Husk mig
▼ Indhold

Hvorfor betale mere for VE-el?


Hvorfor betale mere for VE-el?13-06-2008 12:56
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg vil gerne kunne forstå, hvorfor nogle mennesker gerne vil betale en "overpris" for el.

Hvilke psykologiske faktore spiller ind?
Hvad forventer disse personer, der sker når de købe VE-el?
Vil de samme personer også være villige til at betale "overpris" for medicin fra NOVO, fordi NOVO køber VE-el?
Redigeret d. 13-06-2008 20:54
13-06-2008 19:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe
Nogle ønsker at betale mere for el fordi de mener det har nogle gavnlige effekter. De som mener at Co2 virkelig er så skadelig omkring drivhuseffekt, som det hævdes, vil gerne betale endda meget mere for Ve. Hvilket er umærket, herunder at man hjælper med til at starte en udvikling af ny teknologi.

Men! Du burde da have spurgt: Hvorfor vil nogle betale så meget ekstra for noget de tror, er VE.

Produktion, forbrug og vindproduktion Jylland jan I år.Som det ses er kraftværksproduktionen (decentral + Central produktion) næsten den samme som forbrug fordi karftværkerne skal producere fjernvarme, altså der er ikke brug for vindmøllestrømmen som i Januar i år derfor er foræret til Tyskland/Sverige. Altså betaler befolkningen til VE fordi 20 % af el produktionen kommer fra vind. Men det faktuelle tal er 8 %. Denne Co2 reduktion fra de 8 % er hertil meget tvivlsom pga. af alle de konflikter møllestrømmen i øvrigt giver i omkring vor energiproduktion.

Eller du kunne have spurgt: Hvorfor vil befolkningens blive ved med at investere i VE når de kan se at CO2 reduktionen ikke slår igennem selv om befolkningen køber mere og mere VE (møllestrøm), altså de betaler for noget de tror er VE men er en stor konfligt ramt energisektor, som forurener langt mere end det var nødvendig.

Hvorfor vil ingen have denne gratis CO2 reduktion det vil give at bruge denne massive spildenergi fra Danogips i Hobro se.Er det mon fordi det er gratis at gøre det, når det er det så er det ikke så interessant
13-06-2008 21:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Ja, men det er de psykologiske forklaringer jeg efterlyser, bare se på afstemningen ude i højre side af klimadebatten.

Brugerafstemning
Ville du være villig til at betale mere for el, hvis du vidste, at det kom fra vedvarende energikilder?


Ja 67% [10 Stemmer]


Nej 27% [4 Stemmer]


Måske 7% [1 Stemme]


Stemmer: 15
Påbegyndt: 22-05-2008


Har dd. læst i min lokal avis, at NOVO vil køb vindmølle-el fra Horns Rev II, det kan ikke lade sig gøre før end storebæltskablet er etableret, men NOVO og DONG bruger det som reklame i dag, føj hvor bliver vi taget ved næsen.

CO2-udslippet fik stige så længe vores netto eksport er større end vindmøllernes el-produktion.
Redigeret d. 13-06-2008 21:01
13-06-2008 21:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg kan da godt forstå at de som mener at JOrdens snarlige undergang er nært forstående vil give noget for VE. Men at de bliver snydt så vandet driver, det er jo noget andet.

Stadig: Ålborg Portlands kondensatenergi i Røggassen til forsyning af Ålborg. Nedlæggelse af Randers Kraftværk og forsyne byen med den spildenergi som er i Røggassen på studstrupværket og energien som opvarmer havvand, og så spildenergien fra Danogips i Hobro. Disse tre ting kan yde en bedre CO2 reduktion end mølle halløjet!!! Forskellen er at det billigere end gratis!
13-06-2008 22:34
Jakob
★★★★★
(9328)
 


Det er nok bare trenden i samfundet og globaliseringen. De rige er de gode, der har råd til at tage hensyn til miljø og klima, mens de fattige må leve med en svinsk moral eller dø af sult.

Den gode udlægning kan være, at manges køb af VE-strøm måske sender et signal til politikerne om, at der er folkelig vilje til at gøre noget gennemgribende for klima og miljø.
Der er dog nok ingen grund til optimisme i den retning, for ser man f.eks. på økologi, så er det stadig kun en meget lille procentdel af det danske landbrug, der er omstillet, selvom mange længe har betalt ekstra for økologisk mad. 
13-06-2008 22:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er nok bare trenden i samfundet og globaliseringen. De rige er de gode, der har råd til at tage hensyn til miljø og klima, mens de fattige må leve med en svinsk moral eller dø af sult.


Ja og de vil gerne pudse glorien, prale af at de køber "grøn" energi.

Den gode udlægning kan være, at manges køb af VE-strøm måske sender et signal til politikerne om, at der er folkelig vilje til at gøre noget gennemgribende for klima og miljø.


Hvis det er tilfældet, mener jeg, det var bedre hvis de skubbende i den retning Delphi advokere for. Udnyttelse af reel spildvarme kombineret med bedre udnyttelse af vindkraftresourcerne.
Udskiftning af fossile brændsler med fornybare brændsler.
14-06-2008 00:50
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Hvorfor betale mere for VE-el? Jo fordi vi i vores vandvittige rigdom nok skulle have råd til at leve bare en lille smule mere bæredygtigt!!

@Delphi::
jeg forstår ikk hvad problemet er. Selvom vi ikke bruger al den gode vindmølle strøm i DK så går den jo ikke til spilde! fint for mig hvis den kan bruges i Tyskland eller Sverige
14-06-2008 10:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Miljøgris

jeg forstår ikk hvad problemet er. Selvom vi ikke bruger al den gode vindmølle strøm i DK så går den jo ikke til spilde! fint for mig hvis den kan bruges i Tyskland eller Sverige


JA! Det kan kun tolkes derhen at du vælger at være døv og blind. Den vindmøllestrøm som eksporteres til Tyskland bevirker at mange nye varmeinstallationer til forsyning af mindre byer, fabrikskomplekser Gartnerier osv. i stort omfang etableres som ren kedelproduktion altså at olie eller gas afbrændes i kedel, hvor samproduktion el varme set i et "miljøbelastnings øje med" samlet ville give en minimal miljøbelastning navnlig med CO2. Når den Danske vindmøllestrøm for hoveddelens vedkommende sælges for under 50 kr/mwh kan man ikke få økonomi i el produktion ved gasmotor netop i de perioder af døgnet hvor varmeproduktion er nødvendig i Danmark, hvor altså fjernvarmeværkerne producere el i samproduktion med varme til fjernvarmenettet. Altså den samlede varmeproduktion på et stort gartneri i nordtyskland etableres nu, som ren gasafbrænding for varmeproduktion. Pga den danske vindmøllestrøm skal biogasanlæg i nordtyskland i dag støttes med helt op til 1500 kr/Mwh simpelhed fordi der ikke er økonomi i el produktion når den danske møllestrøm dumpes i Tyskland, igen et eksempel på at møllestrømmen bevirker øget Co2 udledning.

Altså netto har den danske møllestrøm samlet set bevirket en samlet netto forøgelse af CO2 udledning samlet for de lande hvor denne bruges.

Hvorfor er man så jublende glad for denne møllestrøm at man fuldstændig overser de synergier der er mulige som virkelig kunne gøre mølleproduktion rentabel og som virkelig kunne øge møllestrømmens andel i Danmark ved feks at udnytte spildenergi til varmeproduktion, så der kan tages kraftværkskapacitet ud som herefter giver plads til mere møllestrøm.

Vindmølleandelen kunne i dag være betydelig større end det faktuel er men vel at mærke på kommercielle vilkår. Hvis ikke det netop var for disse lalle glade holdninger, du giver udtryk for, som netop er baggrunden for at der gennem nu 20 år, har kunnet findes folkelig opbakning, til en så vanvittig enøjet udbygning med møller, og hertil med en massiv miljøbelastning samlet set med CO2

Danmarks vandvittige rigdom: Danmarks økonomi er i dag at sammenligne med Algeriets, hvis ikke det var for nordsøolien. Hertil har Algeriet den betydelige fordel frem for danmark at landet ikke har 1/3 af landets befolkning på overførselsindkomst som Danmark (1.8 mill)

Danmark har bundet højt kvalificeret viden i at konstruere et konisk stål rør med tre vinder på. Den samlede økonomiske nettofortjeneste for danmark omkring møller er dundrende negativ, selv om vi sælger for 35 milliarder til udlandet. Sammenlignet med andre brancher er økonomien samlet set meget ringe.
Redigeret d. 14-06-2008 16:24
14-06-2008 10:37
Jakob
★★★★★
(9328)
 miljoegrisen skrev:
jeg forstår ikk hvad problemet er. Selvom vi ikke bruger al den gode vindmølle strøm i DK så går den jo ikke til spilde! fint for mig hvis den kan bruges i Tyskland eller Sverige


Jeg er i hvert fald enig med dig i, at det er godt, at den ikke går helt til spilde.

Men skal vi have Danmark helt over på bæredygtig vedvarende energi, så skal der altså andre boller på suppen.
Vi skal selv blive langt bedre til at bruge strømmen, når det blæser, og det er der alt for ringe motivation til, så længe prisen på vindstrøm holdes kunstig høj. 
14-06-2008 11:41
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men skal vi have Danmark helt over på bæredygtig vedvarende energi, så skal der altså andre boller på suppen.
Vi skal selv blive langt bedre til at bruge strømmen, når det blæser, og det er der alt for ringe motivation til, så længe prisen på vindstrøm holdes kunstig høj.


Det unikke i det energicenter, jeg sammen med SDE arbejder på, er netop at udnytte synergien, ved på forhånd at fastlægge, at anlægget skal kunne producere X MW el og Y MW varme + Z MW biobrændsel 24/7/365, det kræver at energicentret skal kunne omstilles. alt efter hvilken basis energi der pt. er til rådighed på et givent tidspunkt, og ikke som i dag hvor et værk må lukke ned for produktionen pga. f.eks. for meget vind-el.
Det er derfor alfa og omega for projektet, at det selv råder over diverse lagerformer og lagerkapaciteten er stor nok. Derfor er det også nødvendig med opbakning fra alle store aktører indenfor energiområdet.
Hvis centret bliver en realitet skulle det ikke være nødvendig, at betale ekstra for VE-el.
Redigeret d. 14-06-2008 11:43
14-06-2008 13:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Men skal vi have Danmark helt over på bæredygtig vedvarende energi, så skal der altså andre boller på suppen.
Vi skal selv blive langt bedre til at bruge strømmen, når det blæser, og det er der alt for ringe motivation til, så længe prisen på vindstrøm holdes kunstig høj.


Det må jeg sige det er velkommende toner! Men husk stadig: at varmepumper kan udmærket betale en høj pris og også en i nu højere pris ved varmeproduktion ved varmeværkerne for møllestrømmen, så Vestas kan umærket sælge sine møller og endda til en højere pris. Det skal bare hænge sammen fra projekt til projekt.
14-06-2008 13:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@BOE
Derfor er det også nødvendig med opbakning fra alle store aktører indenfor energiområdet

Ja og herunder at Energinet udvikler balancereguleringssystemer som tager hånd om møllestrømmen så et Energicenter som du nævner kan virke i synergi med det øvrige net og produktionskapaciteter (møller) her.
14-06-2008 13:52
Jakob
★★★★★
(9328)
 

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Det unikke i det energicenter, jeg sammen med SDE arbejder på,


Er dette, det "SDE" du taler om:
http://www.sde.co.il/mission.html


 
14-06-2008 15:11
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nej, Jakob - SDE er en forkortelse for Sammensluttede Danske Energiforbrugere, www.energiforbrugeren.dk
14-06-2008 19:33
Jakob
★★★★★
(9328)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
SDE er en forkortelse for Sammensluttede Danske Energiforbrugere, www.energiforbrugeren.dk


Ok, så forstår jeg bedre de diffuse udmeldinger. Det må være umuligt at samle så mange tilfældige og forskellige interesser til et skarpt og effektivt resultat.


 
18-12-2008 18:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
De nye satser for tilskud til VE:
Fakta: Nye støtteregler til vedvarende energi

De nye afregningsregler træder i kraft, når Europa-Kommissionen har godkendt ordningerne. Udbetaling vil ske med virkning fra den 21. februar 2008 for vindmøller (a,b ) og fra den 1. juli 2008 for biomasse og biogas (c,d,e).Teknologi og andre forudsætninger

Pristillæg*


a. Nye vindmøller nettilsluttet fra den 21. februar 2008 (på nær husstandsvindmøller og havvindmølleparker i udbud)
25 øre pr. kWh i de første 22.000 fuldlasttimer - udover markedsprisen på el

Dertil kommer som hidtil 2,3 øre pr. kWh til balanceringsomkostninger


b. "Skrottillæg" til nye vindmøller nettilsluttet fra den 21. februar 2008

Der ydes skrottillæg til at nedtage vindmøller op til 450 kW og tillægget gives til frem til at alt 175 MW vindmøller (sat op fra 1. januar 2005) er nedtaget.

Møllerne skal være nedtaget senest 15. december 2010 og være nettilsluttet senest 31. december 2010
Foruden beløbene under a.(ovenfor) ydes ekstra pristillæg på 8 øre pr. kWh i de første 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne mølles effekt - udover elmarkedsprisen.


c. Afbrænding af biomasse
15 øre pr. kWh ud over elmarkedsprisen

d. Anlæg, som alene anvender biogas, forgasningsgas fremstillet ved biomasse, stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde
Garanteret pris på 74,5 øre pr. kWh

e. Anlæg, som anvender biogas og de andre former for ve (nævnt lige ovenover) sammen med andre brændsler
40,5 øre pr. kWh ud over elsalgsprisen til andelen af elektricitet fra biogas

f. Pulje til små VE-teknologier, som f.eks. solceller og bølgekraftanlæg
25 mio. kr. årligt i 4 år. Uddeles efter ansøgning.


* Se VE-loven og elforsyningsloven for mere detaljerede regler fx overgangsregler for eksisterende anlæg, som anvender biomasse. Puljen til små VE-teknologier er sat i kraft.
Redigeret d. 18-12-2008 18:14
18-12-2008 22:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Har du noget overblik over hvad tiltag som dette koster pr år.

Det er meget visionsløst. Man pumper en masse midler ud i energisektorer og får mere og mere ustyrlig produktionskapaciteter om kun vil øge flaskehalsproblemer yderligere omkring vor el-produktion.

Det forhold at man omkring biogas tilfører mere produktionskapacitet som ikke kan lukkes ned ved spidslastproduktioner fra den øvrige produktionskapacitet, her navnlig møllerne, er tankevækkende. Dette giver herefter markante problemer omkring balanceregulering. Situationer hvor vi må betale norge store beløb for simpelhed at udtage el-produktion af vor el-net når møllerne producere maks, dette vil tiltage. Når en given storm når vindhastigheder så alle møller lukker deres produktion ned må vi købe strøm tilbage til massive overpriser.
Redigeret d. 18-12-2008 23:06
19-12-2008 12:43
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/94467-dansk-minivindmoelleproducent-kvalt-i-regler

Dansk minivindmølleproducent kvalt i regler
Minivindmølle-producenten DVE-Teknik opgiver Danmark og søger mod udlandet. Det danske regelrytteri har dræbt alle muligheder, mener iværksætteren bag DVE-Teknik.
20-12-2008 11:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her Radikal Venstres bud på en total omlægning til VE inden 2050 Link

Partiet påstår udbygningen kan hænge sammen økonomisk. Men det står lidt hen i det uvisse hvordan man skal forsyne byerne med fjernvarme. Det overordnede indtryk er at økonomien har overordentlig stor sandsynlighed for at kører af sporet.
20-12-2008 13:53
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Personligt har jeg det med vindmøller på samme måde som med flygtninge, hvis de ikke er/bliver integreret, har vi for mange af dem.
20-12-2008 17:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Følgende er til behandling i Folketingets energipolitiske Udvalg se Link

Et projekt som ved 40.000 Kwm solfanger skal forsyne 1400 husstande i Dronninglund, sammen med et damlager på 50-100.000 Kbm, jordvarme, varmepumper og antagelig el-patroner hvis afgifterne kan "tilpasses".

Projektet koster antagelig i størrelsesorden 150 mill. Alene 40.000 kwm solfanger: 45 – 50 mill. Kr. Som overvejende betales via pso-midlerne. Det er lidt over 100.000 kr. pr husstand.

Hertil skal noget af varmeproduktionen i vinterperioden komme fra gasproduktion når energikilder til varmepumpe løber tør.

Hvis projekter som dette er den officielle vej til at omsætte vindmøllestrøm så bliver det noget dyrt for det danske samfund.
21-12-2008 13:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis projekter som dette er den officielle vej til at omsætte vindmøllestrøm så bliver det noget dyrt for det danske samfund.


Det er blot et af mange eksempler på, at intentioner og virkemidler ikke hænger sammen.

Forbud mod glødepærer er et andet eksempel.
Det er energien man vil spare på, men resultatet er at der bruges den samme mængde energi, blot med mere CO2-udslip end før.

Dansk elproduktion består d.d. af ca. 20 % vindel, 10 % el fra biomasse og 60 % el fra fossile brændsler, i 2020 vil elproduktionen være sammensat af 50 % vindel, 30 % el fra biomasse og 20 % fra andet bla. fossile brændsler. Hvor CO2-reduktionen d.d. pr. sparet kWh el er ca. 564 g, vil den i 2020 være ca. 100 g, det lyder jo meget fornuftigt, at udråbe el til den store CO2 synder.

Når de fossile brændsler helt er udfaset af elproduktionen er CO2-reduktionen pr. sparet kWh = nul.

Energieffektivitet, der samtidig giver en CO2-reduktion, skal og kan kun rettes mod energi fra fossile brændsler, alt andet er bare ekstra omkostninger, som det danske samfund ikke har råd til at afholde.
25-12-2008 17:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! Man burde have en varedeklaration for VE-løsninger eller udbygninger hvor følgevirkninger ud i yderste led i vor energisystem analyseres. Det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt at meget støttekrævende løsninger producere strøm løbende når der faktuelt ikke er brug for strøm i lange perioder. Mange gange er det faktuelt meget resursekrævende at udtage denne strømproduktion netop når el-nettet skal være i balance.

På samme måde med mølleløsninger hvor disse isoleret set, producere strøm som produceres med en co2 belastning på omkring 30 g/Kwh som er en meget lav miljøbelastning. Men hvad hjælper det når andre co2 og miljøbelastende tiltag nu må iværksættes netop når møllestrømmen fortrænger den kraftvarme hvor varmen er nødvendig.

Hvis omlægning til VE tog hensyn til disse fundamentale og simple kendsgerninger kunne omlægning til ve gøres meget billigt og hurtigt.
Deltag aktivt i debatten Hvorfor betale mere for VE-el?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Samfundsøkonomiske konsekvenser af VE1807-03-2018 21:12
Bæredygtige danske VE-alternativer til vindmøller013-07-2011 17:06
Kan dansk handlingsplan for VE på transportområdet nå EU-mål?227-06-2010 14:52
Kritik af VE-loven618-11-2008 03:04
Idealstaten VE-DK og opportunisten Th-DK2007-10-2008 16:06
Artikler
Oprettelse af VE-Rådet 1991
Prøvestationer for VE og information om VE
VE-Initiativudvalg i Teknologirådet 1980
NyhederDato
VE-loven vedtaget med bredt flertal18-12-2008 12:53
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik