Husk mig
▼ Indhold

Neddrosling af CC398 bekæmpelse?


Neddrosling af CC398 bekæmpelse?07-05-2019 15:35
kfl
★★★★★
(2167)
Martin Merrild, Formand for Landbrug & Fødevarer, har fremsat synspunkter om, at man skal neddrosle indsats mod svine-MRSA, dvs. CC398 for til gengæld at øge indsatsen mod stafylokokinfektion generelt. Det er tilsyneladende et altruistisk synspunkt, idet man derved gavner helheden på bekostning af landbrugets egene. Indtil nu har ingen protesteret.

I realiteten drejer det sig om at bekæmpe 2 tilfælde af SAB-blodforgiftninger og undlade at bekæmpe 7 tilfælde af CC398-blodforgiftning.


Det nyeste tiltag i forbindelse med landbrugets omtale af MRSA/CC398 er at sætte disse infektioner i relation til den almindelige stafylokok infektion, dvs. Staphylococcus aureus bacteraemia(SAB).

I Svineproduktionen fra 7.februar 2017, der er en officiel hjemmeside under SEGES, står der bl.a.

"- Jeg synes jo nok, pengene var bedre brugt på at bekæmpe stafylokokinfektioner på de danske hospitaler. Det er jo trods alt der, man har de største problemer, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Siden 2014 har der maksimalt været 7 danskere om året, der har fået en blodforgiftning forårsaget af husdyr-MRSA. Til sammenligning fik næsten 2000 danskere sidste år en blodforgiftning forårsaget af en stafylokok. I årene 2014 og 2015 lå tallet også tæt på de 2000 danskere."


Martin Merrilds sammenligning er ikke umiddelbar korrekt, idet SAB-blodforgiftning primært rammer folk over 65 år og ansatte i svineindustrien primært er under 65 år. Desuden er en stor del af SAB-tilfældene hospitalsinfektioner. Man sammenligner æbler og pærer.

De omtalte 2000 blodforgiftninger er ud af en befolkning på ca. 5.5 millioner. De 7 omtalte med husdyr -MRSA er ud af de ca. 33,000 ansatte i svineindustrien.

Man kan opfatte Martin Merrilds udsagn som altruisme, hvor man ofrer sine egne over for helheden, dvs. det dansk samfund. Ganske rosværdigt, men det er ikke sikkert, at ansatte i svineindustrien er enig i dette.

Det kan ikke udelukkes, at Martin Merrilds udsagn går ud på at tolke CC398 ind i sammenhænge, hvor CC398 er ubetydelig, således at Landbruget derfor ikke behøver at gøre noget mht. bekæmpelse af CC398. Altså, alt andet end altruisme.

Antal SAB-blodforgiftninger
I Staphylococcus aureus bacteraemia Cases in Denmark 2017 viser de seneste statistikker for forekomsten af SAB.

Den følgende tabel viser antal SAB-tilfælde og antal døde som følge af blodforgiftning. I 2017 var der 2104 registrerede tilfælde og 486 døde som følge af SAB.


Der er sket en markant reduktion af dødelighed i perioden 1960 til 2017 fra omkring 50% til omkring 25%. Lægerne er altså blevet bedre til at helbrede blodforgiftninger samtidig med, at man også er bedre til at identificere mindre alvorlige tilfælde af SAB-blodforgiftninger.

Den følgende graf viser antal SAB-blodforgiftninger pr. 100,000 indbyggere i perioden 1990-2017Der er tale om en markant vækst i antal tilfælde. Ifølge overlæge Kåre Mølbak, Statens Serums Institut skyldes dette følgende forhold:

Diagnostik af bakteriæmier er forbedret over de seneste år som følge af bedre bloddyrkningsapparatur med videre. Derfor vil en række mindre alvorlige tilfælde af bakteriæmi blive diagnosticeret. Desuden udføres der flere bloddyrkninger, se denne artikel som viser nogle nøgletal om bloddyrkninger: Utilization of blood cultures in Danish hospitals: a population-based descriptive analysis.

Vi ser således helt generelt en stigning i næsten alle bakteriæmiformer, herunder SAB. Eneste undtagelse er invasiv pneumokoksygdom. Her vaccineres børnene, og det letter på smittetrykket til bedsteforældrene!

Andre forhold gør sig også gældende: Ældre patienter, flere invasive indgreb med kateteranlæggelse osv., flere patienter der lever lang tid med kroniske sygdomme og flere sårbare patienter med skrøbeligt immunforsvar eksempelvis, som følge af immunsuppresiv behandling. Der kan også være andre årsager."


Med andre ord, der er intet alarmerende i denne udvikling. Den er en naturlig følge af en bedre teknologi i forbindelse med en aldrende befolkning.

Af den viste graf fremgår, at incidencen er på ca. 35 pr. 100,000 personer. Dette betyder, at der for hver 100,000 personer er 35 tilfælde med SAB-blodforgiftning. Det forholder sig således, at ca. 24% af alle SAB-tilfældene er under 65 år og heraf er ca. 25% hospitalsinficerede tilfælde.

For at vurdere usikkerhed i beregninger, har jeg valgt 3 scenarier med det forventede antal SAB-tilfælde ved 30000, 33000 og 36000 ansatte i svineindustrien. Dette fremgår af følgende tabel:I scenario 2 er antal ansatte sat i svineindustrien ansat til 33000, svarende til Landbrugets eget skøn.

Det forventede antal SAB-blodforgiftninger beregnes ved

35*33000/100000 * 0.24*0.75 = 2.079 SAB-tilfælde.

I 2014 er der konstateret 7 tilfælde af CC398-blodforgidtning.

Hvorvidt, der er 30,000 eller 36,000 ansatte i svineindustrien, påvirker ikke resultaterne væsentlig.

Man vil derfor forvente ca. 2 ansatte i svineindustrien, der får en SAB-blodforgiftning. Det er disse to personer med SAB-blodforgiftning, som Martin Merrild vil bekæmpe, i forhold til 7 tilfælde af CC398-blodforgiftning, som han ikke vil bekæmpe!

I 2014 var der 1277 tilfælde med CC398, hvoraf 240 havde en manifest infektion, 7 tilfælde en blodforgiftning og 2 døde.

Derfor er Martin Merrilds sammenligning af 2000 tilfælde af SAB-blodforgiftning med 7 tilfælde af CC398-blodforgiftning efter min mening helt ved siden af. Det er en falsk sang. Samtlige af landbrugets tænketank synger automatisk med på denne sang, inklusive FREJ. Det er ikke gennemtænkt ordentligt før Martin Merrild er gået i luften med denne sang.

Det er desuden et moralsk dilemma for formanden for Landbrug & Fødevarer, at han vælger at prioritere befolkningen frem for ansatte i svineindustrien.

Det skal dog siges, at det vil være helt legitimt, hvis man fra sundhedsmyndighedernes side vil foreslå at omprioritere ressourcerne til sundhedsforebyggelse og sygdomsbehandling ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Det vil ikke være overbevisende, hvis det sker på bekostning indsatsen over for blodforgiftninger som følge af CC398. Resistens af bakterier og svampe over for antibiotika kan blive et stort samfundsproblem på et tidspunkt.

Endnu en gang har Dansk Landbrug skudt sig selv i foden.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 07-05-2019 15:35
07-05-2019 19:31
Jakob
★★★★★
(9267)
­Der er vel næppe grund til at fremhæve det som noget særligt.Hvem kan finde et godt eksempel på, at dansk konventionelt landbrug i nyere tid ikke har villet ofre folkesundhed, dyrevelfærd, miljø, klima, biodiversitet eller fremtidsmuligheder til gavn for egen profit og næste års bruttonationalprodukt..?­
15-07-2019 17:54
kfl
★★★★★
(2167)
MRSA-risiko og håndtering. Rapport ved ekspertgruppe. August 2017.

Bilag 8:
En vurdering af betydningen af MRSA i forhold til andre resistente bakterier. Side 81- 88
Af Kåre Mølbak, Statens Serum Institut og Henrik Westh, Danske regioner[/b]

I en prioriteringsdiskussion vil det være problematisk at nedprioritere MRSA, herunder husdyr-MRSA i forhold til andre resistensformer. Dette er ikke alene et spørgsmål om signalværdi. Flere af de virkemidler, der kan tænkes at have en effekt på MRSA, herunder husdyr-MRSA helt generelt kan tænkes også at medvirke til at forebygge infektioner med andre resistente bakterier. Mange af de erfaringer, der er udsprunget fra MRSA indsatsen kan overføres direkte i håndteringen af andre resistente bakterier, såsom hygiejne-standarder, isolationsforanstaltninger, screenings programmer, overvågningssystemer, isolat-opbevaring og molekylær epidemiologi. Desuden vil en større
neddrosling af MRSA indsatsen kunne føre til en yderligere stigning i MRSA problemet i sygehuse, hvilket vil være en stor fejl.

En vurdering af betydningen af MRSA i forhold til andre resistente bakterier. Side 81- 88
Deltag aktivt i debatten Neddrosling af CC398 bekæmpelse?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Økologisk bekæmpelse af kattelopper kun med kam.1703-11-2019 16:54
MRSA CC398 - en risikovurdering025-12-2014 11:12
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik