Husk mig
▼ Indhold

Giant Ragweed - Ambrosie trifida


Giant Ragweed - Ambrosie trifida09-12-2016 14:19
kfl
★★★★★
(2167)
Giant Ragweed - Ambrosie trifida
Ved brug af herbicider i planteproduktionen vil man fra dag ét starte dannelse af pesticid resistente planter. Der er konstateret næsten 450 unikke tilfælde af resistens i hele verden. Udviklingen af resistens startede først i 1975 nogenlunde samtidig med introduktionen af Glyphosat(Round Up). I USA er der konstateret ca. 160 tilfælde, i Canada ca. 60 tilfælde og i Danmark 9 tilfælde. Se Weed Science.

Problemet med resistens er så stort, at det på et tidspunkt kan true landbrugsproduktionen. Som det mest ekstreme eksempel på resistente ukrudt er Gigant Ragweed. Giant Ragweed kan blive indtil 6 meter høj og det kræver formodentlig en kædesav eller en machette for at fælde den.

Giant Ragweed kan kun vanskeligt bekæmpes kemisk og i sidste ende er der kun manuel bekæmpelse tilbage. Giant Ragweed er fundet i Danmark ved foderpladser, men botanikere mener ikke, at der kan dannes en vild bestand i Danmark pga. af det danske klima. Der findes vilde bestande af Giant Ragweed i Frankrig, Georgien, Tyskland, Italien, Belgien, Holland, Rumænien, Rusland, Serbien, Spanien, Schweitz ifølge Plant Protection Organization (EPPO).

Det følgende ikoniske billede er taget et eller andet sted i USA og viser en mejetærsker, der er ved at høste Roundup Ready majs. Blandt majsplanterne er der nogle grønne planter, der rager op. Det er GIANT RAGWEED:Dækkene på majetærskeren er på lidt under 2 meter og majetærskeren er derfor lidt under 6 meters højde. Giant Ragweed er derfor på lidt under 6 meters højde eller mere.

Her er et andet ikonisk billede af den resistent Giant Ragweed.Det er taget den 29. juni 2007. Billedet viser, at Giant Ragweed har nået en højde på omkring 11 fod. Det er taget ved Northern Illinois Agronomy Research Center near DeKalb, Purdue University.

Der er mange link, der omhandler en kemisk bekæmpelse at Giant Ragweed. Der skal typisk bruges flere herbicider i flere omgange, men ingen kendte midler er 100% effektive , se Herbicide resistant giant ragweed control: Alternative herbicide options are limited.

I Danmark findes der 3 arter af slægten, nemlig

Ambrosie trifida - Trefliget Ambrosie,
Ambrosie artemisiifolia - Bynke Ambrosie
Ambrosie coronopifolia – Krybende Ambrosie

Botanikeren Ole B. Lyshede har på Fugle & Naturs hjemmeside oplyst følgende den 3.12.2016:

I projektet Atlas Flora Danica er der i tiden 1992-2010 fundet 3 eksemplarer af Ambrosie trifida, alle på ruderatlignende lokaliteter og med fuglefodring. På Fugle & Natur er der angivet 2 fund på lignende steder. A. artemisiifolia er i Atlas Flora Danica fundet 146 gange, igen på ruderatlignende steder og fuglefodring. På Fugle & Natur ligger 56 indberetninger. Jeg ser ingen umiddelbar fare ved disse to arter, men det er da udmærket at have opmærksomhed på dem.


Bemærk: Et ruderat (af latin rudera = "stenbrokker") er et område, som er præget af tidligere menneskelig udnyttelse. Ofte er jorden stenet, sammenkørt og rig på kvælstof.

Retningslinier for forebyggelse og bekæmpelse af bynke-ambrosie
Der er udført et stort arbejde mht. udredning af Bynke-Ambrosie, der er en allergifremmende planter. Alt hvad der kan krybe og gå har deltaget i følgende rapport: Retningslinier for forebyggelse og bekæmpelse af bynke-ambrosie (Ambrosie artemisiifolia)

Bynke-ambrosie (Ambrosie artemisiifolia) har spredt sig fra Nordamerika til de temporære zoner i Europa samt i dele af Asien og Australien, hvor den er en af de væsentligste årsager til pollen induceret allergi (høfeber). Den fortsatte spredning af bynke-ambrosie er et stigende problem i Europa, ikke mindst i forhold til dens sygdomsfremkaldende virkning, men også som markukrudt og invasiv art. Omkostninger som følge af spredningen af bynke-ambrosie er i størrelsesordenen flere hundrede millioner euro.Andre arter af slægten ambrosie, først og fremmest trefliget ambrosie (A. trifida) og krybende ambrosie (A. coronopifolia), har spredt sig til Europa sammen med bynkeambrosie. De er ligeledes allergifremkaldende.

Trefliget og Krybende Ambrosie spreder sig som besværligt ukrudt i en del af deres hjemmehørende område i Amerika, men de er relativ sjældne i de fleste dele af Europa.


Rapporten bliv til i perioden 2008-2009.Det kunne være af interesse at vide, om der sidenhen er sket en udvikling med hensyn til spredning af ambrosie-arterne.

Bynke-ambrosie i afgrøder bidrager væsentligt til spredning og opbygning af populationer i områder, hvor den endnu ikke er etableret som skadevoldende ukrudt. Som følge heraf er det nødvendigt, at landmænd indgår i den overordnede strategi for bekæmpelse af bynke-ambrosie.


Fodring af fugle
Som det fremgår af tidligere citater er fuglefoder en kilde til udbredelse af ambrosie-arterne. Derfor bør alt fuglefoder være garanteret fri fra spiringsdygtigt frø af ambrosie-arterne. Hertil kommer, at det burde være lovpligtigt for grundejere at luge for disse arter. Det er lidt af et paradoks, at man for at gavne fuglene komme man til, at sprede invasive arter til skade for mange.

Bemærkning
Jeg kan ikke se, at Giant Ragweed vil blive et problem for landbrugte i Danmark foreløbig, men den kan blive det andre steder i Europa ved brug af Glyphosat resistente afgrøder. Dog tjener Giant Ragweed som et eksempel på, hvor galt det kan gå med uhæmmet brug af GMO-teknikker og herbicider.

Det er udbredt opfattelse at pesticiders farlighed kan sammenlignes med salt og kaffe. Eksemplet med Giant Ragweed viser, at der er andre bivirkninger, der for alvor kan true landbrugsproduktionen.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
20-12-2016 12:02
kfl
★★★★★
(2167)
Se artikel i Politikken fra den 17. NOV. 2016 KL. 10.00 af ELLEN Ø. ANDERSEN

Sprøjtemidler bider ikke længere på ukrudt, sygdomme og insekter

Resistens mod sprøjtegifte er et stigende problem for landbruget. Adgang til flere sprøjtemidler kan hjælpe i kampen mod modstandsdygtigt ukrudt, sygdomme og skadedyr. Men sprøjten kan ikke klare alle problemer.
03-05-2017 10:12
helios
★★☆☆☆
(314)
Hvad er pointen?
Hvad har det med klima at gøre?
At visse planter vanskeligt bekæmpes med de pesticider, der er godkendte, er et gammelt og velkendt problem.
Et familiemedlem i Danmark, Bynken, er der problemer med enkelte steder, men så graver man den op.
Det kunne nævnes mange andre planter, som vi heller ikke har i Danmark, men som vanskeligt bekæmpes med pesticider, men der finder man så en anden løsning på.
Jeg kan vanskeligt se pointen i indlægget, medmindre det er et forsøg på at håne landbruget for manglende viden?
Bare rolig kfl., dansk landbrug kan sagtens håndtere situationen.
04-05-2017 10:01
kfl
★★★★★
(2167)
Klimaændringer og produktion af fødevarer hænger tæt sammen.

Det flere gang blevet nævnt, at der ikke vil være problem med at skaffe nok fødevarer til verdens befolkning, idet man både har GMO-teknikker, pesticider og kunstgødning til sin rådighed.

Derfor har jeg taget dette emne op under overskrifte:Teknologi. Mere kan følge.
04-05-2017 10:20
helios
★★☆☆☆
(314)
Fødevareproduktionen hører til en af de mindre klima"syndere", men den har da sikkert haft afgørende indflydelse på, at vi ikke har istid pt.
Pesticidresistens er ikke det store problem, for der er et væld af midler, der kan anvendes.
Round up kan sagtens klare det lokale Ambrosiaproblem, det egentlige problem er, at afgrøden også bekæmpes. I Danmak har vi et par Ambrosiaarter, der ikke bekæmpes med kemien, men de få planter af Bynke kan let fjernes manuelt. De er ikke et større problem.
Jeg mener ikke at artikler fra dagbalde og TV-programmer er det bedste sted at finde argumenter, for både pesticider og GMO-afgrøder er med til at vi kan brødføde en stadig stigende befolkningstal, uden det går ud over naturarealer og skove.
Hvis miljøbevægelsen får helt med at få pesticider udfasede, så vil der ikke være regnskov tilbage i næste generation, men sikkert mange isbjørne.
Midlet mod klimaændringen er ikke at nedsætte fødevareproduktionen, men forbruget af fossil energi.
04-05-2017 18:08
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg påstår ikke, at landbrugsafgrøder er årsagen til klimaforandringer, men derimod at klimaforandringer stiller krav til landbrugsproduktionen.

Det er ikke åbenbart, at GMO-afgrøder er til nogen hjælp GMO-afgrøder kan ikke løse klimaproblemet og sikre fødevareforsyningen. Se også Sammenligning mellem udbyttet af GMO-afgrøder og non-GMO-afgrøder
Redigeret d. 04-05-2017 18:09
Deltag aktivt i debatten Giant Ragweed - Ambrosie trifida:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik