Husk mig
▼ Indhold

Sidste udkald for Danmark

Af Martin Lidegaard, Formand, CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Dansk klimapolitik er ikke, hvad mange ønsker den skal være. Så kort kan konklusionen sammenfattes, efter CONCITO i sidste uge leverede den største analyse af dansk klimapolitik nogensinde. Analysen bygger på den nye klimamodel CONGAS, der sammenfatter Energistyrelsens, De Økonomiske Råds og Danmarks Miljøundersøgelsers fremskrivninger og inddrager ti større visioner, som er lavet af så forskellige aktører som Dansk Energi, Greenpeace og European Climate Foundation.

Ifølge analysen vil Danmark nå sine Kyotomål i kraft af den økonomiske krise og ved at købe en tredjedel af sine forpligtelser i udlandet. Men der er ikke tale om nogen ambitiøs strategi, og der er intet tegn på større strukturelle forandringer i efterspørgslen efter energi, transportsektoren eller landbruget. Kun inden for vedvarende energi kan vi spore en mindre fremgang, men den kan blive sat over styr, hvis prisen på biomasse stiger kraftigt, hvad der er stor sandsynlighed for. Dermed ser det sort ud med at nå EU-forpligtelserne i 2020, hvis der ikke meget snart bliver taget nye politiske initiativer.

Resultatet af undersøgelsen er forstemmende for et land, der tidligere har ligget i front inden for disse områder, og som stadig gerne vil bryste sig af det. Som sagt af direktør Anders Eldrup fra DONG Energy under en TV-debat i torsdags, risikerer Danmark om bare fem år at være sejlet helt agterud i forhold til andre lande, hvis vi ikke snart satser markant på en række strategiske områder.

Manden har ret. Det vil ikke bare være dårligt for klimaet, det vil også være det største erhvervspolitiske svigt i dansk historie, hvis ikke der snart bliver taget markante politiske tiltag på området. Den oplagte mulighed er at benytte Klimakommissionens rapport, der offentliggøres den 28. september, til en markant, langsigtet strategi for den danske klimaindsats.

Det er absolut sidste udkald.


1. juni 2010, 21:22 6 kommentar(er) · 5330 fremvisninger

Kommentarer
Boe Carslund-Sørensen 4. juni 2010, 22:32
@Martin Lidegaard

Nu kan det jo diskuteres om Danmark nogensinde har ligget i front, når man sammenkæder initiativerne set i forhold til resultaterne. Med det antal vindmøller, der er opsat i Danmark skulle CO2-udslippet have været reduceret meget mere, men fordi man politisk "glemte", at tage højde for kraftvarmeværkernes forpligtelse til at levere varme, er reduktionen ikke blevet særlig stor. Netop udviklingen på kraftvarmeområdet er hovedårsagen til, at vi d.d. brænder både fossile og bio brændsler af udelukkende for at producere varme. Kraftvarmeværkerne har nedsat deres elvirkningsgrad i takt med at vindmøllerne har overtaget en del af elproduktionen.
Resultatet er, at når vi om sommeren mangler el pga. vindstille så skal der brændes mere fossil eller bio brændsel i dag end der skulle for blot 10 år siden og om vinteren skal vi brænder fossile eller bio brændsler af for at levere varme.
delphi 6. juni 2010, 18:11
Det er absolut sidste udkald.


Ja! men så start dog med at konstatere at omlægning til fossilfri varme og strøm er mulig til stærkt nedsatte produktionspriser, som netop kan nedlægge den gamle fossile produktion og tilmed betale for dette.
Kosmos 7. juli 2010, 23:44
Og så ser vi frem til juli-klummen - der bør vel orienteres om Concitos nye initiativ vedr. obligatoriske energibesparelser i de små hjem?
Jimmy Flindt 10. juli 2010, 23:53
Desværre er Danmark sejlet helt agterud i forhold til andre lande, når det drejer sig om omlægning af energipolitikken fra fossile brændsler til udnyttelsen af de vedvarende energikilder. Problemet skyldes vel først og fremmest, at de folkevalgte politikere på Christiansborg i de sidste mange år dybest set er ligeglade, selvom de siger noget andet. Danmarks engagement i krigene i Irak og Afghanistan, muhammedkonflikt og andre emner, som sensationspressen har interesseret sig for, har total overskygget at få skabt en ambitiøs og sammenhængende energiplanlægning til gavn for Danmarks fremtid. Der er stort set ikke sket afgørende fremskridt indenfor udnyttelsen af alle former for vedvarende energi inden for de sidste 10 år, måske bortset fra vindkraften.
Kosmos 11. juli 2010, 14:49
Og så ser vi frem til juli-klummen - der bør vel orienteres om Concitos nye initiativ...

- hovsa!:

Juli-august 2010: Sommerferie - ingen klumme


Dovenskaben breder sig nok i sommervarmen!
guldgås 4. august 2010, 12:31
det handler vel også om en reformation af overflodssamfunds ideologien, som sociale individer er vi vel nød til at mestre begreber som mådehold og genbrug i en civilisatorisk konteks . . ? hvis det er så galt. Allerede i 1970 blev G Rayttray Taylors bog THE DOOMSDAY BOOK udgivet i UK og hos LADEMANN ISBN 871507039 så miljøproblematikken er ikke nogen overraskelse, men miljøproblematikken er et udfordrende problem for . . kapitalismen, som nok så at sige forstår at tjene penge, men som har et problem med at forstå miljømæssige forudsætninger og principper; så derfor er det et humanitærsociologisk kollektivt og et partielt kollektivt adfærdsproblem med stærke psykologiske og kultursociologiske referencer og funderet i Stupiditet se fx Understanding Stupidity by James F Welles, Ph.D. By James F. Welles UNDERSTANDING STUPIDITY An Analysis of the Unnatural Selection of Beliefs and Behavior in Institutions and Organization
Deltag aktivt i debatten om artiklen Sidste udkald for Danmark:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik