Husk mig
▼ Indhold

Opsang til energisektoren


Opsang til energisektoren25-01-2011 00:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra http://ing.dk/artikel/115354-frustrerede-energifolk-til-lykke-friis-kulsvineri-og-energifraads-fortsaetter#p312773

Her fjernvarmepriser for landets større byer

Ens varmepriser se http://energiforbrugeren.dk/work/fg21/Aug/prisstatestik.pdf

Et varmeforbrug på 18,1 Mwh pr år -> pris inkl moms, betalt afgift til staten (anslået), netto kostpris for varme an forbruger ex moms, netto kostpris pr Mwh:

Randers : 15.100 kr, 700 kr, 11.380 kr, 628 kr/mwh.

København : 15.400 kr, 1.300 kr, 11.020 kr, 608 kr/mwh.

Odense : 9.700 kr, 1.200 kr, 6.560 kr, 362 kr/mwh.

Århus : 12.075 kr, 1.300 kr, 8.460 kr, 467 kr/mwh.

Ålborg : 8.561 kr, 1.300 kr, 5.543 kr, 306 kr/mwh.

Ifølge Fyns fjernvarmes regnskab for 2009 er den samlede gæld til anlæg mm 1,9 mia som forsyner lidt under 60.000 brugere det er alene over 30.000 kr pr bruger ene og alene til distribution og selvfølge backupværker mm mellem produktionsenheder på fynsværket og ud til forbrugeren.

Det er altså det et system kan præsterer af pris ab fjernvarmeværk gennem fjernvarmenettet til brugeren, og som i ekstrem grad trækker brændslers evne til el-produktion over mod fjernvarme og dermed i uhørt grad miljøbealster langt mere end nødvendigt med fossil energi.

Når køleindustrien forhåbentlig snart tager hansken af og ikke er så jomfruelig over for det miljøsvineri fjernvarmen afstedkommer, hvem skal så betale de enorme gældsbyder fjernvarmeindustrinen hæfter for, når varmepumpesystemer til få 1000 kr udrulles og forbruger overvejende møllestrøm og strøm fra effektive kraftværker.

Skal skatteborgerne i Odense, Randers osv betale når tvangsredksaberne ikke har den ønskede virkning at brugerne skal forbruge fjernvarmens ekstrem bekostelige varmesystem.
Redigeret d. 25-01-2011 00:52
25-01-2011 14:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi

Jeg mener, at du glemmer lovløsheden på fjernvarmeområdet, en lovløshed der er opstået dels pga. Energitilsynet manglende tilsyn gennem ca. 30 år, og dels pga. manglende gennemskuelighed for forbrugerne i de regnskabsprincipper varmeforsyningsselskaberne er underlagt.
Hvor mange forbrugere kan gennemskue, hvad der er grundlaget for et hvile-i-sig-selv regnskab?

Energitilsynet sporadiske gennemgang af fjernvar,eregnskaberne i Region Midtjylland har vist, at forbrugerne har betalt ca. 200 mio. kr. for meget for varmen eller ca. 3.000 kr. pr. husstand - det lyder måske ikke af meget, men sat i forhold til, at en enlig forsørger har ca. 2.000 kr. pr. md. til mad mv. - er det ca. 1½ måneds kostbudget.
25-01-2011 14:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe

Det alarmerende er at fjernvarmesystemet under falske forudsætninger nu udrulles til erstatning for olie og naturgas.

Og det er mange milliarder vil taler om.

Hvordan tør man satse så mange penge på en teknologi som med 100 % sikkerhed bliver afløst af noget bedre når fjernvarmeindustriens fordrejede opgørelsesmetoder for miljøbelastning kommer frem i lyset.

Hvordan kan hele regioner satse enorme milliardbeløb i fjernvarmeprojekter hvordan tør samfundset det?

Hvem skal betale når det ligger ubenyttet hen om få år.
25-01-2011 15:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Nyheder/NyhederFraPressen/LilleForeningGiverDanskFjernvarmeSkyldenForFejlIRegnskaber.aspx

Små foreninger giver Dansk Fjernvarme skylden for fejl i regnskaber

Hvordan de tre foreninger finder grundlag for disse konklusioner står hen i det uvisse.

Dansk Fjernvarme afholder eksempelvis kurser i netop regnskaber i henhold til Varmeforsyningsloven.


Når Dansk Fjernvarne afholder og har afholdt kurser, undrer det mig:
At Energitilsynets screening af regnskaber viste en fejlprocent på 97
At Energitilsynets regnskabsgennemgang af de små fjernvarmeselskaber i Region Midtjylland for 2 til 5 regnskabsår viste, at forbrugerne havde betalt millioner af kroner for meget for varme. Hvis jeg så lægger de 600 mio. kr. forbrugerne i Århus har betalt formeget, så har forbrugerne ikke 1,2 mia. kr. tilgode - som Lykke Friis anslår - men nærmere mere end 5 mia. kr. tilgode. Hvorfor skulle der ikke også være ulovlig opkrævninger for varme i resten af Danmark?
At Dansk Fjernvarme ikke selv kan få øje på egne fejl, men vil skylde skylden på regnskabs-/revisonsbranchen - Dansk Fjernvarmes kurser må have været mere eller mindre spild af tid.
11-02-2011 23:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Skattevæsenet vil vist også til at se på om alt er som det skal være i disse fjernvarmeselskaber se. http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Nyheder/DanskFjernvarme/SKATkommerP%C3%A5Kontrolbes%C3%B8gHosDecentraleKraftvarmev%C3%A6rker.aspx
21-02-2011 23:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det her er jo i den grad raplende vanvid.

Fra Holbæk KOmmunes varmeplan for omlægning af kommunes overvejende brug af Naturgas til opvarmning som ønskes omlagt til fjernvarme.

Fra Varme Planen:


4.6 Store Merløse
Store Merløse udgør et energidistrikt med fjernvarme. Hele byen er således udlagt til fjernvarme.

Store Merløse varmeværk ejes og drives af Holbæk forsyning og fyrer i dag primært med halm, men bruger olie som spids- og reservelast

* 1 halmkedel på 2,5 MW fra 1988 (virkningsgrad ca. 85 %)
* 1 oliekedel på 2,7 MW fra 1984 (virkningsgrad ca. 90 %)
* Værket har ingen akkumuleringstank

Der produceres årligt ca. 10 GWh varme.

Der er i øjeblikket indgivet projektforslag fra Holbæk Forsyning til Holbæk Kommune om etablering af et nyt halmfyret varmeværk med en kedeleffekt på 3,15 MW. Dette anlæg forventes at kunne tages i drift i 2012.Figur 4 9 St. Merløse med indtegning af energidistrikt brugt i varmeplanen.

St. Merløse varmeværks taksblad for 2011 giver følgende priser:Det nye Halm anlæg i St Merløse kommer til at koste 24 Mio som skal forsyne 250 - 300 husstande i byen som altså efterfølgende har en varmepris på 19.000 kr pr år. Og løsningen er 100 % afbrænding af halm hvor næsten halvdelen af energien tabes på vej til brugernes huse via fjernvarmenettet. Eller 10 Gwh halm svines bort i energisystemer til over 100.000 kr pr bolig (fjernvarmenettet inkl) som i de rette systemer kunne producerer 5 Gwh strøm når møller ikke forsyner med strøm.

Og vi taler altså om at bruge op til 100.000 kr pr husstand til et energisystem som skal virke sammen med et fjernvarmenet til et anseligt millionbeløb som altså skal sløse så enorme mængder biomasse bort på en så aldeles tåbelig og samfunds total idiotisk måde, og aldeles uden perspektiv overhovedet.
22-02-2011 14:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sag om varmepriser i Hjørring tager ny drejning se Link


500 mio i Hjørring til en ny affaldskedel som evner at producere fjernvarme til 270 kr/mwh fra enten gratis eller affald borgerne i Hjørring har betalt for at komme af med dette affald.

Affald som ikke på nogen måde producerer strøm efter behov og et fjernvarmesystem som på ingen måde forbruger møllestrøm som forekommer til overflod.

Altså bruge enome millionbeløb for at lave varmt vand og så lade det øvrige energisystem sejle i sin egen sø.

Igen et pengemisbrug af rang for at øge det fossilenergi, set i det lys at dette affald kunne udfase enorme mængder kul i den øvrige del af energisystemet, hvis el-produktionen indsættes efter behov i el-nettet som vil sige i samdrift med møllernes produktion. Og det eneste valg man nu har i Ålborg, Randers, århus osv når man behøver varme til byerne det er at øge forbruget af kul til fjernvarme for det er det eneste redskab man har når møllerne forsyner. Og det fordi man vil have den luksus at svine 500 mio bort i Hjørring i stedet for billige varmepumper til varmeforsyning i Hjørring som bruger møllestrøm og masse af møllestrøm sammen med et stort og effektivt kraftværk i regionen som omsætter affald, halm og biogas og så regionen i øvrigt kan omsætte den strømproduktion fjernvarmeværker i landet udbyder til overflod når de skal forsyne fjernvarmerør.

Hvorfor skal brændsler svines bort i studstrupvæket fordi man vil have den luksus at distribuerer varme i rør til boliger i Århus hvor denne distributionsform er ekstrem bekostelig, når der går et endog meget effektivt distributionsystem til hjørring som kan overfører energien fra kul i værket som i dag bare sløses bort til varmt, nemlig el-nettet hvor tabet er under 7 % så varmepumper i Hjørring kan mangedoble denne energi til opvarmning af boligmassen.
Redigeret d. 22-02-2011 14:21
22-02-2011 15:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Fra Dansk Fjernvarme:

21. februar 2011 | Dansk Fjernvarme
Sammensluttede Danske Energiforbrugere truer ministeren
Foreningen Sammensluttede Danske Energiforbrugere (SDE) truer nu klima- og energiminister Lykke Friis. I et brev til ministeren og til Folketingets Energipolitiske Udvalg skriver foreningen, at man betragter en tidligere besvarelse fra ministeren som mangelfuld og grænsende til en direkte afvisning.


Det handler om lovgivningspakken L87, som netop nu er ved at blive behandlet i Folketinget. Dette omfatter blandt andet fjernvarme og den såkaldte regnskabssag omhandlende undersøgelsen af 151 værker i Region Midtjyllands regnskaber.

Foreningen skriver:


Når ministeren afviser en dialog med SDE, efterlader det os kun den mulighed, at opfordre fjernvarmeforbrugerne til enten enkeltvis eller samlet at gå rettens vej for at få afklaret, om Energitilsynets manglede tilsyn har påført dem et økonomisk tab.Foreningen truer derfor direkte med at tage videre skridt og skriver således:


SDE overvejer derfor:

1. Om der skal anlægge et gruppesøgsmål mod Energitilsynet for ikke at have ført tilsyn med fjernvarmeselskabernes priser, budgetter og regnskabsaflæggelse gennem 30 år.

2. Om der skal anlægge en rigsretssag mod Klima-, Energi- og Ligestillingsministeren for ikke at have draget omsorg for, at Energitilsynet førte tilsyn med fjernvarmeselskaberne.

3. Om begge retssager skal anlægges sideløbende."


SDE agter derfor sideløbende med henvendelsen at forelægge det, man kalder manglende forbrugerbeskyttelse på fjernvarmeområdet i Danmark, for EU's forbrugerkommissær.


Som formand for SDE skal jeg opfordre personer, der er interesseret i at være med i et gruppesøgsmål om at rette henvedelse til mig.
Redigeret d. 22-02-2011 15:29
22-02-2011 16:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
500 mio i Hjørring til en ny affaldskedel som evner at producere fjernvarme til 270 kr/mwh fra enten gratis eller affald borgerne i Hjørring har betalt for at komme af med dette affald.


Varmeforsyningslov: Hvordan kan et effektivt kraftværk hente og betale kul i Columbia omsætte 42 % af energien til strøm og tabes resten i kølevand mm. hvordan kan der opnås økonomi heri når strømmen sælges til nettet til 300 kr/Mwh.

Hvordan kan der det, når affald i hjørring tippes lige i kedlerne af byens affaldsbiler betalt af kommunens borgere hvorefter 90 % af energien afsættes til fjernvarme og altså til 270 kr/mwh i hjørring, når byens fjernvarmeselskab modtager denne fjernvarmeenergi.

Hvad er meningen med denne varmeforsyningslov!
25-04-2011 20:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvordan kan der det, når affald i hjørring tippes lige i kedlerne af byens affaldsbiler betalt af kommunens borgere hvorefter 90 % af energien afsættes til fjernvarme og altså til 270 kr/mwh i hjørring, når byens fjernvarmeselskab modtager denne fjernvarmeenergi.


EU's seneste affaldsdirektiv hvor kravet er at affald og behandling af affald skal udliciteres som altså betyder at fjernvarmeværkernes leverance af gratis energi til fjernvarmeproduktion ophører.
Deltag aktivt i debatten Opsang til energisektoren:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Vindmølleindustriens opsang16203-03-2018 14:14
Opsang til mølleindustrien223-08-2009 22:47
Artikler
Hvilke tiltag så du gerne gennemført inden for energisektoren?
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik