Husk mig
▼ Indhold

Kulfyring i Aalborg slutter.. Hvordan..?


Kulfyring i Aalborg slutter.. Hvordan..?27-02-2018 23:02
Jakob
★★★★★
(9324)
­
Ja, det er for pinligt, at de stadig fyrer med kul i Aalborg, så hvordan får vi bragt det til en hurtig og god afslutning..?

Den hurtige må være straks at bede alle borgere i Aalborg om at købe polar soveposer, og så slukker vi ganske enkelt for kulkedlerne dagen efter.

Den gode er jeg mere i tvivl om.
Men jeg vil begynde med at samle nogle grundoplysninger:https://www.tv2nord.dk/artikel/aalborg-kommune-overtager-nordjyllands-vaerket-pris-725-millioner
24. jun 2015


Det svenske energiselskab Vattenfall har onsdag solgt det sidste af de tre kraftværker selskabet ejede i Danmark.

Det er Nordjyllandsværket lige nord for Aalborg, der er tale om og køberen er Aalborg Kommune, der for 725 millioner kroner kommer til at eje værket gennem et aktieselskab.

- Med købet af Nordjyllandsværket får vi en maksimal indflydelse på udvikling af energiforsyningen til Aalborg Kommunes indbyggere, og vi får en helt enestående mulighed for at realisere vores vision om en bæredygtig udvikling. Vi vil sikre en omstilling fra kulbaseret varme til grøn energi, og inden udgangen af 2016 vil vi lave en strategi for, hvordan vi kan realisere en omstilling til grøn energi, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Nordjyllandsværket leverer 60 procent af den varme som Aalborg Forsyning - for en meget lav pris - sælger videre til forbrugerne, og borgmesteren mener, man ved at købe kraftværket sikrer at de lave priser kan fortsætte - også efter 2028 hvor den nuværende aftale løber til.

- Havde vi ikke købt værket, er vi ret overbeviste om, at forbrugerne ville komme til at opleve en stigning på varmeudgifterne. Med købet har vi sikret, at kommunens forbrugere også i fremtiden kan få varme til rimelige priser, siger borgmesteren og fortsætter,

- Kort sagt, så mener jeg, at vi med købet har lavet en fremtidssikret investering - en investering i vores miljø og en investering i en økonomisk forsvarlig varmekilde. Der er tale om et yderst veldrevet kraftværk, og jeg glæder mig til at byde de ca. 100 medarbejdere, som bliver overdraget ved købet, velkommen til deres nye arbejdsgiver.

Købet blev vedtaget på byrådsmødet 22. juni, men Venstre, Konservative og Liberal Alliance kunne ikke stemme for købet, og fik deres kritiske kommentarer skrevet ind i mødereferatet.

Udover handlen til de 725 millioner køber Aalborg Havn A/S, der er ejet af Aalborg Kommune købt Nordjyllandsværkets arealer, kajanlæg, kraner, tankanlæg, administrationsbygning med mere.Strategi Aalborg byråd 2017 vedhæftet:
https://www.aalborg.dk/media/6779884/strategi-for-fossilfri-varmeproduktion.pdf
Tilknyttet fil:
strategi-for-fossilfri-varmeproduktion.pdf
28-02-2018 13:36
Jakob
★★★★★
(9324)
­Fjernvarme:http://www.aalborgforsyning.dk/om-aalborg-forsyning/aalborg-decentrale-vaerker-as.aspx
Aalborg Decentrale Værker

De decentrale værker producerer fjernvarme og el der sælges en-gros til elnettet hhv. fjernvarmenettene, i bl.a. Hou, Farstrup-Kjølby og Aalborgområdet. Varmen sælges til Aalborg Varme A/S der står for driften af fjernvarmenettene i de respektive byer og håndterer salg af fjernvarme til kunderne i forsyningsområdet. Produktionen på de decentrale værker sker primært ved hjælp af naturgas men der arbejdes med indførelse af flere VE kilder som fx varmepumper og biogas i byerne.http://www.aalborgforsyning.dk/media/1815/fakta-om-dk.pdf
Fjernvarmeforsyningen forsyner alle større byområder i Aalborg
Kommune med fjernvarme. Det er en billig, sikker og effektiv
opvarmningsform, og dækningsprocenten er tæt på de 100.
50% af fjernvarmen kommer fra det kulfyrede kraftvarmeværk Nord-
jyllandsværket øst for Nørresundby
.
30% af fjernvarmen kommer fra Aalborg Portland i Rørdal. Udtjente
møbler fra Renovationsvæsenet og slam fra Kloakforsyningen indgår
som brændsel ved den energikrævende produktion af cement. Det
er med til at gøre Aalborg til en af landets billigste storbyer, når det
gælder fjernvarme.
10% af fjernvarmen kommer
fra affaldsforbrændingsanlæg-
get Reno-Nord i Aalborg Øst.
Det er et fælleskommunalt
selskab, hvor dagrenovation
fra Aalborg og seks andre
kommuner forbrændes.
De sidste ca. 10% af fjernvar-
men kommer fra Fjernvarme-
forsyningens egne centraler.Fjernvarmens forsyningsområde:
http://www.aalborgforsyning.dk/varme/om-os/forsyningsomr%C3%A5de.aspx
Tilknyttet billede:

28-02-2018 21:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Man kunne med fordel starte med at montere en stor dampdreven varmepumpe på affaldsforbrændingen sådan at de 20 MW el affaldsanlægget det kan yde de omsættes i en stor varmepumpe som køler på vand der cirkuleres over til Portland. Der er enorme mængder spildenergi som ikke udnyttes i dag og som man har undersøgt mht. at udnytte via konventionelle varmepumper, men altså uden held.

Affaldsforbrænding og PortlandAnlægget vil blive en stor varmepumpe som trækkes direkte af en dampturbine. Kompressoren til varmepumpen se


Anlægget vil så kunne yde 80 MW fjernvarme oven i de nuværende 70 - 80 Mw.

Anlægget er så lavet sådan at det kan lukke ned og el-produktionen til nettet kan igangsættes.

Der skal yderligere 200 MW til for at kunne lukke NOrdjyllandsværket. Jeg ved ikke helt hvor meget spildvarmeeffekt der er ved Portland.

Det er givet en fabrikshemmelighed hvor meget energi de bruger, for det kan ikke ses nogle steder, og dermed er det heller ikke umiddelbart til at vurdere hvor meget spildvarme der er fra fabrikken.
Redigeret d. 28-02-2018 22:01
28-02-2018 22:30
Jakob
★★★★★
(9324)
­

Nordjyllandsværket flere grundoplysninger:https://da.wikipedia.org/wiki/Nordjyllandsv%C3%A6rket
Nordjyllandsværket (tidligere Vendsysselværket) er beliggende ved Limfjordens nordlige bred i det sydlige Vendsyssel tre km sydvest for landsbyen Stae og 15 km øst for Aalborg.
--
Kraftværket består i dag af 3 enheder. Blok 2 på 225 MW elektrisk effekt og 42 MW termisk effekt stammer fra 1977. Blok 2 blev taget ud af drift permanent i år 2014[2].

Blok 3 på 410 MW elektrisk effekt og 420 MW termisk effekt blev idriftsat i 1998. Denne enhed er blandt verdens mest effektive kulfyrede værker med en virkningsgrad på 47 % ved ren elproduktion. Desuden findes der et gasturbineanlæg på 25 MW, der er i stand til at starte værket i tilfælde af dødt net.

Både blok 2 og 3 er forsynet med elektrofiltre til fjernelse af flyveaske, blok 2 er derudover forsynet med et SNOX-anlæg, der i samme proces fjerner kvælstofilter og svovl fra røggassen. Anlægget kan på den måde udvinde koncentreret svovlsyre.

Blok 3 er forsynet med et traditionelt gipsanlæg til fjernelsen af svovl.

Gipsen afsættes til Aalborg Portland, hvor den indgår i fremstillingen af cement sammen med flyveasken.http://aalborgforsyning.dk/nordjyllandsv%C3%A6rket-as/om-os.aspx
Nordjyllandsværket er beliggende i Vodskov nordøst for Aalborghttp://aalborgforsyning.dk/nordjyllandsv%C3%A6rket-as/fakta-om-kulfyring.aspx

Fakta om kulfyring
Nordjyllandsværkets produktion af el og varme sker med fokus på miljø og effektiv kulfyring

Nordjyllandsværkets produktion af el og fjernvarme foregår på to blokanlæg, Blok 2 og 3. Produktionen af el og fjernvarme foregår på Blok 3, der blev sat i drift i 1998. Denne har en kapacitet på 410 MW el og 490 MJ/s fjernvarme.
20 % bedre udnyttelse

Blok 3 udnytter brændslet meget effektivt. Med en virkningsgrad på op mod 91 % ved kombineret produktion og 47 % ved ren elproduktion udnytter blokken brændslet omkring 20 % bedre end ældre kulfyrede anlæg.

Nordjyllandsværket råder desuden over et dieseloliefyret gasturbineanlæg, der kan producere 24 MW el. Fyret kan blandt andet anvendes til at genstarte kulfyrede produktionsanlæg ved landsdækkende strømsvigt.

Fjernvarme under Limfjorden

Fjernvarmen leveres dels til Aalborg, og dels til mindre byer i omegnen. Det meste af fjernvarmen bliver leveret til Aalborg i store rør under Limfjorden.

Desværre ingen info om blok 1 og 4, og tvivl om blok 2 er i drift, men her de fire blokke uden numre:


https://da.wikipedia.org/wiki/Nordjyllandsv%C3%A6rket


https://da.wikipedia.org/wiki/Nordjyllandsv%C3%A6rket#/media/File:Nordjyllandsv%C3%A6rket1.jpg­
28-02-2018 22:52
Jakob
★★★★★
(9324)
­delphi skrev:
en stor varmepumpe som trækkes direkte af en dampturbine.


Når jeg læser deres strategi, så er jeg ikke i tvivl om, at Aalborg sandsynligt ender med at købe nogle store varmepumpe kapaciteter. Men jeg skønner, at det hovedsageligt vil blive varmepumper, som trækkes af EL.
Ser du det på samme måde..?

­
28-02-2018 23:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

En storby som Ålborg skal råde over store effektive kraftværker som kan starte og stoppe hurtigt, så varmeproduktionen fra el-produktionen kan tilflyde fjernvarmeforsyningen.

Affald skal brændes løbende og ideen med at in- og udkoble en varmepumpe så der kan ydes strøm når der er behov, den er god.

Og den sidste 'byggeklods' er selvfølgelig stor el-varmepumper evt. en mindre del vand til at gemme varme i.

Damme se http://nhsoft.dk/work/wo12/Billeder.html
Redigeret d. 28-02-2018 23:24
02-03-2018 14:04
Jakob
★★★★★
(9324)
­


@delphi


Aalborg Kommune bør efter min mening først og fremmest gå foran og støtte og hjælpe staten med denne landvindmølleplan:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916

Rigelig vindstrøm vil presse udviklingen fremad.

Hvis vi har den situation, så vil du og jeg slet ikke bruge tid på at diskutere, om en dampturbine skal producere varme eller EL. Det vil stå helt klart, at den først og fremmest skal producere EL i stille vejr, hvis strengt nødvendigt, og ellers skal den helst stå stille.
I stille vejr skulle der også gerne være nogle gode varmelagre at tære på.

Derforuden bør Aalborg nok gå EL-nettet efter og forstærke det for at sikre, at det er kraftigt nok til at bære EL-komfurer, når bygassen forsvinder. Jeg går ud fra, at de snart vil erkende, at gas er meget værdifuld til EL-backup, og gas derfor skal spares til dette formål.


­
­
02-03-2018 16:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hofor opstiller møller se https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/
03-03-2018 15:05
Jakob
★★★★★
(9324)
­


delphi skrev:
Hofor opstiller møller se https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/


Ja, og hvis det går, som jeg håber, så bør et firma som dette nok stille sin ekspertise til rådighed for energiministeriet i den periode, hvor der planlægges opstilling af mange statslige landvindmøller i Danmark.
­
11-03-2018 19:19
Jakob
★★★★★
(9324)
­


delphi skrev:


Sælges disse store MAN L/V varmepumper også som EL-drevne og i flere forskellige størrelser..?

Er de beregnet til en bestemt max fremløbstemperatur..?
­
11-03-2018 19:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den største der kan laves er på 75 MW så i Ålborg skal der 4 stk opstilles. Og de kan laves ved el-drift.

Her energibalancen for en opstilling som køler Limfjordsvand til 0,5 C og opvarmer fjernvarmevand fra 40 til 80 C som sker ved en cop på 4,15. Alle storbyer kan forsynes ved den temperatur.Fremløbstemperaturen må gerne svinge og varmepumperne kan fås i flere størrelser.
Redigeret d. 11-03-2018 19:36
11-03-2018 19:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja, og hvis det går, som jeg håber, så bør et firma som dette nok stille sin ekspertise til rådighed for energiministeriet i den periode, hvor der planlægges opstilling af mange statslige landvindmøller i Danmark.


Det eneste det handler om er at tale med Bondemand Jensen' bankrådgiver og forhører hvad det koster at opstille møllen på Jensen' stærkt belånte jord, og så en fingerfornemmelse af om projektet kan komme gennem kommunalbestyrelsen.
Redigeret d. 11-03-2018 19:39
11-03-2018 20:21
Jakob
★★★★★
(9324)
­@delphi


I følge strategien for Aalborg bør man undlade at installere noget, som senere kan blive en hindring for yderligere forbedringer.
Men måske kunne man godt begynde med at installere en enkelt EL-drevet varmepumpe, som kan sættes ind til at hjælpe fjernvarmeproduktionen, så strømproduktionen og kulforbruget dermed kan sænkes..?
Altså for at komme nærmere en situation, hvor man kan være sikker på, at man ikke behøver mere end vågeblus på kedlerne for at holde byen varm om vinteren.Samtidigt bør man nok udfordre AUC og bede dem komme med nogle forskellige forslag til et højtemperatur varmelager til værket.

Skønner du, at man kan benytte værkets nuværende turbine til et varmelager ligeså godt som til kul, så det af den grund primært kun er kedlerne, der bliver unyttige, hvis der f.eks. kunne skiftes til et varmelager i morgen..?
Når værket er langsomt til start og stop og der kræves konservering ved længere tids stilstand, skyldes det så kun kedlerne eller også det nuværende turbineværk..?


­

­
11-03-2018 20:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men måske kunne man godt begynde med at installere en enkelt EL-drevet varmepumpe, som kan sættes ind til at hjælpe fjernvarmeproduktionen, så strømproduktionen og kulforbruget dermed kan sænkes..?Problemstillingen er at værket kan ikke kommer ned under 60 MW el og 120 MW varme. Så først når denne varmekapacitet er udnyttet kan varmepumpen begynde at yde varme.

Skønner du, at man kan benytte værkets nuværende turbine til et varmelager ligeså godt som til kul, så det af den grund primært kun er kedlerne, der bliver unyttige, hvis der f.eks. kunne skiftes til et varmelager i morgen..?


Den nuværende turbine vil være udmærket til det termiske lager.

Når værket er langsomt til start og stop og der kræves konservering ved længere tids stilstand, skyldes det så kun kedlerne eller også det nuværende turbineværk..?


Det er udelukkende kedlerne som er problemet vedr. hurtig op- og nedregulering.
Redigeret d. 11-03-2018 21:02
11-03-2018 21:42
Jakob
★★★★★
(9324)
­


delphi skrev:
Problemstillingen er at værket kan ikke kommer ned under 60 MW el og 120 MW varme. Så først når denne varmekapacitet er udnyttet kan varmepumpen begynde at yde varme.


Du må undskylde, hvis jeg har spurgt før, men er der ikke jævnligt behov for mere end de 120 MW varme..?

Hvis der er, så skal man vel kun glæde sig over det, hvis vinteren er så lun og mild, at man ikke får behov for varmepumpen også..?

Hvis man senere installerer ialt fire eller seks varmepumper for at være på den sikre side, så er det vel heller ingen skam, men derimod en glæde, hvis de to kan stå stille en mild vinter..?­
12-03-2018 09:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I 4-6 mdr. af året er der brug for mere end de 120 Mw afhængig af vejret.

Glæde sig over en mild vinter: Johe men bare for at holde værket i gang brændes der vel 500.000 ton kul bare for at have muligheden for at kunne yde varme hvis der bliver koldt. Og som sagt man kan ikke lukke værket ned. Og når byen ikke kan aftage varmen så opvarmes limfjorden og der afsættes så overvejende værdiløs strøm til nettet til skade for mølleudbygningen.

4 varmepumper og stå stille: Man vil netop lave en overkapacitet og så gemme varme så varmepumperne kun kører når der er overskud af strøm i nettet.
Redigeret d. 12-03-2018 10:10
15-03-2018 07:32
Jakob
★★★★★
(9324)
­
Den største udfordring ved at omstille Nordjyllandsværket til VE er måske ikke så meget selve værket og dets funktion, som det er hele den brogede kommune omkring, som man gerne vil optimere et samspil med.
Der kan være nogle muligheder, som kræver lokalkendskab ud over det sædvanlige, hvis de skal udnyttes.
Er der f.eks. en fabrik, som også har behov for et højtemperatur varmelager, så bør det med i den grundlæggende planlægning.
Eller har de en anden produktion foruden Portland, som kan bidrage med spildvarme, så bør det også indgå.
DI kan måske bidrage med forslag.

Man bør nok også kunne formode, at Nordjyllandsværket er AUC's hjertebarn, hvad angår projekter for ingeniørstuderende, og der i disse år brygges på flere gode idéer, som ingen udenforstående har gættet.
Hvis de f.eks. gerne vil producere syntetisk dieselolie og udnytte spildvarmen til fjernvarme, så kommer det måske på kollisionskurs med varmepumper.


Men med lidt god vilje kan man godt forestille sig, at Aalborg Kommune på egen hånd eller i samspil med et par andre kommuner i nær fremtid kan kan køre Ø-drift med et EL-system, som kun indeholder bæredygtig VE strøm.
Det vil være en sensation, men hvis de bringer et højtemperatur varmelager til at fungere sammen med masser af vindkraft, så er det måske muligt at skabe det ønskede kvantespring i overensstemmelse med strategien.
Økonomien kan altid diskuteres. Man må dog gerne undre sig, hvis ikke staten ikke for længst har vist interesse for at give AUC og Nordjyllandsværket et kraftigt tilskud til et varmelager forsøg.
­
17-03-2018 22:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Løsningen her hvor vand opvarmes ved Portland og det cirkuleres over til affaldskraftværket hvor varmepumper køler vandet og yder fjernvarme til Ålborg det vil være en energikilde som kan yde en betydelig del af byens varmebehov.

25-03-2018 12:08
Jakob
★★★★★
(9324)
­


@delphi


Hvis man nu forestiller sig sådan en del løsning, men få år senere ønsker man ikke mere at afbrænde affald i Aalborg, hvad skal der så ske med opstillingen..?
Kan man evt. dele turbinevarmepumpen på midten og tilkøbe en generator til turbinen og en elmotor til varmepumpen, så de kan indgå i anden sammenhæng, eller bliver det noget fusk..?

Skønner du, at kulkedlerne kan indbringe et nævneværdigt beløb ved salg på et brugtmarked..?

­
Deltag aktivt i debatten Kulfyring i Aalborg slutter.. Hvordan..?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik