Husk mig
▼ Indhold

IPCC

IPCCIPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) er FN’s klimapanel, der blev oprettet i 1988. IPCC blev stiftet i forlængelse af Brundtland-rapporten fra 1987 i et forsøg på at samle den videnskabelige verdens resultater omkring klimaændringer.

IPCC foretager ikke selv klimaforskning, men gennemgår med jævne mellemrum den nyeste videnskabelige litteratur og udgiver på den baggrund sine rapporter.
De store rapporter (assessment reports), som IPCC udgiver ca. hvert femte år, er fordelt ud på tre arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med henholdsvis årsagerne, konsekvenserne og mulighederne for handling i forbindelse med klimaforandringer.
IPCC har indtil videre udgivet fire af sådanne rapporter (1990, 1995, 2001 og 2007). I internationale klimaforhandlinger tages der som regel udgangspunkt i resultaterne fra IPCC’s rapporter, således den fjerde rapport i forbindelse med COP15 i 2009. Rapporterne indeholder et afsnit rettet mod beslutningstagere (Summary for Policymakers), der konkluderer på de mange sider; et afsnit, der ofte har været igennem lange debatter, før den endelige ordlyd er fundet.

Siden 2002 har Rajendra K. Pachauri været formand for IPCC. Til den seneste rapport har over 2500 videnskabsfolk bidraget i bedømmelsen af videnskabelig litteratur, og over 800 har arbejdet på selve teksten.
Sammen med Al Gore modtog IPCC i 2007 Nobels Fredspris.

Et par debatter om IPCC:
> Nobels Fredspris til Al Gore og IPCC
> Har Ipcc-rapporten ret? Er klimaforandringer menneskeskabt?
> Indiens klimaminister udfordrer IPCC
> IPCC problemer
> 'Vi tog fejl, og vi har ret'

Fra artikel- og nyhedssamlingen:
> Nyhed: Nobels Fredspris går til IPCC og Al Gore
> IPCC (Bionyt: 500 svar om klima)

Links:
> IPCC's hjemmeside
> DMI om IPCC

Fra Berlingskes Klima-wiki:
FN’s Klimapanel blev oprettet i 1988 af FN’s særorganisationer for miljø (UNEP) og meteorologi (WMO). Klimapanelet kendes under navnet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Formålet med panelet er, at panelet, på baggrund af videnskabelige litteratur, skal vurdere omfanget af klimaændringer og konsekvensen af disse samt mulighederne for at tilpasse sig eller modvirke klimaændringer.

FN's klimapanel har sekretariat i Genève, og arbejdet er organiseret i tre arbejdsgrupper og en Task Force. Den første arbejdsgruppe vurderer den naturvidenskabelige litteratur om klima og klimaændringer. Den anden beskæftiger sig med konsekvenserne af klimaændringer, og mulighederne for at tilpasse sig til dem og den tredje arbejdsgruppe vurderer mulighederne for at reducere klodens udslip af drivhusgasser og derved begrænse klimaændringerne. Task Forcen står for de nationale drivhusgas-opgørelser.

Klimapanelet udarbejder dybdeborende rapporter. Det er her forfatternes opgave at sammenstille og vurdere den viden, der er tilgængelig i den internationale videnskabelige, tekniske og samfundsøkonomiske litteratur. Herefter sendes rapporterne til ”review” blandt fagfolk og regeringsrepræsentanter fra særorganisationernes deltagerlande.

IPCC udgav deres 4. rapport i 2007. Over 1200 uafhængige videnskabelige forfattere og 2500 ”reviewers” deltog i udarbejdelsen af rapporten. I rapporten fremstilles det, at menneskeskabte klimaforandringer i dag er en realitet, og at den menneskelige udledning af drivhusgasser, herunder i særdeleshed CO2, er klimaskadende. Ifølge panelet skal udslip af drivhusgasser være reduceret med 50 pct. i 2050, hvis der ikke skal være alvorlige konsekvenser for miljøet.

Eksterne links/kilder:
COP15.dk
Klimarapporterne
FN’s oversigt over CO2-udledninger i alt og pr. capita i verdens lande

Kilde: Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.

Fra SKOLEduel:
IPCC står for the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC blev dannet i 1988 af to organisationer under FN – nemlig the World Meteorological Organization (WMO) og the United Nations Environment Programme (UNEP). Formålet med IPCC er at evaluere risikoen ved de klimaændringer, som vi mennesker skaber.

Ingen tid at spilde
I foråret 2007 samledes forskere og regeringsfolk fra omkring 120 lande for at godkende en ny rapport, som sammenfatter videnskabeligt arbejde vedrørende de globale klimaforandringer fra hele verdens forskere. Det var et møde i FN’s klimapanel, IPCC, som arbejder med det formål at holde politikerne orienteret om forskning indenfor områder som vedrører klimaforandringerne. Klima-mødet i 2007 mundede ud i den fjerde rapport fra IPCC. Nogle af de centrale konklusioner i rapporten er:
  • Den globale opvarmning af klimaet er klar og tydelig.
  • Størstedelen af den opvarmning vi ser, skyldes de drivhusgasser, som vi mennesker udleder med vores moderne levemåde.
  • Der er kun en meget lille sandsynlighed for at de højere temperaturer og den øgede vandstand i verdenshavene kommer udelukkende på grund af naturlige klimatiske forandringer.
  • I det 21 århundrede – altså frem til år 2100 – vil verdens temperatur stige mellem 1,1 og 6,4 grader og vandstanden i havene vil stige mellem 18 og 59 cm.
  • Der er stor risiko for, at der bl.a. vil være større hyppighed af hedebølger og kraftige regnskyl.
  • Der er overvejende sandsynlighed for, at der vil komme flere tørkeperioder, tropiske cykloner og ekstreme tidevandsbølger.
  • Både tidligere og fremtidige udledninger af drivhusgasser vil fortsætte med at bidrage til opvarmning og øget vandstand i havene i mere end 1000 år.
  • Den globale koncentration af kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) er øget kraftigt siden 1750 som følge af menneskelig aktivitet og den overstiger nu langt det niveau der var før industrialiseringen og mere end 650.000 år tilbage i tiden.
Disse resultater er ikke så forskellige fra resultaterne fra de tre foregående rapporter fra 1990, 1995, og 2001, men klimaforandringerne er nu mere fremskredne og langt tydeligere, og forståelsen er forbedret.

Klima-panelet anbefaler at der skal gøres noget nu for at CO2-udslippet kan begynde at falde fra år 2015. Er det for tidligt eller for sent?

Kilde: SEAS-NVE


 0 kommentar(er) · 16345 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen IPCC (FN's klimapanel):

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Ole Humlum: Frygten er IPCC's våben
Hvad mener du om det internationale klimapanel IPCC's arbejde?
IPCC (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Uafhængigt råd skal granske klimapanel15-03-2010 10:03
350 ppm anerkendes som grænseværdi af IPCC-formand09-09-2009 16:10
Nobels Fredspris går til IPCC og Al Gore13-10-2007 10:46
Tredje del af FNs klimarapport07-05-2007 12:38
Dusør udlovet for at kritisere IPCC05-02-2007 00:47
DebatterSvarSeneste indlæg
FUND AF DRAMATISKE FEJL I IPCC's SIDSTE RAPPORT !217-05-2023 16:45
Michael Manns og IPCC's ændring af historiske arktisk isdække data131-10-2021 21:19
IPCC-chef: "Klimapolitik Omfordeling af Velstand, Ikke Milieupolitik". Thunberg Gore/Soros Rob024-01-2020 20:25
FNs Fordrejede Klimapolitik og Teknokratiets CO2-Økonomi205-12-2019 01:48
Væk med IPCC-justeringer: Ingen temperaturstigning siden 1850108-11-2019 11:55
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik