Husk mig
▼ Indhold

Rottebårne sygdomme, den globale opvarmning og Leptospirose II


Rottebårne sygdomme, den globale opvarmning og Leptospirose II03-06-2016 15:04
kfl
★★★★★
(2167)
Rottebårne sygdomme, den globale opvarmning og Leptospirose II

Den mest alvorlige rottebårne sygdom er Leptospirose (Weils Sygdom). Det vurderes, at der er ca. 1.000.000 alvorlige humane tilfælde af Leptospirose på verdensplan, overvejende i fattige områder af troperne og subtroperne. Dødedeligheden er på ca. 6 % ifølge[6 ]. Leptospirose er en zoonose dvs. en sygdom, der kan smitte mellem mennesker og dyr.

Der forventes et voksende antal tilfælde af Leptospirose på grund af øgede ferierejse aktiviteter og militære operationer i lande med store forekomster smittekilder. Desuden forventes også en øget forekomst på grund af den globale opvarmning i forbindelse med den stigende risiko for skybrud og oversvømmelser.

I denne forbindelse vil jeg forslå også at læse Statens Serum Institut.

I Danmark [1]+[2] har der i perioden 1980-2015 været diagnosticeret 602 tilfælde, fortrinsvis hos personer, der har svømmet eller arbejdet i åer, der løber gennem byområder, personer, der arbejder i dambrug eller kloakker eller på anden måde har direkte eller indirekte kontakt med urin fra rotter eller mus. Dette svarer til ca. 17 sygdomstilfælde pr. år eller ca. 3.3 sygdomstilfælde pr. år pr. million indbyggere. Fire personer ud af de 602 tilfælde er døde svarende til en dødelighed under 1 %.

Der er sket et fald i antal tilfælde fra 1980 til 2015. Faldet skete i perioden 1980 frem til 1993, hvor den årlige rate faldt fra ca. 0.63 pr. 100,000 til under 0.12 pr. 100,000. Den høje rate i 1980 tilskrives mange tilfælde af sygdommen i det gamle Ribe Amt med mange dambrug.[1]

Følgende tabel viser en sammenligning mellem fortiden dvs. perioden 1980-1993 og nutiden 1994-2015:Følgende graf viser antal tilfælde af Leptospirose for årene 1994-2015 pr april 2016.For perioden 1994-2015 er der ingen trend i antal tilfælde. I middel er der ca. 6.64 tilfælde pr år.

Første efter 1993 har jeg adgang til antal tilfælde af Leptospirose pr år fra SSIs database.

Sammenligning med andre lande
Følgende tabel viser forekomsten af Leptospirose i en række andre lande.:Denne tabel er dannet ved at gennemsøge nettet. Se referencer sidst i artiklen.

Det er markant, at Danmark har en højre rate end både Tyskland, UK og Sverige, men langt mindre end rate for hele verden. Dog skal det tilføjes, at raten i den tyske delstat Mercklenburg-Westen Pomerenia er på samme niveau som i Danmark.

Top 10 lister
Følgende tabeller viser top 10 efter flest anmeldt og efter største rater af Leptospirose infektioner.Det bemærkes, at Kommunerne København, Odense og Århus har som forventet de fleste tilfælde af Leptospirose. Intet usædvanligt i dette i betragtning af antal indbyggere i disse byger.Set i forhold til befolkningstallet er det imidlertid Vejen, Nordfyns og Morsø, der har den største belastning af Leptospirose.

Bornholm
Jeg har foretaget en sammenligning med Bornholm med et folketal på ca. 40,000 svarende til de fleste små kommuners folketal.

Overføres resultaterne fra hele Danmark til Bornholm forventes årligt 0,0486 tilfælde. Her er en tabel med fordeling af antal tilfælde på Bornholm pr år:Der er kun en sandsynlighed 0.114 % for mere end 1 tilfælde af Leptospirose i løbet af et år.

Der er blevet observeret 1 tilfælde i 2010 og 1 tilfælde i 2016. Der er altså ikke noget alarmerende i at finde et tilfælde af Leptospirose på Bornholm i 2010. Hvis man havde fundet 2 eller flere tilfælde inden for samme år, ville der være grund til bekymring.

Fordelingen af antal smittede i hele perioden 1994-2015 under et for Bornholm fremgår af følgende tabel:I løbet af 22 år, dvs. 1994 til 2015 er der en sandsynlighed 34.3 % for ingen tilfælde og 0.084 % for mere end 5 tilfælde på Bornholm. Hvis man havde observeret 6 eller flere tilfælde i løbet af de sidste 22 år, ville der være grund til bekymring, men det har man ikke.

Lægernes mareridt
Leptospirose er så sjælden i Danmark, at man som praktiserende læge skal være mere end heldig for at løbe ind i en patient med Leptospirose i hele sin karriere.

Hvis vi antager,

at der 3500 praktiserende læger i Danmark
at alle praktiserende læger har samme mulighed for, at få en patient med Leptospirose
at det forventede antal patienter med Leptospirose pr. år i Danmark er på 6.64

ja, så er sandsynligheden for, at en praktiserende læge møder en patient med Leptospirose i løbet af et år være på 6.64/3500 =0.001897 svarende til en middelventetid til første patient med Leptospirose på 535 år.
Hvis en praktiserende læge er aktiv i 30 år, vil det forventede antal tilfælde af Leptospirose være på 30*6.64/3500 =0.05691 patienter.

For at gøre det endnu mere umuligt, har en praktiserende læge ca. 1500 patienter, som han i gennemsnit ser 4 gang om året svarende til 6000 konsultationer. Med en middelventetid til først tilfælde på 535 år, skal en praktiserende læge i middel have 3,208,556 konsultationer til første tilfælde.

Man kan godt betegne ovenstående beregninger for spekulative, men det viser, at de praktiserende læger sædvanligvis vil have megen lidt erfaring med at diagnose Weils sygdom med en deraf følgende mulighed for ikke at opdage sygdommen. Leptospirose må derfor være et mareridt for de praktiserende læger på linje med andre sjældne sygdomme. Der er bemærkninger på nettet om underdiagnosticering af Leptospirose, men jeg har ikke undersøgt det nærmere.

Risikofaktorer
Erhvervsmæssige risikofaktorer omfatter spildevandsarbejdere, landmænd, dyrlæger, slagteriarbejdere, rottefængere og andre erhverv med dyr.
Rekreative risikofaktorer omfatter at deltage i aktiviteter, der udsætter dem for ferskvand vand, herunder kanaler, damme eller vandløb, eller som har kontakt med rotter.
Aktiviteter i ferskvand, der kan øge risikoen omfatter svømning (herunder deltage i triatlon), sejlsport, vandski og windsurfing. Rejse i udlandet - fx svømning i forurenet vand.

SEGES: Infektion af Svinebesætninger
Ud over at der sker smitte af mennesker, kan der ifølge SEGES[7] optræde epidemier i svinebesætninger, der kan forårsage økonomiske tab for svineavlerne. I 2000-2001 blev der identificeret 10 besætninger med Leptospirose. Der foreligger ikke tal for perioden 2002-2015, ud over at antallet af inficerede besætninger er faldende. En del af svinebesætninger vaccineres mod sygdommen.

SEGES gør opmærksom på, at ansatte i de inficerede besætninger skal være opmærksom på influenza lignede symptomer og søge læge og samtidig gøre opmærksom på, at de har været udsat infektioner med Leptospirose. Som smittekilde nævner SEGES bl.a. Brandmus, Sydmarkmus, Mus, Rotter, Hund, Får og Spidsmus. Det er nok tvivlsomt om der kan ske en infektion fra svinekød til mennesker selv om det ikke kan udelukkes.

Gad vide om SEGES har informeret Arbejdstilsynet om infektionsrisikoen med Leptospirose i svinebesætninger?

Skybrud
I forbindelse med den globale opvarmning og skybrud[12], vil der fremadrettet kunne optræde flere tilfælde af infektioner, i de varme og fugtige sommermåneder. I forbindelse med skybruddet den 2.juli 2011 blev 4 personer smittet og en person døde som følge af Leptospirose.

Dette betyder, at man selvfølgelig skal være opmærksom på ikke at blive forurenet med kloakvand i forbindelse med skybrud og andre smittekilder. Der ligger en opgave for myndighedere at informere offentligheden om Leptospirose i forbindelse skybrud.

Dødelighed
I ubehandlede tilfælde kan dødeligheden være ganske høj - omkring 5 % -15 % procent. Leptospirose kan føre til svær blodforgiftning og gulsot, og den smittede risikerer at dø en til to uger efter de første symptomer har vist sig, hvis de ikke kommer i den rigtige behandling hurtigt. Sygdommen kan behandles med penicillin. Det nævnes flere steder på nettet, at dødelighed ved infektioner af Leptospirose er reduceret de sidste mange år på grund af bedre behandlingsmuligheder.

Der findes over 300 serovarianter af Leptospirose med forskellige grader af sygelighed til følge.

Der findes ingen kommercielt tilgængelig vaccine til brug for mennesker.

Resume
Leptospirose er i de tropiske lande en samfundsproblem med meget høje infektionsrater på helt op til 40 tilfælde pr. 100000 indbygge pr. år. Der er selvfølgelig et problem for de personer og de svinebesætninger, der bliver ramt, men set i et større perspektiv, er Leptospirose et mindre problem i Danmark. Med den globale opvarmning og flere skybrud forventes en voksende trend i antallet af tilfælde af Leptospirose.

Der er skrevet en masse og Leptospirose. Her er et udpluk af nogle af de artikler/link jeg har læste helt eller delvis.

Kilder:
[1] Statens Serum Institut Leptospirose .

[2] B van Alpen: Trends in Human Leptospirosis In Danmark 1980-2012

[3] Global Morbidity and Mortality of Leptospirosis: A Systematic Review.

[4] Råttsmitta sprider sig - kan ge dödlig sjukdom

[5] Human Leptospirosis Trends, the Netherlands, 1925–2008

[6] NHS Leptospirosis Introduction

[7] SEGES Leptospirose Klassik

[8] Leptospira Pomona...

[9] Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 – 2012. Nøgletal fra medlemsregisteret.

[10] Miljøministeriet 2009: Rapport om Rotteområdet i Danmark.side 61 om under diagnosticering og klima

[11] MyHealth: Leptospirosis (Weil's Disease)

[12] Climate change, flooding, urbanisation and leptospirosis:fuelling the fire?


Førset version pr. ultimo 2105 af denne post kan læses her: Rottebårne sygdomme, den globale opvarmning og Leptospirose.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 03-06-2016 15:07
RE: Rottebårne sygdomme, den globale opvarmning og Leptospirose05-04-2021 18:41
kfl
★★★★★
(2167)
Rottebårne sygdomme, den globale opvarmning og Leptospirose
Den mest alvorlige rottebårne sygdom er Leptospirose (Weils Sygdom). Det vurderes, at der er ca. 1.000.000 alvorlige humane tilfælde af Leptospirose på verdensplan, overvejende i fattige områder af troperne og subtroperne. Dødedeligheden er på ca. 6 % ifølge[6 ]. Leptospirose er en zoonose dvs. en sygdom, der kan smitte mellem mennesker og dyr.

Der forventes et voksende antal tilfælde af Leptospirose på grund af øgede ferierejse aktiviteter og militære operationer i lande med store forekomster smittekilder. Desuden forventes også en øget forekomst på grund af den globale opvarmning i forbindelse med den stigende risiko for skybrud og oversvømmelser.

I denne forbindelse vil jeg forslå også at læse Statens Serum Institut.

I Danmark [1]+[2] har der i perioden 1980-2015 været diagnosticeret 602 tilfælde, fortrinsvis hos personer, der har svømmet eller arbejdet i åer, der løber gennem byområder, personer, der arbejder i dambrug eller kloakker eller på anden måde har direkte eller indirekte kontakt med urin fra rotter eller mus. Dette svarer til ca. 17 sygdomstilfælde pr. år eller ca. 3.3 sygdomstilfælde pr. år pr. million indbyggere. Fire personer ud af de 602 tilfælde er døde svarende til en dødelighed under 1 %.

Der er sket et fald i antal tilfælde fra 1980 til 2015. Faldet skete i perioden 1980 frem til 1993, hvor den årlige rate faldt fra ca. 0.63 pr. 100,000 til under 0.12 pr. 100,000. Den høje rate i 1980 tilskrives mange tilfælde af sygdommen i det gamle Ribe Amt med mange dambrug.[1]

Følgende tabel viser en sammenligning mellem fortiden dvs. perioden 1980-1993 og nutiden 1994-2015:Følgende graf viser antal tilfælde af Leptospirose for årene 1994-2015 pr april 2016.For perioden 1994-2015 er der ingen trend i antal tilfælde. I middel er der ca. 6.64 tilfælde pr år.

Første efter 1993 har jeg adgang til antal tilfælde af Leptospirose pr år fra SSIs database.

Sammenligning med andre lande
Følgende tabel viser forekomsten af Leptospirose i en række andre lande.:Denne tabel er dannet ved at gennemsøge nettet. Se referencer sidst i artiklen.

Det er markant, at Danmark har en højre rate end både Tyskland, UK og Sverige, men langt mindre end rate for hele verden. Dog skal det tilføjes, at raten i den tyske delstat Mercklenburg-Westen Pomerenia er på samme niveau som i Danmark.

Top 10 lister
Følgende tabeller viser top 10 efter flest anmeldt og efter største rater af Leptospirose infektioner.Det bemærkes, at Kommunerne København, Odense og Århus har som forventet de fleste tilfælde af Leptospirose. Intet usædvanligt i dette i betragtning af antal indbyggere i disse byger.Set i forhold til befolkningstallet er det imidlertid Vejen, Nordfyns og Morsø, der har den største belastning af Leptospirose.

Bornholm
Jeg har foretaget en sammenligning med Bornholm med et folketal på ca. 40,000 svarende til de fleste små kommuners folketal.

Overføres resultaterne fra hele Danmark til Bornholm forventes årligt 0,0486 tilfælde. Her er en tabel med fordeling af antal tilfælde på Bornholm pr år:Der er kun en sandsynlighed 0.114 % for mere end 1 tilfælde af Leptospirose i løbet af et år.

Der er blevet observeret 1 tilfælde i 2010 og 1 tilfælde i 2016. Der er altså ikke noget alarmerende i at finde et tilfælde af Leptospirose på Bornholm i 2010. Hvis man havde fundet 2 eller flere tilfælde inden for samme år, ville der være grund til bekymring.

Fordelingen af antal smittede i hele perioden 1994-2015 under et for Bornholm fremgår af følgende tabel:I løbet af 22 år, dvs. 1994 til 2015 er der en sandsynlighed 34.3 % for ingen tilfælde og 0.084 % for mere end 5 tilfælde på Bornholm. Hvis man havde observeret 6 eller flere tilfælde i løbet af de sidste 22 år, ville der være grund til bekymring, men det har man ikke.

Lægernes mareridt
Leptospirose er så sjælden i Danmark, at man som praktiserende læge skal være mere end heldig for at løbe ind i en patient med Leptospirose i hele sin karriere.

Hvis vi antager,

at der 3500 praktiserende læger i Danmark
at alle praktiserende læger har samme mulighed for, at få en patient med Leptospirose
at det forventede antal patienter med Leptospirose pr. år i Danmark er på 6.64

ja, så er sandsynligheden for, at en praktiserende læge møder en patient med Leptospirose i løbet af et år være på 6.64/3500 =0.001897 svarende til en middelventetid til første patient med Leptospirose på 535 år.
Hvis en praktiserende læge er aktiv i 30 år, vil det forventede antal tilfælde af Leptospirose være på 30*6.64/3500 =0.05691 patienter.

For at gøre det endnu mere umuligt, har en praktiserende læge ca. 1500 patienter, som han i gennemsnit ser 4 gang om året svarende til 6000 konsultationer. Med en middelventetid til først tilfælde på 535 år, skal en praktiserende læge i middel have 3,208,556 konsultationer til første tilfælde.

Man kan godt betegne ovenstående beregninger for spekulative, men det viser, at de praktiserende læger sædvanligvis vil have megen lidt erfaring med at diagnose Weils sygdom med en deraf følgende muglighed for ikke at opdage sygdommen. Leptospirose må derfor være et mareridt for de praktiserende læger på linje med andre sjældne sygdomme. Der er bemærkninger på nettet om underdiagnosticering af Leptospirose, men jeg har ikke undersøgt det nærmere.

Risikofaktorer
Erhvervsmæssige risikofaktorer omfatter spildevandsarbejdere, landmænd, dyrlæger, slagteriarbejdere, rottefængere og andre erhverv med dyr.
Rekreative risikofaktorer omfatter at deltage i aktiviteter, der udsætter dem for ferskvand vand, herunder kanaler, damme eller vandløb, eller som har kontakt med rotter.
Aktiviteter i ferskvand, der kan øge risikoen omfatter svømning (herunder deltage i triatlon), sejlsport, vandski og windsurfing. Rejse i udlandet - fx svømning i forurenet vand.

SEGES: Infektion af Svinebesætninger
Ud over at der sker smitte af mennesker, kan der ifølge SEGES[7] optræde epidemier i svinebesætninger, der kan forårsage økonomiske tab for svineavlerne. I 2000-2001 blev der identificeret 10 besætninger med Leptospirose. Der foreligger ikke tal for perioden 2002-2015, ud over at antallet af inficerede besætninger er faldende. En del af svinebesætninger vaccineres mod sygdommen.

SEGES gør opmærksom på, at ansatte i de inficerede besætninger skal være opmærksom på influenza lignede symptomer og søge læge og samtidig gøre opmærksom på, at de har været udsat infektioner med Leptospirose. Som smittekilde nævner SEGES bl.a. Brandmus, Sydmarkmus, Mus, Rotter, Hund, Får og Spidsmus. Det er nok tvivlsomt om der kan ske en infektion fra svinekød til mennesker selv om det ikke kan udelukkes.

Gad vide om SEGES har informeret Arbejdstilsynet om infektionsrisikoen med Leptospirose i svinebesætninger?


Skybrud
I forbindelse med den globale opvarmning og skybrud[12], vil der fremadrettet kunne optræde flere tilfælde af infektioner, i de varme og fugtige sommermåneder. I forbindelse med skybruddet den 2.juli 2011 blev 4 personer smittet og en person døde som følge af Leptospirose.

Dette betyder, at man selvfølgelig skal være opmærksom på ikke at blive forurenet med kloakvand i forbindelse med skybrud og andre smittekilder. Der ligger en opgave for myndighedere at informere offentligheden om Leptospirose i forbindelse skybrud.

Dødelighed
I ubehandlede tilfælde kan dødeligheden være ganske høj - omkring 5 % -15 % procent. Leptospirose kan føre til svær blodforgiftning og gulsot, og den smittede risikerer at dø en til to uger efter de første symptomer har vist sig, hvis de ikke kommer i den rigtige behandling hurtigt. Sygdommen kan behandles med penicillin. Det nævnes flere steder på nettet, at dødelighed ved infektioner af Leptospirose er reduceret de sidste mange år på grund af bedre behandlingsmuligheder.

Der findes over 300 serovarianter af Leptospirose med forskellige grader af sygelighed til følge.

Der findes ingen kommercielt tilgængelig vaccine til brug for mennesker.

Resume
Leptospirose er i de tropiske lande en samfundsproblem med meget høje infektionsrater på helt op til 40 tilfælde pr. 100000 indbygge pr. år. Der er selvfølgelig et problem for de personer og de svinebesætninger, der bliver ramt, men set i et større perspektiv, er Leptospirose et mindre problem i Danmark. Med den globale opvarmning og flere skybrud forventes en voksende trend i antallet af tilfælde af Leptospirose.

Der er skrevet en masse og Leptospirose. Her er et udpluk af nogle af artiklerne.

Kilder:
[1] Statens Serum Institut Leptospirose .

[2] B van Alpen: Trends in Human Leptospirosis In Danmark 1980-2012

[3] Global Morbidity and Mortality of Leptospirosis: A Systematic Review.

[4] Råttsmitta sprider sig - kan ge dödlig sjukdom

[5] Human Leptospirosis Trends, the Netherlands, 1925–2008

[6] NHS Leptospirosis Introduction

[7] SEGES Leptospirose Klassik

[8] Leptospira Pomona...

[9] Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 – 2012. Nøgletal fra medlemsregisteret.

[10] Miljøministeriet 2009: Rapport om Rotteområdet i Danmark.side 61 om under diagnosticering og klima

[11] MyHealth: Leptospirosis (Weil's Disease)

[12] Climate change, flooding, urbanisation and leptospirosis:fuelling the fire?
Deltag aktivt i debatten Rottebårne sygdomme, den globale opvarmning og Leptospirose II:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Rottebårne sygdomme, den globale opvarmning og Leptospirose031-10-2015 17:55
Artikler
Global opvarmning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik