks snæversynethed og manglende "giden" til at undersøge tingene.


F.eks. den med bilen der kører på vand, nej jeg troede ikke bare på det uden videre. Men i er da i jeres fulde ret til at tro at det ikke er noget jeg har gravet dybere i end en Youtube video.
http://www.padrak.com/ine/NEN_4_11_1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer's_water_fuel_cell#Meyer.27s_death

Det første link fortæller lidt om problemer med hvad der ville modbevise hans water fuel cell. Idag må vi nøjes med at kunne bruge elektrolyse til at gøre biler mere effektive,


Nej det første link er ikke hvad du beskriver. Det anddet link udpensler flere steder kritikken af "opfindelsen" og gør som jeg skrev til dig tidligere opmærksom på at patenterne såmænd er offentligt tilgængelige. Hvad er logikken i at slå folk ihjel for at undertrykke noget der er offentligt tilgængeligt?

..men Stan Meyer døde jo, en naturligt død som du beskriver det, af madforgiftning. Ikke noget underligt ved det.

Læs og forstå er tydeligvist ikke en af dine stærke sider.


Du løber med mindre end en halv vind, sammenkæder de mærkeligste ting og synes ude af stand til at konstruere logiske argumenter.

Du er en trold og jeg vil undlade at diskutere med dig – din erfaring i at bevæge dig på så lavt et niveau kan jeg umuligt konkurrere med.

Mvh
Mikkel
05-04-2010 01:35
kblood
★★★☆☆
(429)
Det er så også svært at koge det hele ned til en post, når der er skrevet adskillige bøger om dette. Du ved vel at Saddam Hussein og Osama Bin Laden er blevet trænet af USA?

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-for-Food_Programme

Her er lidt om deres oil for food idé. Og ja det hedder World Bank. Det jeg prøver på at skrive er at vi er blevet løjet for igen og igen, men de fleste er jo simpelthen ligeglade. 9/11 har alt at gøre med krigen mod terror. Som samtidigt fik noget at gøre med olien, da krigen mod terror blev til krig mod Irak.
05-04-2010 13:38
Kosmos
★★★★★
(5375)
Så kom jeg vidst rundt om det meste

- ja, mon ikke?


'Ingen roser uden torne' siger ordsproget; jeg vil så afgjort betegne internettet som en 'smuk' rose, som hvad angår potentialet for næsten ubegrænset udbredelse af information og synspunkter vel må anses som et (mindst?) lige så banebrydende fremskridt for menneskeheden som Gutenbergs opfindelse af trykkekunsten!?

En af rosens 'torne' er imidlertid den medfølgende uhindrede adgang for 'loonies' af enhver afskygning til frit at publicere deres diverse sludder, herunder etablere 'netværk' med ligesindede, hvilket i praksis var så godt som umuligt, så længe offentlige ytringers udbredelse afhang af diverse forlags-/avis-/radioredaktørers positive medvirken!

I fraværet af en 'redaktionel filter-funktion' på internettet bevirker nævnte 'torn', at internet-brugerne må etablere individuelle 'loonie'-filtre, men dét lærer de fleste af os også sikkert ret hurtigt.

Jeg melder mig hermed under Mikkel R's faner!
05-04-2010 17:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
For lige at vende tilbage til Dong og evt "Bilderberg møder" så mener jeg at Dong i forbindelse med omdannelse til et aktieselskab fra et 100 % ejet statsselskab at dong af staten opnår retten til at udvinde varme af jorden ved geotermi.

Eller dong opnår retten til undergrunden.

Herefter har Dong retten til at udvinde varme og skal herefter enten medvirke i projekter eller købes ud hvis byers fjernvarmeværker vil igangsætte geotermi til fjernvarmeproduktion.
07-04-2010 10:02
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Her er endnu et tegn på, at det er lovgivningen, der er for dårlig:


http://ing.dk/artikel/107653-dansk-lov-er-bremseklods-for-elproduktion-fra-geotermisk-varme
Citat:
-------------------
Hos Viborg Fjernvarme, som er ved at opføre et geotermisk anlæg med henblik på opvarmning, var den oprindelige tanke også at producere elektricitet. Vandet fra Viborgs undergrund er også på 75 grader Celsius.

»Vi søgte først om tilladelse til at producere elektricitet. Men det var en betingelse for licensen, at vi så skulle forpligte os til at levere elektricitet hele tiden, og så kan det ikke betale sig. Derfor søgte vi en ny licens til fjernvarme alene,« siger Sigurd Solem fra konsulentfirmaet Dansk Geotermi.
-------------------


Det må nok siges at være temmelig tåbeligt at forlange geotermisk EL-produktion konstant hele året, når der netop er brug for, at give plads til vindmøllestrøm især om vinteren.


.
07-04-2010 10:38
Kosmos
★★★★★
(5375)
Her er endnu et tegn på, at det er lovgivningen, der er for dårlig:

- tjaeh...måske? Men det var nok en god idé at få kaperet nogle af kommentarerne, inden der drages forhastede konklusioner, fx. denne:

Overskriften - og derfor det centrale i denne artikel - var:

Dansk lov er bremseklods for elproduktion fra geotermisk varme
Danmarks geotermiske fjernvarmeværker kunne producere elektricitet om sommeren, hvis ikke staten bremsede forsøget.

Det havde altså overhovedet - jeg gentager: Overhovedet - ikke noget med virkeligheden at gøre. - Alligevel går der flere dage og 23 indlæg, før du kommer frem med sandheden!!!
07-04-2010 20:59
Jakob
★★★★★
(9324)
.
@Kosmos


Ja, det kan se ud til, at Ingeniøren bør ud med en slags dementi og nogle opfølgende artikler.

Man kan hævde, at lovgivningen under alle omstændigheder ikke er god nok til at støtte udviklingen af EL-produktion ved lav temperatur, men argumentationen skal selvfølgelig være sandfærdig..
07-04-2010 23:21
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jeg har flyttet indlæggene omkring 11/9 og diskussionen omkring diverse WTC-konspirationsteorier til en ny tråd under "Løst og fast".

Denne tråd handler om Dong og geotermisk energi!


Jeg håber, at kblood, delphi og andre interesserede vil overholde debatopdelingen og fortsætte diskussionen i den anden tråd...
Redigeret d. 07-04-2010 23:22
08-04-2010 12:44
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
En af rosens 'torne' er imidlertid den medfølgende uhindrede adgang for 'loonies' af enhver afskygning til frit at publicere deres diverse sludder, herunder etablere 'netværk' med ligesindede, hvilket i praksis var så godt som umuligt, så længe offentlige ytringers udbredelse afhang af diverse forlags-/avis-/radioredaktørers positive medvirken!


Sjældent har jeg været mere enig med dig, Hans Henrik. Desværre holdt det ikke langt:

I fraværet af en 'redaktionel filter-funktion' på internettet bevirker nævnte 'torn', at internet-brugerne må etablere individuelle 'loonie'-filtre, men dét lærer de fleste af os også sikkert ret hurtigt.


Eftersom dit "loonie-filter" slipper folk som Monckton, Mörner og Jaworowski igennem, men modsat holder f.eks James Hansen eller Mernild ude, så kunne det måske trænge til en finjustering?


Men du har måske også et spamfilter, der sorterer e-poster fra din arbejdsgiver og din kone fra - mens reklamer for Viagra, 413-breve fra afrikanske eksdiktatorers koner, milliongevinster fra ukendte lotterier samt kærestebreve fra de varme lande sejler durk igennem?

Redigeret d. 08-04-2010 12:45
27-06-2010 13:53
Jakob
★★★★★
(9324)
.DONG trækker sig efter pres fra fjernvarmevæærkerne:

http://ing.dk/artikel/110056-fjernvarmevaerker-slipper-for-dong-i-jagten-paa-geotermisk-energi
Citat:
-----------------
Fremover slipper fjernvarmeværker for at skulle alliere sig med Dong, hvis de vil hente varmt vand op fra undergrunden.
Det statsejede energiselskab frigiver de områder, som selskabet ikke anvender til efterforskning og indvinding af geotermisk energi, og som selskabet ellers har monopol på frem til 2013.
-----------------Men var det nu klogt af fjernvarmeværkerne, eller var de lidt for hurtige..?

Hvis jeg var med i et fjernvarmeværk, så ville jeg være meget betænkelig ved at kaste værket ud i en form for "minedrift", hvor man ikke kender resultat på forhånd.
Meningen er at opnå billigere og CO2-fri varme, men resultatet kan blive en højere pris for det samme, som man køber i dag.

Ingen ved nok helt, hvordan det forholder sig, men hvis et ja til en geotermisk boring betyder, at du bagefter står med en varmeregning, som med 75% sikkerhed bliver 20% lavere og med 25% sikkerhed bliver 20% højere i ti år, ville du så stemme for eller imod, at en boring skal sættes i værk i dit område..?


I stedet for at skælde så meget ud på DONG, så tror jeg, at fjernvarmeværkerne var kommet bedre afsted, hvis de af politisk vej kunne have fået DONG til at stå for det i hele landet. Jeg ved ikke, hvor fjernvarmeværkerne vil finde et mere kompetent selskab til netop den opgave.
Men det bliver da spændende at se, hvad der kommer til at ske.---
http://ing.dk/artikel/110061-dong-geotermi-betaler-sig-ikke-for-os
27-06-2010 19:43
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Der findes faktisk en forening for geotermi.

http://jordkraft.dk/Default.aspx
28-06-2010 08:43
Jakob
★★★★★
(9324)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Der findes faktisk en forening for geotermi.

http://jordkraft.dk/Default.aspxMan kan måske undre sig over, at det kan lade sig gøre både at love mindre støjren luft og samtidigt fordel for alle.
Og at en dyb boring kan forhindre krige, korruption og forbedre verdensøkonomien.
Ud fra siden fornemmer man, at der må være så meget godt ved det, at man nok med rette kan undre sig over, at det ikke også giver medvind på cykelstien.

Og så forstår jeg nok bedre, at der skældes ud på DONG, fordi det ikke er sat i værk endnu.
Men jeg forstår også bedre, at DONG måtte give op i forsøget på at imødekomme forventningerne, når de er så urealistiske.

Men geotermi er altså ikke vedvarende energi, og energikilden er heller ikke uendelig.
Den holder dog nok længe, men hvor meget ved vi egentlig..?
Der skal måske f.eks. ikke meget jordskælv til at lukke en flere kilometer dyb boring..?
Vil boringer forurene og ødelægge muligheder for at etablere andre ting, som f.eks. et biogasdepot..?

Jeg tror måske, at jeg hellere ville satse på det sikre og lade mit fjernvarmeværk bruge pengene på rigtig VE i form af flere landvindmøller og varmepumper.
I hvert fald mener jeg, at man bør forlange en meget grundig risikoanalyse, før man starter minedriften.
.
Deltag aktivt i debatten Dong blokerer for geotermisk energi:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Danmark tager hul på geotermisk energiproduktion.321-11-2023 23:22
Ding Dong -Ja så kører vi igen....3612-12-2017 17:00
Salget af DONG bør stoppes!10907-02-2014 12:01
Vil du købe aktier i DONG..?1002-02-2014 13:45
Riv jeres DONG-plomber af og send dem i protest til DONG over manglende intelligente el-målere1203-03-2011 14:04
Artikler
Geotermisk energi
NyhederDato
DONG vil bygge ny vindmøllepark ud for Frederikshavn19-09-2008 07:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik