Husk mig
▼ Indhold

Hvor i DK skal landvindmøllerne opstilles..?


Hvor i DK skal landvindmøllerne opstilles..?15-01-2018 23:22
Jakob
★★★★★
(9319)
­
Hvor i Danmark skal landvindmøllerne opstilles..?


Forestil dig, at du er embedsmand i energiministeriet og får pålagt at udfærdige en plan for, hvor 5.000 store landvindmøller skal opstilles.

Hvordan vil du placere dem..?

Det er måske en lidt stor mundfuld at overskue, men hvis vi går ud fra, at der skal oprettes omfattende reservater og bælter til formålet, hvad kan du så evt. foreslå..?


Jeg anbefaler dette indlæg som oplæg:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lands-eller-til-vands--d7-e1591-s80.php#post_64807


Og jeg har lagt således ud:Det gør ondt at skrive det, men det bliver nok Jylland, der skal tage det på sig og trække langt det meste af læsset. Det er det sædvanlige, hvergang Danmark mangler saft og kraft, og nu er det også Tyskland. *suk..*


Men det er en god og aldeles vigtig sag, og jyden er stærk og sej, og arealmæssigt besidder vi da også over halvdelen af Danmark, og vi har tilmed de bedste vindforhold ( jvf. vindkort tidligere i tråden ).

Det kan umuligt være et stort problem på jyllands 23.872 km² at finde plads til de sølle 4.000 stk høje landvindmølle krabater, som tilsammen ikke engang optager 10 km² jord.
Men staten skal have pungen op af lommen til spurt forskning og til investeringen, og det skal Mutter Merkel rimeligt nok også i form af rentefri lån til Danmark.
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
Danmark har et areal på 42.924 km2
--
Den største del af arealet udgør halvøen Jylland (23.872 km²)­
16-01-2018 09:22
Jakob
★★★★★
(9319)
­Her kommer tilmed et vindkort til hjælp fra den anden tråd:http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lands-eller-til-vands--d7-e1591.php#post_25715

Det ser godt ud. Der er meget fine vindforhold næsten overalt.
Husk, at nu om dage kan vi også opstille landvindmøller i skovene.

­­
16-01-2018 18:29
Jakob
★★★★★
(9319)
­For landvindmøllernes holdbarhed er der gode argumenter for at udvise tilbageholdenhed med at opstille dem i meget stort antal nærmere end ca. 6-10 km fra kysten.Og når du har anbragt de 4.000 landvindmøller og måske er lidt rundt på gulvet, fordi det vil give for store problemer med mennesker, som har bosat sig i de pågældende områder, så prøv at presse planen videre helt op til 5.000 stk
Derefter må du gerne fjerne de 2.000 mest generende igen og drage et lettelsens suk.
Men lad det ikke blive en sovepude, for akut er der brug for en plan til at opstille ca. 1.000 stk, og planen skal være udformet således, at når man kommer til de 1.000 stk, så vil man uden problemer kunne fortsætte med planen for de 2.000 og måske helt op på 4-5.000 stk , uden man kommer til at falde over tidligere planer.


I runde tal og med store armbevægelser, så burde din plan derefter være klar, og det er en heltegerning af de store. Siden 2014 har dansk landvindmøllestrøm været den billigste strøm, vi kan producere, og samme år døde 1740 mennesker af følgevirkninger alene fra det danske kulforbrug. Er din masterplan god, så vil den hurtigt kunne redde tusindvis af menneskeliv, og tilmed er vindkraft den reneste og fineste vedvarende energi, som kan hjælpe både miljø og klima bedre end noget andet, vi har mulighed for.


Her lidt mere grundinfo. til evt. interesserede:
http://dkvind.dk/html/planlagning/krav_afstand.html
http://dkvind.dk/html/planlagning/krav_stoj.html


Ok, der er behov for et stykke fast arbejde, som de færreste formår, og man kan nok ikke bede de frivillige om andet end, at de vil støtte og udvise forståelse for, at det har været en vanskelig opgave, når planen skal føres ud i livet.

En regering, som har udvist rettidig omhu, har allerede for længst planerne liggende parat i adskillige versioner.
­­
17-01-2018 17:09
Jakob
★★★★★
(9319)
­Her et link til en hurtig udregning, som viser, at 1500 stk 8MW landvindmøller optager et jordareal på kun ca. 106 Ha:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-daarlige-for-miljoeet-d20-e1504-s280.php#post_57883

Spurt forskning i blandt andet landvindmølle fundamenter kan måske ændre billedet en smule:
http://www.klimadebat.dk/forum/fundamenter-til-landvindmoeller-udvikling--d20-e3328.php#post_63308
Med lidt held vil det blive meget nemmere at opstille en stor vindmølle på prøve.


Til orientering kunne ca. 1500 stk 6 MW vindmøller i 2012 alene producere ligeså meget som Danmarks totale EL forbrug:
http://www.klimadebat.dk/forum/a-kraft-og-co2-d7-e2177.php#post_33242

­­
20-01-2018 19:15
Jakob
★★★★★
(9319)
­
­­Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på andre nationale projekter, som kan skabe synergi med planen.

Planen vil også være af en sådan tyngde, at den måske i sig selv kan hjælpe med at gøre andre umulige projekter mere mulige.

Det kan måske være etablering af evakuerings zoner og reservater til klimaflygtninge.
Det kan måske være omlægning af landbrugsjord til naturreservater og biodynamiske skovhaver.
Det kan måske være spurt forskning i vindmølleintegration.
Man kan måske også nogle steder tænke sig en byttehandel, hvor der opstilles landvindmøller i et eksisterende reservat mod at reservatet bliver gjort større.


Men for de 1000 landvindmøller kan der ikke være tid til mere snak. Tiden blev spildt på at tale om andre ting i de år, hvor chancen var der, og nu er tiden inde til, at de kommer op.

­­­­
26-01-2018 23:39
Jakob
★★★★★
(9319)
­


Vi må hellere øge det akutte antal i Jyllands planen til 2.000 stk og forberede Statsministeriet på, at vi ønsker udsendt en pressemeddelelse med blandt andet dette forvarsel:Alle jyder i landzoner må de næste fem år være forberedt på, at der kan være en lille risiko for, at de skal flytte grundet opstilling af 2.000 stk vindmøller, som er statens ejendom.
Nye boliginvesteringer i denne periode må ikke forventes erstattet fuldt ud i de tilfælde, hvor ekspropriation bliver taget i anvendelse.
Der vil dog kun meget sjældent opstå ultimative krav om flytning. Hvis man vil leve med generne, så vil der som regel være mulighed for at få en okay erstatning, hvis der til gengæld tinglyses en servitut, som giver vindmøllerne den fornødne tilladelse til at være i drift.
Hvis alt går vel, og der arbejdes hårdt, så vil de fem år kunne reduceres til et eller to år.­


­
03-02-2018 19:59
Jakob
★★★★★
(9319)
­Denne tråd og nedenstående links må hellere blive sendt til samtlige ministerier:
http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354.php
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleindustriens-opsang-d7-e3325.phpHvis du møder Statsministerens spindoktor, som har fået strithår af sekvensen til pressemeddelelsen, så husk at fortælle ham, at der er tale om intet mindre end måske ligefrem danmarkshistoriens største redningsaktion.

Alt, hvad Danmark gjorde for lidt under 2. Verdenskrig og gjorde for meget for at gøre det godt igen under Irak krigen, vil blegne, endda ingen menneskeliv vil blive udsat for særlig høj fare eller risiko.
Det kan være ganske umuligt at se, hvordan Danmark skulle kunne undslå sig og hvorfor.

Vi må anbefale Skatteministeren, at topskatten samt skatten på overførselsindkomster øges med 3% , indtil vindmølleplanen er fastlagt og på betryggende vis sat i værk.

Brian Mikkelsen med flere ønsker at investere i fremtiden, og en investering, som hurtigt standser massedød og samtidigt gør Danmark selvforsynende med billig vedvarende og tilmed CO2 fri energi, må være en nobelpris værdigt. Hvis der handles resolut.
­
­
04-02-2018 16:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Udbygning med Vind!

Disse 4 stk. 750 Kw møller lige nord for RAnders


Som yder 1430 MWh i 2014 hver. Eller en samlet kapacitetsfaktor på 22 %.

De 4 møller kan udmiddelbart skiftes med 4 stk 3 Mw møller som med sikkerhed vil yde en kapacitetsfaktor bedre end 30 %.

De 4 møller producerer i dag 5760 Mwh. De 4 nye 3 Mw møller vil ved en kapacitetsfaktor på 30 % kunne yde 31.000 Mwh el årligt.

Men mange af mølledeveloperen som f.eks. https://www.europeanenergy.dk/ de ligger med mange projekter hvor alle aftaler med kommune og lodsejere er klar, som er meget lig det som kunne laves nord for Randers.

Men folketingets nye tilskudsregler som trådte i kraft 1/1 - 2018 gør at vindmøllestøtten er ringe så projekterne kommer ikke i gang.

Jeg har arbejdet på flere varmepumpeprojekter f.eks. hele Ålborg omlagt til varmepumpedrift når Nordjyllandsværket nedlægges. ET samlet projekt med 100 Mw nye møller forskellige stedet i landet og 400 Mw varmepumper i Ålborg kan uden nogen støtte betale for den nye møllepark. Men det ønsker Fjernvarme Ålborg selvsagt ikke, de vil hellere brænde noget af.

Men ellers en unik synergi når møllerne afsætter den størm til varmepumperne som ellers er ubrugelig i nettet og akkumuleringstanke leverer varme til Ålborg når strømmen fra møllerne kan sælges til en god pris når der er brug for strøm.

Altså 3 fluer med et smæk både nedlægges et kulkraftværk når varmepumper overtager varmeforsyningen, kulværket udbyder nu ikke værdiløs strøm i konkurrance med møllestrømmen, mere strøm i nettet kommer nu fra møllerne og endelig aftager varmepumperne den strøm som ikke kan sælges fra møllerne.
Redigeret d. 04-02-2018 16:47
04-02-2018 18:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi må anbefale Skatteministeren, at topskatten samt skatten på overførselsindkomster øges med 3% , indtil vindmølleplanen er fastlagt og på betryggende vis sat i værk.

Forbyd afbrænding af træ i kraftværker og tilret varmeforsyningsloven så den eneste mulighed varmeværkerne de har det er varmepumper som søger møllerstrøm. Så kan Skatteministeren lave yderligere reduktion af topskatten.
04-02-2018 23:06
Jakob
★★★★★
(9319)
­
delphi skrev:
Men mange af mølledeveloperen som f.eks. https://www.europeanenergy.dk/ de ligger med mange projekter hvor alle aftaler med kommune og lodsejere er klar, som er meget lig det som kunne laves nord for Randers.

Men folketingets nye tilskudsregler som trådte i kraft 1/1 - 2018 gør at vindmøllestøtten er ringe så projekterne kommer ikke i gang.
Man må nok opfordre alle kommuner og vindmøllefirmaer og andre med planer for landvindmøller til at sende kopier af det hele ind til energiministeriet.

Det næste kan måske blive et midlertidigt stop for mere udbygning med store landvindmøller i Jylland, fordi andet kan skabe unødige forhindringer for statens udrulning af en national masterplan, som er lige på trapperne.

­
18-02-2018 15:10
Jakob
★★★★★
(9319)
­Frem for at udskifte gamle vindmøller bør man ikke overse mulighederne for at bygge nye landvindmøller tæt sammen med ældre f.eks. "Fyr og bi" eller som "Stauder".
http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354-s240.php#post_66091
http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354-s240.php#post_66100
­
27-02-2018 21:44
Jakob
★★★★★
(9319)
­


­
Mere projekt relevant stof:


http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleindustriens-opsang-d7-e3325-s120.php#post_66404
Jakob skrev:
­
­
Det første, vi skal bruge fra planen:

http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354-s240.php#post_66090
begynde forsigtigt med en lille prøveserie fra hver producent og så opstille dem under forskellige krævende forhold, hvor de kan studeres grundigt.


Måske 5-10 stk. vindmøller fra hvert firma.
­
­­
http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-energipolitik-er-massemord--d7-e3354-s320.php#post_66322
Jakob skrev:
­
staten omkring de allerfleste landvindmøller skal købe eller ekspropriere et areal mindst så stort, at det også kan favne barduner, selvom disse måske først bliver aktuelle om 50 år, når vindmøllen skal opgraderes til et endnu højere tårn på samme fundament.
­­


­
26-12-2018 22:39
Jakob
★★★★★
(9319)
­13. dec 2018
https://www.tv2nord.dk/artikel/vindmoellepark-i-noerrekaer-enge-er-endeligt-vedtaget
Den kommende vindmøllepark i Nørrekær Enge har skabt en del debat i lokalområdet.

Men nu er planerne for vindmølleparken blevet godkendt i Vesthimmerland byråd. Dermed følger Vesthimmerlands byråd op på Aalborg byråds godkendelse i mandags.

Projektet var betinget af, at begge byråd ville godkende planerne til vindmølleparken. Med begge byråds godkendelse er projektet om at få Danmarks største landvindmøllepark til Nordjylland endeligt vedtaget.

- Jeg er rigtig stolt over og glad for, at vi i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, Vattenfall og borgerne i Nørrekær Enges Vindmølleforening er lykkes med at realisere et så stort projekt. Vores fælles arbejde med plangrundlaget for det omfattende projekt har været gnidningsfrit, så jeg vil gerne takke Vesthimmerland for det gode samarbejde, siger rådmand i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen.

- Vindmølleprojektet Nørrekær Enge har været flere år undervejs, og det har været ventetiden værd, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen.
--
Det er Vattenfall, der står bag vindmølleprojektet med 36 vindmøller på op til 150 meters højde. De regner med, at begynde arbejdet i 2020, og at hele parken vil være i drift i løbet af 2021.De er nok lidt små, og 36 stk er jo nærmest ingenting, men de skulle alligevel kunne producere strøm, som svarer til ca. 2% af hele Danmarks EL-forbrug.

Landvindmøller kan trække læsset.

­
Deltag aktivt i debatten Hvor i DK skal landvindmøllerne opstilles..?:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
200 kæmpevindmøller opstilles ved Møn01-02-2011 23:27
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik