Husk mig
▼ Indhold

Sortering af affald.


Sortering af affald.13-05-2008 21:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
En øget omlægning til VE vil reducere forbruget, af navnlig den sparsomme gas, vi har i Nordsøen, det er i sig selv optimalt.

Men kan de alternative energikilder, som kan indsættes når energi fra VE som ikke lader sig gemme, ophører med at forsyne vort samfund, kan de energikilder som flis, halm og affald anvendes. De kan anvendes: Men er det realistisk!

Særlig i sommerhalvåret er behovet for supplement til vindmølleenergi udtalt.
Her vindproduktion Jun 2007 ved en femdobling af den nuværende møllekapacitet se.


Her vindmølleproduktion vinterhalvåret (dec 2007) ved en femdobling se.Er det realistisk at sortere affald og herunder lagre det brandbare affald til behovet for el-produktion forekommer.

Den samlede danske halm og flismængde hvor meget el-produktion kan denne energikilde præstere?

Hvor meget el-energi kan den danske affaldsmængde præstere?
14-05-2008 00:31
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvorfor ikke bruge kloakvand til biogasfremstilling, der er vel også kulstofrester i menneskelig afføring. I dag sendes kloakvandet gennem rensningsanlæg før det går videre ud i de indre danske farvande, hvis vi kunne genanvende kulstof og gødningsresterne til biogas vil vi vel få et bedre vandmiljø.
14-05-2008 08:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Biogasfremstilling er meget langt fra, at være rentabel. Der er mig bekendt ikke noget biogasanlæg som virker på kommercielle vilkår. I tyskland støttes anlæg med helt op til 1500 kr/Mwh.
Derimod er der langt mere perspektiv i at bruge spildvarme i de perioder hvor fjernvarmebehovet ikke forekommer til at tørrer tørstoffet i gylle og kloakvandet eller rester fra rensningsanlæg og herefter afbrænde dette i kraftværker. En dyreenhed kan afgive helt op til 400 Kwh/År. alene energien fra den danske svinebestand er 400.000.000 Mwh
14-05-2008 10:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Biogasfremstilling er meget langt fra, at være rentabel. Der er mig bekendt ikke noget biogasanlæg som virker på kommercielle vilkår. I tyskland støttes anlæg med helt op til 1500 kr/Mwh.

I Danmark får biogas en garanteret pris på 0,80 kr/kWh, men biogas er endnu ikke udbygget til at kunne konkurrere med naturgas, anlæggene er for små til virkelig at kunne spille en rolle, dels fordi staten beskytter naturgassen, dels fordi biogas ikke kan transporteres i naturgasrørene uden en meget dyr efterbehandling, kvalitetskontrol.
Et biogasanlæg pr. kraftvarmeværk er både dyr og besværlig, jeg kunne forestille mig et biogasanlæg på Lammefjorden, der kunne forsyne hele Odsherred, 3 barmarksværker og et mellemstort værk + flere naturgasopvarmede byer. For at få nok "affald" til biogasproduktionen skal kloakvandet også medtænkes.
Faktisk arbejder SDE på at få et helt energicenter på Lammefjorden, vindmøller, vandkraft, biobenzin, biogas, affaldsforbrænding mv. ideen er at få det hele til at spille samme i stedet for at konkurrere mod hinanden. Vi har haft de første kontakter med både Holbæk og Odsherred kommune, SEAS-NVE mv.
Pt køres affaldet fra Lammefjorden til Odense for at blive brændt af, men den kontrakt udløber indenfor få år, men bliver nok erstattet af en kontrakt med Roskilde, rent energispild.
14-05-2008 13:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe.

Metanol kan produceres fra gylle og kloakslam. Teknologien er udviklet. Jeg tror ikke på Biogas væsentligst fordi det ikke er rentabelt at lagre gassen.
Har du nogle tal for hvor meget halm og flis der vil kunne tilføres kraftvarme produktion i danmark.
14-05-2008 13:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Har du nogle tal for hvor meget halm og flis der vil kunne tilføres kraftvarme produktion i danmark.

Iflg. Dansk Landbrug er der stadig en reserve på 1 mio. ton halm til rådighed. Hvad angår flis har jeg ingen tal, med en hurtig tur i skoven for at se på de mange grene mv. der ligger og flyder giver et fingerpeg, der er meget endnu - hvordan skoven så skal få tilført den manglende gødning må stå hen i det uvisse. Man kan evt. køre asken retur og sprede den ud i skovbunden.

Om biogas er rentabel at lagre afhænger vel af markedsprisen, når naturgas når en pris på 10 kr/m3 hjælper det vel på rentabiliteten af alternativerne. Når alt kommer til alt drejer det sig vel om at få basiselproduktionen over på VE, her kan biogas bruge naturgasrørene, det kan biomasse ikke, det skal tranporteres via lastvogne mv.
14-05-2008 14:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Iflg. Dansk Landbrug er der stadig en reserve på 1 mio. ton halm til rådighed. Hvad angår flis har jeg ingen tal, med en hurtig tur i skoven for at se på de mange grene mv. der ligger og flyder giver et fingerpeg, der er meget endnu - hvordan skoven så skal få tilført den manglende gødning må stå hen i det uvisse. Man kan evt. køre asken retur og sprede den ud i skovbunden.

De skov arealer som ikke anvendes i dag (sand jord) kan umærket producere træ på normal vis hvor den træmængde udtages som skoven kan "magte". Man tager stammen og lader grene og kviste ligge som gødning: et udmærket "koncept"
Redigeret d. 14-05-2008 14:12
14-05-2008 14:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe

Hollandske forsøg har vist at hvis træ nedtørres til 0 % vand og "finmales", at der da kan opnås nogle meget bemærkelsesværdige resultater. I en kraftværkskedel kan dampproduktion i kedel ske i to trin hvor feks. Affald eller halm bruges til at koge vand så det går på damp i første del af kedelopbygning. Senere i dampsystemet overophedes dampen via energikilder som har en højere flammetemperatur som feks. gas eller kul. Netop den teknik anvendes på Avedøre II. Med denne teknologi kan halvdelen af brændsler være billige og brændsler med en lavt flammetemperatur som feks. træ, halm og affald kan anvendes. PÅ Avedøre kan træ sammen med gas bringe en virkningsgrad bedre end 50 % omkring el.

Netop de Hollandske forsøg viser at ved at finmale det tørre træ kan flammetemperaturer kom på højde med gas og kul, hvis træstøvet blæses ind i kedel sammen med forbrændingsluften. Dvs at affald sammen med landbrugets halm kan producere el sammen med træ med en meget betydelig virkningsgrad omkring de indfyrede brændsler til el-produktion!!
Deltag aktivt i debatten Sortering af affald.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Efterlysning: Del din bedste idé til at undgå affald118-04-2014 22:09
Er affald guld eller er det skidt!5510-01-2012 21:12
Sortering af affald – bliver det overholdt?617-05-2011 21:17
Gifttransporter, f.eks. af HCB-affald2429-11-2010 19:08
Artikler
Affald bliver til energi
NyhederDato
Biogas fra affald kan spare milliarder af ton CO229-09-2009 14:09
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik