Husk mig
▼ Indhold

Indlandsisen - rekordafsmeltning 2007

Af Sebastian H. Mernild, klima - og polarforsker (Ph.D. og Post Doc.), University of Alaska Fairbanks, Alaska, USA

Indsatsen mod de dramatiske klimaforandringer har med FN's klimatopmøde på Bali i december 2007 sandsynligvis fået bedre vilkår. USA (verdens største udleder af CO2), Kina og ulandene er så småt ved at komme med på klimaforhandlings-beat'et. Var rytmen i Bali-forhandlingerne, og er slagplanen for de kommende klimaforhandlinger på vej mod FN's klimatopmøde i København år 2009, COP15 (Conference of Parties), tilfredsstillende nok?
Det bør understreges, at der på baggrund af Bali-topmødet ikke blev bestemt nogen egentlig aftale om at reducere den fremtidige udledning af drivhusgasser til atmosfæren. Derimod foreligger en aftale om, hvordan man de næste to år arbejder sig frem mod en ny bindende klimaaftale. Vejen til København 2009 er lang og besværlig. En fælles køreplan mod en ny, global klimaaftale i København er desværre blevet kritiseret for at være for vag. Såvel Danmark som EU ønskede sig et bedre Bali-resultat, bl.a. i form af konkrete CO2-udledningstal for år 2020 på omkring 25–40% reduktion. Disse tal blev fjernet efter amerikansk modstand. Det er håbet, at Københavner-aftalen skal afløse den nuværende Kyoto-aftale, som udløber i år 2012.

Alt imens de globale beslutningstagere på Bali, i et virvar af nationalpolitiske økonomiske interesser, forsøger at skabe et fælles politisk ståsted for en fremtidig CO2-udledningsplan – den største politiske udfordring i vor tid – så arbejder det videnskabelige miljø videre mod en bedre og bredere forståelse af de processer og rekordforandringer, som i disse år observeres i det arktiske område.
De naturmæssige forandringer, som forårsages af de stigende klimaændringer (temperatur, relativ fugtighed og nedbør; sidst nævnte i form af mere regn) og efterfølgende feedback processer (f.eks. albedo-effekten: når sne og gletscher-is bortsmelter, absorberer det mørke fjeld nemmere solens stråler, og dermed sker en yderligere opvarmning og forøget afsmeltning af sne og is) i det arktiske område. Den megen politiske fokus og den stigende efterspørgsel på info vedrørende Arktis' tilstand, kombineret med at vi befinder os midt i en IPY-periode (the fourth International Polar Year, 2007–2009), gør, at ikke kun arbejds-, men også rejseaktiviteten mellem klodens verdensdele intensiveres. Feltarbejde, mødeaktivitet med kollegaer, politikere og nationale administrationer, samarbejde med forskningsinstitutioner samt et utal af internationale konferencer er blot nogle af de aktiviteter, der har gjort, at klippekortet til rejsebranchen i år 2007 er blevet fornyet hyppigere end tidligere. Verdensdele som Nordamerika, Europa og Asien er blevet besøgt af undertegnede i 2007 med det formål at indsamle, bearbejde og diskutere seneste info vedrørende Arktis' tilstand. Til tider kan det føles som en nomadetilværelse, på farten fra sted til sted, mellem verdensdele, med bagagen slæbende efter sig. Alt har en pris! Den stigende rejseaktivitet bidrager også til den stigende udledning af CO2, men uden de adskillige rejsestop, ville vi ikke have været i stand til at komme frem med de opsigtsvækkende resultater om den nutidige arktiske tilstand, inklusiv info vedrørende afsmeltningsforholdene for Indlandsisen.

Nyeste forskningsresultater viser, at smeltesæsonen for 2007 har sat ny rekord i afsmeltningen af Indlandsisen. I 2007 var afsmeltningen 97% større end gennemsnittet for perioden 1995–2006. Indlandsisen har mistet et volumen på omkring 240 km3 i 2007. Grønlands indlandsis smelter hastigt – hurtigere end tidligere antaget. I 2007 var smeltningsarealet oppe på 50% af Indlandsisens areal, hvilket svarer til 22 gange Danmarks størrelse (cirka 953.600 km2). I 1996 var det smeltede areal kun 28% af Indlandsisens areal, svarende til 12 gange Danmarks størrelse (cirka 518.600 km2). Tendensen gennem perioden fra 1996 til 2007 indikerer, at smeltningsarealet i gennemsnit er steget med 9%. Smeltningen af Indlandsisen sker hurtigere end tidligere antaget. En afsmeltning der hovedsageligt er foregået i den sydlige del af Indlandsisen, og i randområderne op til 3.000 meters højde. Selv om vi i disse år ser en voldsom afsmeltning af Indlandsisen, så er det dog vigtigt at huske på, hvor stor og tyk Indlandsisen på Grønland er. Indlandsisen indeholder omkring 3.000.000 km3 masse. Det betyder, at hvis hele Indlandsisen smeltede med den nuværende hastighed, ville det tage næsten 12.500 år, før Indlandsisen var væk. En sådan afsmeltningstendens ville resultere i en stigning i det globale havspejlsniveau på omkring 7 meter. Da havvandet samtidig ville være blevet varmere, kunne vandstandsstigningen blive endnu større, fordi vand udvider sig i takt med, at det bliver varmere. Omvendt betyder varmere havvand også en større fordampning, hvilket kan trække i den modsatte retning.

Gennem de sidste 160.000 år har klodens temperatur bevæget sig op og ned, hvilket efterfølgende har bevirket ændringer i det terrestriske gletscher- og isdække, i ferskvandsafstrømningen til oceanet og i kystliniens beliggenhed som følge af eustasi (ændringer i havspejlsniveau) og isostasi (vertikale jordskorpebevægelser som følge af varierende belastninger på jordoverfladen, f.eks. i forbindelse med afsmeltning af iskapper). Med erfaringerne fra Eemtiden – seneste mellemistid – der begyndte for 130.000 år siden og sluttede for 117.000 år siden, er det ikke utænkeligt, at verdenshavene for fremtiden med en global temperaturstigning på blot et par grader kan stige med op til omkring fem meter: en-to meter fra Grønland, en halv meter fra andre globale gletschere, en meter fra vands varmeudvidelse og en-to meter fra Antarktis.
Under Eem-perioden var temperaturen omkring 2 grader varmere på kloden og 5 grader i Grønland. Ifølge klimaforskere i FN's klimapanel kan temperaturen i dette århundrede stige med op til 5 grader. Sker det, kan omkring 30% af Indlandsisen smelte. Forekommer en sådan afsmeltning kan mængden af ferskvand fra Grønland til Nordatlanten sandsynligvis medføre en havspejlsstigning op til de omkring 5 meter, og vil derudover risikere at påvirke Golfstrømmen (strømningsforholdene i Atlanterhavet). Det vil i yderste konsekvens bevirke, at den varme strøm ikke længere når op til Nordeuropa og Grønland. Det kan i så fald medføre, at klimaet i vores del af verden bliver betydeligt koldere. En sådan nedkøling skete f.eks. for 12.000–13.000 år siden og varede i cirka 1.000 år som følge af en ekstrem ferskvandsafstrømning fra det nordamerikanske kontinent. Men hvorvidt en lignende nedkøling er mulig under de nuværende globale forhold med stigende CO2-koncentration i atmosfæren, må indtil videre betragtes som en interessant problemstilling, der ikke er gennemstuderet endnu.

Opvarmningen for fremtiden vil fortsætte sin opadgående tendens: kraftigere end tidligere antaget. Er det muligt, at Københavneraftalen i år 2009 kan afløse den nuværende Kyoto-aftale, som udløber i år 2012, og dermed hindre de fremtidige tendenser? I klimaforhandlingerne mod København år 2009 forekommer udstående problemer, såsom om bl.a. USA skal pålægges samme forpligtigelser som de øvrige industrilande, om hvornår en aftale skal være på plads (i år 2009, 2010 eller senere?), og ikke mindst om industrilandene skal forpligte sig til bestemte begrænsninger i deres udledning af drivhusgasser? Derimod er der enighed om hovedpunkterne frem mod København 2009 i form af en tilpasningsfond (en fond der skal hjælpe ulandene med at tilpasse sig klimaændringerne), en skovaftale (hjælp til bl.a. beplantning) og en teknologiordning (overførsel af teknologi fra ilandene til ulandene). Interessant bliver det, om FN's klimatopmøde i København 2009 bliver den succes, som alle håber.

1. januar 2008, 15:21 6 kommentar(er) · 8456 fremvisninger

Kommentarer
Kosmos 2. januar 2008, 00:01
Indsatsen mod de dramatiske klimaforandringer har med FN's klimatopmøde på Bali i december 2007 sandsynligvis fået bedre vilkår

- her er, hvad en af kollegerne ved International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks mener om IPCCs vurderinger:

The purpose of this note is to point out that the method of study adopted by the International Panel of Climate Change (IPCC) is fundamentally flawed, resulting in a baseless conclusion:

"Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations."

Contrary to this statement on page 10 of the IPCC "Summary for Policy Makers" (2007), there is so far no definitive evidence that "most" of the present warming is due to the greenhouse effect. I believe that this baseless conclusion results from the scientific composition of the IPCC study group.

- læs mere her

Er det mon noget, I fra tid til anden drøfter over en halv kop kaffe?
Kosmos 2. januar 2008, 00:13
Indsatsen mod de dramatiske klimaforandringer har med FN's klimatopmøde på Bali i december 2007 sandsynligvis fået bedre vilkår

- tjek også dette!
kulden-varmen 7. januar 2008, 09:15
Grønlands indlands is er altså meget stabil, selv under en varme tid, da nedbøren øges i takt med afsmeltingen. Dels giver mere smeltevand bare færre isbjerge.
rick_uk 14. januar 2008, 23:22
Er det mon noget, I fra tid til anden drøfter over en halv kop kaffe?


Det kan jeg ikke forstille mig
:

Dr. Syun-Ichi Akasofu, IARC Founding Director and Professor of Physics, Emeritus, was the the director of the International Arctic Research Center of the University of Alaska Fairbanks from its establishment in 1998 until January of 2007


http://www.iarc.uaf.edu/people/indiv/iarc_all_staff.php?photo=sakasofu


Dr. Syun-Ichi Akasofu, 'one of the usual suspects'
:

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.SenateReport

I have been emphasizing the importance of "natural components" during the last few years, but it seems that it is too vague to be getting the attention of many climatologists, GCM scientists, and IPCC scientists...I did not talk about causes of the Little Ice Age, because it is out of my own field. As far as the solar effects are concerned, I find many conflicting results in the literature.

Although I am not a climatologist, it has been interesting to observe climatology from the point of view of an arctic scientist.

Since I am not a climatologist, all the data presented in my Notes on Climate Change can be found in papers and books published in the past; that is why I do not want to publish Notes on Climate Change as a paper in a professional journal.


http://people.iarc.uaf.edu/~sakasofu/climate.php

"I am not a climatologist" – Hmm....so how is it that he has all the answers?Syun-Ichi Akasofu reveals to the world the truth about climate change:

"Arctic Climate Expert: Gore's Film Is `Science Fiction'":

http://www.larouchepub.com/other/interviews/2007/3419dr_akasofu.html

Almost surreal!


More words of wisdom from 'Alaska's best-known climate-change skeptic', 76-year-old former director of both UAF's Geophysical Institute and International Arctic Research Center (Akasofu said his tendency to go against the flow has been with him since he was a child in Japan) :

Young researchers are interested in satellite data, which became available after 1975. All the papers since (the advent of satellites) show warming. That's what I call 'instant climatology.' I'm trying to tell young scientists, 'You can't study climatology unless you look at a much longer time period.'


http://dwb.adn.com/life/story/8756517p-8658008c.html

Climatology luminary...or just out of touch?


Kosmos,
Kærnen af Akasofus' argument synes jeg ligger I hans påstand at der være en 'naturlig' "recovery from the Little Ice Age". Hvad er det præsis for en naturlov der siger at temperaturen skulle 'recover from the Little Ice Age' – kunne naturen lige så godt bestem at den fortsætter på samme niveau eller bliver endu kolder? (eftersom som han påstå at vi har så lidt forståelse af de naturlige årsager til klimavariationer??)
Kosmos 17. januar 2008, 18:07
"I am not a climatologist" – Hmm....so how is it that he has all the answers?

- det udsagn vil jeg tolke som 'klædelig asiatisk beskedenhed, som man ikke skal lade sig forlede af!

Her er, hvad Roger A. Pielke Sr. skrev om ham for et års tid siden:

Dr. Syun-Ichi Akasofu has been the Director of the International Arctic Research Center of the University of Alaska Fairbanks since its establishment in 1998. He has been Professor of Geophysics since 1964. Dr. Akasofu has published more than 550 professional journal articles, authored and co-authored 10 books and has been the invited author of many encyclopedia articles. He has collaborated with numerous colleagues nationally and internationally, and has guided nine students to their Ph.D. degrees.
He is certainly well qualified scientifically to present his perspective on climate change. He has completed several articles on this subject; e.g.
Why has "global warminga33;? become such a passionate subject?
– Let's not lose our cool –
Is the Earth still recovering from the "Little Ice Agea33;??
A possible cause of global warming

(Kilde)(26. marts)
- så jeg tror godt, 'vi' tør lytte til hans ord - og jeg tror, han ved la...angt mere om 'recovery from LIA' end både du og jeg tilsammen!
rick_uk 18. januar 2008, 10:53
Ja, så tit koges det ned til "hvem vil jeg helst tro på?"


Et dybere spørgelsmål kunne være "hvorfor tror jeg på...?"


vh rick
Deltag aktivt i debatten om artiklen Indlandsisen - rekordafsmeltning 2007:

Husk mig

Vurderinger
Du skal være logget ind for at vurdere artiklen 'Indlandsisen - rekordafsmeltning 2007 (Mernilds Klumme, januar 2008)'.
Meget godt
0%[Ingen stemmer]
Godt
100%[1 Stemme]
Middel
0%[Ingen stemmer]
Dårligt
0%[Ingen stemmer]
Meget dårligt
0%[Ingen stemmer]

Lignende indhold
Artikler
Indlandsisen
NyhederDato
Grønlands indlandsis er ikke så slem endda19-05-2011 08:44
Grønlands indlandsis forsvinder - uanset hvad vi gør07-01-2011 12:57
Kinas osende skorstene truer indlandsisen19-09-2008 13:13
DebatterSvarSeneste indlæg
Grønlands indlandsis107-02-2021 19:23
Ekstrem afsmeltning/afstrømning fra Grønlands indlandsis i juli2118-07-2012 09:03
Video om gletschere og grønlandsk indlandsis (med Mernild)028-06-2009 20:48
Kommende artikel: "Indlandsisen i fremtiden"330-11-2008 14:42
Er slaget om indlandsisen allerede tabt?2019-06-2008 20:38
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik