Husk mig
▼ Indhold

Bjørn Lomborg og bi-død


Bjørn Lomborg og bi-død07-07-2017 15:52
kfl
★★★★★
(2167)
Bjørn Lomborgs Bi-død
Jeg ved ikke noget om bier, men Børn Lomborgs påstande om bi-døden har vakt min interesse.

Bjørn Lomborg skriver som et svar på en artikel Politikken: Bierne dør som fluer: Kan vi leve uden frugt, kaffe og chokolade?

Bjørn Lomborg:
Vi har færre bistader i Danmark og resten af Nordvesteuropa, ligesom i USA. Men det er fordi honning-produktionen er flyttet til Asien (ligesom t-shirts tidligere)
.
Globalt har der aldrig været flere bistader.


Min første interesse er at undersøge det datagrundlag Bjørn Lomborg har benytter, nemlig FAOSTAT, men først en skitse af problemstillingen vedrørende bi-død.

Antallet af bier vil være drevet af den økonomiske udvikling, sygdomme hos bier, klimatiske forhold, udviklingen i landbruget og brugen af pesticider. Hvis man vil undersøge bi-død skal det i princippet ske på et lavt aggregeringsniveau og ikke på verdensplan.

Den næste udfordringer at undersøge hvilket datagrundlag, der findes. Bjørn Lomborg har valgt at bruge FAOSTAT. Denne database er nok noget af det bedste der findes af sin art, men vanskeligheden med at brug disse data ligger, at det er en sammenblanding af flere typer af data. Der er både officielle indberetninger og tal estimeret af FAO selv. Dertil komme, at ikke alle lande har indberettet antal bistader hvert år. På den baggrund er det vanskeligt, at bruge FAOSTAT til undersøgelse af trends på aggregeret niveau.

Nu tilbage til datagrundlaget. Her er der en overraskelse: Næsten halvdelen af antal bistader er estimerede tal, der er skønnet af FAO selv. Dette fremgår af følgende link. Se under fanen "FAOSTAT type af data":

FAOSTAT typer af data

Det er sjælden at se, at en så stor andel af en statistik er baseret på estimerede tal. Sædvanligvis kan man udfylde enkelte huller i data ved interpolation uden at det ødelægger troværdigheden, men i dette tilfælde er der tale ekstrapolation i stort omfang.

For EU lande har jeg plottet graferne for antal bistader pr år. På disse grafer kan man se omfanget af "Official data", "FAO estimate" og "Uofficiel figure" markeret med blå, rød og sort henholdsvis:

Graf: Antal bistader pr EU-lande

Jeg har derfor undersøgt udviklingen ud fra de officielle tal, der er indberettet til FAO. Det viser sig, at der i perioden 1961-2014 er sket en vækst i antal lande, der har indberettet tal til FAO. Det er derfor vanskelig at sige noget, idet universet har ændret sig under vejs.

Følgende tabel viser antal lande og antal bistader baseret på officielle tal. Se under fanen "Antal"

Tabel:Uvikling i antal bistader baseret på officielle

Disse tal er tegnet op i en graf som fremgår af følgende link:

Graf:Udviklingen i antal bistader baseret på officielle tal

Der er et noget kaotisk forløb op til 1990. Derefter ser det ud til, at antal lande og antal bistader følges ad. For at undersøge dette har jeg optegnet (antal lande, antal bistader) for perioden 1991-2014 og beregnet korrelationskoefficienten til 0.78. Dette fremgår af følgende link:

Graf over antal lande og antal bistader efter 1990

Ud fra dette konkluderer jeg, at væksten i antal bistader for en stor dels vedkommen skyldes, at flere lande indberettet antal bistader til FAO. Om bierne har det bedre eller dårligere kan man ikke på dette grundlag sige noget om.

Her er link til graferne for antal bistader for USA og Tyskland:

USA:

Graf:USA antal bistader

Faldet er på ca. 600,000 bistader pr. år.

Tyskland:

Graf:Tyskland antal bistader

Faldet i antal bistader er på ca. 22,000 pr. år.

De tyske og amerikansk landmænd har ikke meget gavn af en tilvækst i antal bistader andre steder i verden.

FAO's statistikker over antal bistader siger intet om problemet med bi-døden, som man har set nogen steder i verden. Det mest markante tilfælde af bi-død forårsaget af neonikotinoider, som jeg kender til, er et eksempel fra 2008 i Tyskland:

Pesticides: Germany bans chemicals linked to honeybee devastation

Der blev slået mange bier ihjel som følge af flere forhold, herunder neonikotinoider. Det gik ud over 11,000 bistader og hundevis af millioner af bier døde.

Uden at vide det, er det formodentlig det eksempel, der førte til et midlertidigt stop for brugen af neonikotinoider i EU.

Hvis bi-døde er omfattende over mange år, skal det selvfølgelig kunne se på makro-niveau, som det ses af grafer over antal bistader i USA og Tyskland, men nedgangen i antal bistader kan være forårsaget af manglende økonomi i biavl, som igen kan være forårsaget af bi-døden.

Bjørn Lomborg har på ingen måde vist, at bi-døden ikke findes og heller ikke, at neonikotinoider eller andre pesticider ikke kan være en af årsagerne til bi-døden.

Danmarks brug af neonikotinoider fremgår af følgende link:

Graf:Danmark Salgsstatistik af kg neonikotinoider 1988-2015

Tabel:Salgsstatistik for kg neonikotinoider 1988-2015

Der er sket en voldsom vækst i brugen af neonikotinoider i 2014 bl.a. på grund af en dispensation til at bruge clothianidin til bejdsning af raps. Clothianidin er meget gift for bier og er persistent med en halveringstid på 545 dage. En halveringstid på 545 dage betyder, at hvis man bruger samme dosis år efter vil man opbygge en permanent tilstedeværelse af midler på 5.5 gange af den årlige dosis. Se mere og de omtalte pesticider i Wikipedia:

Neonikotinoider

Clothianidin

Konklusion
Bjørn Lomborg bruger tvivlsomme tal fra FAOSTAT

Udviklingen i antal bistader er styret af, at flere lande indberettet antal bistader til FAO

Der er store problemer med bi-død i USA og Tyskland.

Biernes bidrag er primært bestøvning af planter og sekundært bi-honning.

Bjørn Lomborgs argument svarer til at afviser, at der en vandmangel nogle steder i verden med den begrundelse, at der masser af vand i oceanerne.

Det er ikke første gang, at Bjørn Lomborg laver dette nummer med at overfortolke/misbruge en statistik.

Se også:

Lomborg Errors


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 07-07-2017 16:02
Rettelse til Miljøstyrelsens pesticid statistik14-07-2017 15:36
kfl
★★★★★
(2167)
Der er sket en indberetningsfejl til Miljøstyrelsens Pesticid statistik.

Se link til rettelsesblad:

Rettelsesblad

Beta-cyflutrin: 4752 kg ændres til 218 kg
Clothianidin : 23939 kg ændres til 1263 kg

Ovenstående grafer bliver rettet på et tidspunkt.
Redigeret d. 14-07-2017 15:38
Deltag aktivt i debatten Bjørn Lomborg og bi-død:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nils-Axel Möner er død3615-11-2020 16:49
Solens liv og Jordens død.3131-12-2016 12:06
Bjørn Lomborg, just a scientist with a different opinion?5312-09-2015 13:17
Hvor kommer Bjørn Lomborgs penge fra?3619-08-2014 01:00
Lomborg slår til igen...3323-02-2013 20:13
Artikler
Bjørn Lomborg
Nu er Lomborg også bekymret for klimaet
Bjørn Lomborg: Svar til UVVU, januar 2003
Lomborg i den alaskanske sne (Mernilds Klumme, maj 2008)
NyhederDato
Bjørn Lomborg udnævnt til at kunne redde verden09-01-2008 01:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik