Husk mig
▼ Indhold

Religiøst vanvidSide 1 af 212>
Religiøst vanvid28-08-2016 16:00
Emeritussen
★☆☆☆☆
(86)
Jeg troede jeg havde set det værste m.h.t. religiøst vanvid her på "Klimadebatten".
Men ak, ind fra venstre kommer en spradebasse danderende. En parodi på en Holberg-figur, en Erasmus Montanus - en Jean de France!
I min ungdom kaldte man sådanne psykopatiske spradebasser for "distanceblændere".
Med pervers grovhed og et påtaget lingo prøver de at tryne modstandere og indynde sig hos egne religiøst angrebne trosfæller.
Nogen der kan se lighedspunkter med andre fundamentalistiske bevægelser?
Vores gruopvækkende eksemplar, "CBH", bruger meget af sin argumentation på at nedgøre den debattør, han pt anser for at være den farligste for hans religiøse sekt, og resten af argumentationen på at forherlige sig selv. SÅ ekstremt pinligt at kun de allermest udfordrede af hans meningsfæller kommer ham til undsætning.
Mon ikke han skræmmer flere undersåtter væk end gavner sin religiøse sag.
"Man kender sine lus på gangen" og CBH er ingen undtagelse; med usvigelig sikkerhed afslører han sin egentlige hensigt - at tryne kritikere/modstandere af hans 'kirke'.
Triumferende som en apoteose stiller han sig op. (apoteose (et menneskes (egen)) ophøjelse til guddom).

Og gudhjælpeos om ikke pudderkvasten mener sig berettiget til at angribe de 2 debattører der i særklasse tegner sig for det mest læseværdige her på "Klimadebatten".
Jeg plejer at gå direkte - via en genvej - til John Niclasen og Frank Lansners profil, så jeg kan se en oversigt af deres seneste debatindlæg.
F.eks.:
John Niclasen
og
Frank Lansner
Må jeg anbefale den metode, hvis man gerne vil frigøre sig fra det meste af det religiøse fnidder der forurener dette forum.
Niclasen bidrager med eminente indlæg der afslører "Den Store Løgn" og Lansner om is- og temp.udviklingen på jordkloden.
Nogle af de bedste debatindlæg skrevet på dansk!

Den globale gennemsnitlige temperatur er ikke steget i 20 år, uagtet at CO2-niveauet har været lineært stigende (og ikke accelererende som den menneskelige udledning!) => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!

Jordens samlede ismasser er i ligevægt eller svagt stigende => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!

Havstigningen fortsætter ufortrødent med den samme stigningstakt som den har gjort i årtusinder => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!

Nedgang i antal og intensitet af ækvatoriale lavtryk => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!

Manglende 'hotspots' der er altafgørende for dommedagsteorierne er udeblevet => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!

Løgnene i climategate, hockeystaven og Al Gores film er for længst afsløret og udstillet.

Dertil kommer; at den lille - og naturlige - varmestigning vi fik i 80'erne og 90'erne har været en helt enorm fordel for menneskeheden, samt at CO2-stigningen har givet kæmpe fordele til vegetationen worldwide (indsnævring af ørkener) og udvidet landbrugsområderne samt øget fødevareproduktionen.

Gid fanden ta' alle fundamentalistisk religiøse klimatosser og lad os andre få fred.

PS:
Må jeg anbefale at tage notater af alle dommedagsprofeternes nederdrægtigheder.
Det kan komme 'in handy' når klimakirken om føje år (måske kun et enkelt) bryder sammen.
Kunne være skønt at stille de værste til regnskab.
Lidt ligesom da man stillede de værste kommunister til regnskab da hele kommunismen brød sammen i de tidlige 90'ere, ikk'? (Don't mention the war!)
Do you see a trend? Does it ring a bell?
PPS:
Læs og bliv viis! ;-)
(Eller for dommedagsprædikanterne): Læs og hold kæft!
Skeptikere vinder terræn i klimadebat
28-08-2016 18:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er godt er der er nogen, son tør at gå til stålet og udstille fanatikernes vanvid.
28-08-2016 19:41
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,det var en ,som blev rullet i tjære og fjer.
28-08-2016 23:22
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Kære emeritus,

jeg er beæret over din ildhu og interesse for min ringe person. En klimadebat er bare ikke en rigtig klimadebat uden en anonym pensioneret ingeniør med et blodtryk i omegnen af +200/120, der skriver MED STORE BOGSTAVER og har alt for travlt med at råbe op om religion, kættere, inkvisitorer og Erasmus Montanus til at lade sig distrahere af forskning eller kendsgerninger.


Jeg skal derfor indskrænke mig til at bruge dels det velkendte psykopatiske træk med at ønske dig velkommen til (på nederdrægtigste spradebassevis), og så ellers gå direkte over til den klassiske torturmetode, som Torquemada som bekendt nådesløst brugte overfor maurerne, nemlig på væmmelig og inkvisitorisk vis at sammenholde dit indlægs påstande med de enkle, faktuelle forhold punkt for punkt:

Den globale gennemsnitlige temperatur er ikke steget i 20 år, uagtet at CO2-niveauet har været lineært stigende (og ikke accelererende som den menneskelige udledning!) => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!


Temperaturtrend over 20 år i GISS (1997-2016), almindelig mindste kvadraters regression: 0,183C/årti ±0,096C (signifikant på 0,01-niveauet).Atmosfærisk CO2 eksponentielt stigende (måske endog hurtigere end eksponentielt? Læg mærke til, at y-aksen er logaritmisk, og stigningen stejlere end den lineære tilpasning).Det er for resten også ligesom vores udledninger:Jordens samlede ismasser er i ligevægt eller svagt stigende => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!


Havisen ved polerne: Nettotab på ca. 36.000 km2 årligt:


Grønlands+Sydpolens indlandsis: Nettotab på omkring 200 gigaton (200.000 mia. liter) årligt:


Havstigningen fortsætter ufortrødent med den samme stigningstakt som den har gjort i årtusinder => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!


Uden yderligere kommentarer:Manglende 'hotspots' der er altafgørende for dommedagsteorierne er udeblevet => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!


Her er modeller overfor målinger:Man skal her lægge mærke til, at et "hotspot" (=en større opvarmning øverst i troposfæren) er, hvad man generelt vil forvente ved opvarmning af jorden - også, hvis det skyldtes øget solaktivitet. De ovenstående modeller viser det forventede ved 3,7W/m2 fra drivhuseffekten - her er modelforventningerne ved 3,7W/m2 effekt fra sol-forcering:- samme forventede "hotspot" som for 3,7 W/m2 fra drivhuseffekten:Så i den udstrækning, vi ikke ser dette hotspot i helt samme grad som forventet, er det et generelt problem for vores forståelse af klimasystemets respons og ikke noget, der er specifikt for drivhuseffekten. Både sol- og drivhusbaseret opvarmningsteori forudsiger næsten samme opvarmningsmønster på jordoverfladen og opad i troposfæren.

Hvad der til gengæld er specifikt for drivhuseffekten er, at den forudsiger en afkøling af stratosfæren (blåt allerøverst) modsat resten af systemet. Hvis det var solen, der forårsagede opvarmningen, ville man også forvente en opvarmning i stratosfæren. At vi netop observerer præcis denne forventede afkøling af stratosfæren er det klareste fingeraftryk af, at opvarmningen faktisk skyldes en øget drivhuseffekt.

Løgnene i climategate, hockeystaven og Al Gores film er for længst afsløret og udstillet.


Fem undersøgelseskommissioner har foreløbig undersøgt både CRU, Philip Jones og Michael Mann og pure frifundet dem for alle anklager (bortset fra en vrangvillighed til at efterleve aktindsigt hos CRU). Richard Muller (og hans BEST-hold), der fremsatte noget af den hårdeste kritik under indbruddet, har offentligt erklæret, at han ved en nærmere gennemgang fandt præcis samme opvarmende trend som CRU, og at der ikke var skyggen af fusk i data. BBC, Frankfurter Rundschau og Sunday Telegraph har alle pænt trukket indledende anklager om manipulation, "Amazongates" og korruption tilbage og undskyldt overfor både CRU, IPCC og Rajendra Pachauri.

En hel særligt nedsat videnskabelig kommission nedsat af NRC (med deltagelse af bla. den skeptiske John Christy) har for 10 år siden vendt hver en sten i Hockeystaven og erklæret, at der ikke var skyggen af hverken løgn eller manipulation. (Derimod blev det politisk nedsatte Wegman-panels kritik af Mann sidenhen afsløret som plagiat, og deres artikel formelt trukket tilbage).

Sammenligner man Mann, Bradley og Hughes´ oprindelige "hockeystav" med andre rekonstruktioner:kan man også blot konstatere, at alle efterfølgende studier grundlæggende har fundet næsten det samme billede som Mann & co.

Så Hr. Emeritus: Status for dit indlæg er, at du foreløbig har skudt 10 skud spredehagl i alle retninger, foreløbig uden at ét_eneste_hagl har ramt nogen af de mange forskellige opstillede skiver. Det er faktisk lidt af en bedrift.


P.S. Hvis du kan lide Holberg ligesom jeg, kender du måske hans komedie "Den politiske Kandstøber"? "Borgmester" Hermann von Bremen forekommer mig at være en figur, der er endnu mere a propos ifht. din debat her:

Komedien handler om håndværkeren, der forsømmer sit arbejde og sin familie til fordel for dilettantisk politiseren i et selvskabt collegium politicum.


Min gunst som tilforn, og ydmygst tak for opmærksomheden.

Redigeret d. 29-08-2016 00:02
29-08-2016 00:15
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
P.S. Noget, der forbløffer mig hver gang, er, hvordan klimadebatten i en helt anden grad end nogen anden videnskabelig debat, jeg kender, er forgiftet af så stor en mængde af selverklærede "skeptikere", der harmdirrende og med stor overbevisning udslynger faktoide udsagn, der strider lodret imod samtlige målbare kendsgerninger, som gennemsnitlige elever i folkeskolens mellemste klasser kan finde i løbet af 3-4 klik.

Det er især mærkeligt, at disse folk typisk har en selvforståelse som saglighedens, fornuftens, videnskabelighedens og det kølige overlægs fremmeste forsvarere, og at de er i stand til at opretholde denne forestilling også konfronteret med utvetydig evidens for, at deres påstande er grebet frit ud af den blå luft. Og jeg forstår for den sags skyld heller ikke helt, hvordan man kan beklage sig over debatniveauet samtidig med, at man kalder sine modstandere for "vanvittige", "tosser", "religiøse fanatikere" og "psykopater", og tilsyneladende tage sig selv imponerende alvorligt samtidig.


Det er vaskeægte benægtelse efter Freud, side 2-4, og det gør det noget nær umuligt at føre en meningsfuld diskussion.


Tænk, hvis man begyndte debatter om dansk politik med med største selvfølgelighed at erklære, at Lars Løkke var en dømt krigsforbryder, at Kristendemokraterne var Danmarks største parti, at 50% af statsbudgettet går til Søværnet, og at 90% af befolkningen er beskæftiget i landbruget - "og med dette på plads kan vi forhåbentlig slippe for alle de religiøse tosser, der påstår noget andet, og omsider få en rationel og seriøs politisk debat!".

Redigeret d. 29-08-2016 00:28
RE: CBH beundringsværdi..30-08-2016 10:44
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg er en meget stor beundrer af CBH af flere grunde:

1)CBH er en dygtig skribent
2)CBH er en dygtig formidler
3)CBH sætter sig ind i tingene og er i stand til at forstå, hvad han læser
4)CBH kender til de væsentligst resultater inden for klimavidenskaben
5)CBH kender de klimaskeptiske argumenter ind og ud - bedre end klimaskeptikerne selv
6)CBH kan være skarp, men kun når der er et grundlag herfor

Jeg er endnu ikke faldet for fristelsen til at provokere CBH og få ham til at fare i blækhuset mod mig og efterfølgende nyde hans skarpe pen. Når debatten bliver for kedelig får jeg lyst hertil. Det sker nok en dag.

Det er ikke sikkert, at jeg er enig i alt hvad hans skriver...

CBH er en så dygtig skribent og graver, at kan have en fremtid for sig som en dygtig videnskabsjournalist - måske en af landets dygtigste.
Redigeret d. 30-08-2016 10:46
30-08-2016 11:57
Morten Riber
★★★★★
(2298)
...og moralen, hvad med den ?
30-08-2016 12:29
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Morten Riber skrev:
...og moralen, hvad med den ?


Moralen er nok den dobbelte,

1) at hvis man er interesseret i mere saglighed og videnskabelighed, så er det ret dumt at påstå, at temperaturen slet ikke stiger, når den nu rent faktisk stiger; at ismasserne vokser, når de rent faktisk skrumper med flere hundrede milliarder ton årligt; eller at havene er steget konstant over 1000vis af år, når de stort set ikke steg frem til 1500-tallet og endda derefter faldt under Den lille Istid, hvorefter de først begyndte at stige klart for 150 år siden;

samt 2), at hvis man beklager sig over andres lave debatniveau og efterfølgende skriver et indlæg som dette her:

Emeritussen skrev:....en Erasmus Montanus - en Jean de France! KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!......psykopatiske spradebasser og "distanceblændere"......KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!.....pervers grovhed og et påtaget lingo... KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!... religiøst angrebne trosfæller. KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!.....fundamentalistiske bevægelser.....KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!......Vores gruopvækkende eksemplar, "CBH"...KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!....man kender sine lus..... KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!....pudderkvasten...KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!...Løgnene i climategate....hockeystav knækket...Al Gore er fed og dum.....KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM! dommedagsprofeternes nederdrægtigheder....stille gamle kommunister til regnskab......blablablalalalalala......fik jeg for resten sagt, at KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!?


så løber man en meget stor risiko for at blive modtaget med let sarkasme, en overbærende hovedrysten og et lille smil. ......

Redigeret d. 30-08-2016 12:36
30-08-2016 12:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Såfremt CBH skulle beslutte sig for at blive videnskabsjournalist,burde han ikke have nærkontakt med læserne,ellers er jeg bange for ,at bladet hurtigt ville gå ned i læserantal og oplag.
30-08-2016 12:55
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Kjeld Jul skrev:
Såfremt CBH skulle beslutte sig for at blive videnskabsjournalist,burde han ikke have nærkontakt med læserne,ellers er jeg bange for ,at bladet hurtigt ville gå ned i læserantal og oplag.


Hvad mener du med 'nærkontakt', Kjeld? Er du bange for, at CBH ville gøre noget slemt ved læserne og endda gøre skade på oplaget?.
30-08-2016 13:02
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Crank-
Jeg er sikker på du er så intelligent,at du ved,hvad jeg mener.
30-08-2016 13:36
Morten Riber
★★★★★
(2298)
CBH mener hans moral er fin så længe andres er ringere... Tja, det bekræfter vil kun der er et problem.
31-08-2016 14:20
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Nej, der er selvsagt ingen moralske problemer hverken i at påpege, at folk tager (ofte ret grotesk) fejl, eller at bruge sarkasme i processen.

Men ellers plejer det normalt kun at være farisæere, der mener, at det at fremhæve egen moralske overhøjhed i offentligheden er så soleklar en vindersag, at man ikke behøver støj som f.eks argumenter eller kendsgerninger.
31-08-2016 16:32
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Dårlig moral og selvretfærdighed hører ofte sammen - her ingen undtagelse.
31-08-2016 16:43
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Det lader åbenbart til, at visse folk betragter "afvisning af faktuelt forkerte påstande" som udtryk for "dårlig moral".
31-08-2016 17:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ CBH

Kendsgerningerne er, at denne klode bliver grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig. Kendsgerningerne er således, at denne klode bliver et bedre og bedre sted at være rent klimatisk for såvel planter, dyr og mennesker. Det er f.eks. ingen overdrivelse at sige, at såvel sand- som isørkenerne skrumper langsomt men sikkert.

Kendsgerningerne er også, at vi bruger en ufattelig masse penge på at bekæmpe en udvikling, som grundlæggende er meget positiv.

Kendsgerningerne er også, at klima-prognoser, som forsøger at beregne udviklingen 50 år, 100 år eller længere ud i fremtiden, er meget usikre. Ekstremt usikre kan man roligt sige.

Kendsgerningerne er også, at ingen andre steder (world wide) bruger man så mange penge på så usikkert et grundlag, som på CO2- og klimaområdet.
31-08-2016 19:27
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
@JP,
Jeg synes, det er kedeligt, at vi er igang med at eksperimentere med klimaet og bringe hele kloden i en anden og ny tilstand, som vi ikke helt kender idag.
Det eksperiment, det vil jeg rigtigt gerne være med til at begrænse mest muligt. Det koster lidt, men det betaler jeg gerne, da jeg mener, jeg har et ansvar som alle andre for denne situation.
31-08-2016 23:47
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Engang var der 3 CO2 molekyler for hver 10.000 molekyler i atmosfæren, som planterne kunne bruge til at vokse med v.hj.a. fotosyntesen. I dag er der 4 CO2 molekyler for hver 10.000 molekyler i atmosfæren, som planterne kan bruge til at vokse med v.hj.a. fotosyntesen.

Jeg vil rigtig gerne være med til at bekæmpe de mennesker, der bekæmper denne positive udvikling for livet på vores Jord.

Trådens titel er velvalgt! Det er religiøst vanvid, bekæmpere af CO2 udledning har gang i.

Det vedhæftede billede er 100 x 100 pixels stort, dvs. det indeholder 10.000 pixels. 4 pixels er grønne. Det svarer til koncentrationen af CO2 i Jordens atmosfære.
Tilknyttet billede:

01-09-2016 00:05
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jørgen Petersen:

debatter med dig følger som regel et fast mønster: Man begynder med at diskutere de fysisk/geologisk/biologiske fakta, hvor du som regel lægger ud med at benægte eller bortforklare f.eks, at temperaturen er steget, eller at den arktiske havis smelter. Når man så efter en hel del besvær har fået slået fast, at det ikke passer, går du over til et eller andet med "politisk korrekthed" eller debattens "hårde tone" (om ikke andet har det da en vis bizar underholdningsværdi at høre folk, der både beklager sig over "den politiske korrekthed" og samtidig klynker over "tonen"). Til sidst ender det så i helt generelle standardfraser om, at kloden bliver grønnere, at afgifterne er for høje og at det hele er meget usikkert (og hvis vi havde stået ved et vindue, havde du sikkert peget ud og sluttet med det klassiske argument "Hov! SE DER! Er det ikke en hvidbrystet præstekrave i yngledragt?")

Når du nu ofte beder folk om at anlægge "et helhedssyn" eller "se ting i det større perspektiv", så forstår jeg ikke, hvorfor du ikke vil lytte til verdens absolut førende autoritet på netop dette område, William Nordhaus, som jeg allerede har citeret for dig mere end én gang tidligere? Han har netop analyseret alle forventede positive og negative effekter af øget CO2 og opvarmning i et helhedssyn i det meget store perspektiv, der hedder "hele resten af dette århundrede"? Her er, hvad han kommer frem til:

My research shows that there are indeed substantial net benefits from acting now rather than waiting fifty years. A look at Table 5-1 in my study A Question of Balance (2008) shows that the cost of waiting fifty years to begin reducing CO2 emissions is $2.3 trillion in 2005 prices. If we bring that number to today's economy and prices, the loss from waiting is $4.1 trillion. Wars have been started over smaller sums.

My study is just one of many economic studies showing that economic efficiency would point to the need to reduce CO2 and other greenhouse gas emissions right now, and not to wait for a half-century. Waiting is not only economically costly, but will also make the transition much more costly when it eventually takes place. Current economic studies also suggest that the most efficient policy is to raise the cost of CO2 emissions substantially, either through cap-and-trade or carbon taxes, to provide appropriate incentives for businesses and households to move to low-carbon activities.

One might argue that there are many uncertainties here, and we should wait until the uncertainties are resolved. Yes, there are many uncertainties. That does not imply that action should be delayed. Indeed, my experience in studying this subject for many years is that we have discovered more puzzles and greater uncertainties as researchers dig deeper into the field. There are continuing major questions about the future of the great ice sheets of Greenland and West Antarctica; the thawing of vast deposits of frozen methane; changes in the circulation patterns of the North Atlantic; the potential for runaway warming; and the impacts of ocean carbonization and acidification. Moreover, our economic models have great difficulties incorporating these major geophysical changes and their impacts in a reliable manner. Policies implemented today serve as a hedge against unsuspected future dangers that suddenly emerge to threaten our economies or environment.

So, if anything, the uncertainties would point to a more rather than less forceful policy—and one starting sooner rather than later—to slow climate change.


Så hvis man med "kendsgerninger" mener "det, der kan understøttes ved empirisk forskning", så nej, så er det en kendsgerning, at denne klode ikke bliver et bedre og bedre sted at være rent klimatisk for såvel planter, dyr og mennesker pga. klimaforandringerne, og at udviklingen grundlæggende heller ikke er "meget positiv". Og at usikkerheden snarere er et argument for at tage problemet betydelig mere alvorligt, end for det modsatte.

Hvis du er intereresseret i et helhedssyn og det store overblik baseret på kendsgerninger, så lyt til Nordhaus. Hvis du er mere optaget af at lyde eftertænksom overfor de uindviede, være Rasmus Modsat, eller hvis du af politiske grunde ganske enkelt blot er interesseret i at ride en personlig kæphest så langt ud mod solnedgangen som muligt , så bare fortsæt som hidtil.
01-09-2016 00:28
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Havstigningen fortsætter ufortrødent med den samme stigningstakt som den har gjort i årtusinder => KLIMAKIRKEN HAR ET ENORMT PROBLEM!


Uden yderligere kommentarer:Jeg ved at der var en kraftig havstigning i tidlig middelalder og et fald i 1500 årerne. Dette kan jeg ikke se på grafen. Der er tabt en top.
01-09-2016 10:56
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
John Niclasen skrev:
Det vedhæftede billede er 100 x 100 pixels stort, dvs. det indeholder 10.000 pixels. 4 pixels er grønne. Det svarer til koncentrationen af CO2 i Jordens atmosfære.


"Herregud, koncentrationen er kun 3-4 molekyler ud af hver 10000, så hvordan skulle stof X dog kunne have nogen nævneværdig effekt?" er et af de mest banale argumenter, man ofte hører folkeskoleelever eller 1.Gere stille mht. drivhuseffekten (eller med hormonforstyrrende phtalater, thalidomid, DDT og lignende stoffer, der er tilstede i "bittesmå" mængder).

Et udmærket svar er at påpege, at præcis samme billede herogså viser den forholdvise koncentration af HCN (blåsyre) i et af de gaskamre, man visse steder i USA bruger til henrettelser af dødsdømte.

Så hvis John Niclasen oprigtigt mener, at han ovenfor har fundet et genialt argument, så vil jeg foreslå ham at tage plads her, lukke døren og kalde på bøddelen:Herregud, der er kun 3-4 HCN-molekyler ud af 10000, så det burde vel ikke være noget at være bange for for en rask skeptiker?

Redigeret d. 01-09-2016 11:02
01-09-2016 11:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Christoffer
En gyselig sammenligning,CO2 med Zyklon -B,Ich glaube,bei dir fehlen einige und liegen schon auf dem Boden

Redigeret d. 01-09-2016 11:43
01-09-2016 11:54
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Kjeld,

jeg tror, at du er tilstrækkelig intelligent til at gennemskue pointen i, at det argumentere med, at "koncentrationen af stof X er kun [meget lille tal med maaange nuller foran], så hvordan kan det være et problem?", er indlysende åndssvagt for alle, der ved lidt om biologi og kemi.

Jeg gjorde mig ellers omhyggeligt og pinligt umage med undgå at inddrage noget med nazisme/Auschwitz/Hitler/Zyklon B, netop fordi det altid ødelægger al fornuftig interaktion. Men du følte åbenbart, at du ikke kunne lade denne chance for at lege Spielverderber gå fra dig. Til lykke med det. Jvfr. Godwins lov:

Mange debatter nåede uvægerligt et punkt, hvor en eller anden sammenlignede nogen eller noget med Hitler eller nazister, hvilket altid endte med at blive betragtet som afslutningen på debatten, og at pågældende debattør, blev set som debattens taber.

Redigeret d. 01-09-2016 11:54
01-09-2016 12:23
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Som slet ikke spor biased overdommer vil jeg sige at begge sider har en pointe :-)

Ser man på den absolutte mængde introduceret er det jo peanuts, men det er jo i princippet rigtigt at selv små mængder af et stof kan lave problemer.

Måske kan man derfor stille det op på en lidt anden måde:

CO2, planteføde, har mennesket måske øget med 25%
DDT har mennesket måske øget med 100000% (rent tåge get, håber pointen går igennem..)
Epoxy har mennesket måske ændret med XXXXXX%
Hormonstoffer har mennesket måske ændret med XXXX %
Tungmetaller i overfladevand og dyr har mennesket ændret med XXXXX %

osvosvosv.

Så lad os nu sætte ind grønt hvor vi gavner mest, og hvor vi rent faktisk gør noget godt med vores begrænsede midler.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
01-09-2016 12:54
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Som endnu mere upartisk overdommer vil jeg blot igen slå fast, at det at opgøre, hvor mange procent stof X er af Y, i sig selv aldrig nogensinde kan være noget argument. Hverken for, at stof X er meget farligt, eller at det er harmløst. Det er helt elementær og ukontroversiel biologisk grundviden.

En enkel illustration af dette er, at ting som DDT eller CFC-gasser er såkaldt miljøfremmede stoffer, der er 100% menneskeskabte og slet ikke ville findes i miljøet, hvis ikke det var for os. Så vi kan slet ikke opgøre, hvor mange procent vi har øget mængden med, som Frank forsøger.

Man kan så konstatere, at mennesket står for 100% (et hundrede procent) af hvert eneste DDT- eller CFC-molekyle, der findes derude - men alligevel er ingen af disse stoffer længere noget stort miljøproblem.
Modsat er stoffer som nitrat og CO2 helt naturlige, og mennesket står kun for ca. 40% af CO2-stigningen i atmosfæren og 30% af nitratmængden i Nordsøen (så vidt, jeg husker). Alligevel er der ingen tvivl om, at selv den isolerede effekt af CO2 på 1,2C ved opvarmning eller det voldsomt forøgede iltsvind som følge af landbrugets gylleudledning er ret så markante følgevirkninger.

Det afgørende er altid at se på hver enkelt stofs konkrete effekt i hvert enkelt tilfælde. Procentargumenter både som dem, John Niclasen bevidst forsøger at vildlede folk med, eller dem, Frank (i god mening) forsøger sig med, er helt uden konkret informationsværdi.

Og for at ikke der skal være tvivl, gælder argumentet selvfølgelig også for miljøfolket: Jeg husker et par miljøaktivister, jeg mødte, da jeg arbejdede som naturguide i Nordnorge, som forfærdet fortalte mig, at Norges fangst af vågehvaler var øget med 400% siden 1993 (den var øget fra ca. 150 i 1993 til over 600 i 2002), og mente, at det hurtigt ville føre til hvalernes udryddelse. De glemte blot at se det i den kontekst, at vågehvalbestanden i Nordatlanten var på over 80.000 dyr, længe havde været støt voksende, og at fangsten i øvrigt var mindre end tilvæksten.

Redigeret d. 01-09-2016 12:56
01-09-2016 13:23
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@CBH,

Nej selvsagt er % værdi ikke nogen skarp indikator for hvor "farligt" noget er, men det er blot for at nævne at påmange andre fronter der har vi mennesker introduceret helt nye ting til jord vand og luft som jo også kan kaldes for "eksperimenter". Faktisk rigtigt mange ting vi mennesker gør er nyt for naturen, og så vil jeg blot påpege, at CO2 "eksperimentet" (med ekstra planteføde der giver mad i Afrika) måske ikke er det værste menneskelige eksperiment... i en tid hvor vi skal forene vores ressourcer for at afhjælpe de værste ting vi lukker ud.
01-09-2016 14:32
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
CO2-gødningseffekten er da bestemt en positiv bivirkning. Men hvis vi skal liste forskellige umiddelbare nettofølger af klimaændringerne for Afrika op, så tvivler jeg altså stærkt på, at gennemsnitlige afrikanere vil være enige med dig. Her er den britiske Maplecrofts risikoatlas for forventet trusselsniveau som følge af klimaforandringer, med afrikanske lande på 7 af de 10 pladser for lande med de største forventede økonomiske skadevirkninger:For blot at nævne ét eksempel er der mange studier, der har fundet en klar sammenhæng mellem stigende temperaturer og tørke langs Sahel-området, inklusive Afrikas notorisk katastroferamte Horn.Men især Vestafrika er særligt hårdt ramt, og hvis man kan læse fransk, kan man i øvrigt læse en hel del ganske foruroligende artikler om situationen fra lande som Guinea, Mali eller Senegal. De når bare sjældent vores breddegrader pga. sprogbarrieren.

Så nej, jeg kan ikke tilslutte mig din optimistiske vurdering, og det er der heller ikke ret mange af dem, der økonomisk prøver at sidde og regne på sagen, der kan.
01-09-2016 14:42
Emeritussen
★☆☆☆☆
(86)
Kære Frank og John
Jeg forstår jeres frustrationer, men dommedagskulturer har eksisteret i hele menneskehedens historie.
Det er en indbygget egenskab ved menneskets evne til at forudsige fremtiden.
Angsten for eget endeligt skygger for realitetssansen.
Vi skeptikere er udstyret med en mere velfungerende realitetssans, der bevirker at vi leder efter og vender og drejer argumenter der taler imod dommedagsteorier.
De få skeptikere der eksisterede ved årtusindskiftet gennemskuede, at når dommedagsteorier gennem hele menneskehedens historie har slået fejl, så er der en - til vished - sandsynlighed for, at også klimakirken har valgt en fejlslagen sag (teori).
Og når vi skeptikere så gennem 20 år bliver mere og mere grundfæstet i vores formodning, så kommer dommedagskulten til at fremstå mere og mere latterlig.
Vi har i den grad fået støtte i vores første formodning af vores egen forskning, men først og fremmest af den forskning frie modige forskere over hele verden har foretaget. Dommedagskulten har med enorm kraft og stædighed forsøgt at tryne ALLE der har forsøgt, at stå op mod klimakirken. (Også noget vi kender fra hele menneskehedens historie.)
Men frie og modige Nobelpristagere, professorer, doktorer og andre højt estimerede forskere over hele verden har bevist at dommedagsteorierne ikke holder vand.
De fleste - hvis ikke alle - skeptikere vil gerne medgive, at menneskeheden kan have en lille indvirkning på klimaet, men at denne er helt ubetydelig og drukner i målestøj.
Naturlige variationer i klimaet er indtil videre den altafgørende faktor.
Venligst tillad mig at citere mig selv:
"For Guds skyld, don't fix it if it ain't broken.
Den ubetydelige stigning i temperaturen har været en Guds gave til menneskeheden.
Den ret betydelige stigning i CO2 har været en Guds - og menneskehedens - gave til planteriget og landbrugsafgrøderne.
Dejligt at se at vegetationen over hele verden stortrives og kryber ind på ørkenerne.
Håber på 800ppm til børnebørnene. Så forhåbentlig vil alle dommedagsprædikanterne klappe kaje, i det mindste, indtil vi er nået 750ppm."

PS:
Religiøse klimaaktivister er ikke onde mennesker - tværtimod - de ønsker at få os andre 'stakler' til at indse vores fejl, og melde os ind i klimakirken, så vi kan blive flest. De vil os det bedste. Akkurat som en hvilken som helst anden religiøs kult.
DOG er der ondskabsfulde klimadommedagsprofeter, der med fuldt overlæg og viden pumper os fulde af løgn. (Ref. CLIMATEGATE)
01-09-2016 14:51
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Emeritussen skrev:
PS:
Religiøse klimaaktivister er ikke onde mennesker -

Det er jeg ikke enig i. Jeg ser eksempler på rendyrket ondskab.
01-09-2016 15:02
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Venligst tillad mig at citere mig selv:
', don't fix it if it ain't broken'


Det er en floskel fra før din tid, John. Men smart lyder det da
.
01-09-2016 15:18
Emeritussen
★☆☆☆☆
(86)
John Niclasen skrev:
Emeritussen skrev:
PS:
Religiøse klimaaktivister er ikke onde mennesker -

Det er jeg ikke enig i. Jeg ser eksempler på rendyrket ondskab.


Til det skrev jeg:
"DOG er der ondskabsfulde klimadommedagsprofeter, der med fuldt overlæg og viden pumper os fulde af løgn. (Ref. CLIMATEGATE)"

De stakkels uvidende fanatikere på lavt niveau, vil du da ikke kalde decideret onde, hva'?
01-09-2016 15:20
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
"Emeritussen": Det er meget sjovt, som du formår både argumentere fuldstændig løsrevet fra nogen som helst kendt dokumenterbar virkelighed; opretholde tåbens overbevisning om at have fakta på sin side; fuldkommen ignorere konfrontationen med tonsvis af letforståelige og lodret modstridende fakta; og endelig beskylde folk, der kommer med inputs fra virkeligheden udenfor, for at være "religiøse/dommedagsprædikanter".

Er du i virkeligheden en 1. generations spambot lavet af folk, der har fodret softwaren fra Andrew Bulhaks "Postmoderne essay-generator" med klassiske klimaskeptiske standardargumenter, og vil prøve at se, hvor længe du kan holde en diskussion kørende, inden folk opdager, at de taler med "Climate Septic Spambot 1.0"? Den reagerer på nøgleord med præprogrammerede sætninger, som den på semiintelligent vis godt kan kombinere i nye sætninger og rækkefølger, men dens ord- og argumentforråd er begrænset til side 2-4 i en 10 år gammel udgave af "Klimaskepsis for dummies".

(Hvis der kommer et nyt frådende indlæg om "klimakult", religion, "climagate", "dommedag" og hockeystav-knækket-mann-er-dum-løgn, vil jeg tage det som en bekræftelse af min hypotese og bede folkene bag om at komme frem med min præmie).


Redigeret d. 01-09-2016 15:26
01-09-2016 16:20
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Emeritussen skrev:
De stakkels uvidende fanatikere på lavt niveau, vil du da ikke kalde decideret onde, hva'?

Jeg kan og vil i mange tilfælde ikke vurdere, om andre er troende eller udfører bevidste fordrejninger. Jeg kan blot se, hvad de skriver og gør (også uden for nettet), og hvad konsekvenserne er.

Der er sikkert eksempler på uvidende fanatikere, som ikke gør meget ondt. På den anden side så fører fanatisme ofte ondt med sig.
01-09-2016 16:21
Emeritussen
★☆☆☆☆
(86)
Christoffer Bugge Harder skrev:
......... Er du i virkeligheden en 1. generations spambot ......


'Mon dieu'; min salighed om ikke det er lykkedes for CBH at adressere mig et indlæg næsten strippet for personlige uhøfligheder.
Og endda underholdende - grænsende til det morsomme.
Dersom du har lagt din nederdrægtige stil fra dig, fortjener du et svar.
NEJ CBH; slaget er tabt - indse det. 'El Nino' udskød kun en smule det uafvendelige resultat; at vi nu går mod køligere tider. Og hvordan vil klimakirken så forklare det.

Nej, lad os sammen foreslå en ny dommedagsteori - at vi er på vej mod en ny istid.
Jorden står overfor at blive totalt overiset. Livet bliver udslettet.
Tænk dig hvor magtfulde vi kunne blive, hvis vi får alle til at hoppe med på den ide.
:-)

PS:
Ang. dokumentation venligst læs:
The Global Warming Policy Forum
Med tonsvis af artikler :-)
OG som lige har promoveret denne artikkel:
NEW STUDY SUGGESTS THE SUN IS EVEN MORE IMPORTANT THAN WE THOUGHT

og
Realclimatescience
fuld af gode artikler man kan blive klogere af.

og
Popular Technology
fuldstændigt spækket med artikler der modbeviser det religiøse vanvids dommedagsprofeti. ;-(

og her verdens mest betydningsfulde klimaforsker:
Judith Curry

for slet ikke at tale om forum par excellence:
Watts Up With That (WUWT)
01-09-2016 16:53
Emeritussen
★☆☆☆☆
(86)
John Niclasen skrev:
Der er sikkert eksempler på uvidende fanatikere, som ikke gør meget ondt. På den anden side så fører fanatisme ofte ondt med sig.


100% enig!
Redigeret d. 01-09-2016 17:06
01-09-2016 17:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Her et citat af Vaclav Klaus,den tidligere præsident i Tjekkiet.

Was ist eigentlich mehr bedroht,das Klima oder die Freiheit?
Wir sind Zeugen der Entstehung einer neuen linken Ideologie,die der freien Gesellschaft weitere Fesseln anlegt.
01-09-2016 19:11
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
Christoffer Bugge Harder skrev: Er du i virkeligheden en 1. generations spambot

Nej, CBH, emeritudsen er da en 1. klasses entertainer og spasmager som bare har forklædt sig:

Ang. dokumentation venligst læs:The Global Warming Policy Forum

Realclimatescience - fuld af gode artikler man kan blive klogere af

verdens mest betydningsfulde klimaforsker: Judith Curry

forum par excellence: Watts Up With That (WUWT)

Må jeg gætte: Det er Jacob Haugaard eller Anders Matthesen som laver sjov med os, for at få inputs til sit næste show

Redigeret d. 01-09-2016 19:14
01-09-2016 19:18
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Her et citat af Vaclav Klaus,den tidligere præsident i Tjekkiet.

Was ist eigentlich mehr bedroht,das Klima oder die Freiheit?
Wir sind Zeugen der Entstehung einer neuen linken Ideologie,die der freien Gesellschaft weitere Fesseln anlegt.


Václav Klaus er jo ikke specielt klog. Det er jo ikke enten klima eller frihed.
Det er ansvarlighed og mangel på samme, som diskussionen omhandler.
Frihed under ansvar er vel påkrævet i ethvert forhold.
Så godt václav Klaus ikke er præsident mere :-)
01-09-2016 19:20
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jeg tror Emeritussen kan kaldes Emeritussen von NichtLesen :-)
Redigeret d. 01-09-2016 20:11
01-09-2016 19:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Die Linken bør ikke have for meget snor,så ender det med de bliver ustyrlige.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Religiøst vanvid:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik