Husk mig
▼ Indhold

Indbruddet i CRU

Af Christoffer Bugge Harder, biolog

Som de fleste ved, har der været indbrud i Climatic Reseach Units database, hvor Philip Jones' e-postkorrespondencer med en række navngivne forskere er blevet gjort offentligt tilgængelige.

Der er mange i Klimablogland, der allerede har givet deres besyv med. William Connolley, Denial Depot, Newtongate, RealClimate, Eli Rabett, Milliard Fillmore og James Annan som de mest interessante fra "alarmist"-lejren.

Judith Curry på en uvant plads hos Steve McIntyre samt George Monbiot har nogle vigtige betragtninger, der må få alle til at tænke sig om.

Pielke Junior har et ikke forfærdeligt interessant bidrag, ligesom Koutsoyannis skriver på Pielke Seniors blog.

Jeg har ventet lidt med at skrive dette indlæg, indtil den første røg har lagt sig. Jeg har ikke læst samtlige e-poster, og jeg vil muligvis revidere min holdning til forskellige specifikke emner i den ene eller den anden retning, efterhånden som mere evidens kommer for en dag. Jeg er sikker på, at vi alle venter på at høre Philip Jones forklare sig.

Som jeg ser det lige nu, er der seks hovedpunkter i den rejste kritik mod de berørte forskere:

1. Man har opfordret til at slette materiale, som var belagt med et krav om aktindsigt.
2. Man har forsøgt at holde peer-reviewede artikler ude.
3. Man har forsøgt at boykotte bestemte journaler som useriøse.
4. Man har benyttet "tricks" i forskellige analyser, især i Hockeystaven fra 1998/99.
5. Man taler internt om den manglende opvarmning i HADCRU-datasættet i de sidste 9-10 år, men siger det ikke udadtil.
6. Man har talt grimt og foragteligt omkring bestemte navngivne klimaskeptikere.


Hvad angår punkt 1, er det umiddelbart den eneste – men absolut alvorlige – anklage, som jeg umiddelbart mener bør føre til deciderede undersøgelser mod Philip Jones. Er dette korrekt, og er der faktisk blevet slettet den slags materiale, så må det medføre konsekvenser for især Jones (og muligvis et par andre). Jeg er ikke inde i retsreglerne, men umiddelbart kan jeg helt tilslutte mig Monbiots krav om hans afgang på dette grundlag.

Hvad angår punkt 2, afhænger kritikkens lødighed af én ting: Er de artikler, der forsøges "frosset ude", beviseligt fejlagtige, eller er det ren politisk motiveret utilfredshed med deres konklusioner?

Det er klart, at peer-review-begrebets troværdighed ikke kan holde til, at folk frasorterer peer-reviewede artikler, alene fordi de ikke bryder sig om deres indhold. Omvendt underminerer en systematisk optagelse af håbløse, useriøse eller fejlfyldte artikler også peer-review-begrebets troværdighed – og der kommer jo vitterligt useriøse bidrag igennem hos søvnige – eller værre: useriøse – reviewere ind i mellem. Her er vi nødt til at se på de konkrete eksempler:
De artikler, der konkret er omtalt, som skulle fryses ude, er mig bekendt disse fire: Soon & Baliunas 2003, Kalnay & Cai 2003, Michaels & McKittrick 2004 samt Khilyuk & Chilingar 2006.

Soon & Baliunas artikel blev oprindelig sendt rundt med den såkaldte "Oregon Petition" med en påstand om, at den var peer-reviewet. Og sandheden var, at de blot havde kopieret layoutet fra PNAS (et naturvidenskabeligt A-tidsskrift næsten på linie med Science eller Nature), og at artiklen overhovedet ikke var peer-reviewet. Den blev siden hen publiceret i Climate Research.

Artiklen argumenterede for, at de sidste årtiers opvarmning ikke var usædvanlig i de sidste 1000 års historie. Og her var problemet ganske enkelt, at deres proxydata slet ikke havde opløsning på årti-niveau, hvorfor de logisk nok ikke kunne udtale sig om, hvorvidt en opvarmning over få årtier var usædvanlig.

Artiklen var så ringe, at den fik Hans von Storch – en ellers halvskeptisk forsker - til at trække sig som redaktør af tidsskriftet Climate Research med følgende bredside:

"The CR Problem
After a conflict with the publisher Otto Kinne of Inter-Research I stepped down on 28. July 2003 as Editor-in-Chief of Climate Research; the reason was that I as newly appointed Editor-in-Chief wanted to make public that the publication of the Soon & Baliunas article was an error, and that the review process at Climate Research would be changed in order to avoid similar failures. The review process had utterly failed; important questions have not been asked, as was documented by a comment in EOS by Mann and several coauthors."

Seks andre fulgte trop som protest mod Chris de Freitas, en kendt skeptiker, som de mente helt bevidst sad og slap dårlige artikler igennem med det ene formål at kunne sige: "Se her, her er en peer-reviewet anti-CO2-artikel!"

Det var også de Freitas, der slap Michaels og McKittrick 2004 igennem – en artikel, der talte for, at den globale opvarmning var overdrevet pga en sammenhæng med økonomisk aktivitet.

Det viste sig imidlertid straks, at de havde benyttet et computerprogram, der forventede data i radianer snarere end grader (en fejl, de fleste matematiske studenter vil huske at have begået med deres grafregnere i gymnasiet), hvorfor hver eneste udregning i deres artikel var forkert (!), hvilket da også blev påpeget hurtigt.

Hvad angår Khilyuk & Chilingar 2006, kan jeg kun sige, at de 1) argumenterer mod AGW som om, at det handlede om direkte opvarmning fra afbrænding (!) – og at de ignorerer kulstofkredsløbet og antager, at al afgasset CO2 fra jordskorpen de sidste 4,5 mia. år stadig befinder sig i atmosfæren (!!!):

"...one can also find an upper estimate for the possible atmospheric temperature increase due to anthropogenic activities. Even if the entire world energy generated by humans (1.34*10^20 erg/s) would be utilized only for heating the Earth's atmosphere, the corresponding atmospheric temperature increase would not exceed 0.01_K at the sea level.

The total anthropogenic carbon dioxide emission throughout the human history is estimated at about 2.81*10^11 metric tons of carbon. Recalculating this amount into the total anthropogenic carbon dioxide emission in grams of CO2, one obtains the estimate 1.003*10^18 g, which constitutes less than 0.00022% of the total CO2 amount naturally degassed from the mantle during geologic history. Comparing these figures, one can conclude that anthropogenic carbon dioxide emission is negligible (indistinguishable) in any energy-matter transformation processes changing the Earth's climate."

Så hvordan den nogensinde er sluppet gennem review, er en gåde. Jeg bruger netop dette som eksempel på en klassisk fejlslutning, når jeg lærer mine 1.G'ere om kulstofkredsløbet.

Kalnay & Cais artikel viste sig også hurtigt at have overvurderet UHI-effekten, og hvis man ser i den ofte citerede e-post omkring disse to artikler:

"Mike,
Only have it in the pdf form. FYI ONLY - don't pass on. Relevant paras are the last
2 in section 4 on p13. As I said it is worded carefully due to Adrian knowing Eugenia
for years. He knows the're wrong, but he succumbed to her almost pleading with him
to tone it down as it might affect her proposals in the future !
I didn't say any of this, so be careful how you use it - if at all. Keep quiet also
that you have the pdf."

- så handler dette hemmelighedsfulde om, at Jones videresender en dengang endnu upubliceret artikel af Adrian Simmons et al., der også klart viste, hvor Kalnay og Cai tog fejl - men at det skulle nedtones for ikke at skade Eugenia Kalnay! Og disse data skal derfor bruges omhyggeligt – om overhovedet.

Hvis der er noget, der holdes skjult her, er det altså en "skeptisk" forfatters fejl af hensyn til hende selv. Ganske interessant, men næppe noget, som sammensværgelsesteoretikere kan bruge.

Og under alle omstændigheder mht. den mere kulørte del af samme e-post:

"The other paper by MM is just garbage - as you knew. De Freitas again. Pielke is also
losing all credibility as well by replying to the mad Finn as well - frequently as I see
it.
I can't see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep
them out somehow - even if we have to redefine what the peer-review literature is!"

- så lykkedes det altså ikke at holde hverken M&M 2004 eller K&C ude fra IPCC-rapportens kapitel 3.

- Og det var altså på trods af, at der allerede var påvist fejl i disse artikler.

En interessant ting at notere sig i den forbindelse er, som Fillmores blog påpeger: at Benjamin Santer og andre faktisk mente at have opdaget bevidst fusk i en anden nu tilbagevist artikel, Douglass et al., men at de undlod at gøre et stort nummer ud af det i offentligheden.

Hvis nogen kan henvise til, at det er sket i andre konkrete e-poster, at man har forsøgt at holde noget ude pga. simpel utilfredshed med konklusionerne, er sagen naturligvis en anden.

Men mht. de ovenstående eksempler vil jeg klart konkludere, at indvendingerne her er helt ved siden af: Alle disse artikler er blevet forsøgt frosset ude af den kedsommelige og 100% saglige grund, at de indeholdt kendte og påviselige fejl. Jeg vil endda skærpe dette udsagn og sige, at hvis peer-reviews kvalitetskontrol er slået fejl pga. søvnige eller politisk motiverede reviewere, er sagen nærmest 180 grader modsat: Så er det snarere et problem, hvis sådanne artikler ikke sorteres fra – og at dette faktisk ikke lykkedes mht. M&M eller K&C, siger ganske meget.

Skeptikere kan slå alt det, de vil, på dette punkt, men at argumentere for, at vitterligt fejlbehæftede artikler skal inkluderes for enhver pris, er nok ingen klog eller langtidsholdbar strategi ...

Punkt 3) Her kan jeg blot sige: I videnskaben er det alfa og omega, at man får publiceret i de bedste tidsskrifter. Hvis et tidsskrift får ry for at lukke for meget vrøvl igennem, holder folk lynhurtigt op med at sende artikler til det tidsskrift. Og ingen på hele planeten har nogensinde argumenteret for andet end, at Climate Researchs rygte tog overordentlig stor skade af, at de Freitas slap Soon & Baliunas 2003 samt Michaels og McKittrick 2004 igennem, og at hele redaktionen derfor trak sig i protest.

At meddele, at man ikke vil sende sine artikler til et sådant tidsskrift, er et fuldt ud legitimt og ofte brugt sanktionsmiddel. Ligesom folk meddeler, at de ikke vil købe Bild Zeitung efter Günther Wallrafs undercover-afsløringer af, at avisen havde bragt løgnehistorier.

Punkt 4) Hvad angår kritikken af brugen af ordet "trick", så er det simpelthen efter min mening en af de mest idiotiske indvendinger. Kernen i Manns trick er at sætte målte temperaturer på proxygengivelser efter ca. 1960, fordi der er divergens mellem proxyer og temperaturer efter dette punkt, og dette er velbeskrevet og omdiskuterede i den videnskabelige litteratur. Mann, Bradley og Hughes har selv i deres 1999-artikel i GRL skrevet uhyre udførligt omkring "trickene" med at sætte de faktiske temperaturer på dem fra proxyerne, efter de divergerer (se side 760, højre spalte midtfor).

Alle indvendinger om urent trav og andet er behandlet af den særligt nedsatte komite af National Reseach Council i 2005 (bla. med deltagelse af den halvskeptiske forsker, John Christy), der undersøgte alle anklagerne om fusk, forudfattede konklusioner og deslige i Hockeystavsstudierne – og den konkluderede klart, at konklusionerne var rimeligt robuste, ligesom den ingen som helst tegn på snyd eller manipulation fandt.

Punkt 5) Det er en kendt sag, at der kun er lidt opvarmning i HADCRUs datasæt de sidste 8-9 år, og at mange forskere undrer sig lige som Trenberth – og i fuld offentlighed, f.eks CRUs egne folk. Om 4-5 år vil modellerne således være falsificerede (i hvert fald for HADCRU), hvis ikke temperaturstigningen er kommet endnu.
En interessant artikel kan læses om emnet i Spiegel for yderligere interesserede:

Mojib Latif:
"Derzeit allerdings hat die Erwärmung eine Pause eingelegt", bestätigt der Meteorologe Mojib Latif vom Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands. Mit Blick auf die Temperaturkurve spricht er von einem "Plateau", einer Stagnation auf hohem Niveau: "Da ist nichts dran zu deuteln, dem müssen wir uns stellen."

Jochem Marotzke:
"Es ist nicht zu leugnen, dass dies in unserer Gemeinde eins der heißesten Themen ist", sagt Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Der Klimamodellierer gibt offen zu: "Wir wissen nicht so recht, warum sich diese Stagnation gerade abspielt."

Som det fremgår af Spiegel-artiklen, er der tre hovedskoler mht. temperaturerne de sidste 8-9 år:
1) "Der er slet ingen pause" (Rahmstorf i artiklen). Hvis man kigger på GISS, det andet datasæt, er der faktisk stort set ingen sådan pause.
2) "Pausen skyldes havstrømme". Som Latif forklarer, vil det (jvfr. Keenlyside et al) udsætte opvarmningen til 2014-15.
3) "Pausen skyldes den slumrende sol" – som dog snart vågner. Her vil vi i de nærmeste år se opvarmningen slå igen, hvis det er rigtigt.

I alle tilfælde er dette en højaktuel videnskabelig krig, hvor der i offentligheden allerede er publiceret flere artikler, både videnskabelige og populære, om emnet. Jeg kan absolut intet i e-posterne se, som afslører noget nyt ifht. dette, men jeg hører gerne fra kommentatorerne.

Punkt 6) Her kan jeg blot med et lille smil konstatere, at klimaforskerne internt bruger et sprog omkring visse benægtertyper, der får Deres Blogger til at ligne en søndagsskoledreng. Jeg kan dog sige, at jeg ikke er det mindste overrasket efter at have fulgt med på diverse blogs.

Summa summarum:

A) Jeg er enig i, at punkt 1, unddragelse af aktindsigt, er en alvorlig sag, som skal undersøges til bunds og, hvis den er sand, have konsekvenser.

B) Alt det andet ligner for mig en storm i et glas vand samt velkendt stof i en lidt grovere retorisk indpakning.

C) Jeg tilslutter mig Judith Currys vise ord om, at debatten er blevet for domineret af skyttegravskrige og om, at CRU må sætte alt ind på at få den nationale engelske vejrtjeneste til at opgive sin modstand mod, at alle data bliver tilgængelige for alle. (Vejrtjenesten har en politik om, at visse data kun kan hentes af videnskabsmænd, fordi disse data ellers bliver solgt kommercielt). At alle CRUs data i lighed med GISS eller RSS ikke er frit tilgængelige for alle, fremmer myter og sammensværgelsesteorier, og det kan kun benægtere have en interesse i.

Hvis Jones eller andre skulle have fiflet med HADCRU-data, som nogen antyder, må man dog undre sig over, at Jones & co. har været så sløsede, at de kun har kunnet lave en trend over de sidste 8-10 år på 0,07C, når modellerne sagde 0,2C? GISS-sættet, hvor alt er offentligt tilgængeligt, viser 0,2C/årti som forudsagt. Er Jones så dårlig til at snyde? ;-)

D) Der er næppe nogen tvivl om, at dette vil skabe noget larm i et stykke tid fremover, og de sædvanlige mistænkte er allerede i gang med et stort selvsving - men når røgen endegyldigt har lagt sig overfor denne sag, vil der stadig intet nyt fra vestfronten være, hvad AGWs videnskabelige grundlag angår. Det vil naturligvis skuffe dem, der tror og håber, at hele problemet hermed er forsvundet, at videnskaben over en bred bank er korrumperet og at peer-reviewsystemet står foran skrotning, så klimavidenskaben må nok imødese at skulle bruge ekstra lang tid på endnu flere formålsløse diskussioner med vrede skeptikere i den nærmeste fremtid.


27. november 2009, 20:11 17 kommentar(er) · 9771 fremvisninger

Kommentarer
palle22 27. november 2009, 20:41
Flotte argumenter. Et par spørgsmål: Hvis Philip Jones har opfordret til at slette data, hvad kunne så være grunden til det?
Hvis han har opfordret til at slette data, og ingen har gjort nævneværdigt oprør mod det, hvad kunne så være grunden til det?
Hvis svaret er,at de har noget at skjule, så mener jeg helt klart, at de andre anklagepunkter også er MEGET alvorlige. Hvis toppen af poppen i klimaverdenen har noget at skjule, kan man være sikker på, at deres boykot af tidsskrifter, nedladende tale om skeptikere og brug af "tricks" er meget mere end almindelige professionelle strategier hos et forskningsparadigme!
manse42 27. november 2009, 23:56
Bugge
Nu efter tre år kommer du med de indrømmelser vi andre har bedt om. Vi er kommet med alternative forklaringer. Kommet med indvendinger. HAR set på data og fundet uoverensstemmelser, og alt hvad du har gjort er at forsinke debatten med grove beskyldninger og ved messe klimamantra igen og igen. Har derved gravet kløften dybere i stedet for at skabe klarhed. Siden Skeptikerne HAR haft mistanken i meget lang tid, er det mere end naturligt at de havde noget af have det i. Derfor skal videnskaben ind i det offentlige lys.
Du kan ikke bare feje det af bordet.
Der findes ingen passende undskyldninger indtil det hele er endevendt.

Det du gør med din "krønike" er set med en skeptikers øjne hult og tomt, fordi du kan ikke undlade at skyde igen.
Hvis Jones eller andre skulle have fiflet med HADCRU-data ... blablabla


Du kan ikke bare vende den møggreb om uden at få lort på fingrene.

Det er fordi du er tvunget til at tage stilling, ikke fordi du vil.

Hjælp med at ALLE ved besked (også MSM) om hvordan det forholder sig eller træd ud af debatten.
Morten Riber 28. november 2009, 01:09
Rockerne har AK'erne. Klimabanditterne har folk som CBH.


Nu bliver det sikkert bedre plads i inderkredsen når der smutter et par stykker i svinget fordi de blev opdaget.


Er det ikke bare øv med alt det ekstraarbejde det giver med den storm de hackede breve afstedkommer?
MikaelH 28. november 2009, 10:11
Dette er kun toppen af isbjerget - denne "stikprøve" fra CRU.

Ang. peer-review handler det ikke kun om de nævnte personer. Vi kender jo f.eks. godt hvor meget Svensmarks skulle igennem mht. publicering. Men hvad der er mere bekymrende, er når "peer-review" er af ens egne kollegaer - eller endu værre; man f.eks. er både forfatter og peer-reviewer i den samme IPCC arbejdsgruppe. Disse email beviser klart, udover modarbejde, at der bliver "samarbejdet". Den slags trækker også værdien af peer-review klart nedad.

Det positive er, at flere nu kan se det der er blevet kritiseret i mange år. Med mere åbenhed og open source, er det nemmere at lave rigtige beslutninger, og mindre ad hominens og vrøvl om olie-konspirationer etc. Vi må håbe politikere også adopterer den fornuft - og helst FØR vi laver store bindende aftaler.
Frank Lansner 28. november 2009, 10:55
Bortforklaringer kommer som ventet strømmende.

F.eks Phil Jones i Guardian: "The use of the term 'hiding the decline' was in an email written in haste,"

OK, Phil - men vi har good old CBH (welcome back) er på sitet der IKKE mener at det er sådan det hænger sammen. Han ved bedre end Phil, at Phils "hide the decline" etc ikke var skrevet i hast, men at Phil omtalte bedste std for videnskab, nemlig ikke at vise de data punkter der ikke matcher éns teori. (Og når den slags går gennem peer rev, så kan vi alle være tryge ved peer rev. Amen.)

Nå, men lad os nu antage at Phil trods alt bedre ved hvad der er sket og hvorfor end CBH. Phil skriver selv at det var skrevet i hast - med andre ord at han IKKE støtter indholdet, om at man har bevidst "hide the decline".

Men Sørens også, så står der godt nok "Hide the decline to make data look like..." og den slags mange mange steder. En masse steder der er skrevet i hast, og hver gang man skriver noget i hast kommer man lige til at skrive "hide the decline" og den slags? Yep, det sker også tit for mig, pisse irriterende. Troværdigheden står mejslet. Intet er fejet ind under gulvtæppet, klart.

Iøvrigt er der nogle der tror at the decline er de sidste 10 år, men de grafer fra CRU der er leaket der hedder "decline" omhandler hele decline fra 1940. Så vi er ude i divergence problem - mest, som CBH dog rigtigt siger.

Jeg finder det ikke berretiget at man søger at skjule the divergence problem. Det ER yderst uheldigt at proxier ikke bekræfter den store opvarmning målt mest fra byer.
Dette problem skal ikke skjules!!!

Som Einstein sagde: "Der er nu rigtigt mange forsøg der viser at min teori er rigtig, men den dag der kommer ét forsøg der viser min teori forkert, så falder min teori."

REEEESPEEEEEKT!!!!! Gode gamle dage hvor videnskab var videnskab og 2 + 2 = 4.

Divergens problemet kan for mig bedste forklares ved at de bybaserede kilder alligevel ikke er solide, at proxierne , der UAFHÆNGIGT AF HINANDEN viser nogenlunde samme billede har ret.

MEN!

Lad os antage at det vitterligt er de bybaserede målte temperaturer der "har ret", så er den set fra et videnskabeligt synspunkt stadig helt gal, hvis man skuler the decline - uden at det klart fremgår og hvorfor!!!! Der ER INGEN UNDSKYLDNING!

I så fald er der jo noget galt med vidt forskellige proxi metoder der viser decline ved højere temperaturer eksempeltvis. Og hvis det er tilfældet, så er det jo helt sort at være skråsikker på at tal fra den varme middel alder fra proxier ikke også er misvisende - ikke evner at vise varme.
Hvis metoderne "påviseligt" ikke kan reflektere temperaturer når det er varmest som i dag, så er der ingen grund til at tro at metoderne kunne det for MWP, og casen mod MWP falder alligevel.

(Hvis træer ikke reagerer som ventet på varme anno 2000, så gjorde de det nok heller ikke anoo 1000. Og på samme måde med andre proxietyper. Hvis varme data punkter idag ikke kan bruges, så kan de det heller ikke for MWP, og materialet bliver ubrugeligt)

Uanset om divergence problem skyldes fejl i bygrafer eller fejl i proximetoder så svækkes argumentet mod MWP.

Dérfor skjules tal og derfor undviger Phil ved at sige "skrevet i hast".


Sandhed varer længst. Er det så slemt med lidt åbenhed og sandhed??

Her diverse "tillidsskabende bortforklaringer":

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017912/climategate-how-they-all-squirmed/

The divergence problem: Bybaserede tempergrafer (GISS) er svære at få til at passe med alle andre temperaturer:

davidhag 28. november 2009, 10:56
Og når alt røgen har lagt sig og pro- og antiAWG fronterne har flået hinanden helt fra hinanden har vi stadig de samme gode løsninger tilbage som klimadebatten har tilveje bragt:

Vi må omlægge til alternative energikilder - om ikke for klimaet så fordi de fossile kilder vil slippe op en dag og fordi det er sikkerhedspolitisk logik, og for at formindske partikelforureningen

Vi må nedsætte vores forbrug af kød - om ikke for klimaet så for at have en rimelig chance for at brødføde en hastigt stigende befolkning i verden

Vi må forbedre den offentlige transport - om ikke for klimaet så for samfundsøkonomien da de lange bilkøer forårsager utrolige mængder spildt produktion

Jeg tror nu stadig på klimamotivationen, men skulle det vise sig at være en and, så kan jeg bare glæde mig over resultaterne.
Birger Wedendahl 28. november 2009, 16:59
davidhag.

Har du gjort dig overvejelser om sammenhængen mellem adgang til energi og BNP eller HDI.
Har du kendskab til kulreservernes omfang og potentielle gasmængder.
Har du overvejet om der kan være interessekonflikter mellem biobrændsel og fødevareproduktion.
Har du overvejet om økologisk produktion kan øge presset på rydning af skov.
Har du overvejet hvad flaskegas kan gøre for afrikanere og billig strøm kan gøre for de 44% af Indiens befolkning der må leve uden elektricitet.
Har du overvejet hvor de millioner af kinesere der er hevet op over fattigdomsgrænsen de sidste 20 år havde været hvis Kina ikke havde haft kul, og du snakker om selleribøffer og bilkøer.
davidhag 28. november 2009, 20:18
Hej Birger,

Sjovt indlæg men det har jo intet at gøre med min pointe.
davidhag 28. november 2009, 20:37
Arrgh - jeg havde ellers besluttet jeg ikke orkede at kommentere din post, men here goes anyway:

- Ja - ?
- Ikke eksakt, men det er vidst ikke en hemmelighed at de ikke er ueendelige. IEA prøver at holde optimismen, men de fleste skønner at produktionen vil toppe i 2020-2030 og derefter aftage. Nogle mener der er reserver til 40 år endnu - hvem ved.
- hvem taler om biobrændsel?
- hvem taler om økologi?
- der er mange måder at hjælpe verdens fattige lande på - frihandel ville nok være en god start, i stedet for at bruge dem som dumping ground for vores overskudsproduktion og derved fratage dem ethvert incitament til at stable egen-produktion på benene. Selvfølgelig skal de have lov til at udvikle sig, men hvorfor skal de gentage alle vores fejl?
- jeg har ikke forslået at vi rejser 20 år tilbage og tvangsindfører alternativ energi i Kina. igen - ulande skal have lov at udvikle sig, men hvorfor ikke med ny teknologi?
- selleribøffer??? Er det her jeg skal antage at du går med skrårem?
palle22 28. november 2009, 20:38
davidhag: Det er da stygt, at man skal lyve for at få resultater? Det håber jeg ikke, at du mener du er tilhænger af!
Jeg kan ikke se det sjove i Birgers indlæg. Han responderer på de ikke-underbyggede postulater du smider om dig med: Alt sammen socialistiske drømme, som klinger uhyggeligt hult, når deres eneste reelle videnskabelige grund; de menneskeskabte klimaændringer, viser sig at være en stor fed løgn.
Min umiddelbare fortolkning af det du skriver: Socialismen som ideologi er død. Du har forsøgt at erstatte den med klima-fascisme. Klima-fascismen falder nu fra hinanden, og du står igen uden en ideologi. Har du overvejet at blive religiøs?
davidhag 28. november 2009, 21:06
Jeg harcelerer over at Birger skyder mig en masse meninger i skoene som jeg ikke har givet udtryk for.

Intet sted har jeg sagt at det var i orden at CRU manipulerer data - tvært imod. Jeg håber og forventer stadig at de forklarer sig eller fremlægger deres rå-data
davidhag 28. november 2009, 21:08
det pisser mig sgu af det du skriver palle - hvorfor er det socialistisk at tale om sikkerhedspolitik, forsyningssikkerhed, BNP og sult???
palle22 28. november 2009, 21:16
davidhag: Hvis det pisser dig af, har jeg vist fejlfortolket det du skriver. Du er nok ikke socialist. Beklager.
miljoegrisen 28. november 2009, 21:19
Tak Christoffer; for dit indlæg

Det er godt der er nogle der kan skrive overskuelig og sagligt. Det mangler nemlig i klimadebaten.
Frank Lansner 29. november 2009, 11:23
Miljoegrisen, helt enig - skeptikerne mangler modspil, så CBH´s indlæg er velkomment. Forstår ikke alarmisternes "the debate is over" taktik. indtil videre har det ikke ført andet med sig end at skeptikernes meninger buldrer frem over alt hvor der debateres. Står nær uimodsagt. og tilslutningen til AGW styrtdykker flere steder.
kfl 2. december 2009, 20:27
Sagen med de stjålne e-mails er endnu et eksempel på den systematiske TVIVLS-kampagne, som Olieselskaberne har started fulgt godt med ideologiske undertoner.

Mistænkeliggørelsen af klimaforskerne beherskes til fulde af skeptikerne. Derimod kniber derimod at læse og forstå den videnskabelige litteratur. Derfor er det ofte en blindgyde at debatere med skeptikerne.
manse42 10. december 2009, 08:34
@KLF

Hvorfor skulle olieselskaberne betale en tvivlskampagne, når det nu fra emailene kommer frem, at de vil betale Alarmisterne for deres arbejde???????????
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=171&filename=962818260.txt
Deltag aktivt i debatten om artiklen Indbruddet i CRU:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Hackerangreb mod klimaforskere får nettet til at gløde22-11-2009 16:02
DebatterSvarSeneste indlæg
Hackede CRU-mails72924-03-2012 11:38
CRU Translate114-02-2010 12:29
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik