Husk mig
▼ Indhold

Tornadoer i USA...


Tornadoer i USA...14-06-2013 10:56
kfl
★★★★★
(2167)
Hvad kan man sige om udviklingen i antal tornadoer i USA ?

Generelt mener man, at der vil være en aftagende tendens mht. antal tornadoer med en voksende global temperatur. For at en tornado kan dannes, skal der være en varm og fugtig luft tilstede. Dernæst skal der være en kraftig wind shear, dvs. der skal der være store hastigheder og retningsændringer af vind. I en verden med højere temperature vil det førstnævnte være til stede, medens man formoder, at wind shear vil aftage. Samlet set skulle det betyde færre tornadoer.(Dette afsnit skal formodentlig skrives om)

Udviklingen i antal tornadoer i USA er statistisk set vældig godt belyst, med omfattende statistisk materiale. Der er imidlertid vanskeligheder med at udnytte dette materiale historisk, idet man er blevet meget bedre til at indsamle data om tornadoer og man har ændret i klassifikationerne af tornadoer. Dette er et af IPCC's hovedargumenter for ikke at udtale sig klart om udviklingstendenserne.

Has there been a Change in Extreme Events like Heat Waves, Droughts, Floods and Hurricanes?

Observational evidence for changes in small-scale severe weather phenomena (such as tornadoes, hail and thunderstorms) is mostly local and too scattered to draw general conclusions; increases in many areas arise because of increased public awareness and improved efforts to collect reports of these phenomena.


Fra følgende afsnit har jeg kopieret:

3.8.4.2 Tornadoes, Hail, Thunderstorms, Dust Storms and Other Severe Local Weather


Evidence for changes in the number or intensity of tornadoes relies entirely on local reports. In the USA, databases for tornado reporting are well established, although changes in procedures for evaluating the intensity of tornadoes introduced significant discontinuities in the record. In particular, the apparent decrease in strong tornadoes in the USA from the early period of the official record (1950s–1970s) to the more recent period is, in large part, a result of the way damage from the earlier events was evaluated. Trapp et al. (2005) also questioned the completeness of the tornado record and argued that about 12% of squall-line tornadoes remain unreported. In many European countries, the number of tornado reports has increased considerably over the last decade (Snow, 2003), leading to a much higher estimate of tornado activity (Dotzek, 2003). Bissolli et al. (2007) showed that the increase in Germany between 1950 and 2003 mainly concerns weak tornadoes (F0 and F1 on the Fujita scale), thus paralleling the evolution of tornado reports in the USA after 1950 (see, e.g., Dotzek et al., 2005) and making it likely that the increase in reports in Europe is at least dominated (if not solely caused) by enhanced detection and reporting efficiency.


Ud fra data fra NASA har jeg ved hjælp af en generaliseret linear model undersøgt udviklingen i antal tornadoer i USA. Resultaterne fremgår af følgende graf:Data vedr. antallet af Tornadoer af type 0, 1 og 2 ser tvivlsomme ud, idet der formodentlig er tale om, at man er blevet bedre til at registrere tornadoer af disse type. Derfor har væksten i disse typer af tornadoer intet med den globale opvarmning at gøre.

Derimod ser antal af tornadoer af type 3, 4 og 5 ud til at være pålidelige. Man formodentlig har haft en fuldstændig registrering af disse i hele perioden fra 1950-2012.

Ud fra denne model ser det ud til at antallet af tornadoer af type 3 og 4 er signifikant aftagende, medens antal tornadoer af typen 5 også er aftagende, men dog ikke signifikant.

Alt i alt stemmer de observerede antal tornadoer af typen 3,4 og 5 overens med hvad teorien om den globale opvarmning siger.

Men hvorfor denne interesse for tornadoer?

Dette stammer fra at John Christy har udarbejdet en power pointpræsentation om den globale opvarmning,John Christy, hvor der er vist en graf over udviklingen i antal tornadoer:Til sammenligning har jeg plottet de samme tal, men med en trendkurve indlagt:Af denne graf fremgår, at antal tornadoer af typen 3,4 og 5 samlet set er aftagende.

Ses disse grafer i sammenhæng med resten af John Christy's præsentationen, opbygger John Christy en stråmandsargumentation, hvor man tillægger klimaforskningen påstanden om, at antal tornadoer skulle være voksende. Imidlertid er der flere indlæg på nettet, hvoraf det fremgår at klimaforskningen formoder at antal tornadoer er aftagende. Samtidig siger IPCC, at der er usikkerhed om udviklingstendenserne.

John Christy kan kun have produceret den omtalte graf vedr. tornadoer i USA mod bedre vidende om, hvad klimaforskningen og IPCC står for.

Med forbehold for fejl og mangler og med ret til at foretage ændringer på et senere tidspunkt.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 14-06-2013 10:59
14-06-2013 13:04
Kosmos
★★★★★
(5391)
Ses disse grafer i sammenhæng med resten af John Christy's præsentationen, opbygger John Christy en stråmandsargumentation, hvor man tillægger klimaforskningen påstanden om, at antal tornadoer skulle være voksende...

- mener du 'man' eller 'han'? I sidstnævnte tilfælde må du dokumentere den postulerede 'stråmandsargumentation'!
(Hvis du mener 'man', må din kommentar klassificeres 'irrelevant').
14-06-2013 13:57
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jeg mener ikke at man kan sige noget om tornadoer. Da dette er et sjældent vejrfænomen. Som har forskellig udbredelse, antal og styrke og udbredelse i løbet af året.

Det særlige ved de skypumper der er i USA, er at de ofte går ned til jorden. Derved bliver de meget farlige.

Den ændrede beplantning og bebyggelse kan påvirke luft lagene ved jordoverfladen, og derfor kan man ikke regne med at hyppigheden er et udtryk for en ændring af klimaet.
15-06-2013 17:24
kfl
★★★★★
(2167)
Kosmos skrev:
Ses disse grafer i sammenhæng med resten af John Christy's præsentationen, opbygger John Christy en stråmandsargumentation, hvor man tillægger klimaforskningen påstanden om, at antal tornadoer skulle være voksende...

- mener du 'man' eller 'han'? I sidstnævnte tilfælde må du dokumentere den postulerede 'stråmandsargumentation'!
(Hvis du mener 'man', må din kommentar klassificeres 'irrelevant').


Hvis du læser hele John Christy's indlæg, er det åbenbart at han mener:

"Klimaforskningen tager fejl og jeg har givet en række eksempler herpå".

I hvert fald tre af eksemplerne (Tornadoer,Snow Cover og Hurricanes) tillægger han klimaforskningen forkerte/fejlagtige udsagn.

De øvrige eksempler har jeg ikke gennemarbejdet endnu. Jeg arbejde pt på snow cover eksemplet.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
15-06-2013 23:33
Kosmos
★★★★★
(5391)
Hvis du læser hele John Christy's indlæg, er det åbenbart at...

- hvor er 'hele hans indlæg'? Du har jo kun henvist til nogle PowerPoint-illustrationer!(?)
Redigeret d. 16-06-2013 00:10
Deltag aktivt i debatten Tornadoer i USA...:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Spm om oversigt over tornadoer for hver år?117-07-2017 15:40
Artikler
Klimaet i USA
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik