Husk mig
▼ Indhold

Skovbrand i Californien


Skovbrand i Californien17-12-2017 23:56
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
I en tysk nyhedsudsendelse berettede man om den igangværende skovbrand, der skulle være den indtil nu tredje værste, undskyld værdisætningen, Måske tredje mest omfattende er vist mere neutralt.

ÅRSAG: klimaforandring ????? Ingen forklaring, bare klimafoarndring skyld i skovbrand og tusinder, der må flygte fra santa Barbara.

Jeg kan forestille mig, at branden giver ekstra CO2 og derfor vil være årsag til mere opvarmning, hvis altså "alarmisterne"har ret, men omvendt. Så varmt er det vel ikke blevet. Kunne der være for meget O2 i luften?
18-12-2017 09:40
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Et af problemer er at indanerne afbrændte skoven med få års mellemrum for at undgå de store skovbrande. Dette er man hold op med. Derfor sker der store skovbrande.

Et andet problem er at elefanterne og de andre store dyr er udryddet. Disse dyr spiste en masse, som så ikke senere kunne brænde.

Mængden af CO2 fra en stor skovbrand er helt uden nogen betydning.
18-12-2017 09:54
Kosmos
★★★★★
(5391)
I en tysk nyhedsudsendelse berettede man om den igangværende skovbrand, der skulle være den indtil nu tredje værste, undskyld værdisætningen, Måske tredje mest omfattende er vist mere neutralt

- interessant artikel med oversigter og historisk tilbageblik:

Wildfire has been an important process affecting the Earth's surface and atmosphere for over 350 million years and human societies have coexisted with fire since their emergence. Yet many consider wildfire as an accelerating problem, with widely held perceptions both in the media and scientific papers of increasing fire occurrence, severity and resulting losses.

"However, important exceptions aside, the quantitative evidence available does not support these perceived overall trends. Instead, global area burned appears to have overall declined over past decades, and there is increasing evidence that there is less fire in the global landscape today than centuries ago...
18-12-2017 10:12
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Vedhæftede figur viser totalt alreal afbrændt af skov- og steppebrande i USA pr. år de sidste 100 år. Man ser, at kurven toppede i 30'erne, og at det er meget mindre i nutiden.

Kilde: Indicator 3.16: Area and percent of forest affected by abiotic agents

Fundet via: Plummeting Forest Fire Burn Acreage

Data up-to-date kan findes her:
National Interagency Fire Center
Tilknyttet billede:

18-12-2017 21:13
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
kulden-varmen skrev:


Mængden af CO2 fra en stor skovbrand er helt uden nogen betydning.


Jeg hører så meget så ørerne snart falder af. I forbindelse med en skovbrand i Indonesien i dette år nævntes det en passant, at den havde udsendt CO2 svarende til en tredjedel af det menneskeskabte, men naturligvis vokser skoven vel op igen og opsuger den frigjorte CO2. BALANCE.

Det morede mig bare, at man lige fik skudt skylder på global opvarmning.
RE: Kulstofkredsløb19-12-2017 09:53
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Set over mange millioner år er der ikke balance i kulstofkredsløbet på Jorden.

Kulstof bundet i CO2 (kuldioxid) er en af de grundlæggende byggesten for livet på Jorden. Meget kulstof optaget af livet genbruges i nyt liv, når f.eks. planterne dør og rådner, eller når en skov brænder og udleder CO2 til atmosfæren.

Men noget CO2 forsvinder ned i undergrunden. Det sker f.eks. ved subduktionszoner i forb. m. platetektonik. Det meste kulstof fra livet er dog endt som kalksten (CaCO3). Igennem meget af Jordens historie har små organismer i havet (f.eks. foraminiferer) dannet kalkskaller, og noget ender på havbunden, og føres med tiden dybere ned i undergrunden.

I bogen "Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments" (Springer 2009), er der i afsnittet Carbon Cycle på side 109 i tabel C1 en oversigt over fordelingen af kulstof i større miljømæssige reservoirer på Jorden. Tabellen er gengivet her:Af tabellen kan man bl.a. læse, at der er mere end 100 gange så meget kulstof bundet i de levende planter, som der er bundet i bakterier, svampe og dyr (incl. mennesker) tilsammen.

Man kan aflæse, at der er ca. samme mængde kulstof i atmosfæren (hovedsaglig bundet i CO2), som der er i livet på Jorden.

Der er godt 50 gange så meget kulstof i havet, som der er i atmosfæren.

Der er 2,5 gang så meget kulstof i humuslaget, som der er i atmosfæren.

Der er godt 20.000 gange så meget kulstof bundet i organisk materiale i sedimenter (herunder kul, olie og gas), som der er kulstof i atmosfæren.

Der er ca. 100.000 gange så meget kulstof i carbonater (bl.a. kalksten) i sedimenter i jorden, som der er kulstof i atmosfæren.

Livet har gennem Jordens historie suget kulstof ud af atmosfæren og oceanerne, og meget af kulstoffet på Jorden er idag gemt i undergrunden, især som kalksten, der er 'skeletter' af tidligere liv. Det er især skaller fra livet i havet, der er endt som kalksten, og man kan idag finde muslingeskaller og fossiler af foreminiferer højt i bjergene i Himalaya.

Der er i nutiden mangel på CO2 i atmosfæren (og havet). Der var langt mere CO2 i atmosfæren og havet tidligere i Jordens historie.
19-12-2017 12:23
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
John Niclasen skrev:
Der er i nutiden mangel på CO2 i atmosfæren (og havet). Der var langt mere CO2 i atmosfæren og havet tidligere i Jordens historie.De der tal har du måske nok fundet i en lærebog et sted. (Du har jo så travlt med 'viden').

Men den afsluttende konklusion på dit indlæg er din helt private påstand/holdning, som ikke har sin plads i virkeligheden, da den vil fordre nogle millioner ekstra år at gøre med.
.


19-12-2017 12:39
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
John Niclasen skrev:
Set over mange millioner år er der ikke balance i kulstofkredsløbet på Jorden.

Kulstof bundet i CO2 (kuldioxid) er en af de grundlæggende byggesten for livet på Jorden. Meget kulstof optaget af livet genbruges i nyt liv, når f.eks. planterne dør og rådner, eller når en skov brænder og udleder CO2 til atmosfæren.


Af tabellen kan man bl.a. læse, at der er mere end 100 gange så meget kulstof bundet i de levende planter, som der er bundet i bakterier, svampe og dyr (incl. mennesker)

Der er i nutiden mangel på CO2 i atmosfæren (og havet). Der var langt mere CO2 i atmosfæren og havet tidligere i Jordens historie.


John du er god til tal. Jeg elsker relationer. Vi udsender, er det 40 gigatons CO2 om året. Hvad udgør den mængde Carbon i procent af de nuværende 400 ppm?
19-12-2017 14:26
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Niels Olsen skrev:
Vi udsender, er det 40 gigatons CO2 om året. Hvad udgør den mængde Carbon i procent af de nuværende 400 ppm?

De 40 Gt CO2 pr. år er vist ikke helt ved siden af her i 2017. Jeg har set 36 Gt opgjort for 2015, og da især lande som Kina, Indien, m.v. fortsat har stigende udledninger, er det i omegnen af 40 Gt/år nu. Så vidt jeg er informeret, blev der med Paris-aftalen ikke lagt restriktioner på udledning af CO2 for Kina, så de fortsætter (, hvilket er godt for livet på Jorden).

Massen af Jordens atmosfære er ca. 5,15 x 10^18 kg.
Dette er ca. 5.150.000 Gt (gigaton).
Iflg. Keeling kurven udgør CO2 knap 407 ppmv pt. Man hører ofte enheden ppm (parts per million), og man mener ppmv (parts per million volume). Det er altså del af volumen, ikke del af masse. 407 ppm er det samme som 0,0407%. CO2 kaldes sammen med andre gasser i atmosfæren for en sporgas, fordi der er så lidt af det. (Atmosfæren består langt overvejende af nitrogen, ilt, argon og vanddamp.)

Luften i atmosfæren har en massetæthed på ca. 29 gram/mol, hvor CO2 vejer ca. 44 gram/mol.

Massen af CO2 i atmosfæren pt. bliver så:
5,15 x 10^6 Gt * 0,0407% / 29 * 44 = 3.180 Gt.

De 40 Gt/år bliver i procent:

40 * 100 / 3.180 = 1,26 (%)

(Der tages forbehold for regnefejl.)

Mennesket udleder altså hvert år (iflg. denne beregning med forbehold for fejl) ca. 1,26% af den mængde CO2, der allerede findes i atmosfæren. En pæn del af udledningen transporteres ned i havet (, hvilket er godt for livet i havet), og en pæn del går til at danne flere planter verden over. Det er målt med satellit, at Jorden bliver grønnere, især i områder som Amazonas, Sahel regionen på grænsen til Sahara, Indien, Australien og andre steder.

Tilføjelse: Jeg beregner på CO2, ikke kulstof (C) alene. Hvis man vil have massen af C ud fra CO2, skal man dele med 44 (ca. molmassen af CO2) og gange med 12 (ca. molmassen af C). De 3.180 Gt CO2 i atmosfæren indeholder altså 3.180 / 44 * 12 = 867 Gt kulstof. Den menneskelige udledning af CO2, som er sat til 40 Gt/år, indeholder så 40 Gt / 44 * 12 = 10,9 Gt kulstof.
Redigeret d. 19-12-2017 14:59
19-12-2017 19:22
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Tak til John

Tænkte jeg det ikke nok. Det er jo forsvindende mængder vi udleder. Gætter på at dyrenes udånding af CO2 også overstiger vore 40 gigatons fossil CO2 med gange 100.

Med nuværende udledning vil det vel tage cirka 80 år at fordoble CO2 fra 400 til 800 ppm. Alarmisterne burde komme på banen! Trump burde hyre folk som John.
19-12-2017 19:50
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Niels Olsen skrev:
Med nuværende udledning vil det vel tage cirka 80 år at fordoble CO2 fra 400 til 800 ppm.

Det kommer til at tage længere tid.

På de 50 år fra 1965 til 2015 er koncentrationen af CO2 i atmosfæren steget med ca. 80 ppm fra ca. 320 ppm til ca. 400 ppm.

Man siger, at ca. halvdelen af CO2 udledningen forsvinder ud af atmosfæren igen, så du skal gange med 2. Det er estimater og ikke eksakt.
19-12-2017 21:00
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
John Niclasen skrev:
[quote]Niels Olsen skrev:


Man siger, at ca. halvdelen af CO2 udledningen forsvinder ud af atmosfæren igen, så du skal gange med 2. Det er estimater og ikke eksakt.


Så udestår spørgsmålet: Hvorfor i det hede hule H. er mængden af CO2 øget fra de 280 til 400 ppm?

Kunne det være oppløjning af den amerikanske prærie med måske en meters græstørv, soil erosion og iltning af humus?

Samme effekt i mindre målestok i form af tørvestrøelse i min have?

Forskydning af planter fra det mindre mod det mere spiselige og dermed mindskelse af oplagret CO2 i humus, flere dyr pr ton plante.
19-12-2017 21:15
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Niels Olsen skrev:
Så udestår spørgsmålet: Hvorfor i det hede hule H. er mængden af CO2 øget fra de 280 til 400 ppm?

Bl.a. fordi mennesket graver gammel dødt plantemateriale op og brænder det af. Al den oplagrede solenergi, der frigives derved, nyder vi godt af, ligesom livet på Jorden generelt nyder godt af mere CO2 i atmosfæren.

Det er især efter 1950, at den menneskelige udledning af CO2 tager fart.Grafen er tidligere vist i bl.a. dette indlæg.

Jeg ser ikke nødvendigheden af at finde en anden forklaring. Der er andre faktorer, der spiller ind, men den menneskelige udledning forklarer meget af den forøgelse af CO2 i atmosfæren, vi måler.

Mængden af CO2 i atmosfæren stiger mindre, end hvad vi mennesker udleder. Det er fordi, planterne guffer noget af den udledte CO2 i sig, så Jorden bliver grønnere, og fordi noget CO2 optages i oceanerne til gavn for livet i vandet. Det er blevet målt.

Vedhæftet er Keeling kurven.
Tilknyttet billede:

RE: Keeling kurve19-12-2017 21:30
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Bemærk at den officielle Keeling kurve har y-aksen startende ved 310, og ikke ved nul. Det får kurven til at se mere voldsom og alarmistisk ud.

I vedhæftede graf har jeg plottet samme data med en y-akse startende ved nul, og angivet i procent.

Så ser det pludselig ikke så alarmistisk ud.
Tilknyttet billede:

19-12-2017 23:11
Jakob
★★★★★
(9343)
­­Kosmos skrev:
I en tysk nyhedsudsendelse berettede man om den igangværende skovbrand, der skulle være den indtil nu tredje værste, undskyld værdisætningen, Måske tredje mest omfattende er vist mere neutralt

- interessant artikel med oversigter og historisk tilbageblik:

Wildfire has been an important process affecting the Earth's surface and atmosphere for over 350 million years and human societies have coexisted with fire since their emergence. Yet many consider wildfire as an accelerating problem, with widely held perceptions both in the media and scientific papers of increasing fire occurrence, severity and resulting losses.

"However, important exceptions aside, the quantitative evidence available does not support these perceived overall trends. Instead, global area burned appears to have overall declined over past decades, and there is increasing evidence that there is less fire in the global landscape today than centuries ago...Men selvom det skulle være sandt, hvor meget fortæller det så..?
At vores skovbrandsikring ikke er dårligere end for mange årtier siden, men altså heller ikke bedre..?
Eller, at flere turister er blevet bedre til at lege med ild i skoven..?
Eller, at vi har GW og mindre skov..?

Jeg er ikke blevet klogere af den røde skrift, men jeg formoder, at vi alle er enige om, at ekstrem tørke og varme øger risikoen for brand, og der kun kan være tale om en skovbrand så længe, der er skov tilbage, og skovene har altså længe været i tilbagegang.


http://denstoredanske.dk/Naturen_i_Danmark/Skovene/Naturen,_mennesket_og_skovene/Verdens_og_Danmarks_skove/Jordens_skove
Det globale skovareal har længe været faldende, og siden år 2000 har nettotilbagegangen ifølge FAO's opgørelser ligget på godt 7 millioner ha årligt svarende til 0,4 %. Dette tal dækker over, at der i troperne sker en endnu større tilbagegang, nemlig ca. 13 millioner ha pr. år, og at der uden for troperne sker en fremgang på ca. 6 millioner ha pr. år.

­
20-12-2017 00:40
Kosmos
★★★★★
(5391)
Men selvom det skulle være sandt, hvor meget fortæller det så..?
At vores skovbrandsikring ikke er dårligere end for mange årtier siden, men altså heller ikke bedre..?
Eller, at flere turister er blevet bedre til at lege med ild i skoven..?
Eller, at vi har GW og mindre skov..?

- det ville måske hjælpe en smule at læse artiklen, der henvises til!


(b) The LAT discusses how we got here and how to better cope in the future: "California's deadliest wildfires were decades in the making. 'We have forgotten what we need to do to prevent it'."

(c) The same debate is taking place in Canada, with fires blamed on climate change, while most scientists disagree. Such as Blair King's "We Can't Blame Climate Change For The Fort McMurray Fires" at the HuffPost (he's an environmental scientist) and "Science not there: global warming not fueling Alberta's wildfire" by Thomas Richard at the Examiner.
(d) The NYT reviews two new books about wildfires, pointing to the obvious causes.

"As detailed in Michael Kodas's bracing Megafire: The Race to Extinguish a Deadly Epidemic of Flame and Edward Struzik's drier Firestorm: How Wildfire Will Shape Our Future, today's forests are often clogged with desiccated vegetation because — unlike in countless millenniums past — they are seldom cleansed by naturally occurring blazes. With such an abundance of fuel to feast on, wildfires like those currently raging in California have become increasingly ruinous and intense...
(min kursivering)

(Denne artikel indeholder i kommentarsporet en række observationer fra beboere i brandhærgede områder i det vestlige USA).
Redigeret d. 20-12-2017 00:48
20-12-2017 15:32
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Kosmos skrev:

Men selvom det skulle være sandt, hvor meget fortæller det så..?
At vores skovbrandsikring ikke er dårligere end for mange årtier siden, men altså heller ikke bedre..?
Eller, at flere turister er blevet bedre til at lege med ild i skoven..?
Eller, at vi har GW og mindre skov..?

- det ville måske hjælpe en smule at læse artiklen, der henvises til!
Ja, det burde du så måske have gjort, før du postede et citat med rød skrift fra den.

­
Deltag aktivt i debatten Skovbrand i Californien:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Det tørreste og varmeste år i Californien nogensinde210-11-2021 00:08
Katastrofen Californien1127-09-2020 00:57
Permanent tørkeramte Californien drukner!816-08-2017 14:31
Tørke i det nordvestlige Nordamerika herunder Californien er det nu også så usædvanligt?517-12-2015 18:41
Skovbrand, 8 gange Danmarks størrelse..2603-09-2013 11:38
NyhederDato
Israelsk skovbrand er en smag på fremtiden14-12-2010 09:38
USA's nye energiminister: Californien bliver en støvbunke06-02-2009 11:21
Yosemite-gletsjere forsvinder og truer Californien20-10-2008 09:13
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik