Husk mig
▼ Indhold

Er kapitalismen død..


Er kapitalismen død..30-08-2011 00:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Preben Wilhjelm i DR2 Deadline.Indslag med Preben Wilhjelm se Link

Har kapitalismen så grundlæggende fejl at den må kasseres..
30-08-2011 23:10
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Forfriskende med et gensyn med Preben Wilhjelm. Hvor gammel er han efterhånden. Og nej, kapitalismen er ikke død om end begrebet er for stift dermed uegnet til at beskrive den vestlige verdensorden. Begrebet er jo hovedsageligt anvendt til at beskrive samfundsordenen af den del af befolkningen som primært ønsker lighed frem for frihed.

Markedsmekanismen i den frie demokratiske globale verden er spillevende.

Og hvorfor ser Preben Wilhjelm så så gerne at denne verdensorden er i gang med at overleve sig selv? ja, ret grundlæggende er hans modvilje mod frihed naturligvis indlysende, men lytter vi til hans argumentation og fremdrager hans menneskesyn er det tydeligt at se at han opdeler mennesker i to grupper. En stor gruppe af gode og ufejlbarlige, uskyldige mennesker og en lille eller mindre gruppe af onde og udspekulerede uhyre. Med et sådan udgangspunkt i sin tænkning er det ikke underligt at han kommer frem til en underlig og uholdbar slutning at "den frie verden" er noget lort som snart fordærver sig selv.

Men! Ingen mennesker er naturligvis fejlfri hvad enten de befinder sig på toppen eller bunden af samfundet. Det burde være indlysende. Det er for eksempel egenskaber som selvoptagethed, misundelse, egoisme, intolerance, ædruelighed, indlevelsesevne og i det hele taget evne til stringent tænkning, det handler om. Det ideelle samfundssystem bør derfor bygge på en demokratisk platform hvorfra de valgte politikere til stadighed kan søge at finde den til tiden passende balance mellem den enkelte borges frihed, som skal være så stor som mulig, og så de regler og love som på den anden side er tvingende nødvendige for at beskytte borgerne mod hinandens grådighed, vildskab osv. Samtidig er det vigtigt at stimulerer det enkelte menneske til at være arbejdsom så der skabes de værdier vi alle lever af. Det sker kun tilstrækkeligt når det enkelte menneske oplever at der gør en forskel at give den skalle. Er dette forhold til stede kan det iagttages at et stort flertalt af en befolkning er parat til at accepterer at dele af deres arbejdsgevinst går til dem der ikke kan yde så meget som dem selv. For at dette skal kunne lykkedes godt, er det først og fremmest nødvendigt at bekæmpe misundelsestrangen og accepterer at mennesker ikke nødvendigvis skal være lige. Til gengæld kan borgerne høste belønningen i form af det størst mulige mål af frihed. En tankegang der ligger Preben Wilhjelm meget fjernt.
30-08-2011 23:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Preben Wilhjelm er fra 1935.
31-08-2011 12:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er jo også den sociale demension hvor socialismen i uhørt grad beriger de få og lader masserne sejle deres egen sø, og der er ingen mekanismer som stopper en lille gruppes vanvid i politburoet, central komiteen osv simpelthen fordi systemet er totalitært og når de i deres vanvid kører hele samfundet i sænk, og hvis nogen skulle stille det mindste spørgsmål ved de faktiske beslutninger så ender de i fængsler under umenneskelige forhold eller det som er værre overgår de kritiske røster..

Det kapitalistiske system under demokratiske regler skal til stadighed stå til regnskab over for markedet og jo også medaktører som skal virke omkring en given aktivitet, og det er jo herunder også de medarbejdere som en virksomhed skal gøre brug af.

Et redskab kapitalismen gør brug af er løntrykkeri et andet er ordentlige forhold og gode udviklingsmuligheder for de ansatte simpelthen fordi det er en god forretning for kapitalisten.
Redigeret d. 31-08-2011 12:56
31-08-2011 16:04
Morten Riber
★★★★★
(2298)
"Pisk" og gulerod!


Det hjælper altsammen.
31-08-2011 19:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Johe!

Men i højere grad at ved de socialistiske systemer, kan man langt lettere berige sig på de øvrige befolkningsgrupper, end ved det kapitalistiske system, simpelthen via de magtstrukturer som er indbygget i de socialistiske systemer.

I de kapitalistiske systemer skal man overvejende gøre sig fortjent til en given position ved simplethen at præsterer et eller andet, hvorimod i de socialistiske fødes man til en position via ens forældres positioner eller via forbindelser som skabes via de relationer man måtte have i 'partiet', hvor den overvejende del af befolkningen iøvrigt er kanonføde og ikke andet.
Redigeret d. 31-08-2011 19:15
01-09-2011 11:16
Morten Riber
★★★★★
(2298)
I de kapitalistiske systemer skal man overvejende gøre sig fortjent til en given position ved simplethen at præsterer et eller andet, hvorimod i de socialistiske fødes man til en position via ens forældres positioner eller via forbindelser som skabes via de relationer man måtte have i 'partiet', hvor den overvejende del af befolkningen iøvrigt er kanonføde og ikke andet.


Ja... men...overvejende fødes til en position....
01-09-2011 14:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Morten

Fase 1:
Blandt en utilfreds befolkning fremkommer individer med betydelige talegaver og de fremstiller det meget uretfærdige i at kapitalen/godsejere skal have alle rettigheder når den overvejende del af befolkningen lever i armod.

Fase 2:
Og folkene med de store talegaver fremstiller det rene niavana når godsejerne mf fratages rettigheder og Masserne organiseres til militant oprør og eliten i landet må ta' flugten.

Fase3:
De fine visioner og lighed, broderskab mm skal nu praktiseres men selv ved endog megen talevne og overbevisning så kan og vil de sidste privatejede enklaver i samfundet som små landbrugere og små industrier ikke gi efter og indgå i det kollektive drevet system. OG de må lade livet for den store sag..

Fase 4:
De første årtier efter den store revolution er virketrangen stor og værdiskabelsen i samfundet moderat. Og det fordi den reelle udførsel af mange projekter lider markant under at alle personer med ledelsesevner, ingeniører og mennesker med administrative evner enten er henrettet eller har forladt landet.

Fase 5:
I takt med at ligegyldigheden for samfundets værdier som produktionsapparater, offentlige ejendomme, boliger mm udbreder sig, falder levestandarten som i forvejen er meget lav og utilfredsheden ulmer. Systemet eneste reaktion er massiv propaganda og til sidst massiv kontrol og overvågning af befolkningen, som udmunder i massive repressalier, som mindre goder af de fælles ydelser (mad, bolig mm), direkte anholdelser og tilbageholdelse mm. af de utilfredse grupperinger. Og polariseringen af befolknigen er total.

Fase 6:
Og alt i mens dette sker, at der udvikles en ledende klasse og en underklassen som herefter kun kan ha' en følge og det er at den totale magt ender ved en snæver kreds af personer og deres familier som herefter i praksis lader deres magt gå i arv. SOm det hertil sker på flere niveauer i magthirakiet under den personkreds, som har den absolutte magt. Det er måske ikke lige direkte et familiesammenfald fader søn til konkrete poster, men i magtcirklerne vil der være et meget stor sammenfald mellem familiemedlemmers placering i og ved magtrige poster i centraladministrationen for et socialistisk/kommunistisk ledet land.

OM det er Cuba, USSR, Kina, Vietnam, DDR er forløbet mere eller mindre det samme. Venezuela skiller sig måske lidt ud fra det generelle mønster, men det skal vel ses i lyset af de enorme indtægter fra olien.
Redigeret d. 01-09-2011 15:00
01-09-2011 22:19
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Delphi

Jeg mente bare at der findes undtagelser for hvordan man kommer frem i et socialistisk system. De mest kendte er mord og veltalenhed/røvslikkeri. Men ellers er vi da helt enig.
02-09-2011 01:11
Michael
★★☆☆☆
(196)
delphi skrev:
Johe!

Men i højere grad at ved de socialistiske systemer, kan man langt lettere berige sig på de øvrige befolkningsgrupper, end ved det kapitalistiske system, simpelthen via de magtstrukturer som er indbygget i de socialistiske systemer.

I de kapitalistiske systemer skal man overvejende gøre sig fortjent til en given position ved simplethen at præsterer et eller andet, hvorimod i de socialistiske fødes man til en position via ens forældres positioner eller via forbindelser som skabes via de relationer man måtte have i 'partiet', hvor den overvejende del af befolkningen iøvrigt er kanonføde og ikke andet.


Du kører i selvsving. Hvilke socialistiske systemer? Nej jeg skal ikke have navne på lande. Jeg skal have navnene på systemerne og teorierne.

Jeg kan da udmærket fremføre en markedssocialistisk normativ skitse hvor eventyret kan fortælles relativt kort. Et marked med virksomheder der konkurrerer og som er ejet af arbejdere. Arbejdere vælger/ansætter selv deres ledere. Disse virksomheder betaler kun én skat og den skal finansiere nye virksomheder. Privat opsparing til eget forbrug og finansiering af virksomheder er to adskilte ting. Kapitalister behøves ikke (de allokerer ikke kapital bedre end aber og er ikke produktive) men en option kan være at beholde entreprenørfunktion. Når entreprenøren sælger virksomheden bliver den købt af arbejdere og kun arbejdere.

Kapitalister løber alligevel fra ansvaret og dem der mærker konsekvenserne er dem der bliver arbejdsløse. Profit kan ikke retfærdiggøres systemisk med henvisning til belønning for risikovillighed længere. Under markedssocialismen forsikrer virksomheder hinanden i klynger og lukkes ned enkeltvis.

De første trin bliver at ophæve beskyttelsen af aktieselskaber og indfase skatter på dem indtil de er erstattet af markedssocialistiske virksomheder. Dette er en helt ny stabil produktionsform. Afsætningskriser undgås fordi der ingen udbytning er. Proportional produktion. Finansektoren med dens burokrati der kvæler realløkonomien er væk. Værdien af de skader der ikke sker er enorm. Der er ikke samme behov for stat og skatter som er produkt af et kapitalistisk system.

Der er heller ikke behov for politikere som tilfældet er i et borgerlig kaptialistisk hierarkisk demokrati. Socialistisk demokrati indebærer lighed dvs en stemme pr. person. Demokrati skaleres i cellestrukturer der delegerer mandat til en repræsentant der omgående kan hjemkaldes.
Redigeret d. 02-09-2011 01:18
02-09-2011 12:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Michael

Jeg ved ikke hvilke systemer der ligger til grund for Albaniens Hoxha, Kamerat Kim i Korea, gangsteren Stalin i Rusland, CAstro i cuba osv.

Men et fælles træk er at når den private ejendomsret forsvinder, så udvikler mennesket en ligegyldighed over for det de har med at gøre, og en given produktivitet falder dramatisk.. Og næste skridt for de magthavere som de socialistiske systemer nødvendigvis må udvikle, er en eller anden form for tvang, som i sidste ende udvikler sig til et totalitær system!

Hvis man feks tager en mere jordnær ting som børnepasning i de Danske Børnehaver.. Hvad er det for mekanismer som starter som gør at med det administrative personale, mandskab til bygningvedligehold og drift af bygninger og selve personalet til at passe børnene, at det faretruende nærmer sig 1 person pr barn. Hvad er det for en selvforstærkende inerti som drager så enorme ressourcer til noget så simpelt som at passe børn.

Og det er lige præcist det, som er de socialistiske systemers svaghed, der er ingen til at sætte grænsen for noget som helst og derfor vil de socialistiske samfund til alle tider lide en krank skæbne..

Kapitalister løber alligevel fra ansvaret og dem der mærker konsekvenserne er dem der bliver arbejdsløse. Profit kan ikke retfærdiggøres systemisk med henvisning til belønning for risikovillighed længere. Under markedssocialismen forsikrer virksomheder hinanden i klynger og lukkes ned enkeltvis.


Hvorfor skal kapitalisten tage ansvar for arbejderen. Hvis derimod arbejderne udviklede færdigheder som virksomhederne kunne profiterer af, som på kommercielle præmisser virkede til at øge værdien af den arbejdskraft de stiller til rådighed for virksomhederne, så kunne lønmodtageren uden problem opsparer til de nødvendige tiltag ved arbejdsløshed mm..
Redigeret d. 02-09-2011 12:50
09-09-2011 23:34
Michael
★★☆☆☆
(196)
Ok. Vender tilbage med et par kommentarer når rygprobs. har lagt sig.
10-09-2011 17:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Michael

Som du flere gange har beskrevet, så er der steder, nu som før i tiden, hvor der praktiseres socialistiske samfund eller samfund efter kollektive idealer, som ikke har udviklet sig til et totalitært samfund med magten koncentreret ved en snæver gruppe af personer.

Personer med sigte på et kollektivt samfund, går selvfølge ikke efter at lade en despot overtage den endelige magt for i sidste end, at ødelægge de gode hensigter med det nye samfund. Men stadig så er der en overhængende risiko for at samfundssystemet udvikler sig i en kedelig retning, hvor en snæver kreds af personer har den endelige magt!

Hertil! Man kan generelt sige, den opposition som udvikles i kølvandet på et opgør med enevælden, et opgør med gamle kongedømmers magt via revolutioner eller tilsvarende, her er hele organisationen (guerillakrigere eller tilsvarende) og dennes ledere, meget oplagt til at overtage magten og udvikle det nye samfund i en totalitær retning. Eller hvad stort set alle socialistiske inspirerede samfundssystemer, startende med den russiske revolution i 1917, gør.
Redigeret d. 10-09-2011 17:29
23-09-2011 20:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Michael

Tabte du helt ævret pga rygprobs.
08-09-2012 10:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
SÅ er Preben Wilhjelm aktuel igen med ny bog med de vanlige angreb på kapitalismen!

Indslag med Preben Wilhjelm fra Deadline se Link
08-09-2012 10:39
Kosmos
★★★★★
(5375)
Indslag med Preben Wilhjelm fra Deadline...

- må jeg i samme forbindelse anbefale aflytning af et ganske interessant interview med Lars Thrane i DR 'P1Business' forleden; han redegør overbevisende (synes jeg) for problemerne med at gøre det muligt for børsnoterede selskaber at planlægge langsigtet og dermed fastholde (danske) arbejdspladser.
(Interviewet (ca. 30 min.) ligger i udsendelsens anden halvdel).
08-09-2012 12:18
Kosmos
★★★★★
(5375)
- må jeg i samme forbindelse anbefale aflytning af et ganske interessant interview...

- interviewet kan genhøres d.d. kl. ca. 1430 (udsendelsen starter kl. 1403).
08-09-2012 12:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
- interviewet kan genhøres d.d. kl. ca. 1430 (udsendelsen starter kl. 1403).


JA! Manden er blevet snydet (eller føler sig snydt), måske han slutter sig til Prebens evige klagesang over det kapitalistiske systems uretfærdigheder!
Redigeret d. 08-09-2012 12:26
27-09-2012 20:59
ib lynæs hansen
☆☆☆☆☆
(28)
Det er dog en latterlig forældet konkurence mellem socialistiske systemer og kapitalismen. Fakta er at finanskapitalismen spreder sine løgne og gift over vor del af verdenen, står bag ved brutale undertrykkende regimer i den fattigere verden og driver rovdrift på mennesker og natur.
Bare et eks. af talrige
Dette firma, der går efter et verdensherredømme, har folk i Obama-administationen

[kopi af artikel fjernet]

5 Million Farmers Sue Monsanto for $7.7 Billion
http://worldtruth.tv/5-million-farmers-sue-monsanto-for-7-7-billion/
Redigeret af branner d. 13-04-2013 22:04
Deltag aktivt i debatten Er kapitalismen død..:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nils-Axel Möner er død3615-11-2020 16:49
Bjørn Lomborg og bi-død114-07-2017 15:36
Solens liv og Jordens død.3131-12-2016 12:06
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik