Husk mig
▼ Indhold

De folkelige energi- og miljøorganisationer

Artiklen er en del af bogen Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, udgivet på OVEs Forlag i 2000.

< Oliekrisen 1973/74IndholdsfortegnelseFørste officielle energiplan 1976 >

Af Niels I. Meyer

De folkelige energi- og miljøorganisationer

Bløde energiveje
Den spæde begyndelse til OVE kom i foråret 1975, hvor især Ole Terney fra OOA tog en række initiativer for at bringe VE på den politiske dagsorden. Et af resultaterne af Ole Terneys indsats var, at Amory Lovins i april 1975 holdt foredrag i Danmark om ”Verdens energiforsyning uden atomkraft”.
Det er rimeligt at indlede denne oversigt over udviklingen af vedvarende energi (VE) med en omtale af de folkelige energi- og miljøorganisationer. De kom nemlig til at spille en væsentlig rolle for udviklingen af VE i Danmark. Her må særligt nævnes Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA), NOAH og Organisationen for Vedvarende Energi (OVE).

Blandt disse organisationer var der en naturlig arbejdsdeling. OOA koncentrerede sig om atomkraftens mange problemer, men var også fra begyndelsen klar over betydningen af at støtte alternative energikilder, specielt vedvarende energi. Således var andet led i OOA’s formålsparagraf kravet om ”øget forskning i og fornyet vurdering af andre energiformer”. Derfor var repræsentanter fra OOA initiativtagere til dannelsen af OVE. NOAH dækkede det brede miljøspektrum inklusive energi, medens OVE koncentrerede sig om VE. Da denne bog handler om vedvarende energi, vil vi i dette afsnit fokusere på OVE.

Den spæde begyndelse til OVE kom i foråret 1975, hvor især Ole Terney fra OOA tog en række initiativer for at bringe VE på den politiske dagsorden. Et af resultaterne af Ole Terneys indsats var, at Amory Lovins i april 1975 holdt foredrag i Danmark om ”Verdens energiforsyning uden atomkraft”. Andre af Ole Terneys initiativer gav sig udslag i udgivelsen af en samling artikler om energiforsyning uden atomkraft under titlen ”Forslag til en dansk energipolitik” (OOA-Særtryk nr. 7, april 1975). Artikelsamlingen indeholdt bl.a. et indlæg af Bent Sørensen, som i januar 1975 havde offentliggjort en kronik i Information med samme titel.

Ole Terney var også hovedmanden bag et heldagsmøde om alternative energikilder, som blev afholdt på Landbohøjskolen i København i et samarbejde mellem OOA og Landbohøjskolens Miljøforening Gaia. Mødet gav et første overblik over aktiviteterne med hensyn til vind, sol, biomasse og alternativ energiplanlægning. Blandt indlederne var Leif Berthelsen, Marc Fordsmand, Don Butler, Michael Varming, Poul Bjerre, Th. J. Myhre, Svend Ganneskov, Uffe Geertsen, Niels I. Meyer og daværende handelsminister Erling Jensen. I løbet af sommeren 1975 besluttede OOA, at der skulle skabes en parallelstruktur med fokus på VE.

Efter sommerferien blev der nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en plan til fremme af disse ”alternative” energikilder. I dette arbejde deltog fra starten foruden Ole Terney også Siegfried Christiansen, Don Butler, Svend Ganneskov, Helmuth Hansen, Carl Herforth, Jørgen S. Nørgård m.fl.. Desuden kom Lars Albertsen hurtigt med i arbejdsgruppen, og han blev snart den drivende kraft i dannelsen af OVE i efteråret 1975. Ikke fordi han havde specielt meget forstand på VE, men han havde en tyrkertro på disse energikilders betydning.

OVE udviklede sig hurtigt til en kompetent og professionel organisation med stor viden om VE, som fik udbredelse bl.a. gennem organisationens tidsskrift Vedvarende Energi, hvis første nummer udkom i 1976. Blandt organisationens tidlige initiativer var etableringen af de Samvirkende Energikontorer (SEK) i 1977. Desuden har OVE gennem en årrække afholdt en række velbesøgte VE-træf for praktikere, teoretikere og interesserede i almindelighed. Det bør også nævnes, at det rådgivende ”græsrodsfirma” Planenergi blev startet af folk fra OVE i 1983 med Aage Johnsen, Finn Tobiesen, Ebbe Münster og Per Alex Sørensen i spidsen.

I starten af 1977 tog Uffe Geertsen initiativet til et møde på Kolding Højskole for højskolemedarbejdere og OOA- og OVE-folk, som havde etableret eller var i gang med at etablere energikontorer. Formålet med mødet var at styrke og koordinere dette arbejde, som bl.a. førte til oprettelsen af Samvirkende Energikontorer.

Til slut i dette afsnit skal omtales Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, selvom Folkecentret må betegnes som en blanding af et NGO-foretagende og en slags udviklings- og prøvecenter for nye teknologier med tilknytning til bæredygtig udvikling, specielt vedvarende energikilder. Det er en speciel dansk blanding, der næppe findes mage til noget sted i verden.

Folkecentret blev oprettet i 1983 med Preben Maegaard som forstander, og under hans ledelse har Folkecentret taget en række initiativer til fremme af VE og til udbredelse af kendskabet til disse teknologier både i Danmark og internationalt, specielt i Østeuropa og en række ulande. Her kan særligt nævnes Folkecentrets indsats vedr. vindkraft, mindre biogasanlæg og småskala kraftvarmeteknologi. I de senere år har Folkecentret også beskæftiget sig med rapsolieteknologi, brintfremstilling, bølgekraft og udvikling af generatorer med permanente magneter.

< Oliekrisen 1973/74IndholdsfortegnelseFørste officielle energiplan 1976 >


 0 kommentar(er) · 4711 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen De folkelige energi- og miljøorganisationer:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik