Husk mig
▼ Indhold

CO2: Fra trussel til eksportmulighed

Jan Nielsen
Jan Nielsen, klimachef, Aarhus Kommune
Af Jan Nielsen

I det gamle eventyr ’Ulven kommer’ ender hyrdedrengen med at komme grueligt galt af sted. Simpelthen fordi han skaber panik for spændingens skyld, og da ulven virkelig kommer, er der ingen, der tager ham alvorligt. I forhold til Danmarks syn på CO2, er det nærmest det omvendte, der gør sig gældende. Virkeligheden er nemlig, at vi i Danmark har været alt for langsomme til at erkende, at CO2 er en mulighed. En mulighed for danske virksomheder, og for fortsat at holde fast i vores velfærdssamfund.

Men det er ikke for sent. I Danmark og i Aarhus stræber vi i dag efter at blive uafhængige af fossile brændstoffer. Det kræver effektiviseringer og omstilling til vedvarende energi – en grøn omstilling, som vi er godt på vej med.

Det sker ikke mindst gennem de kommunale klimaplaner, der er initiativer for konkret omstilling og udvikling af grønne og innovative demonstrationsprojekter inden for el-, vand- og varmeområdet. Udviklingen skabes i samarbejde med virksomheder, vidensinstitutioner, andre danske kommuner, regionen og staten. Disse demonstrationsprojekter i verdensklasse skal bane vejen for danske virksomheder og vidensinstitutioner på globale markeder samt håndtere klimaudfordringen i Danmark – og i Aarhus.

Og utroligt mange muligheder ligger foran os. Vi har muligheden for at skabe vækst i Danmark gennem de styrkepositioner, vi har i energisektoren, vandsektoren og tillige i affaldssektoren. Vi har mulighed for at tiltrække kapital i form af investeringer til Danmark og derigennem give et boost til vores grønne industrivirksomheder. Og vi har mulighed for at blive en aktiv spiller i kampen for et bedre klima. Ikke bare i Danmark, men også i resten af verden.

De igangsatte projekter skal give gode betingelser til at udvikle intelligente og bæredygtige løsninger på hjemmemarkedet, så de danske virksomheder kan få unikke muligheder på eksportmarkederne. Det er vigtigt, at løsningerne er helhedsorienterede og ikke mindst bæredygtige. Det gælder kort- og langsigtet økonomisk bæredygtighed og ikke mindst miljømæssig og social bæredygtighed. Det er på den miljømæssige og sociale bæredygtighed, at Aarhus, Danmark og Europa kan differentiere sig fra den kortsigtede økonomiske bæredygtighed.

Og Danmark kan sagtens. Et godt eksempel er vores styrker inden for vandområdet. I Danmark har vi noget af det reneste drikkevand i verden. Både i kraft af vores grundvandsressourcer, men bestemt også fordi vi er i stand til at beskytte, rense og håndtere vandet i et samlet kredsløb. Det er noget, vi tager for givet og for os er almindelig sund fornuft, men denne fornuft og systemtænkning er efterspurgt ude i verden. Eksempelvis har Kina store problemer med at håndtere vand og spildevand. Endvidere har Kina endnu ikke en systemløsning, der integrerer vedvarende energi fra vindmøller. I Danmark er vi i stand til at tænke i hele systemer – i hele løsninger, som ikke kun forholder sig til at samle spildevand sammen, men derimod hvordan vi sikrer hele vandkredsløbet, og ydermere er vi i Danmark også på vej til at tænke på tværs af el-, vand- og varmesektor.

Den danske styrkeposition i forhold til det kinesiske marked kan også udtrykkes på denne måde: Kineserne kan kopiere vores teknologier, men ikke måden, vi arbejder sammen på.

Men en ting er at have systemerne, noget andet er at få dem eksporteret til udlandet. Her er vi nødt til at samarbejde i Danmark – på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner og kommuner. Vi gør det allerede, men vi skal gøre det endnu mere. Det er nemlig tydeligt, at dette samarbejde bærer frugt og er anerkendt af virksomhederne.
Der er heldigvis mange, der allerede nu er godt i gang og har set mulighederne. Men der er brug for gentænkning, hvis vi skal få det fulde udbytte af samarbejdet.

Og samarbejdet kan betale sig. Eksport inden for vandsektoren alene spås at have en værdi på 2.500 milliarder kroner. Tilsvarende er der eksportmuligheder inden for energisektoren og ikke mindst affaldssektoren, der kan sikre, at de knappe ressourcer bevares i kredsløbet.
Konkret vil vi i Aarhus frem til 2015 finde finansiering til og initiere en række nye demonstrationsprojekter, som vi vil gennemføre i samarbejde med væsentlige private og offentlige aktører.

Vi har 43 klimapartnere, hvor vi er facilitator for demonstrationsprojekter i verdensklasse, der kan drive innovationen og erhvervsudviklingen inden for cleantech. Vi har netop gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt klimapartnerne. I den er 87,5 % tilfredse med det direkte samarbejde med Klimasekretariatet i Aarhus Kommune. Det er en tilfredshed, som vi vil fastholde gennem realisering af konkrete projekter i de kommende år.
Ud over tekniske løsninger og kendt teknologi inden for el, varme og transport vil vi også fokusere på udvikling af markedsmekanismer og inddragelse af forbrugerne. For teknik gør det ikke alene, hvis eksempelvis prisstrukturer, lovgivning eller forbrugeradfærd står i vejen.

Med afsæt i innovation og udvikling vil Danmarks og Aarhus’ styrkepositioner skabe vækst og arbejdspladser i Danmark og Aarhus til gavn for både borgere og erhvervsliv.

Fra 2015-2030 vil vi med afsæt i de gennemførte demonstrationsprojekter og i samarbejde med vores klimapartnere udvikle de løsninger, som sammen skaber fremtidens bæredygtige intelligente energisystem, der kan dække danskernes behov baseret på vind, sol og biomasse.

1. februar 2014, 17:03 1 kommentar(er) · 8371 fremvisninger

Kommentarer
delphi 12. februar 2014, 10:05
I Danmark er vi i stand til at tænke i hele systemer – i hele løsninger, som ikke kun forholder sig til at samle spildevand sammen, men derimod hvordan vi sikrer hele vandkredsløbet, og ydermere er vi i Danmark også på vej til at tænke på tværs af el-, vand- og varmesektor.


Det er netop forkert! Danmark er et af de lande i verden som har det uden sammenligning største energiforbrug til varme og el, og et forbrug som er tiltagende og stigende..

Faktum er at der i danmark bruges langt mere energi end i vores nabolande til varme og el-produktion.

NAvnlig energiforsyningen i Århus er en sand katastrofe og fremadrettet når kul skiftes med biomasse. Biomasse som udleder 25 % mere co2 end kul, og herunder virker til at lægge pres på verdens skove. Verdens skove som er under et sandt pres, og mere og mere skov nedlægges på verdensplan årligt..

5000 Ton kul gennem Studstrupværket, som kun omsættes til fjernvarme.. Ikke om måneden, ikke om ugen men om dagen se Link

OG denne energi til Århus skal fremadrettet komme fra træ som udleder mere co2 og herunder lægger et øget pres på verdens skove. Dette er der ikke meget clean-tech over! Det er noget simpelt svineri og ikke andet.

Den Danske Clean-tech industri har ene og alene via bogholderimæssige tiltag bevirket en co2- og miljøreduktion. I den virkelige verden er co2 udledningen øget!!

Eller det forhold at de 100 Twh brændsler som tilføres vort energisystem årligt for at yde landet strøm og fjernvarme her kommer i 2011 1/3 fra brændsler som affald, halm træ mm. som antages co2-frie.

I 2012 importeres alene 150.000 ton affald fra England. Affald som kunne være deponeret eller genbrugt i England og dermed konservere co2'en.

Derfor er det jo netop katastrofalt med samspillet mellem den Danske Cleantech industri og energisektoren som helhed, når de reelle co2-mængder som kommer ud af de danske kraftværker og fjernvarmeværker, er tiltagende og stigende og bevirker en samlet set øget miljøbelastning..
Deltag aktivt i debatten om artiklen CO2: Fra trussel til eksportmulighed:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Klimaproblemet som global trussel
DebatterSvarSeneste indlæg
Til N A Nielsen & Co415-02-2014 18:31
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik