Husk mig
▼ Indhold

Forøg energiforbruget med 100 % og opvarm 100 % CO2-fri.


Forøg energiforbruget med 100 % og opvarm 100 % CO2-fri.03-01-2008 20:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Varmepumpen for 100 % CO2 energiforsyning. Se.De bedste enfamiliehuse (og meget dyre) kan opvarmes ved ned til 4 - 5 Kw. Det er stadig en meget betydelig CO2 belastning, hvis energikilden er olie, gas eller fjernvarme. Og hertil virker opvarmningen ikke på nogen måde til at øge synergierne i et el-net, nemlig ved at forbruge overskuds el og erstatte olie eller anden Co2 belastende energi forbrug. Hertil er den løbende vedligehold på disse høj isolerede huse meget betydelig (varmevekslere skal vedligeholde omkring udluftning) og energi forbruget til produktion er meget betydeligt til bla. Isolering osv.
Varmepumper derimod som 100 % kan forbruge Overskudsstrøm fra møller og akkumulere energiproduktion, er derimod 100 % CO2-fri varmeforsyning.
Ved isolering som i 60'er bebyggelser (næsten ingen) og investering af 50 % af besparelse i vindmøller evt. havvindmøller kan opstillingen her skønsmæssigt producer den årlige energi til det halve af alm. varmeforsyning pga. effektforøgelsen i varmepumpen. Men altså 100 % CO2-fri. Alle energibesparelses tiltag kan aldrig bare tilnærmelsesvis komme i nærheden heraf. Men væsentligst: opstillingen er billigere omkring installation og drift.
80 – 90 % hentes ved at køle luften resten hentes i jordspyd. Energi cirkuleres ned i jord fra energifanger (1 - 2 kvm) for fordobling af energiakkumulering i Jord.
Redigeret d. 03-01-2008 20:46
03-01-2008 22:23
Kosmos
★★★★★
(5374)
De bedste enfamiliehuse (og meget dyre) kan opvarmes ved ned til 4 - 5 Kw.

- det må vel afhænge af forholdene??
Mit ældre, toetages hus bruger ~25 Mwh/år til rumopvarmning, incl. vandopvarmning, svarende til knapt 3 kw i gennemsnit - men da jeg i eftermiddags, under den kraftige østenvind, måtte skrue op for radiatorerne, røg måleren (kortvarigt) op på +25 kw!
03-01-2008 22:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)

Jahe det er egentligt et kvalificeret spørgsmål. Men det er huse med 400 MM rockwool i væge og 500 MM i loft. 3 lags høj effektive termoruder med strålereflektor. Krydsvarmeveksler med varmepumpe til udluftning. De 4 – 5 kw må vel være når din måler "tilter" med 25 Kw. Men under alle omstændigheder en kanonpris for disse huse. Igen en måde at tage den naive forbruger ved næsen.
03-01-2008 23:16
Kosmos
★★★★★
(5374)
Min fjernvarmeleverandør mener, at hvis huset (160 m2 på to etager (+ (næsten) uopvarmet kælder) var optimalt bygget/isoleret, ville det alt i alt kunne opvarmes for ~15 Mwh/år(?), svarende til ~2kw i middel over hele året.
Men tallet vil jo variere ganske voldsomt, at hængigt af, hvilken periode man midler over.
Redigeret d. 03-01-2008 23:18
03-01-2008 23:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Netop din situation: sænk din varmeregning til det halve og installer varmepumper enten fysik ved din beboelse eller centralt ved varmeværket som kun udnytter overskudsstrøm, og netop udlad isolering. Men for at værdien skal kunne "kapitaliseres" så skal kapaciteten jo afløse kraftvarme og overgå enten til isning ved kraftværket eller for mindre anlæg til luft og jordvarme hvilket ikke er noget problem. Men da al energipolitik i dette land hedder møller og flere møller uanset hvor CO2 belastende de nu er, så tænker man ikke i de baner. Her til har man en tvangstanke som hedder el-patroner til omsætning af overskudsstrøm.
04-01-2008 11:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Opstillingen her vil kunne levere dig varme til 50 % (selv hvis du skal afskrive opstillingen) af din nuværende varmeudgift, hvis du køber el på www.nordpool.dk til spotpris. Det kræver dog Gulvvarme så effektfaktor kan nå 5 - 6, hvis kun en husstand forsynes.Hvis der ses bort fra at ingeniøren og Direktøren ved dit varmeselskab ikke vil være særligt interesseret i opstilling og at det i praksis ikke kan laves i så små anlæg. Minimum er en boligkarre eller en villavej med 20 beboelser og gerne mere.
I den situation derimod kan opbygningen bruges aktivt: Når fjernvarmeværket ikke kan producere kraftvarme pga. overløb af el omstilles opstillingen til at forsyne den øvrige bydel med varme via varmepumpen og fjernvarmenettet. Hvis alternativet er at installer el-patroner i det kraftværk som levere din fjernvarme er opstillingen her nærmest gratis. Hertil har du gratis rumkøling i sommer perioden.
Redigeret d. 04-01-2008 11:09
04-01-2008 16:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg har selv lidt erfaring med jordvarme, i 2004 gik jeg fra fjernvarme til jordvarme uden andre ændringer. Jeg brugte ca. 32.000 kWh fjernvarme pr. år til opvarmning af husets 284 etagemeter, nu bruger jeg ca. 7.500 kWh el + varmen fra jorden. Fjernvarmeværket skulle producere ca. 60.000 kWh varme for at kunne levere de 32.000 kWh jeg brugte. Hvis jeg havde fjernvarme i dag ville det årligt koste mig ca. 39.000 kr. til opvarmning så jeg spare ca. 25.000 kr. på varmeregningen pr. år. Jordvarmeanlægget kostede 110.000 men er tjent hjem på under 5 år. Samtidig har huset ændret status til el-hus så jeg får 8 øre i rabat pr. kWh el udover de første 4.000 kWh.
På grund af fjernvarmens monoplostilling kan man ikke bare melde sig ud igen selv om det både samfunds- og privatøkonomisk er en god ide. Modtrækkket fra fjernvarmeselskaberne er jo mindre forbrug der er jo større bliver de faste afgifter.
Jeg er så heldig, at jeg havde en kontrakt, der gav mig ret til at melde mig ud efter 10 år kvit og frit.
04-01-2008 20:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
jeg vil antage du har min 300 m jordslange udlagt. Det er en umærket COP (effektforøgelse) men ikke helt godt hvis du har gulvvarme. Har du en energizer som er feks. en rippet slange i hækken som opvarmer jorden når vind og sol kan dette. Hvis du ikke har det kan du min hente 20 % her på strømmen her. Hvis du havde en akkumuleringstank og du kunne få strømmen på de samme betingelser som varmeværket kan, altså uden afgift ved overløb, så ville du sparre 30 % på prisen. Og jo så altså 100 % CO2 fri varme. Men hvis det nu havde været fjernvarmeværket, som havde lavet opstillingen og en standart opstillingen som umiddelbart kan ise kloakvand til måske 50 – 60.000 kr. som de så kunne bruge ved overløb af møllestrøm til at opvarme fjernvarmenettet med. Hvis du så er løbet tør i din akkumuleringstank når kraftvarme igen er rentabelt, så må du jo have varme fra fjernvarmenettet det som værket lånte. Men jeg ved godt det ikke er noget man lige laver om.
Jeg kan regne ud at du er eller var tilsluttet et barmarksværk.
Netop barmarksværker som overgår til isning der er en kanon økonomi i det, fordi den gasmotor som de har den kan overgå til balance regulering til 800.000 kr pr. mw kapacitet.
En dam skal indeholde ca 20 Kbm vand pr husstand for at dammen kan overvintre. et barmarksværk med fjernvarmepriser på 1200.- kan ved opstillingen i hvert fald sænke fjernvarmeprisen til 500 kr/mwh. Og hvis indtægten fra gasmotor som regulering, ja så er økonomien god.
Redigeret d. 04-01-2008 20:33
04-01-2008 21:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Ja, jeg har ca. 300 meter jordslange og har bibeholdt de "gamle" radiatorer.
Ja, det var et barmarksværk med en gasmotor.
Har du mere information om omstilling af et barmarksværk, som du har beskrevet?
Jeg er forbrugerrepræsentant i barmarksværket, og vil gerne hjælpe de andre ulykkelige stakler, der stadig betaler en urimelig høj pris for varmen, hvis den altså når frem til dem.
Evt. materiale kan sendes direkte på bcs.sde@energiforbrugeren.dk.
04-01-2008 22:06
Kosmos
★★★★★
(5374)
Opstillingen her vil kunne levere dig varme til 50 % (selv hvis du skal afskrive opstillingen) af din nuværende varmeudgift, hvis du køber el på www.nordpool.dk til spotpris

- lyder forjættende, men jeg savner simpelthen pionérånd til, som den (nogenlunde) første at kaste mig ud i den slags 'nybrud'!

Som minimal forudsætning herfor ser jeg gerne, at en længere række af øvrige fjernvarmebrugere 'viser vejen' - herunder gør de uheldige erfaringer vedr. 'børnesygdomme' mv.!

Jeg føler endvidere, at 'driftsøkonomien' er særdeles følsom over for uventede/uforudsigelige 'hovsa-ændringer' i den næsten Kafka'ske tilskuds-/afgiftsøkonomi, som desværre kendetegner nutidig dansk anergipolitik!
04-01-2008 22:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Til det må man nok sige at: gennemprøvet og børnesygdomme mm. det er vist ude over det stadie, det må vist blive alderdomssygdomme. Det første anlæg lave i New York på mejeri i 1915. det første i Danmark mig bekendt i Viby i 1950. Det bruges til akkumulering af køleenergi til modtagelse af mælk. Det virker i dag på mange mejerier uden problem. De Ammoniak varmepumper som virker i kølehus og har gjort det i 50 år, om de varmer vand eller luft eller andet, kan vist ikke kaldes begynder eller strække sig til pionerånd at overgå til et nyt "medie". Lalandia har brugt princippet i mange år uden problem.
I stor skala dur systemet med slosh ice i kloak ikke. Fedt partikler størkner i kloakrør. Men det vil man løse ved at cirkuler Sloschice i det overordne fjernvarmenet til havet eller fjord og ise dette: ikke noget problemet. Altså mindre varmepumpe opstillinger som iser og opvarme akkumuleringssystemer som disse Se. http://www.xc1.dk/dok/dok1/solfanger/Work/Marstal/marstal.htm
Sådan en isdam i haven til 2000.- kr med plastradiator og en varmepumpe til 8.000.- kr for "gør det selv manden" mon ikke det går and. http://www.xc1.dk/dok/dok1/Isning/villy-poulsen/oplag.htm
Redigeret d. 04-01-2008 23:06
04-01-2008 23:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! du har nemlig ret. Når private investorer vil og tør sætte penge i teknologien så er den pålidelig. Ikke et nyt Svend Auken >> barmarks >> Mølle >> gas eventyr som der ikke er nogen ende på et tilfører penge til.
Systemer som disse kan forsikres hos Lloyd's mod uforudsete projekt fejl. Lloyds har ekspatisen til at vurdere om de vil gå ind i et givet projekt og hvad præmie bliver.
Jeg håber at kunne lave et 2 Mw anlæg på et gartneri her først i 2008
Redigeret d. 05-01-2008 00:41
05-01-2008 10:42
Kosmos
★★★★★
(5374)
Jeg brugte ca. 32.000 kWh fjernvarme pr. år til opvarmning af husets 284 etagemeter, nu bruger jeg ca. 7.500 kWh el + varmen fra jorden.

- eksemplet illustrerer, at der er ganske store prisforskelle på fjernvarme, landet rundt!: Hos mig koster el således lidt over tre gange mere end fjernvarme (pr. leveret energienhed), så 7.500 kWh el modsvarer prismæssigt ~25.000 kWh fjernvarme (selv med rabat på første 4.000 kWh!).
Det ville således blive ganske svært for mig at 'spare investeringen hjem' over en kortere årrække!
Men for nyopførte huse synes jordvarme da at være en oplagt idé - mærkeligt at den tilsyneladende(?) ikke udnyttes mere!
05-01-2008 14:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er bl.a. fjernvarmens særstatus i lovgivningen, der i Danmark spænder ben for en fornuftig energiudnyttelse. Kommuner der ejer fjernvarmeanlæg kvier sig ved at påbyde bygning af lavenergihuse, der er fritaget for tilslutningspligt til fjernvarmen.
Jeg håber vi snart får en egentlig energilovgivning i stedet for det makværk vi har i dag, (en el-lovgivning, en naturgaslovgivning og en "fjern"varmelovgivning) de 3 detaillovgivninger har det med at "spænde ben" for hinanden.
Med en energilovgivning kunne vi også få erstattet El-sparefonden med en energi-sparefond.
Jeg er pt. i gang med en større renovering af min egen bolig, og vil herunder installere automatisk luftudskiftning med varmegenvinding og temperaturstyring på alle årets dage. Jeg har fået oplyst, at der til mit jordvarmeanlæg findes diverse komponenter så sommervarmen kan akkumuleres i jorden til brug om vinteren. Samtidig bliver alle radiatorer erstattet af gulv- og luftvarme.
Redigeret d. 05-01-2008 14:11
05-01-2008 21:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kosmos. Grunden til at det ikke udnyttes mere er at el-selskaberne simpelhed har ødelagt "teknologien" Nrgi århus sælger anlæg med et meget ringe kølemiddel R407 (R410 er super) så udlægger de 200 M jordslange til en bolig som er alt for lidt. Hurtigt falder temperaturen på jordradiator og strømforbruget stiger. Men det værste det er at man jo monter en el-patron som det hedder sig: "skal tage spidser". Men i praksis kommer den til at arbejde meget og økonomien er ikke god. CO2 effekten den er ikke god netop fordi el energi overvejende er produceret ved kul og tab osv.
Hvis i går til de el-selskaber og køber de opstillinger til 150.000.- kr. eller mere i bliver simpelhed tag i hoved og røv. Jeg har lige solgt en ny varmepumpe 9 Kw som jeg havde brugt i 14 dage til et forsøg, i den blå avis til 12.000.- med fortjeneste (god nok kun 1000.-kr) hertil en Siemens Frekvensomformer (3000.- kr.) og en varmevandbeholder hvorigennem man kan cirkuler varmt vand fra varmepumpen ved at omstille en trevejs ventil og alt virker: nej! ikke 150.000.- men 25.000.- kr. plus jordslange hvor markedsprisen nedlagt er 80 – 90.- kr/m.

Når man laver jordvarme i dag så skal man have en luftkøler http://www.gilcool.dk/Varmepumpe_75_KW.asp som henter hoveddelen af energien, som er langt det bedste. Så skal man cirkuler energi ned i jorden fra feks. 2 -3 Kwm af disse amerikanske solpaneler http://www.xc1.dk/dok/dok1/solfanger/imp-plastradiator.htm , så jorden alt tid er så varm som overhovedet mulig.
Så er frekvensregulering et Must på en varmepumpe læs evt dtu's forsøg (30 % bedre effektforøgelse) Se. http://www.xc1.dk/dok/dok1/Pdf-mm/behov.pdf
Man må under ingen omstændighed varme jorden mere end til 20 c' så fordampes vandet i jorden og dens akkumulerings evne kan ikke genetableres. Hvis er det sandlager.

Perspektiv: (som langt fra lader sig realiser netop pga. af lovgivning)
Når nu fjernvarmeværket står og skal til at installer el-patronen for overskudsstrøm. Så vil jeg umiddelbart mene at jeres varmepumper de repræsenter 20.000.- kr/år i værdi for varmeværket, hvis fjernvarmeværket må låne den i 500 timer pr. år. I får selvfølgelige den energi tilbage og betaling for strøm osv. Men hvis fjernvarmeværket ejede pumperne så kunne det lade sig realiser. Og der er ikke noget udviklingsbehov eller andet hertil energimålere virker umiddelbart.
Redigeret d. 05-01-2008 21:51
Deltag aktivt i debatten Forøg energiforbruget med 100 % og opvarm 100 % CO2-fri.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Energiforbruget i soveværelset2119-08-2016 12:08
NyhederDato
Voldsom stigning i energiforbruget i 201014-06-2011 14:23
Energiforbruget vil stige 40 procent på 20 år11-02-2011 10:27
Nu kan Google bruges til at tjekke energiforbruget05-03-2010 09:31
Energiforbruget i kontorer foran eksplosiv vækst03-11-2008 14:32
Staten skal skære energiforbruget med 10 procent26-09-2008 07:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik