Husk mig
▼ Indhold

IPCC AR5 resume


IPCC AR5 resume04-11-2014 11:07
kfl
★★★★★
(2167)
IPCC AR5 Resume via DMIFN's nyeste klimarapport offentliggjort i København - se hovedpunkterne

Lørdag sluttede det længe ventede møde i FN's klimapanel, IPCC, i København. Søndag formiddag blev resultatet - den samlende synteserapport for hele IPCC' 5. rapportserie - offentliggjort ved et pressemøde.

Synteserapport sammenholder og sammenskriver konklusionerne fra tre delrapporter, som hver især beskæftiger sig med forskellige aspekter af klima-problematikken.

På IPCC's hjemmeside finder du pressemateriale, baggrundsrapporten samt det såkaldte 'resume for beslutningstagere'.


Hovedbudskaber fra synteserapporten til IPCC's femte hovedrapport
*Klimasystemets opvarmning er utvetydig. Atmosfæren og havene er blevet varmere, mængderne af is og sne er reduceret, og havniveauet er steget.
*Hvert af de seneste tre årtier har været tiltagende varmere ved Jordens overflade end noget forudgående årti siden 1850. Den globale middeloverfladetemperatur viser en opvarmning på 0,85 °C i perioden 1880-2012.
*Fortsat udledning af drivhusgasser vil forårsage yderligere opvarmning og varige ændringer i alle dele af klimasystemet, hvilket øger sandsynligheden for alvorlige, udbredte og uoprettelige konsekvenser for mennesker og økosystemer.
*Reduktioner i arktisk havis året rundt er fremskrevet for alle scenarier. I september, hvor havisudbredelsen er mindst, vil det Arktiske Ocean sandsynligvis være næsten isfrit inden midten af århundredet hvis udledningerne fortsætter som i dag. Arktis vil fortsat opvarmes hurtigere end det globale middel.
*Det globale middelhavniveau vil fortsætte med at stige i løbet af det 21. århundrede, meget sandsynligt med højere hastighed end observeret i 1971-2010. Uden øget handling vil havniveaustigningen i slutningen af århundredet nå 0,45-0,82 m i forhold til 1986-2005.
*Der er øget risiko for at et stort antal arter vil uddø på grund af klimaforandringer. Kystområderne vil fortsat være udsatte ved havniveaustigninger, der vil fortsætte de kommende århundreder, selv hvis temperaturen stabiliseres.
*Uden øget handling vil opvarmningen i slutningen af århundredet nå 3,7-4,8 °C i forhold til det førindustrielle niveau, og det vil selv med klimatilpasningstiltag, føre til meget høj risiko for alvorlige, udbredte og irreversible konsekvenser på globalt plan.
*Tilpasning kan reducere klimarelaterede risici, men der er grænser for hvor effektiv tilpasningen kan være, hvis ikke udledningen af drivhusgasser reduceres.
*Det er stadig muligt at reducere udledningerne til det niveau, der er nødvendigt for at begrænse opvarmningen til 2 °C, men dette kræver betydelige reduktioner over de næste få årtier, og at de globale udledninger bringes til eller under nul i slutningen af århundredet.
*Både reduktions- og tilpasningsindsatsen kan desuden medføre betydelige positive sidegevinster, herunder forbedret luftkvalitet, øget energisikkerhed, reduceret vandforbrug og bæredygtig landbrugs- og skovdrift.
*Muligheden for tilpasning eksisterer i alle sektorer, men implementeringen og potentialet for at reducere klimarelaterede risici er forskellig for de enkelte sektorer og regioner.
*Der findes mulige reduktionstiltag i alle større sektorer. Det mest omkostningseffektive er en tilgang, der kombinerer øget energieffektivisering, en omlægning til fossilfri energiforsyning og en reduktion i udslip fra samt et øget optag af drivhusgasser i skove og jorde.
*Rapporten viser, at det kræver en reduktion i de globale drivhusgasudledninger på 40-70 pct. i 2050 ift. 2010, hvis vi skal have en sandsynlig chance for at holde den globale opvarmning under 2 grader.

Bemærk, at ovenstående er foreløbige oversættelser af konklusionerne fra IPCC. De kan afvige i ordlyd fra eventuelle senere officielle oversættelser.


DMI deltog i den danske delegation og stod også som værter for IPCC-mødet sammen med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Om delrapporterne

1. delrapport om den naturvidenskabelige baggrund for klimaforandringer blev offentliggjort i Stockholm i september 2013.

2. delrapport om effekten af klimaforandringer, klimatilpasning og sårbarhed blev offentliggjort i Yokohama den 31. marts 2014.

3. delrapport om modvirkning af klimaforandringer blev offentliggjort i Berlin den 13. april 2014.

Du finder meget mere om IPCC og rapporterne fra samlingen af links til højre for denne side.KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
04-11-2014 12:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
DMI er ikke meget for at nævne,at IPCC skriver,at kernekraft også er en del af klimaløsningen - måske er det i en dansk "grøn" energi kontekst ikke politisk korrekt at nævne kernekraft - i Danmark er ordet "kernekraft" jo tabu og vindenergi har jo næsten fået en relligiøs status.

Dermed er kernekraft faktisk en vedvarende energikilde.
En ny beregning viser,at ressourserne af uran og thorium ville kunne give energi i en halv million år.
I beregningen udnyttes uran fra den kendte mængde i havvand;men medtager ikke,at der hvert år tilføres uran og thorium til havet;men medtages dette,er der energi til flere millioner år.

Det er så længe,at kernekraft burde benævnes "vedvarende energi".
Redigeret d. 04-11-2014 12:21
04-11-2014 16:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvad kan en politisk redigeret rapport fra IPCC reelt bruges til ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-11-2014 17:55
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
*Uden øget handling vil opvarmningen i slutningen af århundredet nå 3,7-4,8 °C i forhold til det førindustrielle niveau, og det vil selv med klimatilpasningstiltag, føre til meget høj risiko for alvorlige, udbredte og irreversible konsekvenser på globalt plan.


Den får lige lidt ekstra hver gang rapporten gengives. De 3,7-4,8 °C er medianværdier for modellerne - ikke usikkerhedsintervaller, som DMI giver indtryk af. Så sikker er end ikke IPCC, det er ikke det, der står i SPM, DMI!

Hvis de observationelle estimater for klimasensitivitet holder, og jeg tror langt mere på dem end på de allerede fejlslagne klimamodeller, så er den mest sandsynlige temperaturstigning langt under 3,7C og effekterne skal nedskaleres - også havniveaustigningen.

Overdrivelsen giver bagslag, DMI....
04-11-2014 19:16
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
DMI sammenstrikker tilsyneladende AR5 så den passer til den politiske agenda i Danmark .
Deltag aktivt i debatten IPCC AR5 resume:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
AR5-høring set fra den skeptiske side002-02-2014 10:47
2009-klimavidenskab (TH!NK2-resume nr. 1)3214-06-2010 00:14
Artikler
IPCC
IPCC (Bionyt: 500 svar om klima)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik